Category Archives: Nezařazené

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc a spolupráci na včerejší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej Vámi připraveného občerstvení se podařilo vybrat téměř přesně 10.000,- Kč!

Teď už všem přeji klidné a pohodové léto a těším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

Školní akademie – prosba na rodiče

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych ještě jednou připomněla pozvání na Školní akademii, která se uskuteční příští úterý 25. června od 17 hod u školy.

Stejně jako minulé roky bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly přispějeme dětem na podzimní celodenní vzdělávací akci k výročí 30 let od sametové revoluce.

Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečení sladkého či slaného, přípravu misek s ovocem a zeleninou nebo domácí limonády.

Lístek do tomboly bude stát 20 Kč a koupit si ho můžete u nás, třídních důvěrníků, u prodeje občerstvení.

Těšíme se na vás!!

Spolek rodičů

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 28. května 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Pozvánka na Den otců

Milí rodiče a tentokrát zejména tatínci, 
rádi bychom Vám pomohli užít si letošní Den otců spolu s Vašimi dětmi opravdu výjimečně. 
Přijďte ve čtvrtek 13. června od 16 hodin na školní hřiště spolu s dětmi a můžete se těšit na hry, zábavu, hudbu i opékání buřtů.


Těší se na Vás Spolek rodičů a hlavně Vaše děti!

Co nás čeká na konci května a začátkem června.

28.5. 17,15 – schůzka rodičů žáků přihlášených do AJ kurzu k získání certifikátu v počítačové učebně.

28.5. 17,30-19,00 Třídní schůzka a volba kandidátů do školské rady ve třídě 2.a

29.5. Cyklojízda- sraz na školním hřišti do 8,00.

31.5. Divadelní představení Tatínek 002-Divadlo v Dlouhé. Vstupné 140,00 Kč uhradíme z třídního fondu.
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tatinek-002/.

Projektový týden:

3.6.

„Povolání rodičů“ – přednáška

Cyklistický výlet na Točnou.

4.6.

Výlet do historické vesnice Botanicus – 8,00-15,00. V ceně 630,00 Kč je doprava autobusem, služby průvodce, vstupné, teplý oběd, 10 grošů kapesné. Částku 630,00 Kč pošlete na účet školy
2500621187/2010, variabilní symbol je ev. č. žáka a do zprávy pro příjemce napište výlet  2.A.  3.6. dopoledne bude provedena kontrola plateb. Kdo nebude mít zaplaceno, nemůže s námi na výlet odjet. Všem dětem na tento den odhlásím oběd.

5.6.

„Povolání rodičů“ – přednáška

Výlet do sportovního areálu Eagles Praha v Krči.

6.6.

„Povolání rodičů“ – přednáška

Výlet na lezeckou stěnu v areálu Hobby centra na Pankráci.

7.6.

„Povolání rodičů“ – přednáška

Program ve škole- dokončení projektu.

Blanka Chýlová a Jana DaňhelkováFOCENÍ A CYKLOJÍZDA

Dne 21.5. proběhne FOCENÍ tříd a skupinek, cena za společnou fotografii je 40,- Kč. Skupinka kamarádů 30,- Kč. Samotný žák 90,- Kč (3 fotografie). Prosím, poraďte se s dětmi, jaké fotografie si přejete, a pošlete do 21.5. po dětech výslednou čásku.

Dne 29.5. pojedeme na kole na cyklojízdu, kterou pořádá ZŠ Meteorologická Informaci o akci pošlu zítra v tiskové podobě po Vašich dětech.   

Sraz na školním hřišti 7,45 – 8,10

Akce skončí: dle rozvrhu

Seznam nezbytného vybavení na akci: kolo, helma, vhodné oblečení, zámek na kolo, batoh, svačinu a pití

V tento den si děti do školy neponesou aktovku s učením.

Vedoucí akce:  Gabriela Kadidlová

Zdravotník akce: MáriaProcházková

Telefon během konání akce: 603 532 049, 775 635 570  

Pedagogický doprovod: Chýlová, Daňhelková

Více informací o místu konání: ZŠ Meteorologická, hřiště v ul. Skalská

Dne 31.5. jdeme do divadla.

Blanka Chýlová

Orientační běh

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na další akci Spolku rodičů – orientační běh rodičů a dětí. Uskuteční se v úterý 21. května od 16.30 hod a startujeme ze školního hřiště.

Budeme se na Vás těšit!

Spolek rodičů


Učivo týdne do 3.5.

ČJ – SLOVNÍ DRUHY. Umíme již vyjmenovat všech 10 slovních druhů (i podle čísel pořadí a rozlišit je na ohebné a neohebné). Máme probraná podstatná jména, slovesa, předložky a spojky. Přidali jsme gramatiku psaní vlastních jmen (osob, zvířat). Učeb. do str. 100. Pí II. hotovo po str. 25 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden bude gramatika psaní velkých písmen v místních názvech (řeky, města, obce), máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). V úterý nás čeká krátká prověrka ze čtyř slovních druhů, které jsme se naučili (jejich určování v textu) + vyjmenování všech slov. druhů dle čísel pořadí.

M – III. díl učebnice po str. 22 + opakovací strany 48-49, 51-52. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 8. Začali jsme látku o nové zemi Biland (propedeutika dvojkové soustavy, práce s mincemi).

PRV – Dokončujeme téma Domácí a hospodářská zvířata. Uč. po str.49. PS po str. 40, příští týden shrneme a zopakujeme celou kapitolu a pomalu se připravíme na shrnovací prověrku (Jaro, hospodářská zvířata).

AJ – Dokončili jsme 5. lekci My house – umíme mluvenou ale i psanou formou 6 slovíček místností bytu. Trénujeme vazby „Where is my…Is it in the…? It is…“ „Upstairs/downstairs, on the left/right“ Uč. str. 47. PS po str. 43, v pondělí 6.5. si na ni napíšeme test.

 Výchovy – Ve VV i v PČ jsme se zabývali jarem. Příští týdny budeme vyrábět překvapení pro maminky. V úterý jsme absolvovali výchovný koncert Péťa a vlk (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK) v kostele sv. Šimona a Judy, udělali jsme vlastivědnou procházku centrem Prahy, včetně Staroměstského orloje v chodu.

POZOR:  v ŽK mají děti vlepenou informaci o platbě kaskádových výletů, které budeme absolvovat v rámci projektového týdne počátkem června. Částka k platbě je 2100,- Kč, nezapomeňte prosím uvést číslo žáka (z 1. str. ŽK – červené číslo) a pojem TF_2.B, plaťte prosím nejpozději do 19.5. na účet naší školy.

Akce příští týden: Bude krátký, PO, ÚT normálně podle rozvrhu. Čtvrtek, pátek mají děti ředitelské volno a pak se sejdeme až v pondělí 13.5.

Přeji příjemný víkend, O.K.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Byli přijati žáci pod registračními čísly:

2, 4, 20, 26, 8, 6, 24, 23, 16, 32, 22, 15, 35, 10, 30, 39, 34, 29, 11, 28, 5, 27, 37, 38, 17, 25

Nebyli přijati žáci pod registračními čísly:

36, 40, 41, 19, 3, 33, 13, 12, 21, 18, 7, 43

Bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky:

1, 14

Správní řízení bylo odloženo z důvodu podání žádosti o odklad:

45, 42, 31,

Správní řízení bylo odloženo z důvodu podání žádosti o předčasné přijetí:

44

Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, prostřednictvím ředitelky školy Mgr. Blanky Chýlové a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.