Category Archives: Nezařazené

Denní věštec :-)

Týdenní plán 30.5.-3.6.2022

Český jazyk

– psaní i/y po souhlásce B, slova příbuzná, závěrečný test (PS s. 73-75)

– společná četba Hoši od Bobří řeky 67.-70. kapitola

Matematika

– dělení se zbytkem, písemné násobení, slovní úlohy

– prostředí: krokování, výstaviště, indické násobení, pavučiny (PS s.43-44)

– geometrie: opakování učiva 3. třídy

Angličtina

Učebnice – str. 47

PS – str. 42, 43

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů ze dne 20. dubna 2022.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Týdenní plán 2.-6.4.2022

Český jazyk

– vyjmenovaná slova po Z (opakování), rozdíly v psaní i/y po souhlásce Z, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (PS s. 52-57)

– sloh: dopis kamarádce

– společná četba Hoši od Bobří řeky – 59. kapitola

Matematika

– pamětné sčítání a odčítání do 1 000, písemné operace, slovní úlohy, násobení mimo obor násobilky (PS s. 32-34, učebnice s. 84, 85, 87)

– prostředí: indické násobení, autobus, krokování, algebrogramy

– geometrie: geometrická tělesa, síť krychle

Týdenní plán 25.-29.4.2022

Český jazyk

– rozdíly v psaní i/y po souhlásce S, opakování psaní i/y po souhláskách L, M, P, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (PS s. 47-51)

– popis postavy – čarodějnice (PL)

– společná četba Hoši od Bobří řeky – 58. kapitola

– čtenářská dílna – práce s textem při čtení: Kde se příběh odehrává

Matematika

– počítání se závorkami, písemné operace (PS s. 30-31)

– prostředí: krokování, indické násobení, algebrogramy, práce se stovkovou tabulkou

– geometrie: tělesa

Prvouka

– osobní bezpečí (PS s. 56-57)