Category Archives: Nezařazené

Nová Informatika

Vážení rodiče i příznivci naší školy,

v současné době prochází výuka informatiky na všech základních školách rozsáhlou změnou, aby byla schopná připravit Vaše děti na výzvy 21. století.

Na naší škole s touto změnou již nějaký čas počítáme a proto do výuky nová témata, tykající se rozvoje Informatického myšlení, zařazujeme průběžně

V letošním roce budeme v předmětu Informatika vyučovat některé oblasti z robotiky, algoritmizace a programování. Součástí samozřejmě zůstanou základy ovládání počítače i využívání kancelářských aplikací a sdílených služeb. Důraz také klademe na otázky bezpečností a prevencí závislosti v digitálním světě.

Vaše děti se tak setkají s programovacím prostředím Scratch, stavebnicí SAMlabs a vyzkouší si práci s LEGOroboty.

Jako škola se určitě zúčastníme soutěže Bobřík informatiky a také k nám zavítají odborníci na různá témata, se kterými se děti mohou v 21. století setkat.

ČJ

SOUVĚTÍ A VĚTA JEDNODUCHÁ

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 31. května 2021.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

procvičování ČJ

  1. příslovce – NEOHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY, na otázky KDY? KDE? JAK?

2. předložky

3. spojky

4. slovní druhy

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 20. dubna 2021.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová