Category Archives: Nezařazené

Učivo týdne do 8.11.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 69. PS po str. 22. Uzavřeli jsme téma řazení podle abecedy (prověrka viz ŽK) i párové souhlásky a přesouváme se na souhlásky obojetné, začíná nám tím dlouhá kapitola tématu VYJMENOVANÝCH SLOV. Děti mají za úkol se naučit zpaměti vyjmenovat slova po B do úterý 12.11.
 • Sloh: Děti odevzdaly slohovou práci Vlastní reklama – v pondělí z ní dostanou známku do ŽK. Žádná další slohová práce není pro doma zadaná. V pondělí budeme tvořit do sešitu Slohu vypravování s obrázkovou osnovou (Sobotní ráno) a do konce týdne bude za úkol práci mít přepsanou načisto. Prosím nezapomínat psát slohy do sešitu SLOHU, ne jinam. V pátek 15.11. budu práci vybírat a známkovat.
 • V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Opět jsme měli pravidelnou hodinu Čtenářských dílen, děti pracovaly s vlastní knížkou. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést (většinou v pátek).

Ma

 • uč. po str. 25/1, PS po str. 20, která končí i naším týdenním DÚ (20/17 a 19/14,15).
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší! 
 • do úterka 12.11. mají děti umět řadu násobků 8 a 9. V úterý si ověřím jejich znalost na známky.
 • v úterý budeme psát malou prověrku na příklady stejného typu jako je DÚ + jedna slovní úloha.

AJ

 • uč. po str. 12, PS po str. 14, včetně. 
 • Trénujeme vazby „he´s younger than… she´s older than…“

PRV

 • ukončili jsme téma Naše vlast prověrkou. Známka bude v ŽK příští týden.
 • nyní se budeme zabývat ČASEM (nejprve v širokém slova smyslu – století, kalendáře atd., později přijdou hodiny – v tom bude potřebovat hodně dětí pomoci, často ze 2. třídy zapomněly)
 • PROSÍM NOSIT OD PONDĚLÍ 11.11. PAPÍROVÉ HODINY!
 • uč. po str. 22, PS po str. 22, mnoho dětí dostalo za DDÚ zlaťák, mám radost, že jsou tak aktivní

Výchovy

 • HV – zpíváme kánony (Kočka leze, Vyletěla holubička a povídáme si o stupnici C dur)
 • VV – máme ve třídě vystavené krásné obrazy stromů na hladině
 • TV – chodíme především do KJ, počasí se nám ochladilo. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

 • Blíží se nám INDIVIDUÁLNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY – v týdnu od 18.11. Organizace je následující: dostanete odkaz do Vašeho e-mailu, po jeho otevření se Vám rozbalí tabulka časových možností paní učitelky (jde o sdílený dokument, do kterého můžete zapisovat). Zapíšete se do zeleného pole (šedá pole si již někdo rezervoval)
 • Prosím počítejte s časem rozhovoru pro všechny tři zúčastněné (žák-učitel-rodič) v maximální délce 10 min., v naší početné třídě je tento požadavek myslím pochopitelný.
 • Zapisujte se prosím nejlépe hned za či hned před objednaného rodiče před Vámi/za Vámi, abychom zamezili případným dlouhým prostojům a schůzky mohly následovat za sebou. Děkuji za pochopení.
 • V příloze e-mailu dostanete dotazový formulář pro vyplnění rodičem i žákem. Prosím společně vyplňte tento formulář s Vaším dítětem a přineste tištěný na schůzku s třídní učitelkou.

Přeji hezký víkend! O.K.

Učivo týdne do 1.11.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 65. PS po str. 21. Nyní probíráme řazení podle abecedy.
 • Sloh: Děti dostaly známku za slohovou práci Popis pracovního postupu, práce se nám velmi povedly. Uzavřeli jsme téma o reklamě, je zadaná další slohová práce – napsání vlastní reklamy podle dispozic v sešitě. Prosím nezapomínat psát slohy do sešitu SLOHU, ne jinam. V pátek 8.11. budu práci vybírat a známkovat.
 • V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Používáme prvky DV. Začali jsme pravidelné hodiny Čtenářských dílen, ve kterých budeme cca 1x za týden pokračovat. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést.

Ma

 • uč. po str. 22/3, PS po str. 17, včetně.
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma! Jsou to všechna nedopsaná cvičení v PS po str. 17. Domácí úkol jsem na prázdniny nezadávala, ale máme ústní úkol – trénovat násobky 6 a 7. V úterý si ověřím jejich znalost na známky.

AJ

 • uč. po str. 10, PS po str. 13, včetně. 
 • Trénujeme čísla od 10 – 100. Ústně je již umíme docela dobře, nyní trénujeme jejich psaní (viz slovníček), v následujícím týdnu (po procvičení) na psanou podobu číslic budeme psát prověrku.

PRV

 • ukončili jsme téma Naše obec prověrkou. Známka viz ŽK. Probrali jsme nové téma Naše vlast, z něho budeme psát prověrku v pátek 8.11. V úkolníčku mají děti napsané, z kterých otázek se mají na prověrku učit.
 • Plánky obce odevzdaly téměř všichni moc krásné, dokonce se někteří i nechali ostatními inspirovat a své plánky si odnesli domů z vlastní iniciativy, že si je předělají na hezčí, větší apod…. to mi velmi potěšilo. Práce děti bavila.
 • uč. po str. 17, PS po str. 18 (str. 18 je DDú).

Výchovy

 • HV – měli jsme „Halloweenskou“ hodinu plnou „strachu“, který se nám ale moc líbil. Trénovali jsme zpěv a rytmus – děti mají známku v ŽK. (Ti, kteří mají horší známku než 1 z rytmu, s ním mají opravdu potíže, budeme na tom ve škole pracovat)
 • VV – máme ve třídě vystavené nejen podrobné plánky Naší obce, ale i pěkné čarodějnice vyrobené z novin.
 • TV – chodíme především do KJ, počasí se nám ochladilo. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

 • Přeji hezký víkend. O.K.

Záložka do knihy pro kamarády ze Slovenska

Dnes jsme odeslali 180 záložek pro kamarády ze Slovenska z ZŠ a MŠ Lúky. www.zsslvrable.edu.sk. V nejbližších dnech můžeme očekávat dárek ze Slovenska. Také čteme rádi.

Žákovské zastupitelstvo naší školy hodnotilo, komu se záložky nejvíc povedly. Druháci si dali opravdu záležet. Děkujeme všem za snahu. Můžete se podívat do naší fotogalerie.

Podzimní prázdniny…

V době podzimních prázdnin 29. a 30. října nebude školní družina pro malý zájem v provozu. Děkujeme za pochopení.

Halloween

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás i Vaše děti pozvat na 3. ročník oslav Halloweenu, tentokrát přímo na oficiální halloweenské datum 31.října od 16 hod (je to čtvrtek hned po podzimních prázdninách).

Můžete se těšit na:

 • dlabání dýní a výrobu netopýrů,
 • soutěž masek i další soutěže,
 • strašidelné koktejly a drobné občerstvení,
 • táborák a opékání trdelníků,
 • večerní průvod Písnicí

 Na opékání trdla si ideálně přineste vlastní klacek, oheň a těsto zajištěny 🙂

Abychom mohli správně nadimenzovat občerstvení, prosím upište se (nemusíte krví, stačí elektronicky) pomocí formuláře zde .

Všichni jsou vítáni, účastníci ve strašidelných kostýmech zvláště!

Těšíme se na Vás!

Spolek rodičů