Category Archives: Nezařazené

Podzimní prázdniny…

V době podzimních prázdnin 29. a 30. října nebude školní družina pro malý zájem v provozu. Děkujeme za pochopení.

Halloween

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás i Vaše děti pozvat na 3. ročník oslav Halloweenu, tentokrát přímo na oficiální halloweenské datum 31.října od 16 hod (je to čtvrtek hned po podzimních prázdninách).

Můžete se těšit na:

 • dlabání dýní a výrobu netopýrů,
 • soutěž masek i další soutěže,
 • strašidelné koktejly a drobné občerstvení,
 • táborák a opékání trdelníků,
 • večerní průvod Písnicí

 Na opékání trdla si ideálně přineste vlastní klacek, oheň a těsto zajištěny 🙂

Abychom mohli správně nadimenzovat občerstvení, prosím upište se (nemusíte krví, stačí elektronicky) pomocí formuláře zde .

Všichni jsou vítáni, účastníci ve strašidelných kostýmech zvláště!

Těšíme se na Vás!

Spolek rodičů

Tvořivé odpoledne s Informatikou

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce dvou termínu tvořivých workshopů pro žáky 2. – 5. třídy. Tyto workshopy jsou organizované naší školou za pomoci externích lektorů. Maximální počet dětí, přihlášených na jeden workshop, je 15. Přihlášení prosím proveďte na email lukas.zverina@zspisnice.info. Uveďte prosím jméno i třídu dítěte a na který workshop se hlásí (včetně termínu).

Termíny všech workshopů jsou v pondělí 4.11 a 18.11 od 14:00 do 16:00. Workshopy probíhají zároveň. Cena je 80 kč za workshop a zahrnuje i spotřebovaný materiál.

3D tisk

V rámci tohoto workshopu se žáci naučí ovládat program Thinkercad, pro tvorbu modelů a budou si smět sami zadat svůj model k tisku. Zároveň si také vyzkouší vyhledávat vhodné modely v databázích.

Courious cars – robotika

Tento workshop pracuje s robotickou sadou SAM labs. Žáci zvládnou naprogramovat a dotvořit si dálkově ovládané autíčko. S ním pak absolvují několik kol závodu.

Digitální fotografie

Workshop je zaměřený na jednoduchou kompozici, tvorbu fotografií a jejich následnou úpravu . Výsledkem může být i hezká vánoční fotografie jako dárek pro blízké.

Učivo týdne do 11.10.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 45. Hlásková shoda b/p a
 • Sloh: Připravujeme se na další slohovou práci Popis pracovního postupu, viz uč. str. 37-38. Žáci si mají do příštího slohu rozmyslet, přípravu čeho (jakého výrobku) budou popisovat. S popisem začneme společně v hodině slohu. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání a porozumění a práci s textem.
 • DÚ mají zadaný s odevzdáním v ÚT (prosím nezapomeňte úkol podepsat) – PS 14/cv.3

Ma

 • uč. po str. 13, PS po str. 12/1.
 • týdenní DÚ (zadání v sešitě) vypracovaný do SDú sešitu se bude vybírat v úterý
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma!

AJ

 • uč. po str. 9, PS po str. 8/2. 
 • umíme používat „What´s this/What are these?“ (ověření bude v prověrce v pondělí)
 • umíme vyhláskovat každé slovo, které vidíme napsané před sebou – též bude ověření v pondělní prověrce (formou slyším hláskované, píši písmena, která utvoří anglické slovo
 • Dále se budeme věnovat tématu o členech rodiny

PRV

 • věnujeme se tématu Naše obec
 • děti mají za úkol zjišťovat zajímavosti z historie obce, popř. zajímavá památná a historická místa v obci
 • uč. po str. 13, PS po str. 16 (učíme se značky na plánku)

Výchovy

 • HV – umíme notu čtvrťovou a osminovou (trénujeme prakticky na písničkách, pohyby, pochody a rytmickými nástroji)
 • VV – máme ve třídě vystavené úžasné podzimní stromy
 • TV – chodíme někdy ven, někdy do KJ, prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).
 • červená skupina ve středu „pochoďák“ turistika na Točnou, připravte dětem vhodné oblečení na turistiku + baťůžek s pitím a svačinou na cestu

Různé:

 • děkuji všem rodičům za pomoc při projektu Edison, občerstvení pro studenty bylo velmi příjemné, děkuji za pomoc při trénování anglických vět se svými dětmi
 • děkuji rodičům Daňkovým a Kubrychtovým za ubytování studentů
 • projekt Edison se vydařil, děti pracovaly úžasně, zaslouží velikou pochvalu (naučily se prezentovat, mluvily anglicky, dozvěděly se mnoho zajímavého o „své“ zemi a hlavně viděly, že pokud znají světový jazyk, rozšíří se jim okruh přátel a kontaktů třeba na celém světě!)

Jak bude vypadat příští týden?

V pondělí bude červená skupina místo M mít Informatiku (výměnou za pátek), ve středu bude mít 4 VH tělocvik (výměnou za tuto středu, kdy jsme se učili ve třídě).

Přeji příjemný víkend, Olga Kr.

Týdenní plán 14. – 18. 10. 2019

Český jazyk

uč: co jsme se naučili, opakování

Test 18.10. kořen slova, slova příbuzná, přípony, předpony, bě/bje, vě/vje

Diktát: uč. 27 / 2

Matematika

písemné násobení a dělení

GEO – rovnoběžky, různoběžky, kolmice

5M – dělení se zbytkem

Anglický jazyk

Opakování Unit 1

17. 10. Test: vocabulary In the classroom (NB Slovníček B), introduce myself, counting and plurals, there is / there are

Vlastivěda

Děj: 14. 10. Test: České země v pravěku

Zem: 16. 10. Test: Praha, Středočeský kraj

Přírodověda

15. 10. Test Příroda živá a neživá – rozdělení + houby