Category Archives: Absolventi 2019/2020

Dvě tváře školního roku 2019/2020

Když jsme s velkým, či menším nadšením v záři nastupovali do školy, nikdo z nás netušil, co vše tento rok přinese a jak hodně se změní pohled učitelů, žáků i rodičů na školu. V prvním pololetí se nám podařilo splnit a radostně prožít naplánované akce. Namátkou vybrané: Připomenutí si 30. výročí Sametové revoluce, projekt Edison, Záložky do knihy spojují školy, Vánoční jarmark a besídky tříd, Slavnost slabikáře, recitační soutěž Lipový květ, beseda se spisovatelem, návštěvy divadel, knihoven, preventivní programy pro jednotlivé třídy a další akce, o kterých jsme během roku informovali v časopise a v naší fotogalerii. Nebylo toho málo a my se těšili na další akce, které měly následovat.

Koronavirus zasáhl nás všechny. Nikdo z nás se během své pedagogické praxe s takovou situací nesetkal. Rovněž rodiče a ani samotní žáci nebyli na tuto situaci připraveni. Přesto jsme si s touto situací zdárně poradili. Hned ze začátku jsme si v každé třídě stanovili určitá pravidla, podle kterých probíhala výuka na dálku. Nebylo to lehké jak pro učitele, kteří museli podrobně rozepisovat jednotlivé hodiny a daleko déle se na ně připravovat, tak pro rodiče, kteří museli suplovat práci učitelů, aby zjistili, že učit opravdu není tak jednoduché, ale i pro děti, kterým chyběli spolužáci a učitelská autorita. Občas vznikly na všech stranách problémy, které se vzájemnou komunikací vyřešily a výuka probíhala ke spokojenosti všech.

Co jsme si během této nelehké doby uvědomili? My učitelé? Že nejsme tím, čím jsme, pokud nepracujeme přímo s dětmi ve třídách. Osobní kontakt a komunikace, prožívání objevování při učení je to, co nás obohacuje a inspiruje ke snaze přicházet stále s něčím novým, co by obohatilo výuku. Rodiče? Asi to, že učit děti je náročné a vyčerpávající. Jak vyplynulo i z jejich ohlasů, oceňují naši práci a uvědomují si, že je to nelehké povolání. Děti? Na začátku školního roku se některým do školy moc nechtělo. Když se školy uzavřely, již po čtrnácti dnech jim chyběli kamarádi a po další době se jim stýskalo i po vyučujících. Zdálo se jim, že doma je nuda a ve škole se jim lépe učí a látku snáze pochopí.

O co nás tato doba obohatila? O poznání toho, že většina rodičů s námi úzce spolupracovala a nebála bych se říci, že v mnoha případech se vytvořil velmi přátelský vztah mezi učiteli a rodiči. Tak nějak se škola a rodič k sobě více přiblížili. To, že se dětem a učitelům po sobě stýská ukazuje, jak dobře spolu vycházejí. V neposlední řadě je to vzájemná důvěra všech zúčastněných.

Mně nezbývá než ještě jednou poděkovat všem rodičům. Neměli to jednoduché. Většina navíc pracovala z domova a k tomu ještě vyučovala. Díky Vám všem.

za vedení školy Lenka Veisová

Poslední měsíc páťáků v písnické škole v 2+kk

Naši nejstarší školáci měli možnost využívat při prezenční výuce od 25.5. svoji kmenovou učebnu, počítačovou  učebnu a kuchyňský kout v kabinetě. Klasické organizaci školnímu vyučování se to příliš nepodobalo, ale vzdělávání probíhalo podle plánu.  Před přijímacími zkouškami na víceletá gymnázia si budoucí studenti pilně opakovali učivo 5. třídy. Některé hodiny probíhaly současně pro žáky ve škole i pro žáky doma.  Oblíbené plnění zábavných kvízů v programu Kahoot dostalo svůj prostor ke konci vyučování.  Každý den bylo nejméně  30 minut věnováno i venkovním pohybovým aktivitám. Všichni uvítali také pěší výlet na Točnou.Na začátku června se vedení školy sešlo s třídními důvěrníky. Společně jsme naplánovali spíše neformální setkání pedagogů s rodiči a rozloučení s páťáky na 23.6. Všem našim žákům 5. třídy moc přejeme dobrý strat v novém kolektivu ve velké škole. Budeme moc rádi, když se nám přijdou pochlubit, jak se jim podařila zvládnout možná první větší změna v jejich v životě.

Tříletý IT plán již téměř splněn

Uplynul jeden školní rok, pro který platí Koncepce písnické školy na rok 2019-2022. Jedním z cílů, který jsme se rozhodli zvládnout do roku 2022 je:  „Využívání IT technologií napříč předměty.“  Je polovina roku 2020. Máme splněno?  Zdá se, že ano. Myslím, že již nikdo nepochybuje o správném směřování naší školy, které se týká využívání IT technologií k efektivnímu vzdělávání  i žáků mladšího školního věku. V novém školním roce máme na co navazovat a vždy je co zlepšovat. 

Na neomezovaný prázdninový čas v přírodě se všichni jistě těšíme.

Všem přejeme slunné léto mezi kapkami deště. 

za vedení školy Blanka Chýlová

Fotky…

Na fotografie z posledního dne školy tohoto roku se můžete podívat tady.

DODATEČNÝ ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Vážená paní, vážený pane                                                         23. 6. 2020

s ohledem na výsledek řádného zápisu do přípravné třídy jsou nabízena volná  místa v dodatečném zápisu do  přípravné třídy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků na školní rok 2020-2021 s nástupem od 1. září 2020,  konaného od 25. 6. 2020 do 24. 7. 2020.

Žádost o přijetí do přípravné třídy a kritéria o přijetí naleznete na webových stránkách školy http://www.zspisnice.info/?page_id=11207.

Oznámení výsledků zápisu lze očekávat do 28. 7. 2020.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat :  reditelka@zspisnice.info

S úctou

                            Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

                                                                      

Intenzivní jazykový kurz Starters a Movers

Jak jsme Vás již informovali, jako náhrada za zrušené kroužky nabízíme intenzivní kurz anglického jazyka. Možné termíny jsou 20. – 24.7 a 27.7 – 31.7 . Zvládneme zajistit úrovně Movers a Starters.

Cena: 1500 kč. + případné odpolední aktivity (celkem max 800 kč)

Cena zahrnuje: pedagogický dozor, pitný režim, svačina a oběd. Celkem proběhne 12 lekcí AJ a závěrečná zkouška.

Rozvrh bude od 9:00 do 13:00, děti je možno přivést již v 8:00. Od pondělí do čtvrtka bude připraven i nadstavbový program, který bude probíhat do 18:00. V pátek bude na programu závěrečná zkouška do 13:00.

Plánovaný nadstavbový program:

  • PO – lanové centrum
  • ÚT – „táborová“ pokladová hra v Krčském lese
  • ST – sportovně-tábornický program v Mnichovicích u Prahy
  • ČT – dobrodružná hra v Prokopském údolí

V případě zájmu prosím o vyplnění Elektronické přihlášky nejpozději do 15.06.2020.

Informace o platbě zašleme po obdržení elektronické přihlášky.

Kontaktní osoba. Lukáš Zvěřina, lukas.zverina@zspisnice.info. Na připravě a realizaci tábora se podílí organizační tým tábora Shark.

Příměstské tábory červenec 2020

V ceně tábora jsou zahrnuty svačiny, teplý oběd, pitný režim po celý den, jízdné, vstupné na plánované akce, výtvarný materiál a další potřebné pomůcky. Veškerý program je uzpůsoben věku a schopnostem dětí s ohledem na momentální stav počasí.

Zkušené vedoucí s mnohaletými zkušenostmi připravují pro děti každodenní zajímavý program od 8 do 17 hodin.

Místo konání ZŠ s RVJ Písnice. Tabory nejsou nijak dotované MČ ani ZŠ.

Termíny příměstských táborů:

  1. termín – 7. – 10.7.2020 Cestovatelé
  2. termín – 13. – 17.7.2020 Kouzelníci
Příměstský tábor Cestovatelé
letak primestsky tabor
Příměstský tábor Kouzelníci