Obsah rubriky: 3.A

Školní akademie 2018

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych vás jménem Spolku rodičů pozvala na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii, která se bude konat ve čtvrtek 21. června od 17 hod na školním hřišti. Kromě vystoupení dětí z jednotlivých tříd proběhne slavnostní rozloučení s našimi páťáky a bude pro vás připravena tombola se zajímavými cenami.

Stejně jako minulý rok bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly se peníze použijí na nákup sportovního vybavení do školní družiny. Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečené sladké či slané nebo ovoce a zeleninu třeba v miskách nebo kelímkách.

Děkujeme a moc se na vás těšíme!

Kateřina Kubínová

 

Školní akademie 2018

V případě nepříznivého počasí proběhnou vystoupení ve třídách.

Ladislava Ondrouchová

Pohodový květen a akční červen

KVĚTEN

Jak už nadpis napovídá, květen byl pohodový. Navštívili jsme modřanský biograf a zhlédli jsme přírodopisný film Planeta Česko. Poté se ve škole konalo divadelní představení Evropa. 24. května proběhl barevný den, naše třída se oblékla do oranžové. Konec května znamenal především těšení se na oblíbený cyklistický závod – cyklojízdu. Ta se již tradičně konala v areálu ZŠ Meteorologická (pod taktovkou paní učitelky Exnerové) a ZŠ Praha Libuš. Cyklojízda je součástí kampaní „Dny bez úrazu“ a „Vidíš mě?“.

Žáci byli rozděleni do 4 kategorií. V kategorii A ukázali své cyklistické umění žáci 1. a 2. tříd. Předváděli jízdu zručnosti na hřišti v ul. Skalská a poté na stanovištích plnili různé úkoly zaměřené na dopravní výchovu. Na závěr si vyzkoušeli hromadný závod Modřanskou roklí v délce cca 2 km. Všichni získali medaili a sladkou odměnu. Starší žáci soutěžili v kategorii jednotlivců.  Na hřišti v ul. Skalská probíhala registrace závodníků. Každý obdržel číslo a pak jen čekal na pokyn ke startu.  V kategorii B soutěžili žáci 3. třídy. Děvčatům se tentokrát dařilo lépe než chlapcům a obdržely krásné 1. a 2. místo.  V kategorii C (4.tř.) se zadařilo chlapcům i děvčatům. Získali jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. V kategorii D (5tř.) byly opět úspěšnější děvčata. Získaly stříbrnou medaili. Všem vítězům gratulujeme a těm, kterým se to letos nepodařilo, přejeme v příštích závodech hodně zdaru. Už teď se moc těšíme na další ročník!

ČERVEN

Projektový týden ve 3.A a 3.B se nesl ve znamení dvou projektů. Jeden byl zaměřený na živou a neživou přírodu (učivo Prv) a druhý na Josefa Ladu a Staré pověsti české (učivo liter. výchovy).

V pondělí 4.6. jsme projekt zahájili a vyrobili jsme si projektovou knížku.

5.6. jsme navštívili Koněpruské jeskyně – nejdelší jeskyně v Čechách, staré desítky milionů let. Viděli jsme různé krápníky a nejvíce nás zaujaly koněpruské růžice. Poté jsme navštívili volně přístupné medvědárium na městské hoře v Berouně, kde žijí méďové ze stejnojmenného večerníčku.

6.6. jsme po stopách kocoura Mikeše navštívili památníku českého malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Lady. Moc se nám líbily krásně ilustrované knížky a Ladovy obrázky. Na zpáteční cestě jsme navštívili hvězdárnu v nedalekém Ondřejově.

7.6. nás ve staročeské Čechově stodole přivítal sám praotec Čech. Spolu jsme se prošli stezkou starých pověstí a tradic, kde pro nás měl připravenou zajímavou besedu, ale i soutěžní otázky. V dílničce jsme si pak vyrobili z moduritu kančí zub, abychom měli sílu jako bájný Bivoj.

8.6. nastalo vyhodnocení projektu. Do projektových knížek jsme zaznamenali a nakreslili vše, co jsme se o dané tématice dozvěděli.

Sdíleli jsme ve skupinkách své názory a poté jsme uspořádali výstavku.

Projektový týden se nám moc líbil a splnil svůj cíl. Již teď se těšíme na další projekt.

Gabriela Kadidlová

Fotbalový turnaj ve školní družině…

Přesně za týden, ve čtvrtek 14. června, se uskuteční na školním hřišti přátelský fotbalový turnaj dětí 1. až 3. tříd mezi ŠD naší a ze ZŠ Meteorologická. Zájemce o hru z řad dětí nechte prosím v době vycházky (od 14 do 15 hodin) ve školní družině. Děkujeme 🙂 !

Kroužek Konverzace v Aj středa 6.6. se nekoná

Vážení rodiče,

zítra se  nekoná kroužek Konverzace v Aj z důvodu konání projektového týdne.

Ladislava Ondrouchová

Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Vážení zákonní zástupci,

na třídních schůzkách  7.6. 2018 budete  vyzváni třídními vyučujícími, abyste podepsali, že jste se seznámili s informacemi  školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Od 25.5. 2018 jsou tyto informace k dispozici  na webových stránkách školy v záložce O škole-GDPR nebo v tiskové podobě ve velké vývěsce u hlavního vchodu do školy.

Doporučujeme si přečíst informace  před třídními schůzkami, abyste pak mohli podepsat, že jste seznámeni s obsahem sdělení ve zmíněném dokumentu.

Děkujeme Vám za spolupráci

vedení školy

Připomínám

Projektový týden   4.6. – 8.6.2018

4.6. zahájení projektu – výuka od 8:00 (s sebou Čj, penál, svačinu, pití)

5.6. Koněpruské jeskyně, medvědárium v Berouně (sraz před školou v 7:45, odjezd v 8:00, návrat ke škole v cca 13 – 13:30)

6.6. Ladovy Hrusice (sraz před školou v 7:45, odjezd v 8:00, návrat ke škole v cca 13 – 13:30)

7.6. Čechova stodola sraz před školou v 7:45, odjezd v 8:00, návrat ke škole v cca 13 – 13:30)

8.6. ukončení projektu

 

Gabriela Kadidlová

 

 

 

Matematika

V tomto týdnu jsme opravili prověrku,  v geometrii  se věnovali dvě hodiny osové souměrnosti a v PS jsme procvičovali a opakovali  na str. 37/ 4,5  , 40/6 , 42/ 2,  43/ 5,6,7 .

V ŽK  mají děti na str. 30 v posledním sloupečku návrh klasifikace na vysvědčení .

 

 

Pozvánka na orientační běh pro děti a rodiče

Jménem Spolku rodičů bych vás chtěla pozvat na orientační běh pro děti a rodiče, který bude startovat v úterý 12. června od 16 hod od školy.

Zájemce prosím o registraci zde

Tešíme se na vás!

Kateřina Kubínová

 

 

MDD v družině…

V pátek 1. června proběhne na školní zahradě mezi 14 a 15 hodinou zábavný program pro děti k MDD, který bude opět ukončen (samozřejmě při hezkém počasí 🙂 ) „studenou sprchou“!!