Category Archives: 2.A

Důležité upozornění

Oznamujeme Vám, že v pátek 2. června 2017 bude z provozních důvodů omezen provoz školní družiny do 16.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Ze života třídy – akční duben

Jak už název napovídá, měsíc duben se nesl v akčním duchu. Hned na jeho začátku jsme jeli na ŠVP, do rekreačního střediska Šlovice na Křivoklátsku. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si užili nádhernou přírodu. V okolních lesích jsme poznávali různé rostliny a živočichy. Své poznatky jsme pak zaznamenávali do deníčku. Navštívili jsme elektroskanzen Čechův mlýn, který pochází z roku 1919 a byl jedním z prvních elektrických mlýnů v Evropě. Velice nás bavila také celotáborová hra na téma Řecké báje a pověsti. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, které jsme pak úspěšně aplikovali ve hře A – Z kvíz. Večer pak následovala diskotéka a oblíbený pořad Tvoje tvář má známý hlas. Žáci zažili nejedno dobrodružství,  které prověřilo jejich samostatnost.Po návratu do školy na nás čekaly  prověrky a čtvrtletní hodnocení naší práce za uplynulé období. Poté následovaly vytoužené velikonoční prázdniny. Ke konci měsíce naší školu navštívil divadelní soubor Karavana s krásným a poučným představením Evropa 1. Na palubě Nautiliu jsme navštívili Řecko, Francii, Anglii a Slovensko. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací o kultuře, hudbě, gastronomii a historických pamětihodnostech jednotlivých států. Odpovídali jsme na spoustu kvízových otázek a někteří z nás si odnesli i diplom. Už teď se těšíme na další představení Evropa 2.

A co nás čeká v květnu? 31.5. proběhne v areálu ZŠ Meteorologická již tradiční cyklojízda. Na vítěze čekají věcné odměny.

G. Kadidlová

škola v přírodě

Vzhledem ke změně místa ubytování na škole v přírodě se mi podařilo dosáhnout snížení ceny o 100 Kč. Peníze vám budou vráceny na účet, ze kterého byly odeslány.

Perníková chaloupka

S konečnou platností jsme se dnes dozvěděli, že zítřejší akce ke Dni Země proběhne z důvodu špatného počasí v libušské sokolovně. Čas odchodu zůstává stejný (ve 14 hodin od školy), ale pravděpodobně se vrátíme o něco dříve (mezi 16.00 až 16.30). Doufáme, že si i tak děti akci užijí ☺.

Matematika

Na páteční hodinu matematiky si děti donesou 3. díl PS. Děkuji  Schil.

Akce ŠD příští čtvrtek…

Ve čtvrtek 27.4.2017 pořádá Sokol Libuš akci ke Dni Země „Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem“. Jde o putování od Alberta Modřanskou roklí až k přehradě. Cestou budeme plnit úkoly a také se zapojíme do úklidu okolí.

Vaše děti se mohou této akce zúčastnit se školní družinou. Pokud se povede počasí, budeme se s dětmi vracet přes Cholupice. Proto je velmi nutné, aby děti měly pohodlnou turistickou obuv, svačinu a pití. Odchod od školy plánujeme na 14.00 a návrat kolem 17.00 hodin. V případě deště se akce bude konat v sokolovně, to bychom se vrátili určitě dříve. (Dotazník o účasti přinesou děti v pondělí.)

Keramika s Radkou Vlčkovou se tento den nebude konat, ale děti, které nepůjdou s námi, mohou mít lekci keramiky s Jitkou Jandovou ve 13.30 hod. (Jen prosíme o oznámení předem, děkujeme.)

Připomínám

21.4.  –  ředitelské volno z důvodu zápisu do 1.tříd.

Gabriela Kadidlová

Ředitelské volno

Oznamuji, že na 21.4.2017 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení:

Zápis do 1. tříd

Zákonní zástupci žáků budou  informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Blanka Chýlová

Ve středu 12. 4. odpadá kroužek výtvarky z důvodu mého termínu u lékaře. Hodina bude nahrazena. Děkuji za pochopení.

Kamila Adamová

Ze života třídy – pohodový březen a akční začátek dubna

Měsíc březen proběhl kolem nás velikou rychlostí. A to hlavně proto, že úkolů a akcí postavených před nás bylo mnoho. Prvním velkým úkolem bylo zvládnout tvrdé a měkké souhlásky, párové souhlásky a skupiny dě, tě, ně, pě, vě  a nebyl to úkol zrovna lehký. Ale díky pilnému procvičování se nám to podařilo.  Už zvládáme čtení s předložkami, párové čtení a také reprodukce textu pro nás nepředstavuje žádný problém. V prvouce jsme vytvořili několik zajímavých projektů na téma – včely, ovoce a zelenina, hospodářská zvířata a lesní zvířata. V rámci mezipředmětových vztahů jsme tato témata rozvinuli i ve Vv a Aj. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací, naučili jsme se spolupracovat ve skupinách, diskutovat, respektovat se navzájem. Navštívili jsme také Muzeum Policie, kde jsme zhlédli dvě divadelní představení „Kolo tety Berty“ a „Pohádkový semafor“ zaměřené na dopravní výchovu Naučili jsme se, jak se máme chovat v silničním provozu a zopakovali jsme si dopravní značky. Plnili jsme i různé soutěžní úkoly a někteří z nás si za správné odpovědi odnesli i sladkou odměnu. Celý březen se nesl ve znamení pohody a těšení se na školu v přírodě, která proběhla od 3.4-7.4. Tentokrát jsme jeli do rekreačního střediska Šlovice na Křivoklátsku. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak jsme si užili nádhernou přírodu a zajímavou celotáborovou hru na téma „Řecké báje a pověsti“. Na škole v přírodě jsme se učili, jak v učebnách, tak i v přírodě. Kde víc se toho dozvíme o přírodě než právě v přírodě? Společně jsme navštívili elektroskanzen Čechův mlýn, který pochází z roku 1919 a byl jedním z prvních elektrických mlýnů v Evropě.  Žáci zažili nejedno dobrodružství, které prověřilo jejich samostatnost. Své pocity pak zaznamenávali do deníčku a po návratu domů se o ně s Vámi určitě podělí, aby Vám alespoň takto zprostředkovaně přiblížili atmosféru na škole v přírodě. A co nás čeká v dubnu? Už příští týden malé prověrky z Čj, Prv a Aj a poté čtvrtletní hodnocení a vytoužené Velikonoce.

Tak nám držte palce!

Gabriela Kadidlová