Obsah rubriky: 4. třída

Tombola školní družiny…

Milé maminky a tatínkové, babičky a dědečkové.

Chceme Vás touto cestou požádat o spolupráci při přípravě družinové tomboly, která se koná jako součást „Vánočního jarmarku“ ve středu 12. prosince 2018. Většina z Vás už ví, že každý los vyhrává a stojí 20,- Kč. Proto Vás prosíme o přispění, a to dvěma možnými způsoby. Buď přineste drobné výhry do tomboly (hračky, knížky, sladkosti nebo vhodné reklamní předměty – přineste prosím do úterý 11. prosince), druhá možnost je ta, že přijdete s Vašimi dětmi do počítačové učebny, kde se letos tombola uskuteční, a koupíte si los. Anebo nám můžete pomoci oběma způsoby 🙂…

Předem děkujeme za spolupráci. Vaše vychovatelky

(Veškerý výtěžek bude použit ve prospěch dětí ve školní družině.)

Projekt Edison 2018-19

Před zahájením projektu pilně trénujeme písničky na slavnostní uvítání studentů. Paní učitelky s dětmi mají připravené projektové knihy na zápisky a vlajku studenta. Pondělního slavnostního zahájení se zúčastní všichni žáci, učitelé, studenti a hosté.

Žáci 2. – 5. ročníků budou mít jednoho studenta na celý týden. Prvňáčky každý den navštíví jiný student.

Program bude nabitý. V pondělí se studenti nejdříve s žáky seznámí, bude následovat prezentace státu.

V úterý budou na programu zvyky, tradice, rodinné oslavy a jídlo, ve středu se všichni seznámí se vzděláváním, jak se v jejich rodné zemi učí cizí jazyky a jaké jsou v jejich zemi oblíbené sporty. Po obědě skupinka páťáků doprovodí studenty do centra Prahy, navštíví Muzeum Karlova mostu a shlédnou tajemnou Prahu z paluby vyhlídkové lodi. Ve čtvrtek si studenti budou povídat s žáky o svém dětství a žáky čeká pilné trénování představení na páteční rozloučení s projektem.

Připravit žáky na páteční prezentace bude pro studenty a paní učitelky nejnáročnější úkol.

Studenti připraví žákům obrazovou prezentaci s komentářem, aby ji žáci zvládli představit návštěvám. V pátek se otevře škola veřejnosti a rodiče uvidí osobně své děti, další žáky a studenty v akci. Po skončení prezentací se slavnostně rozloučíme s projektem Edison

 

Jana Daňhelková.

Ze života třídy – akční říjen a náročný listopad

Jak už nadpis napovídá, za tyto dva měsíce jsme toho stihli opravdu mnoho.

V rámci oslav 100 let republiky se žáci ZŠ L. Coňka v Písnici zúčastnili výletu na památnou horu Říp. Samotnému výletu na tento symbol české státnosti předcházelo divadelní představení, projektové vyučování a v neposlední řadě i sázení lípy v areálu školy.

Celý říjen se nesl ve znamení “těšení se“ na tento výlet. A konečně nastal ten den! Sychravé a nevlídné podzimní počasí nám nepokazilo náladu a vyzdobeni trikolorou a úsměvem jsme nedočkavě nastoupili do autobusu. Po příjezdu jsme se rozdělili na několik skupin. Někteří se před výstupem nejdřív posilnili dobrou svačinkou a jiní si dali za cíl nejdřív zdolat vrchol a pak se odměnit nějakou dobrotou od maminky. Na vrcholu jsme si prohlédli rotundu sv. Jiří a pak už měla každá třída svůj program. Žáci plnili různé úkoly na stanovištích, odpovídali na kvízové otázky a stavěli hradiště. Cesta dolů byla podstatně rychlejší a díky mokrým listům i o dost klouzavější.

Výlet na Říp se nám moc líbil a jistě si ho v budoucnu rádi zopakujeme.  Konec měsíce se nesl ve znamení Halloweenu! Ten letošní se opravdu povedl. V pořádání akce jsme se už zaběhli. Ještě aby ne, když ji pořádáme čtvrtým rokem. Přes noc se učebna změnila na strašidelnou komnatu, plnou netopýrů, pohádkových bytostí, dýní a obrázků. Náš strašidelný průvod se prošel celou školou, vystrašil nic netušící paní učitelky a spolužáky a v neposlední řadě i paní ředitelku, které se masky moc líbily, a tak nás odměnila sladkostmi. Vystrašili jsme i paní kuchařku. Musela nám slíbit, že uvaří nějaký halloweenský oběd.  A pak vypukla strašidelná diskotéka. Jak nám to slušelo, si můžete prohlédnout ve fotogalerii naší třídy.

Začátkem listopadu jsme vyrazili do knihovny na literární program „Pohádky a pověsti“. Paní lektorka Karásková měla pro nás připravené ukázky z pohádek a také pohádkové postavičky. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných informací nejen z literatury, ale i z učiva vlastivědy, konkrétně např. o historii pražských domovních znamení, například o domech „U Tří slunců“, „U Zelené žáby“, „U zlatého prstenu“, „U černého kohouta“ a mnoho dalších. Také jsme si poslechli veršované pověsti o tom, jak asi vznikla pojmenování pražských čtvrtí Hrdlořezy, Kobylisy, Litochleby, Libuš…Zasoutěžili jsme si, řešili jsme různé a mnohdy i záludné otázky a ti nejlepší z nás si odnesli sladkou odměnu a knížku. Poté  jsme si vypůjčili knihy a prohlédli celou knihovnu.
Nezahálela ani výuka. V Aj se učíme nové písničky, učíme se číst a psát slova a jednoduché věty, rozšiřujeme slovní zásobu, píšeme projekty a hrajeme týmové hry.  V Čj už zvládáme předložky a předpony a procvičujeme vyjmenovaná slova. V hodinách literatury se seznamujeme s literárními pojmy. Cvičíme výrazné čtení a čtení podle rolí. Přírodověda je také zábavná. Probrali jsme už živou přírodu a začínáme se seznamovat s neživou přírodou. V dějepise jsme ukončili kapitolu Velkomoravská říše a začínáme se seznamovat s prvními Přemyslovci. V zeměpisné části objevujeme krásu a bohatství naší země. Učíme se principy demokracie a státotvorného uspořádání. V M pilně procvičujeme písemné násobení a dělení a učíme se  vypracovávat  slovní úlohy, které vyžadují logické myšlení,

A co nás čeká v prosinci? Hned první týden proběhne multikulturní projekt Edison. Cílem je seznámit děti s kulturami cizích zemí a zdokonalit se v angličtině. Jak se s tím popereme a nakolik budeme úspěšní, vám povím příště. A co dodat na závěr? Podporujte děti ve školních i mimoškolních aktivitách a hlavně se o dění ve škole stále zajímejte. Díky tomu pochopí, že vzdělání je pro vás důležité, a budou ho za podstatné považovat též vaše zlatíčka.

Gabriela Kadidlová

Odpadá kroužek počítačů

Vážení,

dne 22.11. 2018 se nekonají oba kroužky počítačů. Budou nahrazeny v nejbližším možném termínu.

Lukáš Zvěřina

 

Adventní věnce…

V týdnu od 26. listopadu si budou děti vyrábět adventní věnce v tomto pořadí:

Pondělí: Viklický, Čekalová, Davidová, Gavendová, Řezníčková, Profousová, Pajmová, Linda, Ondica

Úterý: Havlová, Kubínová, Cumarav, Mikulecký, Tony, Bajcurová, Hanková, Kocevyčová, Piatti, Starý S.

Středa: Starý V., Čapek, Černá, Kevin, Jorda, Čermáková, Tesková, Hnátková, Kvítek

Čtvrtek: Ctibůrek, Hrubantová, Prchalová, Varhanová

 

Vaření ve ŠJ v prosinci

Vážení,
z důvodu nepřítomnosti paní  kuchařky(plánovaná operace) se v týdnu od 17.12.-21.12.2018  vaří pouze 1 jídlo.
Děkujeme za pochopení.
Ivana Piewaková  vedoucí ŠJ

Edison

Vybranou písničku najdete na následujícím odkazu.

Píseň 1

 

Píseň 2

Umbrellas! Umbrellas!

Pro iOS

 

POZOR ZMĚNA

Kroužek angličtiny dne 3.12.2018 ve 14.00 se nebude konat.

Výuková lekce bude nahrazena v jiném termínu. Děkuji za pochopení.

Zdena Schuhová

Už si můžete vybírat opět ze dvou jídel

Vážení,

již včera jste si mohli opět vybrat ze dvou nabízených jídel.

vedoucí školní jídelny

POZOR

Ve třídě jsou vši. Prosím, prohlédněte dětem hlavy.

Gabriela Kadidlová