Category Archives: Absolventi 2019/2020

Letní příměstský tábor

Zveme Vás na další ročník letního příměstského tábora, který pořádá Spolek rodičů. Konat se bude v termínu 19. – 23. července 2021 a tentokrát se zaměří na detektivní hry.

Možnost přihlášení a kontakt zveřejníme hned po schválení/neschválení dotace z MČ Praha Libuš.

Spolek rodičů

Plánované otevření škol od 12.4.

Vážení, 

12.4. 2021 se plánuje nástup žáků 1. stupně do škol.

Naši žáci se budou střídat po týdnech ve škole takto:

12.4. – 16.4. lichý týden: přípravná třída, 1., 2. a 3. třída.

19.4. – 23.4. sudý týden: přípravná třída, 4. třída a obě páté třídy.  

Podrobné informace k případnému otevření škol od 12.4. dostanete nejpozději 8.4. 2021.

V případě dotazů nám neváhejte napsat. 

Přejeme vám klidné svátky jara.  Blanka Chýlová 

Návod k přihlášení do ŽK

Vážení rodiče,

první návod pro přihlášení do webové aplikace je ke stažení na stránkách školy.

Všechny návody budou k dispozici v menu pod odkazem Elektronická ŽK .

S pozdravem

Lukáš Zvěřina

Spuštění webové verze programu Bakaláři-elektronická žákovská knížka od 27.1.

Vážení rodiče,

 od 8.1. 2021 bude  pro všechny žáky a jejich rodiče naší školy spuštěna webová verze programu  Bakaláři. Na stránkách školy www.zspisnice.info naleznete technickou podporu a návody na používání této aplikace. 

Po obdržení přístupových údajů do 8.1. 2021 se budete moci přihlásit do některých modulů námi používaného programu Bakaláři. 

Do 26.1. 2021 budete mít mimo jiné  k dispozici možnost nahlédnout na návrh klasifikace pro  vaše dítě  za 1. pololetí.

Od 27.1. 2021 budou vyučující 2.-5. ročníku využívat elektronickou žákovskou knížku. 

Dejte nám vědět  v případě, že do 8.1. 2021 do 14,00 neobdržíte přístupové údaje. Napište na adresu  lukas.zverina@zspisnice.info.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

vedení školy

VYUČOVÁNÍ OD 4.1.2021

Vážení,

zdravíme Vás před koncem roku a posíláme informace k prezenčnímu a  distančnímu vzdělávání hned od začátku roku nového. 

VYUČOVÁNÍ OD 4. LEDNA  2021

Prezenční výuka

V pondělí  4.1. 2021 přijdou do školy děti z přípravné třídy, prvňáci a druháci. 

Budou se učit podle rozvrhu prezenční výuky platného od 1. 9. 2020.

Předmět tělesná výchova bude nahrazen vycházkou v okolí školy a  venkovními  aktivitami. Je třeba v den, kdy  je  v rozvrhu tělesná  výchova  /2 hodiny/, dát dětem vhodné oblečení pro pobyt venku.  Rádi bychom chodili s dětmi ven i za mírně nepříznivého počasí.  Neúčast na hodinách tělesné výchovy je třeba řádně omluvit.

Předmět hudební výchova bude zaměřen na poslech hudebních pohádek a hudební teorii.

Distanční výuka

Žáci 3. -5. ročníků budou využívat:

Synchronní výuku – videokonference.  Jedná se o propojení učitele se žáky v reálném čase.  V rámci daných skupin se daří stále zlepšovat dodržování pravidel při tomto nouzovém způsobu výuky. S vybavením IT technikou Vám můžeme pomoci. Máme k dispozici i modemy. Neváhejte nám napsat lukas.zverina@zspisnice.info.

Asynchronní výuku, která je organizována a řízena vyučujícím v systému Google učebny.  Někteří naši žáci stále potřebují vaší podporu, dohled při plánování a plnění zadané práce a také při jejím odevzdávání. 

NOVINKA – Prezenční individuální konzultace. Chceme využít možnost, která je zmíněna  v doporučení MŠMT k provozu škol od 27.12. do 10.1. , která nabízí možnost organizovat prezenční individuální konzultace ve škole s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.  V odpoledních hodinách připravujeme pro oslovené žáky, po dohodě s rodiči, podporu pedagogů (asistentek pedagoga a vychovatelek školní družiny) při plnění úkolů zadaných vyučujícím českého jazyka a matematiky. Předpokládáme, že se žáci dostaví do školy v době od 13,00 do 16,00 v určený čas na 30 minutovou konzultaci, pravděpodobně denně do určené učebny.  Rozpis návštěv ve škole obdrží rodiče oslovených žáků nejpozději 4. 1. 2021.

KROUŽKY  

Angličtina s certifikátem pro žáky  3.- 5. ročníku – nebude zatím probíhat. 

Keramika – nebude zatím probíhat.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny od 6,30 do 17,30 hodin.  

Samostatné skupiny

0. a 1. třída  – Dana Hývlová  Božena  Bláhová

2. třída  – Marie Štaflová

Pro žáky 3. a  4. třídy distanční školní družinu zatím neorganizujeme.

STRAVOVÁNÍ

Všichni žáci 0.-2. ročníku  jsou od  4.1. 2021 přihlášeni ke školnímu stravování . 

Všichni žáci 3.- 5. ročníků  jsou od 4.1. 2021 odhlášeni ze školního stravování.

Je třeba strávníky do 30. 12. 2020 k odběru obědů přihlásit a to případně včetně obědů pro rodinné příslušníky (cizí strávníky).

Informace k odběru oběda

Pro všechny strávníky bude vydáván oběd bez polévky.

Žáci, kteří  budou chodit  do školy dostanou oběd ve školní jídelně za zpřísněných hygienických podmínek platných od 1.9. 2020.  

Žáci, kteří  do školy chodit nebudou, si obědy vyzvednou v jednorázových nádobách za podmínek, které platili do 18.12.,  u vchodu do školní kuchyně v době od 12,00 do 13,00.

V případě dotazů se obraťte na paní Veroniku Kaveckou  na uvedeném telefonní  čísle nebo  emailové adrese.

Paní  Veronika  Kavecká  do odvolání zastupuje paní vedoucí školní  jídelny  Ivanu Piewakovou.

jidelna@zspisnice.info                732 268 580

Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

VEDENÍ ŠKOLY