Obsah rubriky: 2.A

Video Akademie 2017

červen

Milí rodiče, milé děti,

společně jste zvládli první školní rok.

Přeji vám krásné prázdniny!\

 

Poděkování rodičům za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc a moc poděkovat za Vaší pomoc, spolupráci a účast na naší Školní akademii. Akce se myslím velmi podařila, vybralo se něco přes 9.000,- Kč! Vámi připravené občerstvení se téměř všechno prodalo a děti byly úžasné. Páťáci svým vystupováním působili jako profesionální moderátoři a přejeme jim tímto mnoho zdarů v jejich následujícím vzdělávání.

Přeji všem klidné a odpočinkové léto a teším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

 

AKADEMIE

Sraz dětí z 1.A před akademií je u houpaček v 16.40!!!

100 Kč za čip

Dnes jsem dětem vrátila 100 Kč za čip.

učebnice angličtiny

Zítra budou děti odevzdávat učebnici angličtiny, zkontrolujte, prosím, že ji vrací v pořádku.

A níže ještě video „I Have a Pet“ pro zpestření.

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

 

 

Školní akademie 2017

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii 2017, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 od 17.00 hod na školním hřišti. Škola ve spolupráci se Spolkem rodičů zajistila pódium a ozvučení, na kterém nám děti předvedou, co se pro nás naučily.

Jménem Spolku rodičů si Vás dovoluji požádat o spolupráci. Stejně jako v minulých letech bychom rádi ve stánku Spolku prodávali domácí výrobky. Prosím tedy šikovné maminky, babičky a další o pomoc s občerstvením. Vzhledem k letnímu období a další nabídce občerstvení Vás prosíme o přípravu slaného občerstvení (slané koláče a pečivo) a ovoce a zeleniny v libovolné formě (např. namíchané misky nebo prodej jednotlivých kusů určených rovnou k jídlu). Za vybrané peníze z prodeje a tomboly pořídí škola nové sportovní dresy pro děti.

Pokud nám chcete a můžete pomoci, dejte mi prosím vědět.

Moc děkuji a těším se na Vaší hojnou účast!

Kateřina Kubínová

 

fotografie

Dnes dorazily fotografie. Společná fotografie je pro všechny děti (i nepřítomné), její cena je 35 Kč. Cena všech ostatních fotografií je 25 Kč.

Josef Lada

V pátek proběhne projektové vyučování na téma Josef Lada. Prosím, aby si děti přinesly knihy s jeho ilustracemi.

dotazníky

Prosím o odevzdání dotazníků, které jste obdrželi na třídní schůzce nebo prostřednictvím svých dětí, nejpozději do pátku. V případě neodevzdání počítám s tím, že zájem o ŠD a oběd v době ředitelského volna nemáte zájem.