Obsah rubriky: 2.A

Sběr papíru

V úterý  19.9.2017 bude přistaven u školy kontejner na starý papír. V pátek 22.9. bude odvezen. Prosíme žáky nebo jejich rodiče, aby přinesli starý papír – zvážený, svázaný do balíku a zapsali počet kg na listinu v chodbě školy.  Peníze, které získáme ze sběru papíru použijeme na potravu pro naší želvu a na odměny pro žáky při různých příležitostech.

Děkujeme Vám.

Jana Daňhelková

třídní schůzka

Ve čtvrtek 14. 9. v 17.30 se koná třídní schůzka.

Schůzka třídních důvěrníků

Hezký den,

Ráda bych pozvala třídní důvěrníky na další jednání Spolku rodičů, které se bude konat ve čtvrtek 14. září 2017 od 16.00 ve školní jídelně. Dále bych rodiče chtěla informovat o možnosti nahlédnout na stránky Spolku rodičů (záložka O škole/Spolek rodičů), kde kromě jeho činnosti, platebních údajů a záznamů ze všech jednání najdete také Stanovy Spolku a hospodaření za minulý školní rok.

Kateřina Kubínová

SRPŠ_pozvánka na schůzku_září 2017

Podzimní příměstský tábor – 23.-27.10.2017

Připravili jsme pro vaše děti další ročník příměstského tábora, který navazuje na loňský ročník, takže vaše děti mohou očekávat oblíbené aktivity, jako jsou ovocné a zeleninové drinky, sportovní a výtvarné aktivity a navíc se blíže seznámí s přírodou v okolí školy a čeká nás i celodenní výlet Modřanskou roklí. Děti se mohou těšit opět na fáborkovanou s úkoly a hledáním pokladu. Závaznou přihlášku najdete v sekci Příměstské tábory. Více info na třídních schůzkách 14.9.

Vedoucí tábora: Ladislava Ondrouchová

Podzimni-tabor_letak_A4_TISK

ovoce a mléko do škol

Vážení rodiče,

počínaje dnem 12. 9. 2017 bude každý žák dostávat vždy v úterý ovoce nebo zeleninu. Počínaje dnem 15. 9. 2017 bude každý žák dostávat každý lichý týden v pátek neochucené mléko. Dodávky ovoce a zeleniny v projektu Ovoce do škol“ a mléka v projektu „Mléko do škol“ budou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravován  tzn. ,  že dodávka ovoce, zeleniny a mléka nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Úkolem projektu je především vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu mléka, ovoce a zeleniny. Úspěšné řešení uvedeného úkolu je postaveno na širokém partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství. Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny zdarma. Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodávek produktů do každé školy. Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol“.

Nezkonzumované ovoce, zeleninu nebo mléko děti přinesou domů.

 

Jana Daňhelková

Oznámení

Dobrý den,

bohužel Vás musím informovat, že byly objeveny u některých žáků ve vlasech hnidy. Prosím Vás o důkladné prohlížení vlasů dětí.

Děkuji Daňhelková

informace II

Dnes děti dostaly rozvrh hodin a klíčky od šatních skříněk. Ke každému klíčku náleží kroužek a visačka. V tomto stavu je nutné klíčky vrátit na konci školního roku.

Podle rozvrhu se začínáme učit od čtvrtka (učebnice s sebou).

Zítra budou dětem opět přiděleny za vratnou zálohu čipy na výdej jídla. Záloha na čip činí 125 Kč.

Je nutné platit 550 Kč za pracovní sešity na účet školy s identifikačním číslem žáka.

Identifikační číslo žáka se nemění, naleznete ho opět v žákovské knížce na první stránce v  horním rohu.

Vybírám vyplněné formuláře týkající se zdravotní způsobilosti žáků a generální souhlas, které byly dětem rozdány na konci školního roku.

Pokud bude vaše dítě navštěvovat některý z kroužků, přihlášku získá jedním ze způsobů popsaných na webu (také ode mě).

Do konce týdne by si měly děti přinést desky s mazací destičkou, fixy a hadříkem, portfolio, podsedák,

pomůcky na VV : igelit na lavici, pracovní oděv, vodové a temperové barvy, paleta, sada štětců (alespoň kulaté č. 6, 10 a ploché č. 16 a 10 nebo 12), kelímek, voskovky, suché pastely 12 ks, černá tuš, několik špejlí, černý fix tlustý, černý fix tenký, hadr

vybavený penál: alespoň dvě ořezané tužky č. 2, pero na psaní do písanky (viz. 1. třída), pero dle vašeho uvážení, pastelky, nůžky, ořezávátko

Zítra dětem rozdám žákovské knížky. Prosím vás o vyplnění strany 1.

 

 

informace

Milí rodiče, milé děti,

vítám vás v novém školním roce. Doufám, že bude pro nás všechny přínosný a prožijeme ho v příjemné atmosféře.

Mám pro vás několik praktických informací.

 

Mám připravené pracovní sešity pro druhý ročník. Jejich cenu je potřeba uhradit co nejdříve. Posílejte proto prosím obvyklým způsobem (na účet školy s identifikačním číslem žáka) částku 550 Kč. Výši třídního fondu dohodneme na první třídní schůzce 14. 9. v 17.30.

matematika 1., 2., 3. díl          89 + 71 + 71 Kč

Happy House                            225 Kč

prvouka                                      43 Kč

písanka 1., 2. díl                        16 + 16 Kč

ŽK                                                12,50 Kč

 

Dále jsem pro děti objednala veškeré sešity kromě úkolníčku, lepidla, barevné papíry, barevné kartony a čtvrtky.

Na děti se budu těšit v pondělí 4. září v 8 hodin. Počítejte s ukončením přibližně v 9 hodin. Ostatní dny v tomto týdnu bude výuka probíhat čtyři vyučovací hodiny.

Od druhého dne budou děti potřebovat vybavený penál (a výtvarné potřeby), budeme tvořit třídní pravidla. Přineste prosím také co nejdříve papírové kuchyňské utěrky a kapesníky.

 

 

 

Hejného metoda vyučování matematiky

Vážení  rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vám umožnili se lépe seznámit s Hejného metodou vyučování matematiky.

S laskavým dovolením paní  Evy Bomerové – www.bomerova.cz  jsme na naše webové stránky umístili prezentaci   k vyučování matematiky profesora Hejného.

Po Vaší dohodě s  vyučujícími matematiky můžete být přítomni ve vyučování. 14.9. se na třídní schůzku 3.A a 3.B   dostaví v době od 17, 30 do 18,00 vyučující matematiky Zuzana Schilhartová.

Organizujeme seminář pro zákonné zástupce a přátele školy.  Termín Vám oznámíme v nejbližším možném termínu. Váš předběžný zájem zjistíme na třídních schůzkách  14.9. 2017 nebo se již nyní můžete přihlásit na zuzana.schilhartova@zspisnice.info.

Blanka Chýlová

První týden ve škole

Jak bude vypadat 4. 9. 2017
Sraz všech žáků bude v 8:00. Děti se shromáždí na hřišti školy u své paní učitelky.
Vyučování v prvním týdnu školního roku 2017/18:
žáci 2. – 5. ročníků:

4.9. – 8:00 – 8:45

5.9. – 8:00 – 11:40

6.9. – 8.9. – 8:00 – 11:40 – 2. třídy

6. 9. – 8.9. – 8:00 – 12:35 – 3. – 5. třídy

Od 7. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhů.
Družina bude otevřena 4.9.  do 15:00. Od 5. 9. bude zahájen běžný provoz.
Školní jídelna bude v provozu od 5. 9.

 

Informace pro žáky 1. třídy
Každý prvňák bude pasován na školáka na školním hřišti.
Po slavnostním přivítání si paní učitelky třídní odvedou děti k sobě do tříd. Rodiče prvňáčků budou mít možnost vše sledovat a zaznamenávat. V prvních třídách proběhne přivítání žáčků třídními učitelkami. Všichni dospělí budou vyzváni, aby opustili třídu a nechali děti s paní učitelkami o samotě – v této době budou mít rodiče možnost se zaregistrovat ke školnímu stravování a zapsat do školní družiny ve školní jídelně v přízemí budovy.
4. 9. v cca 9:00 budou probíhat třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků – organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram prázdnin, rozvrh apod. Děti si převezmou paní vychovatelky ze školní družiny. Schůzka potrvá přibližně jednu hodinu.
První školní den prvňáčků bude končit po třídní schůzce v cca 10:00 hodin, kdy si rodiče své děti vyzvednou ze školní družiny.
Další výuka bude probíhat u žáků 1. třídy takto :
5. 9. – 8:00 – 9:40

6.9. – 8 .00 – 10:45

7. – 8. 9. – 8:00 – 11:40

Těšíme se na Vás!!

Jana Daňhelková