Obsah rubriky: 2.A

středa 22. 11.

Ve středu 22. 11. absolvují děti program primární prevence Bezpečný internet. Tělesná výchova se z tohoto důvodu nebude konat.

výtvarka

Omlouvám se, ve středu 22. 11. se nekoná kroužek výtvarky. Lekce bude dětem nahrazena.

Děkuji za pochopení.

Kamila Adamová

Zápis z jednání Spolku rodičů

Hezký den,

Pro informaci rodičům přikládám zápis z jednání Spolku dne 8. listopadu 2017.

SRPŠ_zápis_listopad 2017_final

Kateřina Kubínová

Projekt EDISON 19.2.-25.2.2018

Vážení rodiče,

hledáme ubytování ještě pro dva studenty. Rodina může ubytovat i dva studenty. Děkuji za podporu.

Kontakt : Ladislava Ondrouchová, 777 259 027

Fotografie z Halloweenského strašení

Ve fotogalerii jsou již umístěny fotografie z Halloweenského odpoledne!

říjen

Milí rodiče,

říjen vám asi utekl rychleji než ostatní měsíce díky podzimním prázdninám. V tomto týdnu probíhal ve škole příměstský tábor, ve kterém děti poznávaly Modřanskou rokli, plnily různé úkoly, sportovaly, vyráběly krásné loutky z přírodních materiálů a s nimi hrály divadlo. Děti, které se tábora zúčastnily, o něm s velkým nadšením vyprávěly ostatním spolužákům.

V listopadu nás čeká koncert PKF – Prague Philharmonia na téma hudba a příroda a prevenční program zaměřený na bezpečný internet.

Vzhledem k tomu, že v listopadu končí první čtvrtletí školního roku, budu prověřovat znalosti a dovednosti dětí.

Omezený provoz ve školní jídelně

Vážení,

z důvodu nemoci paní kuchařky se 30.10. -1.11.2017 vaří pouze jedno jídlo.

                         Děkuji za pochopení Piewaková vedoucí ŠJ

Bazar s dětským oblečením a sportovním vybavením

Vážení rodiče,

V době konání keramické dílny (sobota 4. listopadu, 10 – 14 hod) bude možnost v prostorách školy prodávat či nakupovat dětské oblečení, boty a sportovní potřeby. Začátek je v 10 hod (příchod prodávajících a organizátorů v 9.30), konec ve 14 hod.

Takže pokud jste akorát zjistili, že doma máte navíc už malé lyže a boty, brusle, kolo či sportovní i jiné oblečení po dětech, určitě přijďte! A ostatní, pokud právě sháníte novou lyžařskou výbavu, zimní oblečení či jiné věci pro děti, taky přijďte!

Od prodávajících budeme na místě vybírat „příspěvek na organizaci a stůl“ 100,– Kč. Případné zájemce prosím o nahlášení na mojí adresu – kubinova525@gmail.com .

Budeme se na vás moc těšit!

Za Spolek rodičů,

Kateřina Kubínová

domácí úkoly

český jazyk – v portfoliu tři cvičení

matematika – opakovací  cvičení – 48, 49/2,3, 50, 51/1,2

prvouka – na test zopakovat stránky 26 – 30 v učebnici

koncert

V pátek 3. 11. navštívíme dětský koncert PKF – Prague Philharmonia na téma hudba a příroda. Koncert se koná v KD Ládví. Od školy budeme odcházet v 8 hodin. S návratem počítám mezi 11.40 a 12. hodinou. Je nutné mít s sebou průkaz MHD nebo dvě jízdenky. Prosím o vhodné oblečení.

 

 

Třída: 2.A

 

Název akce mimo budovu školy:  PKF – Prague Philharmonia

koncert pro školy – hudba a příroda

datum: 3. 11. 2017        sraz ve škole: 7.50                  Odchod od školy v 8.00

Způsob dopravy: MHD

Akce skončí: 11.40 – 12.00 hodin -návrat ke škole

Cena: 100 Kč – hrazeno z TF

Seznam nezbytného vybavení na akci: 2 jízdenky MHD na 90 minut nebo průkaz MHD, svačina, vhodné oblečení

Doprovázející vyučující:  Kamila Adamová

 

 

———————————————–zde odstřihněte——————————

 

Tuto část je třeba vrátit do školy nejpozději do 1. 11. 

 

Souhlas zákonných zástupců se školní akcí
Škola ZŠ s RVJ v Písnici
Souhlasím s účastí mého syna  / dcery

 

Jméno dítěte:

 

na  školní akci

PKF – Prague Philharmonia

Dostal/-a  jsem informace o mimoškolní akci:

– termín a místo odjezdu, termín a místo příjezdu

– výše  poplatku

– kontakt na vedoucí zotavovacího pobytu (telefon do školy 261912375)

 
Jsem si vědom zdravotního stavu svého syna / dcery a při odjezdu odevzdám vedoucí mimoškolní akce:

Případnou informaci o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh či účast na mimoškolní akci.

– Případnou informaci o osobních lécích syna /dcery.

Syn / dcera má nezbytné vybavení na školní akci, viz Seznam nezbytného vybavení na školní akci.
Datum a podpis zákonného zástupce žáka.