Obsah rubriky: 2.A

domácí úkol – prvouka

Na středu mají děti domácí úkol z prvouky – jména a příjmení členů rodiny (rodiče, prarodiče, sourozenci) a jejich fotografie (mohou být i vytištěné z počítače). Prosím vás, abyste dětem s tímto úkolem pomohli.

Jíme zdravě a s chutí…

V úterý 16. ledna mezi 14 a 15 hodinou proběhne ve školní družině interaktivní přednáška na téma zdravé stravování.

Kapacita je omezena, přednostně se budou toto úterý účastnit mladší děti. V případě, že bude limit překročen a budou-li mít starší děti v dostatečném počtu o program zájem, domluvíme s lektory ještě jeden termín.

Prezidentské volby…

Informace k pátku 12. ledna, kdy se v naší škole budou konat prezidentské volby.
Výuka bude probíhat dle rozvrhu. Jediná výjimka se týká třídy 1. A, která skončí vyučování o 15 minut dříve (12.20) z důvodu organizace v jídelně.
Již od 12.00 nebude dětem zpřístupněna ranní a koncová družina. Budeme se pohybovat v horních patrech školy. Při vyzvedávání dětí zvoňte pouze na modrou a fialovou ŠD, telefon dole bude odpojený. Koncová družina proběhne v modré ŠD.
V budově školy se bude v pátek pohybovat větší množství lidí (koncová družina bude nahoře), prosíme tedy rodiče o kontrolu dětí při převlékání, děkujeme! M. Štaflová

testy

Protože se blíží konec prvního pololetí, čekají žáky prověrky. Proběhnou v příštích dvou týdnech.

prvouka

pátek 12. 1. – ovoce, zelenina, hospodářské plodiny – učebnice 14 – 16, PS 10 – 13

 

matematika

násobení 2, 3, 4 – umět násobilku zpaměti (pouze násobení) – v pondělí 8. 1.

probraná matematická prostředí – v průběhu obou týdnů

 

český jazyk

diktát vět

druhy vět – v týdnu 8. – 12. 1.

věta, slovo a slovní význam (slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, souřadná, mnohoznačná, citově zabarvená) – v týdnu 8. – 12. 1.

slovo, slabika, hláska, písmeno, samohlásky, dvojhlásky, souhlásky – rozpoznání, určení počtu ve slově, větě… v týdnu 15. – 19. 1.

Předčasné volby do školské rady 22.1-25.1.2018

info o předčasných volbách do školské rady Volby do školské rady

Pozvánka na akci – Sebeobrana dětí

Vážení rodiče,

Zdravím vás v novém roce a ráda bych vás pozvala na akci Spolku rodičů – Umím přežít v městské džungli, která se bude konat v sobotu 13.1.2018 od 10.00 hod v Sokolovně Libuš.

Zájemce prosím o přihlášení na https://goo.gl/forms/HcfsvXNTjFj6N7e33

Děkuji a těšíme se!

Kateřina Kubínová

Sebeobrana pro děti_leták

prosinec

Milí rodiče,

prosinec většina dětí prožívá hlavně těšením na Vánoce. Stejně to bylo i ve 2.A. Četli jsme vánoční příběhy, seznámili se s vánočními tradicemi a zvyky, povídali si o tom, jak slavíme Vánoce.

V posledním týdnu jsme navštívili výstavu betlémů v kostele Panny Marie Sněžné a v Betlémské kapli. Tady jsme se dozvěděli i něco o tom, jak se dříve vařilo a svítilo. Nejvíce děti obdivovaly velký dřevěný pohyblivý betlém. Prošli jsme se i po Václavském a Staroměstském náměstí a prohlédli si vánoční strom.

V pátek si celá škola tradičně zazpívala koledy na schodech. Pak už přišlo na řadu slavení a rozdávání dárečků.

Přeji vám všem krásné Vánoce a šťastný rok 2018!

Kamila Adamová

 

učivo

Během prázdnin prosím, abyste s dětmi hodně četli. Z matematiky cvičení k opakování (některé děti mají velkou část hotovou): 12/3, 48/1,3,4, 49, 50/2,3(jen násobilku).

Vánoční prázdniny

V sobotu začínají VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, které se konají od 23.12.2017 do 2.1.2018.

Výuka tyto dny neprobíhá a škola je pro veřejnost uzavřena. Na naše žáky se budeme opět těšit ve středu 3.1.2018.

Přejeme vám krásné prožití svátků a hodně štěstí v novém roce.

Vedení školy.

POZOR

Z důvodu velké nemocnosti  odvolávám páteční kroužek florbalu. Hodina bude nahrazena.

Gabriela Kadidlová