Category Archives: 5.B

Spuštění webové verze programu Bakaláři-elektronická žákovská knížka od 27.1.

Vážení rodiče,

 od 8.1. 2021 bude  pro všechny žáky a jejich rodiče naší školy spuštěna webová verze programu  Bakaláři. Na stránkách školy www.zspisnice.info naleznete technickou podporu a návody na používání této aplikace. 

Po obdržení přístupových údajů do 8.1. 2021 se budete moci přihlásit do některých modulů námi používaného programu Bakaláři. 

Do 26.1. 2021 budete mít mimo jiné  k dispozici možnost nahlédnout na návrh klasifikace pro  vaše dítě  za 1. pololetí.

Od 27.1. 2021 budou vyučující 2.-5. ročníku využívat elektronickou žákovskou knížku. 

Dejte nám vědět  v případě, že do 8.1. 2021 do 14,00 neobdržíte přístupové údaje. Napište na adresu  lukas.zverina@zspisnice.info.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

vedení školy

VYUČOVÁNÍ OD 4.1.2021

Vážení,

zdravíme Vás před koncem roku a posíláme informace k prezenčnímu a  distančnímu vzdělávání hned od začátku roku nového. 

VYUČOVÁNÍ OD 4. LEDNA  2021

Prezenční výuka

V pondělí  4.1. 2021 přijdou do školy děti z přípravné třídy, prvňáci a druháci. 

Budou se učit podle rozvrhu prezenční výuky platného od 1. 9. 2020.

Předmět tělesná výchova bude nahrazen vycházkou v okolí školy a  venkovními  aktivitami. Je třeba v den, kdy  je  v rozvrhu tělesná  výchova  /2 hodiny/, dát dětem vhodné oblečení pro pobyt venku.  Rádi bychom chodili s dětmi ven i za mírně nepříznivého počasí.  Neúčast na hodinách tělesné výchovy je třeba řádně omluvit.

Předmět hudební výchova bude zaměřen na poslech hudebních pohádek a hudební teorii.

Distanční výuka

Žáci 3. -5. ročníků budou využívat:

Synchronní výuku – videokonference.  Jedná se o propojení učitele se žáky v reálném čase.  V rámci daných skupin se daří stále zlepšovat dodržování pravidel při tomto nouzovém způsobu výuky. S vybavením IT technikou Vám můžeme pomoci. Máme k dispozici i modemy. Neváhejte nám napsat lukas.zverina@zspisnice.info.

Asynchronní výuku, která je organizována a řízena vyučujícím v systému Google učebny.  Někteří naši žáci stále potřebují vaší podporu, dohled při plánování a plnění zadané práce a také při jejím odevzdávání. 

NOVINKA – Prezenční individuální konzultace. Chceme využít možnost, která je zmíněna  v doporučení MŠMT k provozu škol od 27.12. do 10.1. , která nabízí možnost organizovat prezenční individuální konzultace ve škole s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.  V odpoledních hodinách připravujeme pro oslovené žáky, po dohodě s rodiči, podporu pedagogů (asistentek pedagoga a vychovatelek školní družiny) při plnění úkolů zadaných vyučujícím českého jazyka a matematiky. Předpokládáme, že se žáci dostaví do školy v době od 13,00 do 16,00 v určený čas na 30 minutovou konzultaci, pravděpodobně denně do určené učebny.  Rozpis návštěv ve škole obdrží rodiče oslovených žáků nejpozději 4. 1. 2021.

KROUŽKY  

Angličtina s certifikátem pro žáky  3.- 5. ročníku – nebude zatím probíhat. 

Keramika – nebude zatím probíhat.  

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny od 6,30 do 17,30 hodin.  

Samostatné skupiny

0. a 1. třída  – Dana Hývlová  Božena  Bláhová

2. třída  – Marie Štaflová

Pro žáky 3. a  4. třídy distanční školní družinu zatím neorganizujeme.

STRAVOVÁNÍ

Všichni žáci 0.-2. ročníku  jsou od  4.1. 2021 přihlášeni ke školnímu stravování . 

Všichni žáci 3.- 5. ročníků  jsou od 4.1. 2021 odhlášeni ze školního stravování.

Je třeba strávníky do 30. 12. 2020 k odběru obědů přihlásit a to případně včetně obědů pro rodinné příslušníky (cizí strávníky).

Informace k odběru oběda

Pro všechny strávníky bude vydáván oběd bez polévky.

Žáci, kteří  budou chodit  do školy dostanou oběd ve školní jídelně za zpřísněných hygienických podmínek platných od 1.9. 2020.  

Žáci, kteří  do školy chodit nebudou, si obědy vyzvednou v jednorázových nádobách za podmínek, které platili do 18.12.,  u vchodu do školní kuchyně v době od 12,00 do 13,00.

V případě dotazů se obraťte na paní Veroniku Kaveckou  na uvedeném telefonní  čísle nebo  emailové adrese.

Paní  Veronika  Kavecká  do odvolání zastupuje paní vedoucí školní  jídelny  Ivanu Piewakovou.

jidelna@zspisnice.info                732 268 580

Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

VEDENÍ ŠKOLY

Stravování od 4.1. 2021

Vážení rodiče, 

od 4.1. 2021 se  žáci 3. – 5. ročníků  budou vzdělávat  distančně  pod vedením svých třídních vyučujících.

Všichni žáci 0.-2. ročníku  jsou od  4.1. 2021 přihlášeni ke školnímu stravování . 

Všichni žáci 3.- 5. ročníků  jsou od 4.1. 2021 odhlášeni ze školního stravování.

Je třeba strávníky k odběru obědů přihlásit do 30.12.  2020,  a to případně včetně obědů pro rodinné příslušníky (cizí strávníky).

Informace k odběru oběda

Pro všechny strávníky bude vydáván oběd bez polévky.

Žáci, kteří budou chodit  do školy dostanou oběd ve školní jídelně za zpřísněných hygienických podmínek platných od 1.9. 2020.  

Žáci, kteří do školy chodit nebudou, si obědy vyzvednou v jednorázových nádobách za podmínek, které platili do 30.11.,  u vchodu do školní kuchyně v době od 12,00 do 13,00.

V případě dotazů se obraťte na paní Veroniku Kaveckou  na uvedeném telefonní  čísle nebo  emailové adrese.

jidelna@zspisnice.info                732 268 580

 Paní  Veronika  Kavecká  do odvolání zastupuje paní vedoucí školní  jídelny  Ivanu Piewakovou.

Děkujeme za spolupráci a v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Blanka Chýlová  

Přání

Vážení, 

dovolte mi Vám všem, jménem zaměstnanců školy popřát klidné prožití vánočních svátků, hodně radosti ze společně strávených dní se svými blízkými.  V novém roce si asi všichni přejeme návrat k  běžným radostem, na které jsme byli zvyklí a byly součástí našeho života. Budeme si držet palce, aby to bylo co nejdříve. Vaše děti začneme opět vzdělávat v pondělí 4.1. 2021. 

Blanka Chýlová

Kéž by byly bílé Vánoce

Upozornění – výskyt vší

Vážení rodiče,

máme zprávy o výskytu vší v naší škole. Prosíme prohlédněte dětem hlavy a případně ošetřete. Děkujeme za pečlivost a zamezení dalšímu šíření.

vedení školy