Category Archives: Sborový zpěv

Vánoční koncert sboru Sedmikráska v kostele.

Letošní vánoční koncert pěveckého sboru Sedmikráska pod vedením Olgy Kretíkové se uskutečnil v kostele Panny Marie Královny míru. Zažili jsme kouzelnou vánoční atmosféru, děti byly úžasné, zazpívaly dětské písně i vánoční koledy, zatančily, zahrály na Orffovy nástroje, ale hlavně nás potěšily svým nadšením předat vše, co se naučily, co možná nejlépe. Na závěr koncertu jsme se sešli v hlavní lodi kostela a společně s druhým dětským pěveckým sborem, sborem Zvonek při ZŠ Meteorologická, jsme zazpívali dvojhlasně Den přeslavný. Nechyběla ani společná vánoční hymna Narodil se Kristus Pán v podání všech zúčastněných.

 

Vánoční koncert v kostele 17.12. – organizace

Vážení rodiče žáků – zpěváků,

v pondělí 17.12. si děti odvedu ze ŠD v 14.45 do 1. třídy, kde si řekneme instrukce k odchodu a společně pak odjedeme MHD do kostela. Prosím děti, které nenavštěvují ŠD, aby přišli do 1. třídy samostatně (z domova) mezi 14.45 – 15.00 h. V kostele se převlečeme, občerstvíme a rozezpíváme (16-16.45 hod.) tak, abychom byli připraveni na koncert, který pro veřejnost začne v 17.00 hod., všichni rodiče jsou srdečně zváni! Budeme rádi, pokud někdo z žáků přinese malé občerstvení k čaji, který si v kostele uvaříme před vystoupením (krabičky s cukrovím nebo suché sušenky, oplatky apod. jsou vítány. Ne sladkosti či čokoládu, po kterých se špatně zpívá). Je vhodné, aby zpěváčci měli s sebou i svou odpolední svačinu (budeme v kostele až do večera, ať nejsou děti hladové). Teplý čaj v kostele zajistíme, dostatečné zázemí včetně WC máme v kostele zajištěno.

Program: 17-17.25 zpěv sbor Sedmikráska, 17.30-18.00 zpěv sbor Zvonek, 18.00 všichni zúčastnění se přesunou do hlavní lodě kostela, kde se bude zpívat „a capela“ společná vánoční píseň + rozlučková koleda diváků.

Odchod: Po skončení programu koncertu si prosím vyzvedněte děti v zakristii kostela od paní učitelky Kretíkové (cca 18.10).

Děkuji za spolupráci rodičů i zpěv, čas a energii dětí. Mgr. Olga Kretíková

Tento týden odpadá kroužek Sborový zpěv

Tento týden ve čtvrtek 12. 4. 2018 mimořádně odpadá kroužek Sborový zpěv. Hodina bude nahrazena v červnu.

S pozdravem, O.K.

Obvodní kolo Vánoční noty 2017 dopadlo pro naši školu dobře.

Obvodní kolo Vánoční noty 2017 proběhlo tuto středu v ZŠ Meteorologická, žáci naší školy se umístili na předních místech:

I. kategorie (1. třídy)

  • 2. místo Jakub Krátký z 1.A

II. kategorie (2. a 3. třídy)

  • 1. místo Anežka Čermáková z 2.B
  • 3. místo Matyáš Kudláček z 2.B (zpěv + hra na nástroj)

III. kategorie (4. a 5. třídy)

  • 1. místo Linda Prause ze 4. tř.

IV. kategorie (5. třídy)

  • 1. místo Eva Bldriánová z 5. tř.

 

Všem zúčastněným děkuji a výhercům upřímně blahopřeji, Olga Kretíková

Pohled na soutěžící zde

Školní kolo Vánoční noty 2017

Školní kolo proběhlo v úterý 27.11. Medailisté postupují do kola obvodního, které se bude konat dne 6.12. v ZŠ Meteorologická.

Odkaz do fotogalerie