Category Archives: Příměstské tábory

Příměstský tábor BE HAPPY – Poznáváme ekosystémy 23.-27.7.2018

PT Be Happy -Ekosystemy_letak_a4_2018

Závazná přihláška PT BE HAPPY 2018

Letní příměstské tábory 2018

Vážení rodiče,

zahájili jsme přípravu letních PT pro vaše děti.

English Summer Camp 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Letní příměstský tábor Poznáváme ekosystémy 2018 v termínu 23.- 27.7.2018

PT pro děti MŠ 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Sledujte info v záložce Příměstské tábory

ESC_letak_2018

English Summer Camp 2018

Vážení rodiče,

letošní ESC se koná:

I. turnus – 16.-20.7. 2018

II. turnus – 6.-10.8.2018

Letáček již připravujeme.

Těšíme se na vaše děti.

Vedoucí tábora

Ladislava Ondrouchová

777 259 027

Podzimní příměstský tábor „Poznáváme život v Modřanské rokli“ 2017

Již podruhé jsme za velkorysého finančního přispění MČ Praha Libuš připravili, pro děti 1.-5.tříd, pestrý, rekreačně-vzdělávací program, letos zaměřený na:

  • aktivní využití volného času v přírodě
  • podporu zdravého životního stylu
  • rozvoj slovní zásoby v jazyce anglickém
  • rozvoj tvořivosti
  • seznámení se s přírodou v Modřanské rokli a cestami vedoucími roklí
  • bezpečný pobyt v přírodě, v novém prostředí a jak se chovat v krizových situacích

I letos byl o účast na táboře zájem, bylo přihlášeno 31 dětí a několik rodičů využilo nabídku i zkráceného pobytu jen na dva nebo tři dny. Program tábora byl nabitý a všichni doufali, že bude přát i počasí.

Děti si vyzkoušely, jak si mohou natočit pohádku a co to vlastně obnáší. I letos s námi spolupracovala Andrea Huňáčková, studentka Ped.fakulty UK, vždy přijde s něčím neobvyklým a dokáže všechny výtvory dotáhnout dokonce. Příběhy najdete na školních webových stránkách www.zspisnice.info/fotogalerie. Jedno dopoledne se dětem věnovala i paní Markéta, která na škole vede kroužek Zábavné logiky a připravila pro děti kvízy o přírodě v Modřanské rokli, soutěže a deskové hry. O sportovní aktivity se postarala Jana, která připravila dětem sportovní den bohatý na zážitky. Věrka připravila dětem zábavné hodiny angličtiny a trpělivě se dětem věnovala při tvorbě deníčků a realizaci dalších aktivit. Paní učitelka Jitka je na slovo vzatou odbornicí na naši přírodu a zná Modřanskou rokli jako jen málokdo. Její nadšení a láska k přírodě byly pro děti velmi motivující. Pro naši další práci je pro nás důležité vědět, co se dětem a rodičům na táboře líbilo, děkuji všem rodičům za skvělou spolupráci a názory.

Maminka Mojmíra (9 let) nám napsala: „ Tlumočím názory našeho syna – na příměstský tábor se těším, protože si mohu vybrat činnosti, které tam chci provádět, můžu být s ostatními dětmi, hrát s nimi hry, včetně sportovních, být venku a dělat zajímavé věci, které jinak ve škole neděláme. Pro nás rodiče je velice potěšující, že PT je akce, na kterou se syn velmi těší a zdá se, že je pro něj přínosná, mimo jiné co do kontaktu s ostatními spolužáky. Zároveň se zdá, že tyto zkušenosti pozitivně formují jeho přístup ke škole jako takové – tj. že škola může přinášet i jiné zážitky, než ty „formálně školní“. Moc děkujeme za možnost účasti na takových akcí, a oceňujeme práci učitelů a vychovatelů, kteří akce tohoto typu zabezpečují.“

Maminka Olivera (7let), Olimu se líbil příměstský podzimní tábor už minulý rok, kdy byl jako prvňák poprvé. Takže letos to byla jasná volba podruhé. Hlavní přínos vidím, že je to smysluplně strávený týden v kolektivu kamarádů. Oliho baví sportovní aktivity, hodně  nadšený byl z celodenního výletu do Modřanské rokle. Dále s radostí mluvil o soutěži v deskových hrách, angličtině, fotbale a divadle. Mám pocit, že jsem vyjmenovala skoro celý program tábora. Tím chci říci, že Oliho bavil celý týden a budeme rádi za další ročník.

Maminka Remyho (8let), Remymu se líbilo asi míchání nápojů, pamatuji si, že po příchodu domů hledal, zda máme potřebné suroviny, aby nám udělal koktejl. Nadšený byl i z volnočasových aktivit a pochvaloval si výlet do rokle a oběd na poliklinice. 🙂

Maminka Vojty (9let), Vojtík byl spokojený, nejvíce ho  samozřejmě bavili sportovní aktivity. Také se mu líbili společenské hry a soutěže. Kuchyň také chválil. Jinak samozřejmě veškerý volný čas.

Maminka Ondřeje (9 let), Ondrovi se na příměstském táboře velmi líbilo. Už se těší na příští rok.
Líbilo se mu míchání zdravých zeleninových a ovocných drinků, možnost sportování, být hodně venku s kamarády, odpoledne s logikou a celodenní výlet Modřanskou roklí. Na angličtině se učili slovíčka o počasí. Nám tábor velmi pomohl, protože v době ředitelského volna jsme s manželem chodili do práce a Ondra každé ráno rád vstal a s chutí šel na tábor.

Maminka Veroniky a Lucie (9 a 7let), holkám se líbila příprava různých ovocných a zeleninových mixů a velmi pozitivně hodnotím, že byly ochotné ochutnat něco nového. Podpora zdravého životního stylu mě potěšila. Dále se mi líbilo, že jste do programu zahrnuli procházku Modřanskou roklí.

Maminka Denisky a Jakuba ( 9 a 7 let), za moje děti můžu říct, že si tábor moc užily, program byl bohatý. Velký přínos pro ně vidím v tom, že poznají školu, spolužáky a i učitele z trochu jiného úhlu, než jen z toho čistě studijního. Užijí si legraci, mají nové společné zážitky, díky nim třeba pak i škola může být příjemnější. Za nás si přeji příměstský tábor i příští rok.

Maminka Matyáše (8 let), tábor je veden velmi příjemnou, pohodovou a profesionální formou. Děti jsou hodně venku a mají dobře sestavený a pestrý program. Syn si to moc užil a je na Vámi pořádaných akcích velmi šťastný a spokojený. Moc si toho vážíme, že pro nás tyto akce pořádáte. Pokud bude možnost, určitě se zúčastníme i příští rok.

Děkuji celému realizačnímu týmu, paní ředitelce, MČ Praha-Libuš a rodičům za podporu při organizaci a realizaci. Bez vaší podpory by to nešlo.

Foto naleznete v záložce Fotogalerie

Ladislava Ondrouchová

Video Podzimní příměstský tábor