Category Archives: 2.A

Příměstské tábory červenec 2020

V ceně tábora jsou zahrnuty svačiny, teplý oběd, pitný režim po celý den, jízdné, vstupné na plánované akce, výtvarný materiál a další potřebné pomůcky. Veškerý program je uzpůsoben věku a schopnostem dětí s ohledem na momentální stav počasí.

Zkušené vedoucí s mnohaletými zkušenostmi připravují pro děti každodenní zajímavý program od 8 do 17 hodin.

Místo konání ZŠ s RVJ Písnice. Tabory nejsou nijak dotované MČ ani ZŠ.

Termíny příměstských táborů:

  1. termín – 7. – 10.7.2020 Cestovatelé
  2. termín – 13. – 17.7.2020 Kouzelníci
Příměstský tábor Cestovatelé
letak primestsky tabor
Příměstský tábor Kouzelníci

EduCoffee

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 5. září 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

EDISON – Poděkování

Ráda bych ještě jednou vyjádřila své poděkování všem ,co se podíleli na realizaci projektu Edison. Bez pomoci ředitelky školy, spolku rodičů, učitelů, asistentů a ostatních zaměstnanců školy, laskavé podpory zástupců obce a dalších dobrovolníků by se tento interesantní edukativní projekt nemohl uskutečnit.

Velké poděkování patří též supervizorce projektu slečně Křečkové, jakož i rodičům žáků, kteří studenty ubytovali – jmenovitě paní Daňkové, paní Fídlerové, paní Kubrychtové a paní Horákové.

Všem ostatním rodičům děkujeme za skvělé občerstvení, které připravili na zahajovací a závěrečný ceremoniál. Doufám, že v této krásné tradici budeme pokračovat i nadále.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu

PROJEKT EDISON 2019

Od 30.9. do 4.10.2019 probíhá na naší škole projekt Edison. V pondělí 30.9. od 8.00 do 9.00 proběhl slavnostní zahajovací ceremoniál. Svojí přítomností nás poctili i zástupci obce včetně pana starosty a představitelé AIESECu.

V tomto roce nás navštívili studenti z následujících zemí : Španělska, Malajsie, Kazachstánu, Gruzie, Indie a Ukrajiny.

Žáci druhého až pátého ročníku mají jednoho studenta na celý týden a prvňáčky navštíví každý den jiný student. V pondělí po seznámení se studenty následovalo představení jejich země, vlajky a základní informace o jednotlivých státech. V úterý byly na programu zvyky, tradice, rodinné oslavy a jídlo. Středa bude věnována školnímu a vzdělávacímu systému jednotlivých zemí. Po obědě pátá třída s paní třídní učitelkou doprovodí studenty do centra Prahy, kde navštíví muzeum Karlova mostu a poté se vydají na plavbu vyhlídkovou lodí po Vltavě. Ve čtvrtek budou se žáky besedovat o svém soukromém životě, mimoškolních aktivitách, koníčcích a budou se se žáky intenzivně připravovat na závěrečnou páteční prezentaci.

V pátek 4.října od 8.30 do 9.30 se škola otevře veřejnosti a rodiče uvidí své děti a studenty během prezentací žáků. Žáci nás seznámí se všemi poznatky, které se o zemi studenta za celý týden dozvěděli.
Od 10.15 do 11.50 se slavnostně rozloučíme s projektem Edison. Poté následuje předání certifikátů.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu