Obsah rubriky: 2.A

Třídnická hodina 20.9.

Vážení,

zítra  19.9. se zúčastníme programu Dny pro záchranu života.

  1. hodina – ČJ, 2.-3. hodina – společný program, budeme se učit „se zachránit“, 4. hodina – MA

Třídnická hodina 20.9. se nekoná. 

Vaše děti půjdou do školní družiny.

Blanka Chýlová

Dny pro záchranu života II

Vážení,

ve škole se zítra a pozítří budeme  připravovat na život tak trochu jinak.

Pro každou třídu je připraven dvouhodinový program v rámci vyučování.

Více informací o programu najdete v odkazu.

 

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z prvního jednání Spolku rodičů ve školním roce 2018/2019 konaného dne 6. září 2018.

Spolek_zápis_září 2018_final

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Sběr papíru

Sběr starého papíru se uskuteční v týdnu od 24.9. – 27.9. 2018. Kontejner bude přistaven na parkovišti školy. Děkujeme R.Dubová

VV

Na pondělní hodinu výtvarné výchovy  ( 17.9. ) bych poprosila, aby  měly děti asi 6 svých vytištěných prázdninových obrázků – klasický formát fotografie. Ideálně černobílý tisk. Pokud fotky nebudou mít, využijí k výrobě koláží denní tisk. Děkuji   Sch .

 

Sokolení…

Příští týden, ve středu 19. září, se mohou děti zúčastnit se školní družinou zábavně – sportovní akce „Sokolení“ , která se bude konat v libušské sokolovně. Podrobné informace přinesou děti v pondělí na lístečku. Prosím o rychlé vyplnění a vrácení svým vychovatelkám. Děkuji, M. Štaflová

Upozornění

Prosíme všechny rodiče, kteří vozí své děti autem, aby využívali parkoviště pod plochou a do školy své děti vedli přes areál základní školy. Nezastavujte před školou, ohrožujete tím žáky naší školy V ulici před školou je zákaz zastavení, který musí být dodržen. Policie vyhodnotila dopravní situaci před školou jako dostatečně bezpečnou v případě, že budou dodržována pravidla silničního provozu stanovená v této mimořádné situaci.

Prosíme o zvýšenou ohleduplnost a snížení rychlosti i v přilehlých ulicích.

Vedení školy

Důležité upozornění

Z důvodu technického selhání programu žádáme rodiče o opětovné navolení obědů na měsíc září.

Děkujeme za pochopení

Vedoucí ŠJ Piewaková

Rovrh hodin

Vážení rodiče,

ve středu máme podle rozvrhu tělesnou výchovu. Budeme cvičit venku, dejte dětem vhodné oblečení a sportovní obuv.

Třídnická hodina se nekoná. Děti půjdou po 4. vyučovací hodině  do školní družiny.

Děkuji všem, kteří mi potvrdili emailovou zprávu, kterou jsem Vám posílala v 1.9.

Moje adresa je blanka.chylova@zspisnice.info.

Dnes byly Vaše děti moc prima.

Blanka Chýlová

Informace – 1. týden

Vážení rodiče,

věřím, že o prázdninách jste s Vašimi dětmi strávili radostné chvíle. Na Vaši školačku nebo školáka se moc těšíme.
Nová paní asistentka se jmenuje Lenka Jassim. Mne děti znají.
1. školní den- 3.9.

Sraz všech žáků bude v 8:00. Děti se shromáždí na hřišti školy u paní učitelky Daňhelkové a nové paní asistentky.
Vyučování v prvním týdnu školního roku 2018/19:
žáci 2. – 5. ročníků:

  1. 9. – 8:00 – 8:45
  2. 9. – 8:00 – 11:40

Od 5. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhů.
Družina bude otevřena 3. 9.  do 15:00. Od 4. 9. bude zahájen běžný provoz.
Školní jídelna bude v provozu od 4. 9.Třídní schůzky k zahájení nového školního roku se pro 2. – 5.roč. konají  6. 9. 2018 od 17,30

3.9.  Vaše děti dostanou: rozvrh hodin, žákovskou knížku / vyplňte, prosím, nejpozději do 6.9./, přihlášku do ŠD, klíčky od skříňky, seznam potřeb na výtvarnou výchovu / do 10.9. /.

Šatní skříňky bude mít 2.A jinde než v 1. třídě. Vše dětem ukáži a věřím, že Vaši zkušení školáci už nebudou při příchodu do budovy školy potřebovat Vaši pomoc. V přízemí budovy je vždy určený dohled, který v případě potřeby Vašemu dítěti na požádání pomůže. Děkuji Vám. 

2. školní den – 4.9.

Žáci si do školy v aktovce přinesou:

všechny učebnice pro 2. třídu, které dostali na konci školního roku

pracovní sešit ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

písanku č. 4 pro 1. ročník /nic se nestane, když ji nenajdete/

starý nebo nový úkolníček – do konce týdne

písanku, kam psali opisy, přepisy nebo diktáty /nic se nestane, když ji nenajdete/  

ČIP A KLÍČKY OD SKŘÍŇKY.

3. školní den-5.9.

Ve středu půjdeme /podle rozvrhu/ na tělocvik cvičit ven, v případě nepříznivého počasí zůstaneme ve škole.  Děti budou potřebovat cvičební úbor. Od 10.9. již bude v provozu Klub Junior.

4. školní den- 6.9. 

Učíme se podle rozvrhu. Konají se třídní schůzky. Děkuji Vám za Vaši účast.

5. školní den – 7.9. 

Učíme se podle rozvrhu. 

Přeji Vám klidný, poslední prázdninový den.

Blanka Chýlová