Category Archives: 2.A

Co nás čeká na konci května a začátkem června.

28.5. 17,15 – schůzka rodičů žáků přihlášených do AJ kurzu k získání certifikátu v počítačové učebně.

28.5. 17,30-19,00 Třídní schůzka a volba kandidátů do školské rady ve třídě 2.a

29.5. Cyklojízda- sraz na školním hřišti do 8,00.

31.5. Divadelní představení Tatínek 002-Divadlo v Dlouhé. Vstupné 140,00 Kč uhradíme z třídního fondu.
https://www.divadlovdlouhe.cz/repertoar/tatinek-002/.

Projektový týden:

3.6.

„Povolání rodičů“ – přednáška

Cyklistický výlet na Točnou.

4.6.

Výlet do historické vesnice Botanicus – 8,00-15,00. V ceně 630,00 Kč je doprava autobusem, služby průvodce, vstupné, teplý oběd, 10 grošů kapesné. Částku 630,00 Kč pošlete na účet školy
2500621187/2010, variabilní symbol je ev. č. žáka a do zprávy pro příjemce napište výlet  2.A.  3.6. dopoledne bude provedena kontrola plateb. Kdo nebude mít zaplaceno, nemůže s námi na výlet odjet. Všem dětem na tento den odhlásím oběd.

5.6.

„Povolání rodičů“ – přednáška

Výlet do sportovního areálu Eagles Praha v Krči.

6.6.

„Povolání rodičů“ – přednáška

Výlet na lezeckou stěnu v areálu Hobby centra na Pankráci.

7.6.

„Povolání rodičů“ – přednáška

Program ve škole- dokončení projektu.

Blanka Chýlová a Jana DaňhelkováTřídní schůzky

Všechny rodiče žáků naší školy zveme na třídní schůzky, které se konají 28.5.2019 od 17.30 ve třídách. Na začátku schůzek proběhnou ve třídách volby do školské rady.

28.5. v 17.15 zveme rodiče žáků, kteří přihlásili své děti na jazykové kurzy AJ k získání certifikátu do počítačové učebny.

Jana Daňhelková

Omezený provoz školní kuchyně

Z důvodu nemoci paní kuchařky se až do odvolání vaří pouze 1 jídlo.             Děkuji za pochopení vedoucí školní jídelny Piewaková 

Orientační běh

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na další akci Spolku rodičů – orientační běh rodičů a dětí. Uskuteční se v úterý 21. května od 16.30 hod a startujeme ze školního hřiště.

Budeme se na Vás těšit!

Spolek rodičů


Oznámení o vyhlášení volných dní

Oznamuji, že   9.5. – 10.5. 2019  jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení jsou drobné opravy v budově školy, příprava majetku k vyřazení a čištění odpadů.   Proběhne školení  zaměstnanců a práce na úpravě školního vzdělávacího programu. 

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

Výtvarná výchova

Prosím, aby si děti na příští hodinu Vv 6.5. donesly fotografii (průkazkovou) maminky.Pokusíme se zvládnout tvorbu portrétu .

Děkuji Schilhartová

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 4. dubna 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Beseda o povolání ve školní družině

Akce Spolku rodičů – Beseda o povolání

2. běh – Jaké je to učit dospělé?

Beseda o práci lektora ve vzdělávací a poradenské firmě proběhne ve středu 24. dubna od 15 hod ve školní družině. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Barbora Daňková

Cyklojízda

29.5. se koná cyklojízda, kterou již tradičně pořádá ZŠ Meteorologická. Pokud se Vaše dítě zúčastní, sdělte to třídní učitelce do 26.4. Veškeré informace naleznete níže.

Gabriela Kadidlová, tř. uč. 4. tř.

Kdy: ve středu 29. května 2019

S sebou: kolo (v případě špatného stavu bude žák vyřazen ze soutěže),  helma + případně chrániče, vhodné oblečení, dobrá nálada

Věkové kategorie:     

        A      –      1. a 2. třída

        B      –      3. třída

        C      –      4. třída

        D      –      5. třída

Program:   8:00   – 8:45 A  Beseda pořádaná Policií ČR 1.třída/ 2skupiny/20min.

         9:00 – 9:30   A  Beseda pořádaná Policií ČR 2.třída/ 2skupiny/20min.

         9:00 –          A  Začátek soutěže na hřišti v ul. Skalská pro 1. a 2.tř.

         10:30 –         B  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         10:40  –        B  Start závodu o délce 2 km

         11:30 –         C  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         11:40 –         C  Start závodu o délce 2 km

         12:30 –         D  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         12:40 –         D  Start závodu o délce 2 km


Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   26 . 4.  2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je zápis do 1. tříd pro školní rok 2019-2020 a úklid skladovacích prostor ve školní kuchyni. Školní družina bude v provozu při dostatečném počtu přihlášených dětí. Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 9.4. 2019                                                            Mgr. Blanka Chýlová