Category Archives: 2.A

EDISON – Poděkování

Ráda bych ještě jednou vyjádřila své poděkování všem ,co se podíleli na realizaci projektu Edison. Bez pomoci ředitelky školy, spolku rodičů, učitelů, asistentů a ostatních zaměstnanců školy, laskavé podpory zástupců obce a dalších dobrovolníků by se tento interesantní edukativní projekt nemohl uskutečnit.

Velké poděkování patří též supervizorce projektu slečně Křečkové, jakož i rodičům žáků, kteří studenty ubytovali – jmenovitě paní Daňkové, paní Fídlerové, paní Kubrychtové a paní Horákové.

Všem ostatním rodičům děkujeme za skvělé občerstvení, které připravili na zahajovací a závěrečný ceremoniál. Doufám, že v této krásné tradici budeme pokračovat i nadále.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu

PROJEKT EDISON 2019

Od 30.9. do 4.10.2019 probíhá na naší škole projekt Edison. V pondělí 30.9. od 8.00 do 9.00 proběhl slavnostní zahajovací ceremoniál. Svojí přítomností nás poctili i zástupci obce včetně pana starosty a představitelé AIESECu.

V tomto roce nás navštívili studenti z následujících zemí : Španělska, Malajsie, Kazachstánu, Gruzie, Indie a Ukrajiny.

Žáci druhého až pátého ročníku mají jednoho studenta na celý týden a prvňáčky navštíví každý den jiný student. V pondělí po seznámení se studenty následovalo představení jejich země, vlajky a základní informace o jednotlivých státech. V úterý byly na programu zvyky, tradice, rodinné oslavy a jídlo. Středa bude věnována školnímu a vzdělávacímu systému jednotlivých zemí. Po obědě pátá třída s paní třídní učitelkou doprovodí studenty do centra Prahy, kde navštíví muzeum Karlova mostu a poté se vydají na plavbu vyhlídkovou lodí po Vltavě. Ve čtvrtek budou se žáky besedovat o svém soukromém životě, mimoškolních aktivitách, koníčcích a budou se se žáky intenzivně připravovat na závěrečnou páteční prezentaci.

V pátek 4.října od 8.30 do 9.30 se škola otevře veřejnosti a rodiče uvidí své děti a studenty během prezentací žáků. Žáci nás seznámí se všemi poznatky, které se o zemi studenta za celý týden dozvěděli.
Od 10.15 do 11.50 se slavnostně rozloučíme s projektem Edison. Poté následuje předání certifikátů.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu

Platby za školní družinu 2019/2020

Děkuji rodičům, kteří rychle reagovali na změnu částky za školní družinu (210,- Kč) 🙂. Ostatní prosím, aby tak učinili co možná nejdříve. Přeplatky Vám budou zaslány zpět na Váš účet po obdržení první správné částky na účet školy.

Děkuji za spolupráci, Marie Štaflová

Prázdniny

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám poděkovat za milé rozloučení s Vámi i s vašimi dětmi. Budu se těšit na spolupráci v příštím školním roce. Předpokládám, že se s Vašimi dětmi uvidím v hodinách matematiky. I na konci roku jsme se měli moc pěkně. https://www.zonerama.com/zspisnice/Album/5434672

Prožijte radostné, prázdninové chvíle s Vašimi dětmi. 2.9. v 8 hodin se budu těšit na setkání s nimi i s Vámi. Blanka Chýlová

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc a spolupráci na včerejší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej Vámi připraveného občerstvení se podařilo vybrat téměř přesně 10.000,- Kč!

Teď už všem přeji klidné a pohodové léto a těším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová