Category Archives: 2.A

Prázdniny

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám poděkovat za milé rozloučení s Vámi i s vašimi dětmi. Budu se těšit na spolupráci v příštím školním roce. Předpokládám, že se s Vašimi dětmi uvidím v hodinách matematiky. I na konci roku jsme se měli moc pěkně. https://www.zonerama.com/zspisnice/Album/5434672

Prožijte radostné, prázdninové chvíle s Vašimi dětmi. 2.9. v 8 hodin se budu těšit na setkání s nimi i s Vámi. Blanka Chýlová

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc a spolupráci na včerejší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej Vámi připraveného občerstvení se podařilo vybrat téměř přesně 10.000,- Kč!

Teď už všem přeji klidné a pohodové léto a těším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

Volno ředitelky školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   28.6. 2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je příprava budovy školy na prázdninové opravy a příprava nového školního roku.  

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 24.6. 2019                                                        Mgr. Blanka Chýlová

Školní akademie – prosba na rodiče

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych ještě jednou připomněla pozvání na Školní akademii, která se uskuteční příští úterý 25. června od 17 hod u školy.

Stejně jako minulé roky bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly přispějeme dětem na podzimní celodenní vzdělávací akci k výročí 30 let od sametové revoluce.

Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečení sladkého či slaného, přípravu misek s ovocem a zeleninou nebo domácí limonády.

Lístek do tomboly bude stát 20 Kč a koupit si ho můžete u nás, třídních důvěrníků, u prodeje občerstvení.

Těšíme se na vás!!

Spolek rodičů

Informace pro poslední školní dny. Připravujeme se na příští školní rok.

Do konce školního roku zbývá 8 dní. Učivo máme probrané. Opakujeme. Dnes jsem dětem dala domů vypracované pracovní listy z ČJ a jejich knihy pro školní čtení. Dnes většina dětí odevzdala klíč od šatní skříňky.

Do 20.6. si připraví k odevzdání 2 učebnice – AJ a Prv. Vytržené vazby a roztržené stránky, prosím slepte.

21.6., 24.6., 25.6., 26.6. se učíme od 7,40 do 11,40 ve své třídě.

Do 21.6. odevzdají děti klíčky od šatní skříňky, do konce roku budou skříňky odemčené jen s přezůvkami. 26.6. si přezůvky odnesou domů.

24.6. je dopoledne generálka na akademii. Dejte dětem na sebe oblečení, ve kterém budou vystupovat. 24.6. budu vybírat žákovské knížky, které dětem vrátíme na začátku příštího školního roku.

25.6. dopoledne děti dostanou učebnice na příští školní rok, budou předány knižní odměny a podíváme se na poslední zvonění páťáků.

25.6. se sejdeme v 16, 35 v zahradním altánu. V 16,45 začínáme nacvičovat nástupy na pódium. V 17 hodin začíná akademie. Po skončení našeho vystoupení si dítě můžete vyzvednout.

Do 28.6. je třeba zaplatit za pracovní sešity do 3. třídy (M 1.+2. díl, PRV, ČJ, AJ). Prosím dle dispozic předaných na třídní schůzce (variabil. symb. je číslo žáka z ŽK červené číslo, do poznámky TF2A, platíme na účet školy), částka 500,- Kč. Děkuji za dochvilnost. V září budeme platit už jen za obyčejné sešity na psaní, papíry a případné vstupy do divadla.

27.6. 8,00 do 8,40 se bude rozdávat vysvědčení. Školní družina je v provozu. Rozdám dětem Potvrzení o zdravotní způsobilosti. Kopii si nechávám. Většině žáků končí platnost již v září 2019.

28.6. je volno ředitele školy.

Děkuji Vám za spolupráci. Těšíme se, že se uvidíme na Akademii. Vaše děti pilně nacvičují. 

Blanka Chýlová a Jana Daňhelková