Obsah rubriky: 2.B

Učivo do 18. 1.

ČJ – učeb. do str. 64, pí po str. 34. Dnes jsme měli čtenářskou dílnu, dětem se velmi povedla – známky mají zapsané v ŽK, stejně jako známku ze slohu Popis zvířete. Příští týden budeme trénovat zejména gramatiku psaní i/y po měkk. a tvrd. souhláskách.

M – po str. 26. Dnes si děti zapsaly známku ze sčítání a odčítání do 70 (ŽK). V pracovkách jsme tvořili nejen obleček na krychli (síť krychle), ale i jeviště.

PRV – Naše tělo, učeb. po str. 30, PS po str. 23, str. 22 mají na dopracování za DÚ.

AJ – učeb. po str. 24, PS po str. 21. Umíme vazbu „Do you like…?“ a všech 6 slovíček lekce písemnou i ústní formou. Prověření těchto znalostí bude v prověrce ve středu 23.1. (známka padne již do II. pololetí).

TV – tento týden jsme si tělocviky užili v KJ a příští týden budeme v KJ zase (bude mrznout), prosím na přechod ze školy do KJ přizpůsobit oblečení počasí, tj. teplé oblečení – chodíme alespoň jednu cestu pěšky. Od příštího týdne je TV v PÁTEK!!!

Od pondělka 21.1. se učíme podle nového rozvrhu – většina dětí je dostala vytištěné dnes, nemocní a ten, kdo odešel ihned po vyučování ho dostanou v pondělí. Rozvrh je napsán ve zprávě – viz níže. V pondělí 21.1. budeme mít Vv, VV, a pak program společnosti Proxima Sociale Vztahy ve třídě. Byla bych ráda, kdybychom se v pondělí ve třídě sešli všichni (pokud máte na pondělí nějaká vyšetření či jiné záležitosti s dětmi, které lze odložit, bude dobré je odložit na jindy). Děkuji.

V úterý se uzavírá klasifikace a průběžné známky z konce týdne již běží na II. pololetí. Přeji příjemný víkend, Vaše O.K.

Čtenářská dílna

Děti, kteří se přihlásili do čtenářského klubu, čeká v úterý 22. ledna první lekce. Přineste si prosím knížku, kterou zrovna čtete nebo nějakou oblíbenou, kterou jste třeba už četli. Knihy je možné si také půjčovat ve škole.
Těším se na spolupráci.
S pozdravem Mgr. Milena Rážová

V pátek 18.1. přinést vlastní knížku.

Zítra v pátek 18.1. máme čtenářskou dílnu. Prosím všechny žáky, aby si přinesli svou rozečtenou knihu do školy.

Děkuji, O.K.

Učivo do 11.1.

ČJ – probrány tvrdé souhlásky a gramatika y/ý po nich, příští týden začneme s měkkými. Sloh – připravujeme se na slohovou práci Popis zvířete. Příští týden dopíšeme koncepty a do konce týdne mi děti odevzdají načisto přepsané práce na dvojlistě (který dostanou v pondělí). Uč. po str. 61, Pí po str. 34. Psali jsme připravený diktát (4 krátké věty), známky naleznete v ŽK – tzn. po přípravě textu z učebnice, rozebrání gramatiky, tréninku a zapamatování gramatických problematik v něm děti píšou podle diktátu, následuje vlastní kontrola a odevzdání bez časového omezení – připravujeme se tak na „normální“ diktáty neznámého textu.

M – psali jsme prověrku ze sčítání a odčítání do 60. Většinou se dětem povedla. Komu ne, doporučuji nosit si s sebou do školy počítadlo, popř. mít dvě (jedno nechávat ve třídě, druhé doma pro domácí počítání) – žáci jsou informováni, kteří by to potřebovali nejvíce. Dokončili jsme v učeb. str.23/ cv. 2. Umíme již pomalu násobilku 2,3,4,5,6 (postupným načítáním), sčítáme a odčítáme již do 80.

AJ – umíme 6 nových slovíček z lekce „I am hungry“ ústní i psanou podobou. PS po str. 20, učeb. po str. 23.

PRV – probíráme Člověka (umíme již části těla, smysly, základní funkce orgánů, kostru, příští týden se budeme věnovat úrazům a nemocem), v učeb. po str. 28, PS po str. 21 + hlava člověka na str. 23.

TV – užili jsme si zimního počasí se sněhem, postavili sněhuláky, uspořádali koulovačku po cestě do KJ. Příští týden nezapomeňte cvičební úbor do KJ již ve středu 16.1. a po té i ve ČT 17.1. Ve středu máme jen 4 VH (ČJ, M, Tv, Tv).

Od 21. 1. máme nový rozvrh (změny se týkají jen ČT a Pá, konce vyučování souhlasí s I. pololetím).

Přeji hezký víkend, O.K.

Změny v rozvrhu od ledna.

Vážení rodiče, milí žáčci,

v lednu budou dvě mimořádné změny v rozvrhu:

  1. Tento pátek 11.1.2019 budeme mít mimořádně i 5. VH (hudební výchova) jako náhrada za středu 16.1.2019. Příští středu budeme mít naopak pouze 4 vyučovací hodiny, a to ČJ, M, TV, TV. Vyučování bude končit v 11.40 hod.
  2.  Počínaje od 21.1.2019 do konce školního roku budeme mít nový rozvrh hodin. Změna se týká jiné organizace tělocviků (vzhledem k započetí plavání ostatních ročníků). Naše třída bude mít konce vyučování zachovány jako v I. pololetí, změna se bude týkat pouze v rozvrhu hodin čtvrtečních a pátečních (ČT: ČJ, M, PRV, ČJ, M…..PÁ: Tv,Tv, Tř.H, ČJ).

Děkujeme za pochopení, O.K.

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 14:00 hodin máte příležitost si prohlédnout prostory školy, zhlédnout dopolední vyučovací hodiny, práci ve školní družině a pohovořit s vedením školy.

Těšíme se na Vás!!

vedení školy, paní učitelky a naši žáci

Začali jsme lednovou výuku – učivo.

ČJ – začali jsme Dělení souhlásek. Učeb. po str. 57/cv.2. Za DÚ na příští týden: Naučit se vyjmenovat tvrdé a měkké souhlásky zpaměti.

M – po str. 18 (včetně), někdo dokončuje poslední cvičení 18/4 doma + DÚ 58/cv. 1, 2. Trénujeme načítání čísel 2,3,4,5,6 (úkoly typu: Kolik je sečtených pět šestek?,…)

PRV – začali jsme téma Člověk, části těla (základní rozdělení)

Výchovy – TV jezdíme/chodíme do KJ. Na úterý úkol na PČ: přinést krabičku ve tvaru krychle (nejlépe papírovou od krému, čaje, sušenek apod.), velikost tak, abychom ji pak ve škole mohli „obléknout“ z papírů max. velikosti A3. Krabičky možno nosit už od počátku týdne, kdo má více krabiček, může přinést, budeme rádi (ne všichni doma našli).

Všem rodičům a jejich rodinám přeji úspěšný a šťastný nový rok 2019. O.K.

Pomůcky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém roce a přeji , aby byl pro Vás všechny rokem radostným a optimistickým.

Předvánoční tvoření značně vyčerpalo v hodinách Vv a Pč zásoby tubičkových lepidel.

Prosím kupte dětem do příštího týdne novou velkou tubičku na druhé pololetí.

Děkuji    Schilhartová

 

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů ze dne 6. prosince 2018.

Spolek_zápis_prosinec_2018_final

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Hezký nový rok 2019!

Kateřina Kubínová

Konec kalendářního roku.

Učivo:

ČJ po str. 55/6, Pí po str. 31. Známky za první slohovou práci Já a moje rodina dostanou děti 3.1., práce se jim velmi povedly, měla jsem z nich radost. Během vánočních prázdnin, předpokládám, budou Vaše děti hodně číst samy nebo s Vámi. Bude výborné, když si  o tom, co přečtete budete vyprávět. Doufám, že nezapomenout abecedu a budou umět vyjmenovat krátké a dlouhé samohlásky.

M po str. 15. Děti dostaly opravené pracovní sešity domů pro případné doplnění nevypracovaných cvičení či opravy chyb. Pokud budete mít chuť procvičovat, je nejlepší dávat dětem sčítání i odčítání v oboru čísel do 60 (jedno i dvojciferní sčítanci).

PRV – máme dokončené téma ZIMA (počasí, zvyky i zimní sporty).

AJ – máme dokončené téma „School i Christmas“, bude nás čekat nová lekce: „I am hungry“.

TV – první lednový den ve škole je čtvrtek – nezapomeňte cvičební úbor na cvičení v KJ.

Doufám, že děti byly spokojené s dnešní třídní vánoční besídkou i dárečky, které obdržely jak od svých spolužáků tak ode mne. Školní Ježíšek nám letos do třídy nadělil sadu 11 knížek na čtení, budeme s nimi pracovat v ČJ, nebo je mohou děti využívat na čtení o přestávkách či odpoledne ve školní družině. Založili jsme si tak třídní knihovničku. Dnešní den jsme si nejen nadělovali dárečky, ale i tradičně zpívali na schodech a přáli si hezké Vánoce v kruhu naší „velké školní rodiny“, povídali si o vánočních zvycích dnes, v minulosti, v Čechách i v cizině.

Vážení rodiče,

děkuji všem za krásné dárečky a pozornosti, které jsem dnes od dětí dostala. Udělaly mně radost. Na Vaše děti se budu opět těšit ve čtvrtek 3.1.2019 v osm ráno, začínáme tělocvikem.

Přeji Vám příjemné vánoční svátky, hodně pohody, zdraví a radosti nejen z Vašich dětí po celý nový rok. Vaše třídní, O.K.