Obsah rubriky: 2.B

Učivo do 16.11.

ČJ – po str. 45 (Slovo, slabika hláska), za DÚ na pondělí/úterý 19.11. Naučit recitovat zpaměti báseň Tučňák str. 45. Písanka po str. 24, psali jsme první diktát slov – známky v ŽK, můžete i doma procvičovat (lehká slova bez gramatických problémů). Čtení trénují zejména děti, kterým to moc nejde, samy vědí, kdo to je – dnes jsme v hod. čtení tyto děti oslovovali.

Ma – po str. 43/cv. 2. Vzadu učebnice, v opakování, po str.58 (včetně) – kdo nestihl v hodině, má za DÚ.

PRV – dokončujeme projekt Moje rodina, termín odevzdání rodokmenů je do 23.11., polovina třídy již odevzdala. Připomínám, že obrázky mohou být nejen tištěné (fotky), ale i dětmi malované/kreslené, popř. kombinace obou. PS mám u sebe na kontrolu.

AJ – PS str. 13, uč. po str. 17, opakujeme zpívání písničky Abeceda, umíme 6 barev a 6 školních potřeb ústní i písemnou podobou v AJ. Viz str. 15, 17.

TV – stále chodíme do KJ (tam bus, zpět pěšky).

Děkuji všem rodičům, kteří podepsali dětem čtvrtletní hodnocení a termín konání třídních schůzek v jejich ŽK.

Muzikál Kocour modroočko se nám moc líbil, později pošlu fotky (podařilo se nám vyfotit děti, které chtěly, i s herci).

Přeji příjemný víkend. Olga Kr.

Zítra výlet do divadla.

Vážení rodiče,

připomínám zítřejší divadelní program v Divadle v Korunní. Sraz je v přízemí školy (před ŠJ) v 8.00. Potřebné vybavení mají děti napsané na zprávě, kterou jste podepsanou všichni odevzdali. Vyučování končí návratem z akce do školy (cca ve 12.00 h.).

Dnes jsem dětem rozdala ŽK se čtvrtletním hodnocením a na zadní straně si prosím všimněte termínu nejbližší třídní schůzky, tj. 6.12. v 17.30 h. Hodnocení prosím berte jako podnět ke zlepšení v té či oné oblasti, nikoliv jako kritiku. Známky jsou zatím průběžné, tzn., že na pololetním vysvědčení mohou být ještě dost jiné.

DÚ: M – kdo nestihl ve třídě, dopisuje do str. 40 (mimo cv. 3 – kozy a slepice, to si probereme ve třídě ve čtvrtek), na pátek dostanou děti „malovací“ počítání str. 56, 58 (něco si začneme již ve škole ve čtvrtek)

ČJ – 44/7 na čtvrtek

PRV – trvá dlouhodobý úkol Rodokmen do 23.11. (odevzdávat děti mohou i průběžně, bílou čtvrtku na to již dostaly)

Zdravím, O.K.

Už si můžete vybírat opět ze dvou jídel

Vážení,

již včera jste si mohli opět vybrat ze dvou nabízených jídel.

vedoucí školní jídelny

Týden do 10.11.

Milí rodiče,

dnes se Vaše děti zúčastnily programu z oblasti primární prevence-Bezpečný internet.

Možná se Vás budou ptát na některé věci z této oblasti.

Ve středu 14.11.  jdeme do divadla.  Děti dostaly informaci i ve formě souhlasu s výletem, prosím, podepište ho a horní část pošlete po dětech v pondělí do školy.

Učivo týdne:

ČJ – po str. 42, Pí po str. 22. Příští týden budeme opakovat vše o Významu slova (v učebnici str.33-44) a ve čtvrtek nebo v pátek si na toto téma napíšeme prověrku.

M – uč. po str. 39, dnes jsme psali krátkou prověrku na sčítání do 30 a nerovnosti. Sešity mají děti u mne na kontrolu. V pondělí je dostanou domů, aby si mohly postupně dělat DÚ (str. 56, str. 58 – zábavné počítací malování) s odevzdáním do pátku (vzhledem ke středečnímu výletu o matematiku přijdeme).

PRV – pokračujeme v projektu Moje rodina, s dětmi jsme prošly jejich rodokmeny (vyrobené nanečisto), opravily jsme je a připravily je na přepracování načisto, v úterý rozdám dětem čtvrtky na jejich výrobu, možno doplnit malými fotkami či obrázky členů rodiny namalovanými pastelkou. Nejčastější chyby, které se objevovaly, bylo nedodržování umístění jedné generace na jednu linku, nebo obrácený postup stromu (Já – žák je nahoře, babičky a dědečkové jsou dole u kořenů), rodokmen si mohou děti i pastelkami podbarvit, budeme případně dopracovávat v pracov. činnostech. Termín dokončení: 23.11.

Uč. po str. 19, PS po str. 16 (závěr strany mají děti za DÚ na úterý).

AJ – uč. po str. 16, umíme 6 nových slovíček ze str. 15 a používání „my/your“, příští týden se vrhneme na barvy.

Výchovy – máme s dětmi rozpracované městečko (koláž), kde naše rodina žije a pracuje, budeme příští týden dokončovat. TV – trénovali jsme hlavně přeskoky. Stále budeme jezdit do KJ (tam bus, zpět pěšky – podle přízně počasí).

Přeji pěkný víkend, O.K.

 

Omezení provozu školní jídelny

Vážení,

oznamujeme Vám, že z důvodu nemoci paní kuchařky se bude od 7.11.  do odvolání  vařit jen jídlo uvedené pod číslem 1.

Děkujeme za pochopení.

vedoucí školní jídelny

Učivo týdne do 3.11.

ČJ – uč. po str. 38/1, Pí po str. 18

M – po str. 34

AJ – začali jsme lekci School time (nových 6 slovíček, zatím jen poslechem, bez písma)

PRV – začali jsme projekt Moje rodina, uč. po str. 18. Na úterý úkol: Nanečisto mít připraven vlastní rodokmen (od prarodičů – dole, po sebe – nahoře, s vlastními jmény členů rodokmenu), budeme o něm diskutovat, upravovat ho a bude zadán projektový úkol s termínem vypracování do 14 dnů = vyrobit podle tohoto konceptu rodokmen načisto (čtvrtka A4, fotky či namalované obrázky členů rodiny). Cílem je znát názvy členů širší rodiny (budeme později potřebovat i v AJ, pro znalost slovíček) a uvědomit si je ve vlastní rodině.

V sobotu proběhla ve škole keramická dílna a bazar dětských potřeb. Hodně dětí z naší třídy se zúčastnilo. Děkujeme.

Příští týden: tělocvik opět v KJ (obuv a úbor na cvičení vevnitř), v pátek 3. a 4. VH budeme mít ve třídě program Bezpečný internet, prosím stále průběžně procvičovat čtení a sčítání do 30. HV: zájemci si mohou připravit píseň do soutěže sólového zpěvu Vánoční nota (do konce listopadu třídní kolo, kolem 7.12. školní kolo, 12.12. obvodní kolo v ZŠ Meteo).

Hezký víkend a co nejméně podzimních „rýmiček“ přeji, O.K.

 

Proběhlo podzimní tvoření z hlíny

Vážení,

děkujeme všem milým účastníkům podzimního tvoření z hlíny.

Foto naleznete zde :   https://www.zonerama.com/zspisnice/Album/4751126

Blanka Chýlová

Sobotní keramická dílna

V Sobotu 3.11.2018 budou probíhat podzimní keramické dílny, jsou zváni děti, rodiče, prarodiče, sourozenci.

Více informací naleznete zde: Podzimní keramická dílna – Sobota 3.11.2018

Poslední týden října.

Učivo týdne:

ČJ – po str. 35 (včetně), Pí po str. 17 (včetně), prosím přes prázdniny trénovat čtení.

M – po str. 32 (včetně), děti mají nepovinné DÚ – omalovánka na str. 54/2- vybarvení je nepovinné, vybrané příklady z omalovánky však budou ve středeční pětiminutovce

PRV – bereme Domov v širokém slova smyslu (vlast, město, obec, dům, domácí pokojové květiny), po prázdninách přejdeme na Domov ve smyslu lidského osazenstva (široká i blízká rodina). PS vypracované str.14 (celá) a str. 18 (celá). Strany mezi tím prosím nevyplňovat.

TV – Za poslední tělocvik musím děti velmi pochválit, byla jsem překvapena, jak jim jde dobře šplh. Dále jsme trénovali přeskok (skrčka) a posilovali přitahováním na nářadí. V pracovkách jsme dopracovali naši projektovou knížku a spolu s výletem na Říp jsme ukončili projekt ke 100 letému výročí ČSR. Doufám, že se děti doma pochlubily s medailemi i projektovými knížkami a třeba Vám i daly kvíz, který řešily po cestě. Sladkosti, které při projektu dostaly, předpokládám již domů nedonesly 🙂 Jsem ráda, že i děti výlet hodnotily jako vydařený, ačkoliv nám počasí od rána nepřálo. Byli jsme rádi, že se umoudřilo a na cestu nám nepršelo, ani nám nebyla zima. V lese bylo po cestě příjemně a děti si užily atmosféru podzimní vycházky na horu Říp v pohodě. Foukalo nám jen pár metrů při přechodu z lesa do autobusu, ale ten už nás vítal s pohodlnými sedadly a vyhřátými prostory uvnitř.

Příští týden začínáme až ve středu, téměř ve všech předmětech s novou kapitolou (AJ – „School time“, ČJ – o významu slov, PRV – o rodině, M – se přiblížíme na dělení části a počítání 2X či 3X). V polovině listopadu nás také čeká krásný pořad – muzikál, ale to už nechme jako překvapení pro děti…

Užijte si ve zdraví podzimní prázdniny a odpočatí se sejdeme poslední říjnový den ve škole.

Zdraví, O.K.

 

Poděkování za Halloween a bazar ve škole

Vážení rodiče a přátelé školy,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za výdrž, i v tak nepříznivém počasí, a za dobroty, které jste dětem na úterní Halloween donesli. Nadšení dětí do her a nejrůznějších aktivit bylo v danou chvíli obdivuhodné 🙂

Další akcí Spolku rodičů bude bazar s oblečením a sportovním vybavením, který se uskuteční v době keramické dílny ve škole, tj. v sobotu 3. listopadu od 10 do 15 hod. V případě zájmu o místo k prodeji mě prosím kontaktujte na kubinova525@gmail.com.

Kateřina Kubínová