Category Archives: 3. třída

Učivo týdne 16.-20.9.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 30.
 • Sloh: Psali jsme vyprávění podle klíčových slov, pohled včetně adresy – známky viz ŽK. Některé děti psaní slohů velmi oslovilo, podporujte je v tom, budu je zadávat pravidelně a systém bude stále stejný – píšeme ve škole, ale kdo si ho chce vylepšit, může doma. Opravuji slohy 2X – nejprve koncept, pak jeho opravenou podobu na čisto i s obrázkem – to už je na známky. Budu důsledná v termínu jeho dodání. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání a porozumění a práci s textem. Některé děti mají problém i s nasloucháním, prosím čtěte svým dětem co nejčastěji, využívejte tak krásných společných chvil i účelně! Pomůže jim to ve vlastním čtení a jeho pochopení. 
 • Prosím nezapomeňte dětem podepisovat vypracované domácí úkoly a diktáty.
 • Alespoň 1x týdně podepisujte i ŽK.

Ma

 • uč. po str. 10/1, PS str. 9/5
 • týdenní DÚ (zadání v sešitě) vypracovaný do SDú sešitu se bude vybírat v úterý – POZOR, jinak poznámka!
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma!

AJ

 • uč. po str. 8, PS 5/3. Písemný Dú žádný, ale ústní opakujeme spelování slov (budu si ověřovat jeho splnění spelováním vlastního jména).
 • umíme používat „What´s this/What are these?“
 • umíme vyspelovat každé slovo, které vidíme napsané před sebou (někdy i zpaměti bez opory očí)
 • příští týden se budeme připravovat na projekt Edison

PRV

 • probíráme pravidla silničního provozu. Uč. po str. 10, PS hotovo po str. 13 a 16/cv. 9 – kdo nemá hotovo, dodělává v rámci minima práce na hod. Úkol žádný, ale někteří žáci stále pletou dopravní značky (i ty základní, viz učebnice), prosím tyto žáky, aby se je doučili – jejich znalost si budu ověřovat prověrkou v pondělí 23.9.

Výchovy

 • HV – Umíme dvě nové písničky i s pohybovým doprovodem. Na projekt Edison (úvodní ceremonii) trénujeme písničku s tancem v karaoke verzi.
 • VV – tvořili jsme koláž misky s ovocem, práce se nám moc povedly, jsou vystavené ve třídě.
 • TV – chodíme někdy ven, někdy do KJ, prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř). Reagujeme aktuálně podle počasí. Poslední tělocvik byl ve stylu gymnastiky a cvičení na nářadí.

Různé:

 • do pondělí 23.9. prosím odevzdat podepsaný Souhlas s výletem, který nás čeká 26.9. (celodenní výlet lodí a komentovaná procházka centrem Prahy včetně návštěvy muzea V. Havla – v rámci projektu Sametová revoluce).
 • prosím žáky, kteří mají v Úkolníčku napsané heslo HYGIENA, nechť přinesou předepsanou hygienu (viz tř. schůzky). Mnozí tak již učinili, děkuji.
 • Zdravím a přeji příjemný víkend. O.Kr.

Učivo týdne 9.-13.9.

Máme za sebou první celý výukový týden podle rozvrhu. Odvedli jsme spoustu práce. Organizaci velké třídy, která se dělí do dvou skupin (červená a modrá) jsme zvládli na výbornou. Děti jsou skvělé, s organizací dělení ani přesunem do tříd nemají nejmenší problémy. Vydatně nám v tom pomáhají i naše dvě asistentky. Úkoly a specifika pro jednotlivé skupiny budu pro přehlednost i zde, na webovkách, označovat barevně (červeně nebo modře). Co budu psát černě, platí pro všechny. Tak tedy, co máme za sebou (s výhledem na další týden):ČJ 

 • zopakováno Význam slova (sl. nadřaz., podřaz., souř., protikladná, synonyma, slabika, hláska, písmeno, i/y po tvrdých a měkk. souhl., velká písmena), uč. po str.17, PS zatím nic. Do PS budeme hlavně psát Dú, opakování atd. Využijte ho i jako zdroj na procvičování – tzn. když budeme některá cvičení přeskakovat, mohou si je děti samostatně doma vyplnit (např. cv. 3 bude vyplněné ze školy, ale cvičení 1, 2 jsme přeskočili = nevyplnili, dítě si pak může cv. 1 i 2 vyplnit samo, dobrovolně). Prosím nezapomeňte dětem podepisovat vypracované domácí úkoly a diktáty.
 • v literatuře jsme se poučili, jak vznikla pověst o pátku 13. Ať Vám to děti povyprávějí.
 • ve slohu jsme psali první slohovou práci na klíčová slova (do seš. Sloh). Zatím se jedná o koncept (nanečisto). Opravené to děti ode mne mají, jak gramaticky, tak slohové úpravy – některé děti dostanou až po neděli opravené. Příští slohovou hodinu budeme ve škole psát práci na čisto. Teprve ta bude pak známkovaná (počítá se slohové vyjádření, smysluplnost, slovní zásoba, tvorba vět, ale i gramatika). Vzhledem k tomu, že budou mít práci již ode mne zpracovanou nanečisto, budou-li pozorně opisovat a upravovat z konceptu načisto, mají velkou šanci získat známku výbornou. Takto budu postupovat u všech slohových prací (2.B to zná, ale u 2.A je to možná nové).

Ma

 • uč. po str. 8/2, PS str. 8/1 (jen tabulku, c, d, e si projdeme všichni ve škole), pro PS platí totéž jako v PS v ČJ – předešlá nevyplněná cvičení mohou děti využít na procvičování dobrovolné doma.
 • týdenní DÚ vypracovaný do čtverečkového sešitu se bude vybírat v úterý – POZOR, jinak poznámka!
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma!

AJ

 • uč. po str. 5, PS jsme dostali nový. V novém PS mají Dú 4/2 (podepisovat rodiči!). Písemný Dú žádný, ale ústní ano – naučit se pár slovíček, které mají zapsané v sešítku „Vocabulary“ + říkat anglickou abecedu (budu si ověřovat jeho splnění).
 • umíme používat „What´s this/What are these?“

PRV

 • probíráme domov, školu a pravidla, příště nás čekají pravidla silničního provozu. Uč. po str. 8, PS hotovo 9, 10 a 11/cv. 1 – kdo nemá hotovo, dodělává v rámci minima práce na hod. Úkol žádný, ale žáci mají možnost si udělat tzv. DDú (viz níže) – celá str. 12-13.

Výchovy

 • HV rozdali jsme si nové sešity i s obaly, nadepsali jsme si je a začali do nich trénovat houslový klíč, příště začneme pomaličku noty. Umíme dvě nové písničky i s pohybovým doprovodem.
 • VV malovali jsme šípky temperou, práce se nám moc povedly, budou vystavené ve třídě.
 • TV – chodíme někdy ven, někdy do KJ, prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř). Reagujeme aktuálně podle počasí.

Zavedla jsem nový pojem DDú = dobrovolný domácí úkol. Žáci ho nemusí dělat, ale kdo si ho udělá, bude správně, na příslušné hodině donese ke kontrole, dostává zlaťák za příslušný předmět (je to pomoc a nabídka pro žáky s neúspěšnou klasifikací např. prověrek, práce navíc se cení!). Připomínám 3 zlaťáky = 1 do ŽK.
Zdravím a přeji příjemný víkend.
Olga Kretíková

Vítejte ve třetí třídě

Vážení rodiče, vítám Vás na těchto stránkách. Pravidelně Vás zde budu informovat o výuce a dění uplynulého týdne v naší třídě. Budu se o to snažit každé páteční odpoledne.

Všem jsem poslala e-mail s doplňkovými informacemi k proběhlým třídním schůzkám. Prosím podívejte se, zda jste obdrželi ode mne tento e-mail (s názvem: „Co jsme si nestihli říct na třídních schůzkách“). Pokud ho někdo z vás, rodičů třeťáků nedostal, prosím dejte mi vědět. Ve Vaší schránce může padat i do hromadné nevyžádané pošty apod. Je nutné nastavit cestu pro hromadnou komunikaci mezi námi. Pokud Vám všem budu posílat hromadnou zprávu e-mailem, uvedu zde na stránkách, že se tak stalo.

Popřejme si společně úspěšný nový školní rok s našimi třeťáky a já se budu těšit na spolupráci s Vámi. Olga Kretíková

Škola v přírodě

Informace k výjezdu tříd v termínu 20.4. – 26.4.2020 naleznete ZDE

V přiloženém dokumentu je také přihláška, která se odevzdává do 13.9.2019 třídní učitelce.

Školní rok 2019/2020

Přejeme hodně štěstí, radosti a úspěchů v novém školním roce!

V pondělí 2. září není v provozu ranní družina, všichni žáci se sejdou, při pěkném počasí, na hřišti školy v 8 hodin. Děti, které po skončení vyučování (v 8.45) půjdou do družiny, si převezmou paní vychovatelky. Tento den se nevaří.

Ostatní žáci budou předáni třídními učitelkami rodičům nebo na základě písemné žádosti odejdou domů sami.

Od úterý začíná ve školní družině běžný provoz. Děti, které budou ŠD navštěvovat, musí přinést vyplněnou přihlášku !

Marie Štaflová