Category Archives: 3. třída

Bubnování

V pátek 15. listopadu se ve školní družině uskuteční akce Bubnování. Proběhne v době vycházky od 14.00 do 15.00 hodin. V tu dobu přítomné děti přinesou své vychovatelce 60,- Kč. V případě hezkého počasí půjdeme na zahradu před zahájením programu.

Oznámení

Vážení rodiče,

pedagogický sbor naší školy se do vyhlášené stávky dne 6. 11. 2019 nezapojí. Učiní tak s ohledem na komplikace, které by takové náhlé rozhodnutí způsobilo rodičům a žákům naší školy.

Za vedení školy Lukáš Zvěřina

Slohové práce v ČJ

Postup naší práce ve slohu je u každého tématu následující:

  1. Na téma máme většinou 2 VH slohu (bývá v pondělí + pátek, nebo 2 X v pondělí). Začínáme cvičeními, která děti vedou ke správné práci a nutným podmínkám pro napsání práce.
  2. Sepíšeme v bodech do seš. Sloh kritéria, kterými se řídíme při psaní práce. Stejná kritéria jsou i ta hlavní při známkování výsledné práce.
  3. Ve škole píšeme práci nanečisto = koncept. Píšeme ho do seš. Sloh – ne na volné papíry. Koncept dávají žáci na opravu učitelce (bez známkování). Značky: vlnovka = nesprávně zvolené slovo, rovné podtržení = slovo se mockrát opakuje, přeškrtnuté véčko = něco chybí. Gramatické chyby rovnou opravuji.
  4. Žáci přepisují (do stejného seš. Sloh) práci načisto. Tzn. práce má vždy dvě varianty napsaného textu (žáci se potřebují vypsat, slouží i jako pokračování správného nácviku psaní). Pokud žáci nestihnou práci přepsat na čisto ve škole, dopisují ji doma s tím, že je dostatečně předem daný termín odevzdání práce (1 týden až čtrnáct dní). K práci nakonec namalují obrázek.
  5. Kdo neodevzdá práci v termínu, je hodnocena známkou 5 (výjimku tvoří jen dlouhodobá nemoc, popř. cizojazyční žáci dostávají na úkol více času).
  6. Způsob hodnocení: Nesmí chybět náležitosti (datum, nadpis, celá práce, obrázek), hodnocena jsou hlavně kritéria uvedená vždy písemně v sešitě jako nejdůležitější pro dané téma. Hezký obrázek, krasopis, délka (pokud je vše nutné dle kritérií splněno) nejsou nejdůležitější při hodnocení, ale jsou přínosem. Dělíme text na odstavce, první řádek má odskok – zatím to neznámkuji, ale učíme se to. Ve druhém pol. to bude i součástí hodnocení známkou.

Doufám, že jsem všem váhajícím rodičům zodpověděla vše nejasné ohledně našich slohových prací. Pokud ne, v případě potřeby to bude předmětem našich individuálních konzultacích v listopadu.

Sobotní keramická dílna

V naší škole bylo živo i v sobotu. 57 účastníků pracovalo se zaujetím a vytvořilo mnoho keramických ozdob. Jak se nám dařilo si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Objevily se vši

Žádáme rodiče o kontrolu vlasů dětí, u žáků ve škole se objevily vši. Děkujeme.