Category Archives: 3. třída

Domácí škola 29. 5.

Milí třeťáci,

Dnes není VK. Připomínám, že je dnes velmi zajímavá a pro nás poučná Učítelka (Dělíme násobky 10 jednocif. dělitelem). Dívej se na ni buď přímo v TV na ČT2 od 10.10, nebo později ze záznamu (rodiče mají link, kde Vám ji můžou pustit kdykoliv).

PÁTEK 29. 5.

ČESKÝ JAZYK

Souvětí: 1) Uč. 201/9 fotíš 2) Uč. 201/10 fotíš 3) aplikace na vzorce souvětí

1) Uč.201/9 – písemně do ŠS přesně podle zadání v učebnici a jak jsme si vysvětlovali na včerejší VK. Nezapomeň na konci uvést vzorce souvětí. Ofocené posíláš v e-mailu dne.

2) Uč.201/10 – doplň některou ze spojek uvedených v závorce na každé řádce a vymysli závěr věty. Ofocené posíláš v e-mailu dne společně s předchozí úlohou.

3) Trénuješ vzorce stavby souvětí (jen pokud jsi dříve nestihl/a) v této aplikaci .

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem 1) PS 36/1 2) PS 36/2

1) PS str. 36/1 – kroužkuješ a vypočítáš podobně jako včera ve cv. 2 na předchozí stránce.

2) PS 36/2– vyplň tabulku podle zadání. Nezapomeň, že všude počítáš s tím, že se rozdávalo sedmi dětem. Na příští VK to budeme kontrolovat.

PRVOUKA

Lidské tělo: 1) Kostra – aplikace 2) Svaly – aplikace

1) Učeb. str. 67 – máš jistě přečtenou ze včerejška, navazují na ni tyto dvě aplikace: 1. o kostře jsi již dělal/a včera, kdo nestihl, dodělá si dnes: Člověk a kostra – vypracuj v aplikaci zde všechny otázky.

2) Člověk a svaly – svaly nám vykonávají pohyb, jak se kterému pohybu říká, si zkus v aplikaci zde . Zkoušej dokola, dokud to nedáš bez chyby.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Co máme ze dneška odevzdávat? Shrnutí:  Pošleš jeden e-mail, v nadpisu (předmětu) bude Úkoly z 29.5., přiložíš jednu až dvě fotky (jak se ti to vejde) jako přílohu – úloha z ČJ v uč. str. 201/9,10 . Kam posíláš: Všechny holky paní uč. Olze, Červení kluci asistentce Renatě, Modří kluci asistentce Petře.

Přeji krásný víkend a po něm Tě uvítám již v červnovém pondělí zase zde na stránkách!

Domácí škola 28. 5.

Milí třeťáci,

Dnes se sejdeme opět na VK v časech Červení 10:00, Modří v 11:00, resp. všichni mohou o 10 min. dříve na přestávku.

ČTVRTEK 28. 5.

ČESKÝ JAZYK

Věta jednodnoduchá / souvětí

1) PS 56/4 (fotíš) 2) PS 56/5 (fotíš) 3) aplikace na vzorce souvětí

1) PS str. 56/4 – písemně přesně podle zadání v PS. POZOR – pozorně si přečti zadání (tučně pod textem), dodržuj barvy, a všechny úkoly v něm zadané vyřeš! Ofocené posíláš v e-mailu dne.

2) PS str. 56/5 – doplň každé souvětí spojkami tak, aby větný celek dával smysl. Nezapomeň nakonec napsat vzorec souvětí (např. Když V1, V2. ……nezapomeň, pokud je spojka na začátku vět. celku, píše se spojka s velkým písmenem). Ofocené posíláš v e-mailu dne.

3) Trénuješ vzorce stavby souvětí (pokud jsi včera nestihl/a) v této aplikaci .

MATEMATIKA

Dělení se zbytkem 1) uč.88/hnědý obdélník 2) Výklad video 3) PS 35/2 4) uč.88/1-fotíš, posíláš

1) uč. 88/hnědý obdélník nahoře si pečlivě přečti, jde o novou látku, kterou si budeme vysvětlovat na dnešní VK

2) Výklad – pečlivě si prohlédni toto video. Můžeš si ho i uložit, velmi pěkně látku vysvětluje a můžeš se k němu několikrát vrátit.

3) PS str.35/2 – vypočítej a zakroužkuj obrázky (dej předměty do pytlíčku po třech), uvidíš, kolik ti zbyde = to je zbytek.

4) uč. 88/1 – opiš si příklady do ŠS a vypočítej. Řeš po sloupečkách, tzn. první příklad, pak ten pod ním pak zase první ve druhém sloupečku a pak ten pod ním, atd. Jednotlivé příklady piš každý na jednu linku v sešitě. (Např. 7:2=3 (1), další na novou řádku). Celé vypracované cvičení ofoť a pošli e-mailem s dnešními úkoly.

PRVOUKA

Lidské tělo: 1) Učeb. str. 67 2) Kostra – aplikace

1) Učeb. str. 67 – pečlivě si přečti celou stránku a prohlédni si obrázky, jak člověk vypadá uvnitř.

2) Člověk a kostra – vypracuj v aplikaci zde všechny otázky. Zkoušej dokola, dokud je nedáš bez chyby.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Co máme ze dneška odevzdávat? Shrnutí:  Pošleš jeden e-mail, v nadpisu (předmětu) bude Úkoly z 28.5., přiložíš dvě fotky jako přílohu – úloha z uč. M: 88/1 + dvě cvičení z ČJ v PS str. 56 (vejdou se na jednu fotku). Kam posíláš: Všechny holky paní uč. Olze, Červení kluci asistentce Renatě, Modří kluci asistentce Petře.

Domácí škola 27. 5.

Milí třeťáci,

dnešní úkoly nás potěšily, měli jste většinou moc hezká souvětí. Jste šikulky a šikulkové. Na VK se sejdeme zase zítra.

STŘEDA 27. 5.

ČESKÝ JAZYK

Věta jednodnoduchá / souvětí

1) PS 54/1 2) PS 55/2 doplň+ vzorce stavby souvětí 3) aplikace na vzorce souvětí

1) PS str. 54/1 – písemně přesně podle zadání v PS

2) PS str. 55/2 – doplň každé souvětí, podtrhni barevně spojky a na závěr řádky napiš vzorec stavby souvětí!

3) Trénuješ vzorce stavby souvětí (pokud jsi včera nestihl/a) v této aplikaci .

MATEMATIKA

Síť krychle + Myslíme si číslo:  1) uč.87/1, 2 2) uč. 87/5    3) uč. 87/6

1) uč. 87/1,2 – přečti si o Pavlíkovi, jak vyrábí střih na šaty pro paní Krychli. Vezmi si papír, tužku a nůžky a podle zadání si zkus udělat taky takové střihy pro Krychli. Vždy si ověř, zda jde opravdu o střih (že se nikde žádný čtverec nekryje, nebo že hrany lze sešít). POZOR ne každá síť ze 6 čtverců může být síť krychle. Zkus přijít na to, kdy ano, a kdy ne.

2) uč. str. 87/5 – napiš do ŠS všechny vyplněné příklady. Nezapomeň, že značka = s tečkou nad ním znamená, je zaokrouhleno. (Např. 7.6=42=(zaokrouhleno)= 40). Celé cvičení v sešitě vyfoť a pošli jako přílohu k e-mailu s dnešními úkoly.

3) uč. str. 87/6 – popřemýšlej nad slovní úlohou a výsledek napiš do těla e-mailu, který posíláš k opravě.

Angličtina

8. lekce: 1) Vocabulary I.část 2) Vocabulary II.část 3) Uč. 57

1) Vocabulary I.část – otevři si slovníček a opiš si nová slovíčka podle aplikace. Poslechni si jejich správnou výslovnost a několikrát nahlas opakuj slovíčka po hlase. Slovíčka se nauč. Český překlad odhadneš podle obrázků, nebo si počkej na zítřejší VK, kdy si je budeme překládat a pracovat s nimi.

2) Vocabulary II.část – do slovníčku si opiš i tato nová slovíčka podle aplikace. Poslechni si jejich správnou výslovnost a několikrát nahlas opakuj slovíčka po hlase. Slovíčka se nauč. Všechna uvedená slovíčka jsou v učebnici str. 57/nahoře pod obrázky.

3) Uč. 57 – zahraj si dialog (s mamkou/sourozencem/kamarádem) podle učebnice a obrázků. Zeptej se vždy jaké je počasí v určitém městě, druhý pak odpoví, jak je. Např. What´s the weather like in Paris? It´s foggy.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Co máme ze dneška odevzdávat? Shrnutí:  Pošleš jeden e-mail, v nadpisu (předmětu) bude Úkoly z 27.5., do těla e-mailu napíšeš číslo = odpověď na M-uč.87/6 + přiložíš jednu fotku jako přílohu – úloha z M: 87/5. Kam posíláš: Všechny holky paní uč. Olze, Červení kluci asistentce Renatě, Modří kluci asistentce Petře.

Domácí škola 26. 5.

Milí třeťáci,

Dnes se sejdeme na VK: Červení od 10.00, Modří od 11.00, resp. všichni o 10 min. dříve na přestávku před vlastní konferencí.

ÚTERÝ 26. 5.

ČESKÝ JAZYK

Věta jednodnoduchá / souvětí

1) uč.199/žluté obdélníky 2) uč.197/1 vzorce stavby souvětí 3)uč.201/8 4) aplikace na vzorce souvětí

1) Uč. 199/ – ústně, přečti si poučky ve všech třech žlutých obdélnících.

2) Uč. 197/1 – celý text Králíček Felix v Africe si čteš jednu větu po druhé. Do ŠS zapisuješ vzorce stavby souvětí každého větného celku (pokud se jedná jen o větu jednoduchou zapisuješ: V1.). Vzorec každého větného celku píšeš na zvláštní řádku. Cvičení ofoť a pošli v příloze e-mailu.

3) uč. 201/cv. 8 – písemně do ŠS tvoříš své vymyšlené věty podle větných vzorců souvětí uvedených ve cvičení. Každý větný celek piš na zvláštní řádek. (Např.: V1 a V2 Tatínek cvičí a maminka vaří.). Naplníš tak minimálně 4 řádky v sešitě. Cvičení ofoť a pošli v příloze e-mailu.

3) Trénuješ vzorce stavby souvětí v této aplikaci

MATEMATIKA

Logické + indické násobení: 1)PS 34/5 2) PS 34/6   3)PS 34/7

1) PS 34/5 – podle zadání vyplň celou tabulku.

2) PS 34/6 – doplň indické násobení.

3) PS 34/7 – vypracuj do PS , nakreslíš do každého šedého pole jednu nebo dvě šipky.

Angličtina

Úvod 8. lekce: 1) Vocabulary 2)Uč. 56/listen, read, repeat 3) PS 69/2

1) Vocabulary – otevři si slovníček a opiš si nová slovíčka (cílové i doplňkové učivo). Slovíčka se nauč.

2) Uč. 56/Příběh – přečti si texty v bublinách a prohlédni obrázky. Příběh si poslechni ZDE. Každý text v bublině po poslechu vždy opakuj.

3) PS 69/2 – vyplň podle naučených slovíček, pomůže Ti nápověda v šedém obdélníku.

TŘÍDNICKÁ HODINA

Co máme ze dneška odevzdávat? Shrnutí:  Pošleš jeden e-mail, v nadpisu (předmětu) bude Úkoly z 26.5., přiložíš jednu až dvě fotky (jak se ti vejde) jako přílohu – úlohy z ČJ: Vzorce souvětí z textu + vytvořená souvětí podle zadaných vzorců. Kam posíláš: Všechny holky paní uč. Olze, Červení kluci asistentce Renatě, Modří kluci asistentce Petře.

Na viděnou na dnešní VK. Připrav si na ni učebnici ČJ + PS z M + PS z AJ.

Způsob hodnocení

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
  • podpůrně podklady z aktivit školních skupin
  • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
  • skutečnost, že nebylo možné zcela naplnit ŠVP

Všechny předměty se budou hodnotit známkou.

Třídní učitelé formou dopisu slovně ohodnotí výsledky distančního vzdělávání žáka.


Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

O vydávání vysvědčení budete informováni na stránkách školy.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – 211/2020 Sb.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020