Category Archives: 2.B

Hezké prázdniny

Děkuji všem dětem i jejich rodičům za pěkný školní rok 2018/19, za prima spolupráci, za sladké i voňavé dárečky k vysvědčení a budu se těšit na shledání 2. září v 8.00 v naší již 3.B.

Užijte si krásné léto! Vaše třídní učitelka Olga

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc a spolupráci na včerejší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej Vámi připraveného občerstvení se podařilo vybrat téměř přesně 10.000,- Kč!

Teď už všem přeji klidné a pohodové léto a těším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

Volno ředitelky školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   28.6. 2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je příprava budovy školy na prázdninové opravy a příprava nového školního roku.  

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 24.6. 2019                                                        Mgr. Blanka Chýlová

Učivo a dění týdne do 21. 6.

Učivo ve všech předmětech dobrané. Následující týden budeme mít vyučování denně od 8 do 11.40, řešit budeme zejména organizační a třídnické věci pro ukončení školního roku.

Co, kdy, jak?

  1. v PO odevzdáváme učebnice – prosím rodiče, aby zkontrolovali jejich stav, případně pomohli dětem s jejich opravou (slepení, gumování apod.). Žáci dostanou lísteček s případnou platbou za učebnice ztracené, zničené, poškozené v tomto škol. roce. Platbu přinesou děti následující den v hotovosti (z výchovných důvodů, doporučuji, pokud mají děti své kapesné, mohou platit z něho). Vracíme učebnice AJ, PRV.
  2. v PO nebo ÚT dostanou děti učebnice na nový školní rok (ČJ, M, PRV), pracovní sešity dostanou až v září na první hodině příslušného předmětu. Připomínám pro ty, které ještě nezaplatili do našeho TF platbu 500,- Kč za pracovní sešity, aby tak urychleně učinili! Děkuji.
  3. Klíče od šatny jsme již všichni odevzdali, děkuji za to. Prosím zanechat otevřenou šatní skřínku ve středu odpoledne úplně prázdnou, ve ČT děti přezuvky nebudou potřebovat.
  4. VV kufříky i naše výtvarná díla již mají děti doma. Dostanou již jen svou použitou učebnici Čtení s porozuměním. ŽK máme uložené ve škole a žáci je dostanou zpět v září.
  5. Do školy nosíme: Penál, úkolníček, svačinu, pracovní sešit z M, i PRV (nyní je u mne pro kontrolu), svou rozečtenou knihu, společenské hry, které chtějí děti hrát s kamarády (karty, pexeso,…) při prodlevách v organizačních třídních pracích. Přezuvky si mohou žáci nechávat v otevřených skřínkách až do středy.
  6. V ÚT nás čeká školní akademie. Sraz všech dětí naší třídy je v 16.30 ve 2. patře v naší třídě, kde se převlékneme do kostýmů na vystoupení a přejdeme pod pódium. Rodiče mohou přijít před pódium na 17.00, kdy začíná vystoupení. Po vystoupení naší třídy (pokud dítě nevystupuje ještě se sborem) si rodiče své děti ihned přeberou po pódiem. Sborové děti pokračují s paní uč. Olgou dál na přípravu na další vystoupení a rodiče si je odeberou ihned po jejich vystoupení.
  7. Ve ČT se sejdeme ve třídě (venkovní obutí, desky na vysvědčení), ukončíme vyučování v 8.45. Tehdy děti odvedu ke vchodu školy, kde je rozdělím podle toho, zda tam na ně bude čekat rodič, nebo bude mít žák propustku/lísteček o uvolnění ze ŠD, nebo bude pokračovat ve škole v ŠD až do příchodu rodiče. Zároveň si děti, které mají objednaný oběd, u dveří kuchyně vyzvednou svůj studený oběd v sáčku.

Doufám, že školní rok zakončíme v pořádku a s veselou myslí se rozloučíme na prázdniny. Zdravím, O.K.

Školní akademie – prosba na rodiče

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych ještě jednou připomněla pozvání na Školní akademii, která se uskuteční příští úterý 25. června od 17 hod u školy.

Stejně jako minulé roky bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly přispějeme dětem na podzimní celodenní vzdělávací akci k výročí 30 let od sametové revoluce.

Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečení sladkého či slaného, přípravu misek s ovocem a zeleninou nebo domácí limonády.

Lístek do tomboly bude stát 20 Kč a koupit si ho můžete u nás, třídních důvěrníků, u prodeje občerstvení.

Těšíme se na vás!!

Spolek rodičů

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 28. května 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Učivo týdne do 14.6.

ČJ – Máme dokončeno učivo 2. ročníku, nyní opakujeme učivo celého druhého ročníku, věnujeme se psaní a čtení (čtenářské dílny, DV, prezentace přečtených knížek). Každé dítě má v tomto a příštím týdnu svou prezentaci přečtené knížky, dispozice k přípravě na prezentaci děti dostaly písemně, na stejném papíře má i uveden termín prezentace, který se týká konkrétního žáka. Učeb. celá hotová. Máme vypracováno mnoho pracovních listů (k nahlédnutí jsou v našich portfóliích). 

M – III. díl učebnice po str. 39. Počítáme do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním) celou. Často pracujeme s mincemi, se základy kmenových zlomků – pouze v představách, pojmy neuplatňujeme.

PRV – Máme zpracované téma Ve vodě a u vody. Uč. po str. 61. PS po str. 48. Založili jsme si herbář, do kterého doma lisujeme byliny a květiny z louky, z pole a lesa, v okolí vodních ploch. V úterý 18.6. ho odevzdáváme hotový – bude za to poslední známka z PRV.

AJ – Lekce č. 7 Playtime. Uč. str. 59. PS po str. 49. Umíme již mluvenou podobou 6 nových slovíček – hračky na hřiště (viz str. 59). Máme napsaný závěrečný test i prověrku ze slovíček z 6. lekce. V pondělí budou zkoušeni někteří žáci, kteří mají nerozhodné známky, ze slovíček posledního čtvrtletí. Dotyční o tom ví.

 Výchovy – v TV chodíme ven na hřiště, půjdeme i příští týden.


Akce příští týden: koncem týdne zcela uzavřené známky pro klasifikaci na vysvědčení. Na následující týden si chystáme učebnice k odevzdání (vygumované vpisky, slepené, apod.)

POZOR: Platíme za pracovní sešity do 3. třídy (M 1.+2. díl, PRV, ČJ, AJ), nejpozději do 24.6. Prosím dle dispozic předaných na třídní schůzce (variabil. symb. je číslo žáka z ŽK červené číslo, do poznámky TF2B, platíme na účet školy), částka 500,- Kč. Děkuji za dochvilnost. V září budeme platit už jen za obyčejné sešity na psaní, papíry a případné vstupy do divadla.

Přeji příjemný víkend, O.K.

Pozvánka na školní akademii

Pozvánka na Den otců

Milí rodiče a tentokrát zejména tatínci, 
rádi bychom Vám pomohli užít si letošní Den otců spolu s Vašimi dětmi opravdu výjimečně. 
Přijďte ve čtvrtek 13. června od 16 hodin na školní hřiště spolu s dětmi a můžete se těšit na hry, zábavu, hudbu i opékání buřtů.


Těší se na Vás Spolek rodičů a hlavně Vaše děti!

Projektový týden v plném proudu

2. výletní den: Zeměráj, Kovářov (okr. Písek)

3. výletní den: Farma Soběhrdy, okr. Benešov

Prohlédněte si pár snímků z výletů ZDE