Obsah rubriky: 1.B

matematika

Vážení rodiče,

žáci dnes dostali první úkol z matematiky – píšeme dvojky. Vzhledem k tomu, že ne všichni mají již uvolněnou ruku, nenusí to být dokonalé. Matematika tady trochu předbíhá čestinu, prtožr potřebujeme propojit přestavu počtu prvků, čárek, teček, s určitou číslicí.

Jana Daňhelková

 

Ředitelské volno

Oznámení o ředitelském volnu v termínu 23.10.-25.10. 2017

Ředitelské volno

Podzimní keramická dílna

plakat keramika_112017_uprav

Třídnická hodina

Z důvodu konání voleb tento týden v pátek 20.10. odpadá třídnická hodina. Výuka končí ve 11.40 h.

Jana Daňhelková

Příměstský tábor „Poznáváme život v Modřanské rokli“ 23.-27.10. se blíží

Vážení rodiče,

v záložce Příměstské tábory – Podzimní příměstský tábor najdete Podrobné informace pro účastníky tábora.

Těšíme se na vaše děti.

Ladislava Ondrouchová

 

Projekt Mléko do škol

Příští týden žáky čeká volný čtvrtek a pátek v podobě podzimních prázdnin a nebude tak možné realizovat dodávku Mléka do škol. Aby žáci o mléko nepřišli, dostanou mléko výjimečně již tento pátek 20.10.2017.

Jana Daňhelková

Halloweenské odpoledne

Halloween2017

Již zítra – matematika metodou prof. Hejného pro rodiče

Vážení,

zveme Vás na matematické odpoledne, které jsme pro zájemce z řad rodičovské veřejnosti, přátel školy a pedagogů zajistili.

Přihlásilo se 25 rodičů.

Sejdeme se ve čtvrtek 12.10. 2017 v 17 hodin v učebně matematiky  /4. třída v 1. patře/.  

Chvílemi s matematikou Vás provede PhDr. Eva  Bomerová.

Těšíme se na Vaši účast.

Blanka Chýlová

V září jsme pilně pracovali

Vážení rodiče,

první školní měsíc máme úspěšně za sebou. Vaše děti i díky Vám zvládají pracovní povinnosti, plní si svoje domácí úkoly. Na vyučování jsou připravené. Dnes jsem se všech ptali, zda-li se do školy těší. Zdá se, že všichni. Baví je matematika i český jazyk.  Někteří žáci se trochu potýkají s pozorností při vyučování.

V českém jazyce se do konce týdne seznámíme s novým písmen E. Skončíme v ŽA na str. 24.

Zítra dětem rozdám volný list, vložíme ho do ŽA, na kterém jsou napsané básně. Jednu si vyberou a naučí se jí do 9.10. Prosím, pomozte jim.

V  růžovém sešitu na psaní skončíme na str. 22.

Blanka Chýlová

První měsíc pilné práce

Většina žáků 1.B přišla do školy natěšena. Všichni se vrhli do práce s velkým nadšením a za první měsíc udělali velký pokrok.

V hodinách matematiky vytrvale sčítají a zapisují do tabulky, staví stavby z kostek podle návodů, manipulují s prvky. Pracují samostatně a své postupy se učí zdůvodňovat.

V 1. měsíci jsme se učili především anglicky pozdravit, představit se a pamatovat si jména postav, které žáky budou angličtinou provázet.

V prvouce jsme se seznamovali se školou, osvojovali jsme si formy vhodného chování v hodině i o přestávce a učili jsme se pracovní a odpočinkové návyky.

Při tělocviku jsme hráli poznávací hry, drobné závodivé hry a hry s míčem. Učili jsme se zvládnout techniku šplhu na tyči.

V českém jazyce uvolňují ruku a připravují se na opravdové čtení a psaní. Čtěte jim, nejlépe každý den. Při psaní a kreslení dbejte na správný úchop psacího náčiní a správné držení těla.

Mylím, že jsme dobře začali a práce se nám bude dařit.

Jana Daňhelková