Obsah rubriky: 1.B

DOPRAVA V DOBĚ REKONSTRUKCE LIBUŠSKÉ

PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ, KTEŘÍ DO ŠKOLY DOJÍŽDĚJÍ Z OKOLNÍCH OBCÍ /CHOLUPICE, DOLNÍ BŘEŽANY…./

SE DNE 26.3. 2018 V 8,00 HODIN KONÁ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ SETKÁNÍ S PANEM STAROSTOU KOUBKEM A VEDENÍM ŠKOLY.

Setkání se týká informací o rekonstrukci ulice Libušská. Děkujeme za Vaši účast.

VEDENÍ ŠKOLY

článek EDISON 2018

Článek Březen 2018

English Summer Camp 2018

Vážení rodiče,

letošní ESC se koná:

I. turnus – 16.-20.7. 2018

II. turnus – 6.-10.8.2018

Letáček již připravujeme.

Těšíme se na vaše děti.

Vedoucí tábora

Ladislava Ondrouchová

777 259 027

Poděkování všem rodičům, kteří náš projekt podpořili

Poděkování

Pozvánka – Oslavy Jara 2018

První jarní den se blíží

Vážení,

v tomto týdnu jsme se naučili psát malé i velké B. Někteří píší velmi pečlivě. Rychlost psaní se zlepšuje.

V příštím týdnu se zaměříme na opis a přepis. Psát budeme v písance č. 3 na str. 28 a 29.

Ve slabikáři můžete s  dětmi číst do str. 60. Stranu 61 vypracujeme společně v týdnu před Velikonocemi. V pracovním sešitě můžete číst do str. 34.

Plánujeme již čtení s písmenem Č. Ve slabikáři str. 62-63. V pracovním sešitě balónková a tulipánová cvičení do str. 38. 

Ve středu 21.3. jdou děti do divadla. 

Přeji Vám klidný víkend

Blanka Chýlová

 

 

 

Důležité!

V pátek 23. března se konají v naší škole „Slavnosti jara“. V celé budově budou probíhat rukodělné dílny, proto provoz školní družiny končí v 16 hodin. (Poté se můžete se svými dětmi společně zúčastnit.) Děkujeme za pochopení.

Březen ve ŠD…

V úterý 20. března od 14 hodin proběhne ve školní družině zábavně naučný program  „Bezpečný pes“.

V tomto programu se děti naučí jak se chovat k cizím psům na ulici, jak se zachovat v určitých situacích, do kterých se můžou děti se psem na ulici dostat. (Pes na vodítku, kterého potkáme na ulici se svým pánem, pes kdekoliv přivázaný, pes bez pána pobíhající po ulici a hlavně nejhorší situaci a to psa agresivního, který již vykazuje známky blížícího se možného napadení), jak tyto situace konkrétně řešit a co v těchto případech nejlépe dělat.

Všechny děti, které v době konání akce budou ve školní družině, přinesou 50,- Kč (prosíme nejpozději do pátku 16.3.) Děkujeme.

 

Co máme naplánováno

Vážení,

je třeba s dětmi každý den 5-10 minut číst. Je dobře se dětí ptát, zda-li vědí, co přečetli.

Při nácviku obtížných slov a slovních spojení je vhodné text přečíst více krát. Blíží se 2. diagnostická prověrka-nahrávání.

Děkuji Vám za spolupráci.

V tomto týdnu bychom rádi zvládli: 

Slab. str. 53-57

Prac. sešit str. 27-29

V písance č.3 budeme psát na str. 17,18,19 a 20. 

Přeji klidné dny. Blanka Chýlová

učivo od 26.2. do 2.5. 2018

Vážení rodiče,

v tomto týdnu skončíme v matematice na straně 27. Opakujeme probrané učivo, hrajeme Autobus, sčítáme tři sousední pole a hrajeme si na obchod (v příloze sešitu jsou peníze).

V AJ na straně 43. V pracovním sešitě jsme na straně 38. Měli  bychom zvládnout slovní zásobu vztahující se k narozeninám, zeptat se kolik je ti let a sčítání předmětů v angličtině. Učit se budeme 14 píseň How old are you?

V prvouce zvládneme stranu 47 a 48 – čas a povolání.

Přeji marodům brzké uzdravení.

Jana Daňhelková