Category Archives: 3. třída

Upozornění na žákovské mobilní telefony

Prosím všechny rodiče o pravidelnou kontrolu mobilních telefonů svých dětí. V rámci prevence žádáme, aby rodiče kontrolovali svým dětem, co a komu posílají za zprávy / fotky apod.

Děkujeme.

Učivo do 24.1.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 98, PS po str. 32 . Probíráme VYJMEN. SLOVA po S
 2. Sloh: Probíráme orientaci v textu a v plánku (uč. str. 109). Povídání o knihovně a řazení knížek v ní, způsobu výběru knihy, atd. jsme ukončili návštěvou Krčské knihovny dnes, v pátek 24.1. Další dlouhodobý literární úkol nás bude čekat ve 2. pololetí – čtenářský deník a prezentace přečtených knih.
 3. V literatuře jsme zahájili třídní kolo recitační soutěže Lipový květ. Budeme v ní pokračovat v pondělí 27.1., kdy vybereme 3 zástupce třídy pro recitaci ve školním kole, které se uskuteční v úterý 28.1. Děti mohou recitovat tu stejnou báseň, nebo si vybrat i jinou, to je na nich (minimum 12 veršů). Nezapomínat si každý pátek nosit svou knihu ke čtení na dílnu čtení!
 4. DÚ byl zadán na úterý 28.1.

Ma

 • uč. po str. 45/2, PS po str. 32. Na počítání se závorkami a „násobení má přednost“ – si ověřím v pondělí malou pětiminutovkou.
 • některé děti mají stále potíže s násobilkou, tyto mají napsané v úkolníčku „neumím násobilku“
 • DÚ zadán není.

AJ

 • probíráme lekci: „A day at the ZOO“
 • uč. po str. 27, PS po str. 34 (červená sk.)
 • gramatika „it is/they are“ + otázky a zápory k tomu
 • směry: je naproti, mezi, vedle

PRV

 • Neživá příroda – co tam patří, probrali jsme skupenství, vodu, vzduch a půdu, nyní se budeme zabývat Sluncem a Zemí.
 • Uč. po str. 33, PS po str. 36 (DDÚ zadán není).

Výchovy

 • HV – zpíváme o zimě, o rampouších, povídáme si o rytmice not a jejich melodii ve stupnici C dur, hrajeme na rytmické nástroje popř. xylofon
 • VV – ve třídě máme vystavená papírová „zamrzlá okna“
 • na příště si děti přinesou igelitovou tašku, kam si uloží svá výtvarná díla vyrobená v 1. pololetí a odnesou si je domu

Různé: 

Dnes, v pátek děti obdržely informační papír o PLAVÁNÍ – příští pololetí bude chodit plavat modrá skupina (příští rok bude chodit celá 3. třída a následující pololetí následujícího škol. roku bude zase chodit jen červená skupina). Z organizačních důvodů nebylo možné, aby chodila celá 3. třída již nyní. Červená skupina bude mít v tomto 2. pololetí normální TV v tělocvičně a na hřišti (stejně tak modrá pak v 5. třídě v 1. pololetí). Rodiče žáků modré skupiny hradí poplatek 1.300 Kč za autobus vypravený každý pátek pro kurzy plavání – viz info papír. Prosím uhraďte co nejdříve, nejpozději však do konce února.

Nový rozvrh na 2. pololetí letošního šk. roku zveřejníme v průběhu příštího týdne, bude platit od 3.2.2020. První lekce plavání bude 7.2. (viz info papír).

Výpis vysvědčení se bude rozdávat ve čtvrtek 30.1. poslední vyučovací hodinu (předcházející hodiny se učí podle běžného rozvrhu). V pátek 31.1. mají děti pololetní prázdniny a po víkendu 3.2. začínají již s novým rozvrhem.

Všechny známky, které děti nyní dostávají již spadají do 2. pololetí. Přeji všem odpočinkový víkend zasloužený po náročných úkolech konce pololetí. O.K.

POZOR – zítra 22.1. odpadá třídnická hodina

Ve středu 22.1. z organizačních důvodů mimořádně odpadá třídnická hodina. Vyučování končí ve 12.35 hod.

Učivo týdne do 17.1.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 92/5, PS po str. 31 . Probíráme VYJMEN. SLOVA po P – opakování, začneme po S.
 2. Sloh: Probíráme orientaci v textu a v plánku (uč. str. 109). Povídání o knihovně a řazení knížek v ní, způsobu výběru knihy, atd. ukončíme návštěvou Krčské knihovny, kam pojedeme v pátek 24.1. Kdo má kartičku do MLP, může si ji vzít a nějakou knihu si při návštěvě knihovny i půjčit. Kdo nemá, dostane přihlášku domů, aby se do MLP mohl přihlásit a půjčování využívat někdy v budoucnu.
 3. V literatuře jsme se seznámili se slovenskou poezií, moc to děti bavilo. Budeme pokračovat v pravidelných čtenářských dílnách (pátek). Nezapomínat si každý pátek nosit svou knihu ke čtení!
 4. POZOR: DÚ každý si najde básničku o minimálně 12 verších a naučí se ji recitovat zpaměti do středy 22.1. S výběrem pomáhám dětem celý tento týden. Zkoušet budu postupně všechny žáky. Nejlepší recitátoři budou mít možnost účastnit se školního kola recitační soutěže Lipový květ dne 28.1. a poté postoupit do obvodního kola za Prahu 4.

Ma

 • uč. po str. 43/1, PS po str. 30/7 (kdo nedokončil něco do cv. 7, vypracuje za týdenní DÚ do úterý). Klademe důraz na počítání se závorkami a „násobení má přednost“ – viz ŠS, budeme to teď často trénovat a posléze si na to napíšeme krátkou prověrku (známka již do II. pol.)
 • pololetní testy se povedly docela dobře, kdo by je chtěl vidět, má možnost mě oslovit, ve škole mu je ukážu, zůstávají však ve škole. (stejně tak i pololet. prověrky z ČJ, AJ, PRV).

AJ

 • probíráme novou lekci: „A day at the ZOO“
 • uč. po str. 25, PS po str. 30 (červená sk.)

PRV

 • Neživá příroda – co tam patří, probrali jsme skupenství, vodu, vzduch a půdu
 • Známky z pololetního testu viz ŽK
 • Uč. po str. 32, PS po str. 34 (DDÚ je zadán s možností dodání do PO, str. 33-34).

Výchovy

 • HV – zpíváme o zimě, o rampouších, povídáme si o rytmice not a jejich melodii ve stupnici C dur, hrajeme na rytmické nástroje popř. xylofon
 • VV – ve třídě máme vystavené pěkné ptačí budky z krabic od mléka s větvičkami (dalo to velkou práci, ale výsledek stojí za to)
 • na příště děti nic z domova nepotřebují přinést

Různé: 

Prosím do nového pololetí pořídit dětem SLUCHÁTKA použitelná k PC, která budou nosit (nebo si nechávat v kufříku ve škole) – z hygienických důvodů a po dohodě se spolkem rodičů budou děti používat sluchátka vlastní. Prosíme je podepsat alespoň monogramem (typu J.Z., atd.), aby si je poznaly.

V pátek 24.1. půjdeme do knihovny Krč, učíme se jen 1. VH. Návrat na oběd. Začátek a konec výuky bude normálně podle rozvrhu. Informační papír dostanou děti v pondělí, prosím podepsat a poslat po žákovi zpět.

Přeji hezký víkend, O.K.

Jarní prázdniny se blíží…

Vážení rodiče, blíží se jarní prázdniny. Děti přinesou domů dotazník na případné přihlášení do mimořádné školní družiny, který prosím vyplňte a pošlete obratem zpátky do školy. V případě zájmu nejméně 10 dětí bude provoz od 8.00 do 16.00 hodin, kuchyně by v těchto dnech byla též v provozu.