Category Archives: 3. třída

Oznámení

Dne 10.12. 2019 se nekoná kroužek robotiky. Ve škole bude probíhat Vánoční jarmark.

Lukáš Zvěřina

Učivo do 6.12.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 83. PS po str. 25. Dokončili jsme VYJMENOVANÁ SLOVA po L. Nyní opakujeme vše po B a L.
 2. Sloh: Dokončili jsme práci na téma Příběh s osnovou podle klíčových slov, známku (někteří i s hodnocením slovním) mají děti v sešitech a v ŽK. Další slohová práce je již udělaná ve škole – v sešitě sloh vlepený formulář na přihlášení do knihovny. Kdo si ještě nevlepil, nechť tak učiní, vyplněný formulář má uložený ve své ŽK.
 3. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Obě skupiny již absolvovaly čtení s dramatickou výchovou, v pátek proběhla další čtenářská dílna. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést (většinou v pátek).

Ma

 • uč. po str. 35 (včetně), PS po str. 27 (mimo 26/1, 2), stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání a řady násobků všech čísel malé násobilky (řada dopředu i dozadu). Týdenní DÚ na úterý je zadán – vlepen v seš. DÚ
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší!
 • malé pětiminutovky – známky mají děti zapsané v ŽK

AJ

 • uč. po str. 19, PS po str. 24 (červená sk.) po str. 23 (modrá sk.)
 • Trénujeme vazby „What´s the time?“ a určování času (jen celé hodiny a půl hodiny). Slovíčka dle zapsaného do slovníčku – 3. lekce
 • Obě skupiny trénují vazby „I/he have/has got…“ a užití slovíček „some/any“.
 • Červená sk. POZOR! v ÚT 10.12. bude pětiminutovka na určování času v AJ (jen to základní). V pondělí to ještě procvičíme.

PRV

 • Ukončili jsme téma ČAS, známky z prověrky o čase mají děti v ŽK. Kdo má známku 5 (4 žáci), bude zkoušen příští pátek na opravu.
 • Nyní probíráme výrobky a lidé, práce a volný čas, příště začneme finance
 • Uč. po str. 25, PS po str. 28 (VČETNĚ). Je zadaný DDÚ na 9.12.

Výchovy

 • HV – v soutěži sólového zpěvu Vánoční nota 2019 báječně reprezentovali naši třídu i školu tito žáci: Markéta Havlíčková – 1. místo, Julie Kubrychtová – 2. místo, Jakub Krátký – 3. místo ve II. kategorii (2.-3. třídy ze zúčastněných čtyř škol).
 • VV – máme papírové betlémy připravené na prodej při vánočním jarmarku, v pondělí budeme ještě foukat vánoční ozdoby – akce objednaná u profesionální výtvarnice, včetně dodaného materiálu (placeno z našeho TF)
 • příště budeme připravovat obálky s přáníčky pro jednotlivé žáky – žáky napsané v úkolníčku vlastním perem
 • vánoční dárky pro spolužáky již můžete chystat, jsou určené dětem, jejichž jméno mají děti vlepené ve svém úkolníčku, toto jméno je tajné, všichni pro svého spolužáka chystají dárek buď vyrobený nebo koupený do max. hodnoty 100 Kč.
 • TV – chodíme především do KJ. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

Připomínám platbu školy v přírodě: Záloha 2000,- Kč je splatná do konce měsíce listopadu, nebo můžete poukázat už rovnou celou platbu 3550,- Kč (jinak počítejte s doplatkem splatným v březnu). Platíme na účet školy, nezapomeňte variabil. symb. – červené číslo žáka z ŽK, do poznámky švp_3.tř.

Chystejte prosím výrobky na vánoční jarmark, který bude ve škole 10.12. v odpoledních hodinách.

Přeji hezký Advent a těším se na vás všechny na jarmarku! O.K.

6.12. se nekoná ŽZ

V pátek 6.12. a 13.12. se nekoná pravidelné setkání členů Žákovského zastupitelstva. Sejdeme se 9.12. v 7, 30 před ředitelnou, abychom se společně podívali, jak máme školu připravenou na VÁNOČNÍ JARMARK. Do konce kalendářního roku se uvidíme ještě ještě jednou a to 20.12. 2019 v 7,30. Blanka Chýlová

Online zpětná vazba

Vážení rodiče,

ve spolupráci s paní ředitelkou pro Vás Spolek rodičů po ukončení individuálních schůzek s učiteli připravuje komplexní online zpětnou vazbu na školu i jednotlivé vyučující.

Detailní informace dostanete mailem od svých zástupců Spolku rodičů.

Historicky je to první takto detailní zpětná vazba a budeme moc rádi, když se všichni zapojíte!

Na některé otázky možná nebudete umět hned odpovědět (např. jak zajímavě a zábavně probíhá výuka). Berte to tedy i jako dobrou příležitost víc si s dětmi popovídat o tom, jak jednotlivé hodiny vypadají.

Těšíme se na Vaše vstupy a postřehy (vše zcela anonymně!) a věříme, že zpětná vazba pomůže škole lépe porozumět přáním a očekávání nás rodičů.

Spolek rodičů a vedení školy

Poznámka: Spolek rodičů při ZŠ s RVJ L. Coňka (správce osobních údajů – emailů na rodiče) na základě smluvního vztahu se spol. TCC online s.r.o. (zpracovatel zpětné vazby – online dotazníku pro rodiče) přísně dodržuje zásady ochrany osobních údajů GDPR. 

Vánoční „aukce“

Vážení, 

dne 10.12. 2019 v době konání tradičního Jarmarku organizujeme Vánoční aukci. Zájemci o mistrovské dílo se sejdou ve školní jídelně v 16 hodin,  kde  začne dražba VÁNOČNÍ CHALOUPKY Z PERNÍKU.   Vyvolávací cena je 500 Kč. Výtěžek z aukce, dar pro žáky školy,  bude použit k nákupu  sportovního vybavení pro školní družinu a k nákupu knih do třídních čtenářských koutů písnických školáků. Dražitelem je pan učitel Vladimír Kokšal. 

Těšíme se na Vaši účast.