Obsah rubriky: 2.B

Učivo do 22. 3.

ČJ – Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, včetně jejich důkladného procvičování jsme ukončili. Učeb. do str. 89. Pí II. hotovo po str. 19 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden začneme se Slovními druhy.
Máme napsaných několik připravených diktátů na známky – viz ŽK. Ve slohu jsme probírali vypravování formou projektu Ostrov (děti svůj ostrov ztvárňovali různými způsoby, ty vyrobené, papírové, máme vystavené ve třídě, vypravování o něm ve skupinách se povedlo všem – známky viz ŽK. Projekt děti velmi zaujal, zabývali se s ním i ve ŠD a často o něm ve třídě diskutovaly.

M – II. díl máme odevzdaný u pí učitelky. III. díl učebnice po str. 9, cv. 1 , počítáme již do 100. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – Psali jsme na Kalendářní rok prověrku , kterou jsme ukončili toto téma (viz ŽK) a nyní zahajujeme projekt Povolání. Oslovila jsem přes děti Vás, rodiče, kteří by znali někoho, kdo by byl ochoten přijít do naší třídy v době vyučování v průběhu března, aby nám pohovořil, popř. ukázal něco ze svého povolání, aby se mi ozval. Povolání budeme probírat projektovou metodou (návštěvy ve třídě, exkurze v terénu a vlastní práce nad projektem). Za každou pomoc budu ráda. Příští týden 27.3. v dopoledních hodinách navštívíme kovárnu, bližší informace o exkurzi napíšu na tyto stránky v průběhu týdne.

AJ – Zakončili jsme lekci „Happy Faces“ závěrečným testem, výsledky budou na hod. AJ v pondělí. Začali jsme 5. lekci My house – poznáváme mluvenou formou 6 nových slovíček místností bytu – str. 41. PS po str. 35.

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme s míči, hráli florbal. Ve VV i v PČ děti vyráběly svoje ostrovy ve skupinkách v rámci projektu Můj ostrov.

HV – půjčili jsme si kuchyňské nádobí z naší ŠJ a hráli s nimi jako na nástroje, poslouchali jsme Kuchyňské revue od B.Martinů a zpívali Rybička maličká, vč. „kuchyňského“ rytmického doprovodu. Bylo to dost hluku, ale i dost radosti a rytmického nadšení malých muzikantů

Přeji hezký víkend. O.K.

Učivo týdne do 15.3.

ČJ – Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Učeb. do str. 87. Pí II. hotovo po str. 19 (včetně). PS po str. 25+34,35 (Poslední v něm máme vyplněné procvičování dě,tě,ně).
Příští týden budeme všechny skupiny jen opakovat a procvičovat. Žádný písemný úkol nemáme, ale připravujeme se na diktát – naučit se psát dle str. 86/ cv. 9 – budeme ho psát jako připravený diktát na známky.

M – II. díl máme odevzdaný u pí učitelky. V ŽK máme známku z posledního sčítacího cvičení v oboru do 90. Začali jsme III. díl, hotovou máme str. 6, cv. 1,2,3 (str.5 přeskakujeme), počítáme již do 100. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – Ve čtvrtek jsme psali (Štěpán s Bětkou si napíší v úterý) na Kalendářní rok prověrku , kterou jsme ukončili toto téma a od následujícího týdne nás čeká téma Povolání. Oslovila jsem přes děti Vás, rodiče, kteří by znali někoho, kdo by byl ochoten přijít do naší třídy v době vyučování v průběhu března, aby nám pohovořil, popř. ukázal něco ze svého povolání, aby se mi ozval. Povolání budeme probírat projektovou metodou (návštěvy ve třídě, exkurze v terénu a vlastní práce nad projektem). Za každou pomoc budu ráda.

AJ – „Happy Faces“ dokončujeme. Umíme používat vazbu „I’ve got…“. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou + mluvenou podobou slovesa „smell, touch, hear, taste, see“. V pondělí celou lekci zopakujeme, dokončíme práci nad projekt. knížkami z lekce a ve středu 20.3. si na ni napíšeme závěrečný test.

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme na nářadí, poprvé děti přeskakovaly malou kozu – jak se jim to dařilo, viz ŽK. Na nářadí obecně byly moc šikovné. Ve VV i v PČ děti vyráběly první jarní kočičky – v každém předmětu jinou technikou. Překvapilo mne, jak děti v poslední hodině HV zaujalo téma Opera (poslouchali i největší „povídálci“), příště v něm budeme pokračovat a přidáme nové písničky i s hrou na nástroje.

Přeji hezký víkend.

Učivo do 8.3.

ČJ – shrnutí párové souhlásky, umíme již všechny. Kontrolní prověrku jsme již úspěšně napsali, dětem se povedla. Učeb. do str. 84. Pí II. hotovo po str. 15 (včetně). PS po str. 23+34,35. V pondělí začneme slova se skupinami dě, tě, ně.

M – po str. 45 (včetně) + str. 49-52, počítáme již do 100. DÚ mají děti zadaný ve středu s odevzdáním na úterý 12.3. (jde o jednoduché násobení 4, 5). Vyrobili jsme si násobilkovou tabulku, kterou si postupně sami vyplňujeme podle toho, které násobení již kdo umí. Nosíme ji denně založené v pracovní učebnici M.

PRV – na každou hodinu do odvolání nosíme papírové HODINY. V úterý jsme opět psali na hodiny prověrku (určování a převádění času z analogových hodin na digitální a obráceně, s užitím pojmů čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Již počítáme i odpolední hodiny (tj. 13, 14,….24 hodin). Prověrku si děti vybrali, kterou přiznají a napíší do ŽK. Dále jsme si probrali celý kalendářní rok, umíme vyjmenovat měsíce a jejich pořadí v roku, víme, které měsíce patří k jakému ročnímu období. Známe pojmy předjaří, babí léto, rovnodennost a slunovrat. V úterý vše zopakujeme a ve čtvrtek si na měsíce a výše uvedené znalosti napíšeme prověrku. Učeb. po str.39, PS hotovo po str. 29.

AJ – „Happy Faces“, po str. 34. PS po str. 36. Umíme používat vazbu „I’ve got…“. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou (druhá prověrka dopadla velmi pěkně, opět měly děti možnost druhé šance a přiznaly tu, která se jim více povedla – viz ŽK).

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme tentokrát s míči. Ve VV děti dělaly nádherné barevné motýly.

Přeji hezký víkend.

Učivo a dění ve 2.B do 1.3.

ČJ – shrnutí párové souhlásky, umíme již všechny. Učeb. do str. 81. Pí II. hotovo po str. 7 (včetně). PS po str. 23. Povídali jsme si o bajkách, některou část jsme zpracovávali i formou dramatické výchovy. Příští týden všechny párové souhlásky znovu zopakujeme a napíšeme si na ně prověrku (cca úterý) a pomalu začneme slova se skupinami dě, tě, ně.

M – po str. 43 (včetně), počítáme již do 100. DÚ mají děti zadaný ve středu s odevzdáním na úterý 5.3. (jde o jednoduché násobení 2, 3, 4)

PRV – na každou hodinu do odvolání nosíme papírové HODINY. Ve čtvrtek 28.2. jsme psali na hodiny prověrku (určování a převádění času z analogových hodin na digitální a obráceně, s užitím pojmů čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Již počítáme i odpolední hodiny (tj. 13, 14,….24 hodin). Prověrka se však velké části třídy nepovedla (děti je mají zkontrolované u sebe), proto dávám druhou šanci – budeme stejnou prověrku psát v úterý 5.3. a žáci si mohou vybrat, kterou z napsaných prověrek si nechají přiznat. Dále jsme si probrali celý kalendářní rok, umíme vyjmenovat měsíce a jejich pořadí v roku, víme, které měsíce patří k jakému ročnímu období. V úterý vše zopakujeme a ve čtvrtek si na měsíce napíšeme prověrku. Učeb. po str.39, PS hotovo po str. 28.

AJ – „Happy Faces“, po str. 34. PS po str. 28. Umíme používat vazbu „I’ve got…“, dramatizovali jsme příběh o myškách a kocouru. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou (prověrka v pondělí 4.3..)

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme tentokrát na nářadí. Děti hezky šplhají o tyči a přeskoky přes švédskou bednu mají také rády.

Akce třídy – pondělní AJ divadlo i úterní návštěva Městské knihovny v Krči se vydařily. Děkujeme za sběr starého papíru, vyhodnocení bude příští týden. Od začátku března máme ve třídě na pomoc asistentku pedagoga Renatu, již jsme se s ní seznámili a doufáme, že se nám vzájemná spolupráce bude dařit.

Přeji hezký víkend.

Beseda o povolání ve školní družině

Vážení rodiče a děti,

ráda bych v rámci školní družiny pozvala děti ze všech tříd na 1. běh besedy o povolání, který se uskuteční v úterý 5. března od 15 do 16 hod. Jedná se o akci Spolku rodičů s cílem představit a přiblížit dětem nejrůznější zaměstnání rodičů. První beseda bude o práci v nadaci – charitativní organizaci a představím ji já. Doufám, že na mě další rodiče navážou, abychom besedu mohli opakovat třeba každý měsíc.

Prosím tímto rodiče, kteří budou mít chuť a čas povědět dětem o tom, co obnáší jejich práce a proč si jí vybrali, aby mě kontaktovali.

Moc děkuji.

Kateřina Kubínová

Divadlo v angličtině

V pondělí 25.2.2019 proběhne v naší škole divadelní představení v anglickém jazyce. Pro mladší žáky s názvem Lost in the Land of Twirls a Travel Machine pro pokročilejší. Odkaz na stránky divadelní společnosti ZDE.

Učivo do 22.2.

ČJ – párové souhlásky Ď/Ť, V/F, Z/S, Ž/Š. Učeb. do str. 77. Pí II. hotovo po str. 5 (včetně). PS po str. 23. Proběhlo školní kolo recitační soutěže Lipový květ, do celopražského kola postupuje Julie Kubrychtová, srdečně blahopřejeme!

M – po str. 40/4, počítáme již do 100. Prosím pětici žáků, kteří jsou osloveni, aby nezapomínali nosit na M počítadlo! DÚ mají děti zadaný ve čtvrtek s odevzdáním na středu 27.2.

PRV – na každou hodinu do odvolání nosíme papírové HODINY. Ve čtvrtek 28.2. si napíšeme na hodiny prověrku (určování a převádění času z analogových hodin na digitální a obráceně, s užitím pojmů čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Již počítáme i odpolední hodiny (tj. 13, 14,….24 hodin). Prověrku jsme si napsali nanečisto (děti mají papírek v učeb.), něco podobného bude ve ČT na známky. Učeb. str.34-35, PS hotovo po str. 28.

AJ – začali jsme kapitolu „Happy Faces“, po str. 34. PS po str. 28. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou (ověřím si ve středu 27.2.)

Výchovy – chodíme do KJ. V pondělí 25.2. bude normální VV, ale pak nás čeká anglické divadlo – představení v AJ ve škole. Děti si přinesou na tento den učení jen na ČJ.

Akce třídy – pondělí AJ divadlo ve škole, v úterý 26.2. návštěva Městské knihovny v Krči, budeme se učit 1. VH (ČJ), pak budeme odjíždět MHD do knihovny, návrat na poslední vyučovací hodinu (zopakujeme PRV-hodiny). Odpoledne následuje program ŠD Krokodýli. Celý týden ve škole probíhá sběr starého papíru.

Přeji hezký víkend.

Učivo do 17.2.

ČJ – párové souhlásky B/P a D/T. Učeb. do str. 73 (v sešitě máme DÚ 73/5, již hotový přepis). Pí II. hotovo po str. 3 (včetně). PS po str. 23. Proběhlo třídní kolo recitační soutěže Lipový květ, postupují 2 vybraní recitátoři do školního kola soutěže: Julie K. a Kubík Hýb. (jako náhradník Magda K.). Užili jsme si i celodenní projekt DV, prezentace slohových prací Popis osoby a třídní hodnocení recitací (vše oklasifikováno v ŽK).

M – po str. 35, počítáme již do 100. Žáci, kteří mají na vysvědčení horší známku než 1, popř. kteří se při počítání cítí ještě nejistě, nosí povinně POČÍTADLO na M do školy.

PRV – na příští hod. si každý přinese papírové HODINY. Lze je zakoupit v papírnictví, nebo vyrobit (dvě hodinové ručičky připevnit do středu tak, aby se daly otáčet). Doporučuji pořídit takové hodiny, které mají nejen čísla 1-12, ale i dále pokračování 13-24 hodin označené malými čísly. Učeb. str.34-35, PS hotovo po str. 27.

AJ – dokončená konverzační kapitola „My school“, po str. 31. PS po str. 27. Máme napsaný 3. test z poslední kapitoly – známky budou po prázdninách.

Výchovy – dnes jsme si užili úžasný den na kopcích KJ bobováním, ačkoliv to ráno s počasím nevypadalo, zažili jsme sluníčko a perfektní kopce na sjíždění. Všechny děti byly veselé a šťastné. Byl na ně krásný pohled. Dokonce mě pak ve škole překvapily nečekaným společným dárkem – přáníčkem s drobnými dárečky od celé třídy a vyznáním, že se jim náš společný učební život ve třídě líbí. Moc jim za něj děkuji, byla jsem dojatá, potěšená.

Přeji všem dětem naší třídy i jejich rodinám spokojené užití jarních prázdnin, hodně zimních radovánek a rodinné pohody. V pondělí 18.2. se na všechny své žáčky budu těšit v naší třídě. O.K.

Co nového ve školní družině

V úterý 26. února se budeme ve školní družině od 14.30 hod. seznamovat s krokodýly! Bude pro nás o nich připravena audiovizuální přednáška s fotografiemi a videi. Poté bude následovat ukázka živých plazů, včetně menšího krokodýla 😀 !! (V ten den přítomné děti přinesou své paní vychovatelce 50,- Kč, nejpozději do pátku 22. února, děkujeme.)

A hned další pondělí 4. března, pokud počasí dovolí, se projdeme Písnicí v Masopustním průvodu za doprovodu harmoniky. Kostýmy a masky vítány!

Pletení šál je už v cílové rovince 🙂 …

A jak jsme si užívali sníh a sluníčko na školní zahradě se podívejte tady

Učivo do 1.2.

ČJ – po str. 68. Odevzdaný máme sloh Popis osoby, celou vyplněnou písanku I. díl, PS vypracovaný po str. 22. Po neděli vrátím zkontrolované. Čeká nás opakování a procvičování gramatiky tvrdých a měkkých slabik (zejména z PS, diktátem slov z procvičovaných úkolů apod.) a pomalu začneme rozlišovat tvary slov a slova příbuzná. Poslední den 1. pololetí jsme strávili celodenním projektem dramatické výchovy O rychlé želvě (hráli jsme pantomimu, živé obrazy, plnou dramatickou hru, domýšleli jsme příběhy, četli tichým čtením příběh i naslouchali různým závěrům příběhu, rozebírali jsme pak všechny detaily jednání hlavních postav v příběhu apod.). Začali jsme zatím nejjednoduššími technikami DV, ale děti byly tak šikovné, že jsem mohla někdy přidat i vyšší úroveň techniky (hry DV), děti mohou být na sebe právem pyšné.

M – máme dokončeno po str. 31, zezadu opakování str. 53, 57/1, 2. Procvičujeme klasické sčítání, odčítání i dočítání na programech na PC minimálně 1x týdně, komu to jde ještě pomalu, vřele doporučuji počítadlo – učíme se na něm ve třídě počítat. Pro děti, které mají horší známku z M než jedničku, je počítadlo POVINNÉ (kdo nemá, prosím pořídit – 10 drátů po 10 kuličkách, tzn. 100 kuliček celkem)

PRV – probíráme zdravý životní styl, povídáme si o potravinách a výživě (učeb. str. 32-33), PS máme hotovo po str. 25.

AJ – dokončujeme kapitolu „Food“, učeb. po str. 29, PS do str. 25. Vyrobili jsme si „Tiny book, Cheese“ – známku z ní budeme mít po neděli v ŽK. V pondělí celou kapitolu znovu zopakujeme a ve středu si na ni napíšeme test.

Výchovy – v pátek půjdeme do KJ, v PČ dokončíme 3D pokojíček a jeviště (navazujeme na učivo M).

Co nás čeká?

  • 6.2. třídní kolo recitační soutěže pro všechny – báseň minimálně 12 veršů
  • 11.2. – 15.2. jarní prázdniny (škola pro děti uzavřena)
  • 19.2. školní kolo recitační soutěže, soutěží 2 vybraní zástupci třídy
  • 26.2. návštěva knihovny s programem Poezie pro děti
  • postupně platíme zájmové kroužky přihlášené na 2. pololetí