Category Archives: 3. třída

Kvíz BEZPEČNÝ INTERNET

Milí žáci a rodiče.

Naše škola je zapojena do projektu krajů ČR KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET.

Aby se žáci mohli zúčastnit vzdělávacícho kvízu a soutěže o hodnotné ceny, je třeba se za pomoci rodičů registrovat na stránkách https://www.kpbi.cz//. Žáci druhé a třetí třídy vyplní soutěžní on-line kvíz doma s rodiči, kterým tímto děkujeme za podporu.

Provoz školní kuchyně

Vaříme 2 jídla. Provoz školní kuchyně je obnoven.

EduCoffee

Učivo týdne do 11.10.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 45. Hlásková shoda b/p a
 • Sloh: Připravujeme se na další slohovou práci Popis pracovního postupu, viz uč. str. 37-38. Žáci si mají do příštího slohu rozmyslet, přípravu čeho (jakého výrobku) budou popisovat. S popisem začneme společně v hodině slohu. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání a porozumění a práci s textem.
 • DÚ mají zadaný s odevzdáním v ÚT (prosím nezapomeňte úkol podepsat) – PS 14/cv.3

Ma

 • uč. po str. 13, PS po str. 12/1.
 • týdenní DÚ (zadání v sešitě) vypracovaný do SDú sešitu se bude vybírat v úterý
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma!

AJ

 • uč. po str. 9, PS po str. 8/2. 
 • umíme používat „What´s this/What are these?“ (ověření bude v prověrce v pondělí)
 • umíme vyhláskovat každé slovo, které vidíme napsané před sebou – též bude ověření v pondělní prověrce (formou slyším hláskované, píši písmena, která utvoří anglické slovo
 • Dále se budeme věnovat tématu o členech rodiny

PRV

 • věnujeme se tématu Naše obec
 • děti mají za úkol zjišťovat zajímavosti z historie obce, popř. zajímavá památná a historická místa v obci
 • uč. po str. 13, PS po str. 16 (učíme se značky na plánku)

Výchovy

 • HV – umíme notu čtvrťovou a osminovou (trénujeme prakticky na písničkách, pohyby, pochody a rytmickými nástroji)
 • VV – máme ve třídě vystavené úžasné podzimní stromy
 • TV – chodíme někdy ven, někdy do KJ, prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).
 • červená skupina ve středu „pochoďák“ turistika na Točnou, připravte dětem vhodné oblečení na turistiku + baťůžek s pitím a svačinou na cestu

Různé:

 • děkuji všem rodičům za pomoc při projektu Edison, občerstvení pro studenty bylo velmi příjemné, děkuji za pomoc při trénování anglických vět se svými dětmi
 • děkuji rodičům Daňkovým a Kubrychtovým za ubytování studentů
 • projekt Edison se vydařil, děti pracovaly úžasně, zaslouží velikou pochvalu (naučily se prezentovat, mluvily anglicky, dozvěděly se mnoho zajímavého o „své“ zemi a hlavně viděly, že pokud znají světový jazyk, rozšíří se jim okruh přátel a kontaktů třeba na celém světě!)

Jak bude vypadat příští týden?

V pondělí bude červená skupina místo M mít Informatiku (výměnou za pátek), ve středu bude mít 4 VH tělocvik (výměnou za tuto středu, kdy jsme se učili ve třídě).

Přeji příjemný víkend, Olga Kr.

Emailová komunikace

Vážení rodiče,

v tomto a následujícím týdnu budeme vytvářet třídní distribuční skupiny pro zjednodušení komunikace mezi rodiči a vyučujícím. Do své schránky obdržíte mail s obsahem například:

„testovací mail–
You received this message because you are subscribed to the Google Groups „Rodiče žáků 1. třídy“ group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to „

Vaše adresa nebude viditelná pro ostatní rodiče a zařazení do dané distribuční skupiny můžete kdykoliv zrušit odkazem v mailu. Kontaktovat Vás tak mohou pouze učitelé, které Vaše dítě vyučují.

Za vedení školy Lukáš Zvěřina