Obsah rubriky: 2.B

Výtvarná výchova

Vážení rodiče,

prosím, aby si děti donesly na hodinu Vv v pondělí 8.4. roličku od toaletního papíru. Dále bych Vás ráda požádala, zda byste v průběhu třídních schůzek nahlédli do kufříků Vašich dětí. Většině dochází temperové barvy – zejména zelená a žlutá. Dají se koupit i samostatné tubičky jednotlivých odstínů barev. Pokud budete kupovat celou novou sadu, prosím už alespoň 12 barev. Některé děti nemají opět tubičkové lepidlo a někomu dokonce chybí i nůžky. Jinak bych ráda Vaše děti pochválila, práce se jim většinou daří a jsou nápadité. Často mohu jejich obrázky využít k výzdobě školy.

Děkuji za spolupráci Z.Schilhartová

Vyhodnocení sběru papíru

Vážení rodiče, milí žáci,

nejlepší třída, která nasbírala nejvíc kilogramů v přepočtu na žáka, dostane „něco dobrého na zub“, aby se děti mohly rozdělit.

Velká změna v hodnocení nastává i u jednotlivců. Nebudou již odměňovány nejlepší děti v každé třídě drobností či reklamním předmětem, ale po dohodě s vedením školy budou nově odměněni tři nejlepší sběrači v celé škole. Dostanou hodnotnější ceny, tentokrát v podobě poukázky do Luxoru na nákup knížky dle vlastního výběru. Chceme tím podpořit čtenářskou gramotnost, které celý program naší školy dává zelenou.

Ceny budou předány v pátek 5. dubna.

Romana Dubová

Učivo týdne do 29.3.

ČJ – zahájili jsme nauku o SLOVNÍCH DRUZÍCH. Umíme již vyjmenovat prvních pět (i podle čísel pořadí). Máme probraná podstatná jména a začátek sloves, nyní oba druhy procvičujeme. Učeb. do str. 93. Pí II. hotovo po str. 21 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden budeme procvičovat podstatná jména a slovesa na ofocených pracovních listech.

M – III. díl učebnice po str. 11, počítáme již do 100, násobilku už umíme (postupným načítáním ) do 7. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – Psali jsme na Kalendářní rok druhou prověrku a zabýváme se projektem Povolání. Povolání probíráme projektovou metodou (návštěvy ve třídě, exkurze v terénu a vlastní práce nad projektem). Moc děkuji maminkám Štěpána Havla, sourozenců Havlíčkových, Julinky Kubrychtové za pomoc při tomto projektu. Všechny exkurse zatím byly úžasné. Příští týden nás čeká Policie a další týden Obvodní soud.

AJ – Probíráme 5. lekci My house – poznáváme nejen mluvenou ale i psanou formu 6 nových slovíček místností bytu – str. 42. PS po str. 36.

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme na novém nářadí „Parkouru“, skákali přes švédskou bednu a kozu, ale hlavně jsme si vyzkoušeli zajímavé nářadí a sportovní pomůcky ve sportovní hale během exkurse. Ve VV i v PČ se zabýváme jarní tématikou.

POZOR: v úterý 2.4. přinést alespoň 2 vyfoukaná vajíčka na PČ, budeme vyrábět kraslice!

Akce příští týden: středa 3.4. Muzeum policie ČR (prosím donést podepsaný souhlas do pondělka), čtvrtek 4.4. třídní schůzky od 17.30.

Přeji příjemný víkend všem, O.K.

UČENÍ NARUBY

Dnes si členové žákovského zastupitelstva vyzkoušeli roli učitele. Jak se jim dařilo můžete vidět v naší fotogalerii.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 4.4. 2019 proběhnou ve třídách od 17,30 třídní schůzky. Jste srdečně zváni.

Jana Daňhelková

Exkurse a akce tento a příští týden – projekt POVOLÁNÍ

Dnes jsme byli na exkursi v KOVÁRNĚ, byl to úžasný zážitek, za jehož zprostředkování velmi děkujeme mamince Štěpána Havla. Děti si odnesly i dárek vyrobený před jejich očima – železného kovaného trilobita (určitě se Vám s ním pochlubí).

V úterý jsme měli ve třídě návštěvu – maminku sourozenců Havlíčkových, která nám pověděla a ukázala něco z povolání sportovního trenéra. V pátek 29.3. pojedeme na exkursi do multifunkční sportovní haly, dětem jsem rozdala informační listy, které prosím obratem podepište a pošlete do druhého dne zpět do školy.

Příští týden ve středu 3.4. pojedeme do MUZEA POLICIE ČR, informační list děti dostanou teprve zítra, až odevzdají ten předchozí (na páteční exkursi). Půjdeme na program Kolo tety Berty o bezpečnosti silnič. provozu, na dopravní hřiště a do muzea policie. Přiblížíme si tím i povolání policisty.

Poslední exkurse, která nás čeká v rámci projektu Povolání, bude do Obvodního soudu – dám včas vědět místo a čas. Moc děkuji všem zainteresovaným maminkám, které mi pomáhají projekt Povolání realizovat praktickými ukázkami, návštěvami a exkursemi, aby děti viděly na vlastní oči to, o čem si povídáme ve škole teoreticky a co je možná někdy v budoucnu i čeká jako povolání vlastní…: -))

Ve čtvrtek 28.3. se učíme normálně podle rozvrhu ve škole. V PRV píšeme krátkou shrnovací prověrku na ČAS, aby měly děti šanci si vylepšit známky z posledních dvou „časových“ prověrek. Bude tam: hodiny analogové/digitální, počet týdnů, dnů v měsíci, dnů v týdnu, převodní jednotky hodina-minuta-sekunda (samozřejmě bez počítání), roční období, rok, svátky, rovnodennosti apod…

Den Země

Milí rodiče, 

zveme vás na oslavu Dne Země, která se uskuteční 16. dubna 2019 od 16 hod na školním hřišti a v přilehlých prostorách.

Čeká vás:

  • módní přehlídka kostýmů z recyklovaných kostýmů
  • ukázka dravců
  • soutěže
  • společný tanec popelářů 🙂

Těšíme se na děti i na vás, rodiče a přátelé školy 🙂

Spolek rodičů

Učivo do 22. 3.

ČJ – Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, včetně jejich důkladného procvičování jsme ukončili. Učeb. do str. 89. Pí II. hotovo po str. 19 (včetně). PS po str. 30+34,35. Příští týden začneme se Slovními druhy.
Máme napsaných několik připravených diktátů na známky – viz ŽK. Ve slohu jsme probírali vypravování formou projektu Ostrov (děti svůj ostrov ztvárňovali různými způsoby, ty vyrobené, papírové, máme vystavené ve třídě, vypravování o něm ve skupinách se povedlo všem – známky viz ŽK. Projekt děti velmi zaujal, zabývali se s ním i ve ŠD a často o něm ve třídě diskutovaly.

M – II. díl máme odevzdaný u pí učitelky. III. díl učebnice po str. 9, cv. 1 , počítáme již do 100. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – Psali jsme na Kalendářní rok prověrku , kterou jsme ukončili toto téma (viz ŽK) a nyní zahajujeme projekt Povolání. Oslovila jsem přes děti Vás, rodiče, kteří by znali někoho, kdo by byl ochoten přijít do naší třídy v době vyučování v průběhu března, aby nám pohovořil, popř. ukázal něco ze svého povolání, aby se mi ozval. Povolání budeme probírat projektovou metodou (návštěvy ve třídě, exkurze v terénu a vlastní práce nad projektem). Za každou pomoc budu ráda. Příští týden 27.3. v dopoledních hodinách navštívíme kovárnu, bližší informace o exkurzi napíšu na tyto stránky v průběhu týdne.

AJ – Zakončili jsme lekci „Happy Faces“ závěrečným testem, výsledky budou na hod. AJ v pondělí. Začali jsme 5. lekci My house – poznáváme mluvenou formou 6 nových slovíček místností bytu – str. 41. PS po str. 35.

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme s míči, hráli florbal. Ve VV i v PČ děti vyráběly svoje ostrovy ve skupinkách v rámci projektu Můj ostrov.

HV – půjčili jsme si kuchyňské nádobí z naší ŠJ a hráli s nimi jako na nástroje, poslouchali jsme Kuchyňské revue od B.Martinů a zpívali Rybička maličká, vč. „kuchyňského“ rytmického doprovodu. Bylo to dost hluku, ale i dost radosti a rytmického nadšení malých muzikantů

Přeji hezký víkend. O.K.

Učivo týdne do 15.3.

ČJ – Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Učeb. do str. 87. Pí II. hotovo po str. 19 (včetně). PS po str. 25+34,35 (Poslední v něm máme vyplněné procvičování dě,tě,ně).
Příští týden budeme všechny skupiny jen opakovat a procvičovat. Žádný písemný úkol nemáme, ale připravujeme se na diktát – naučit se psát dle str. 86/ cv. 9 – budeme ho psát jako připravený diktát na známky.

M – II. díl máme odevzdaný u pí učitelky. V ŽK máme známku z posledního sčítacího cvičení v oboru do 90. Začali jsme III. díl, hotovou máme str. 6, cv. 1,2,3 (str.5 přeskakujeme), počítáme již do 100. Pracujeme s vlastnoručně vyrobenou násobilkovou tabulkou – prosím nevyplňovat ji dopředu (plní ji každý individuálně podle toho, které násobky již bezpečně sám zná), nosíme ji zasunutou v III. díle pracovní učebnice.

PRV – Ve čtvrtek jsme psali (Štěpán s Bětkou si napíší v úterý) na Kalendářní rok prověrku , kterou jsme ukončili toto téma a od následujícího týdne nás čeká téma Povolání. Oslovila jsem přes děti Vás, rodiče, kteří by znali někoho, kdo by byl ochoten přijít do naší třídy v době vyučování v průběhu března, aby nám pohovořil, popř. ukázal něco ze svého povolání, aby se mi ozval. Povolání budeme probírat projektovou metodou (návštěvy ve třídě, exkurze v terénu a vlastní práce nad projektem). Za každou pomoc budu ráda.

AJ – „Happy Faces“ dokončujeme. Umíme používat vazbu „I’ve got…“. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou + mluvenou podobou slovesa „smell, touch, hear, taste, see“. V pondělí celou lekci zopakujeme, dokončíme práci nad projekt. knížkami z lekce a ve středu 20.3. si na ni napíšeme závěrečný test.

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme na nářadí, poprvé děti přeskakovaly malou kozu – jak se jim to dařilo, viz ŽK. Na nářadí obecně byly moc šikovné. Ve VV i v PČ děti vyráběly první jarní kočičky – v každém předmětu jinou technikou. Překvapilo mne, jak děti v poslední hodině HV zaujalo téma Opera (poslouchali i největší „povídálci“), příště v něm budeme pokračovat a přidáme nové písničky i s hrou na nástroje.

Přeji hezký víkend.

Učivo do 8.3.

ČJ – shrnutí párové souhlásky, umíme již všechny. Kontrolní prověrku jsme již úspěšně napsali, dětem se povedla. Učeb. do str. 84. Pí II. hotovo po str. 15 (včetně). PS po str. 23+34,35. V pondělí začneme slova se skupinami dě, tě, ně.

M – po str. 45 (včetně) + str. 49-52, počítáme již do 100. DÚ mají děti zadaný ve středu s odevzdáním na úterý 12.3. (jde o jednoduché násobení 4, 5). Vyrobili jsme si násobilkovou tabulku, kterou si postupně sami vyplňujeme podle toho, které násobení již kdo umí. Nosíme ji denně založené v pracovní učebnici M.

PRV – na každou hodinu do odvolání nosíme papírové HODINY. V úterý jsme opět psali na hodiny prověrku (určování a převádění času z analogových hodin na digitální a obráceně, s užitím pojmů čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá. Již počítáme i odpolední hodiny (tj. 13, 14,….24 hodin). Prověrku si děti vybrali, kterou přiznají a napíší do ŽK. Dále jsme si probrali celý kalendářní rok, umíme vyjmenovat měsíce a jejich pořadí v roku, víme, které měsíce patří k jakému ročnímu období. Známe pojmy předjaří, babí léto, rovnodennost a slunovrat. V úterý vše zopakujeme a ve čtvrtek si na měsíce a výše uvedené znalosti napíšeme prověrku. Učeb. po str.39, PS hotovo po str. 29.

AJ – „Happy Faces“, po str. 34. PS po str. 36. Umíme používat vazbu „I’ve got…“. Umíme 6 nových slovíček mluvenou i psanou podobou (druhá prověrka dopadla velmi pěkně, opět měly děti možnost druhé šance a přiznaly tu, která se jim více povedla – viz ŽK).

Výchovy – chodíme do KJ. Cvičili jsme tentokrát s míči. Ve VV děti dělaly nádherné barevné motýly.

Přeji hezký víkend.