Category Archives: 3. třída

Učivo týdne do 29.11.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 78. PS po str. 25. Procvičujeme VYJMENOVANÁ SLOVA po L.
 2. Sloh: Dokončujeme práci – téma Příběh s osnovou podle klíčových slov (viz sešítek pravopis), máme na ni tři kritéria zapsaná v seš. Sloh. Důležité bude tentokrát již členění na odstavce dle osnovy – je podstatou práce. Slohová práce je již ve finálním stádiu, někdo ji již odevzdal, ostatní odevzdávají do PONDĚLÍ 2.12. (kdo nestihl ve škole, doma přepisuje práci na čisto, včetně osnovy a obrázku)
 3. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Jedna skupina (červená) měla čtení s dramatickou výchovou, druhou to čeká příští čtvrtek. V pátek 6.12. budeme mít pravidelnou hodinu Čtenářských dílen. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést (většinou v pátek).

Ma

 • uč. po str. 32 (včetně), PS po str. 25, stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání a řady násobků všech čísel malé násobilky (řada dopředu i dozadu). Týdenní DÚ na úterý je zadán v seš. DÚ (nezapomeneme příklady opsat pod sebe, písemně odečíst a provést zkoušku písemným sčítáním).
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší!
 • malá pětiminutovka na písemné odčítání a sčítání se může čekat kdykoliv v týdnu

AJ

 • uč. po str. 17, PS po str. 21 (červená sk. navíc i str.24 a uč. str. 19 – trénovali jsme dramatizací prostředí restaurace a objednávání).. 
 • Trénujeme vazby „He likes/ she doesn´t like“ a přidáme „he´s got some…“. Slovíčka dle zapsaného do slovníčku – 3. lekce
 • obě skupiny trénují vazby „I/he have/has got…“ a užití slovíček „some/any“
 • červená sk. POZOR! v PO 2.12. bude pětiminutovka na slovíčka ze 3. lekce (psanou i mluvenou podobu)

PRV

 • ukončili jsme téma ČAS
 • v PO 2.12. budeme psát prověrku na určování času (převod z digitálního označení času na analogové hodiny – všechny podoby, nejen čtvrt, půl, celá, ale i za pět minut….. celá a 10 minut apod., označení hodin jako 16:35 apod.). Tréninkovou prověrku mají děti založenou ve svých ŽK, podle toho mohou zkoušet doma.
 • v úkolníčku mají ty děti, kterým stále hodiny nejdou, zapsané konkrétně, s čím mají problém
 • PROSÍM NOSIT NA KAŽDOU PRV PAPÍROVÉ HODINY!
 • uč. po str. 23, PS po str. 26 (VČETNĚ). Žádný DDÚ zatím nebyl zadán.

Výchovy

 • HV – vybíráme děti na soutěž v sólovém zpěvu Vánoční nota 2019 (z naší třídy nás bude reprezentovat Markéta Havlíčková, Kuba Krátký, Julie Kubrychtová – počítejte s tím, že tyto děti budou celou středu se mnou v ZŠ Meteo na soutěži, info papír dostanou poč. týdne).
 • VV – máme ve třídě úžasný adventní strom, který je naplněn ozdobami vyráběnými dětmi, přidáme na něj ještě obálky s přáníčky pro jednotlivé žáky – budeme tvořit příští týden. Ve středu na třídnické hodině si každý vylosuje žáka, kterému pořídí dáreček pod stromeček (v max. hodnotě do 100 Kč, ale může být i jen vyráběný) + tomuto žákovi bude dotyčný psát přání pro nový rok (přání budou pověšena na adventním stromu). Přání i dárečky (připravované na vánoční setkání 20.12.) navíc jsou možná.
 • TV – chodíme především do KJ. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

 • Tento pátek 29.11. jsme měli celodenní adventní akci mimo školu. Jeli jsme do centra Prahy do Kostela sv. Šimona a Judy na vánoční koncert Dětské opery. Užili jsme si úžasnou vánoční atmosféru, viděli jsme zdobící se strom na Staroměstském náměstí, městskou knihovnu a její novou velkou sochu čtenáře v křesle, kostely, Pražský hrad apod. Vlastní koncert v kostele byl opravdu v dobré společnosti: Koncert FOK, hrál nám orchestr Národního divadla, zpívali 2 přední sólisté (tenor + bas – mistr Klánský) a v dalších rolích zpěváčci Dětské opery Praha. Vše se odehrávalo v pěkných kulisách, v dobovém krojovaném oblečení, nechybělo ani děťátko v jesličkách a panna Marie se svatozáří. Koncert jsme zakončili společným zpěvem koledy s prskavkami v rukou všech účinkujících.
 • Připomínám platbu školy v přírodě: Záloha 2000,- Kč je splatná do konce měsíce listopadu, nebo můžete poukázat už rovnou celou platbu 3550,- Kč (jinak počítejte s doplatkem splatným v březnu). Platíme na účet školy, nezapomeňte variabil. symb. – červené číslo žáka z ŽK, do poznámky švp_3.tř.
 • V neděli 1.12. nám začíná Advent, srdečně všechny zvu na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Písnici od 17.00 h.
 • Žáci, kteří se připravují na soutěž v sólovém zpěvu Vánoční nota, nechť trénují vybrané písničky, v příštím týdnu jim s jejich trénování pomohu vždy po vyučování (v pondělí/úterý). Soutěž bude ve středu 4.12. (počítejte s akcí na celý den místo vyučování, návrat cca na třídnickou hodinu)
 • chystejte prosím výrobky na vánoční jarmark, který bude ve škole 10.12. v odpoledních hodinách.

Přeji hezký začátek Adventu a příjemný víkend!

Tombola školní družiny

Milé maminky a tatínkové, babičky a dědečkové.

Chceme Vás touto cestou požádat o spolupráci při přípravě družinové tomboly, která se koná jako součást „Vánočního jarmarku“ v úterý 10. prosince 2019. Většina z Vás už ví, že každý los vyhrává a stojí 20,- Kč. Proto Vás prosíme o přispění, a to dvěma možnými způsoby. Buď přineste drobné výhry do tomboly (hračky, knížky, sladkosti nebo vhodné reklamní předměty – přineste prosím do pondělí 9. prosince), druhá možnost je ta, že přijdete s Vašimi dětmi do fialové družiny, kde se letos tombola uskuteční, a koupíte si los. Anebo nám můžete pomoci oběma způsoby 🙂 …

Předem děkujeme za spolupráci. Vaše vychovatelky

(Veškerý výtěžek bude použit ve prospěch dětí ve školní družině.)

Učivo týdne do 22.11.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 78. PS po str. 24. VYJMENOVANÁ SLOVA po B jsme dokončili a začali jsme po L.
 2. Sloh: Začali jsme práci na tématu Příběh s osnovou podle klíčových slov (viz sešítek pravopis), máme na ni tři kritéria zapsaná v seš. Sloh. Důležité bude tentokrát již členění na odstavce dle osnovy – je podstatou práce. Zatím žádná slohová práce není pro doma zadaná, zatím práci upravujeme ve škole.
 3. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. V pátek 29.11. nebudeme mít pravidelnou hodinu Čtenářských dílen (až následující týden) – viz níže akce. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést (většinou v pátek).

Ma

 • uč. po str. 28, PS po str. 25, stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání a řady násobků všech čísel malé násobilky (řada dopředu i dozadu). Týdenní DÚ na úterý PS 24/2 mají děti vysvětlen dopodrobna.
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší! 
 • v pondělí a středu bude opět malá pětiminutovka na písemné odčítání a sčítání.

AJ

 • uč. po str. 16, PS po str. 19. 
 • Trénujeme vazby „He likes/ she doesn´t like“ a přidáme „he´s got some…“. Slovíčka dle zapsaného do slovníčku – 3. lekce

PRV

 • ukončili jsme téma ČAS
 • nyní se zabýváme ČASEM ve smyslu hodin, v příštím týdnu budeme dávat důraz na jednotky času a na hodiny, jejich určování – v tom bude potřebovat hodně dětí pomoct, často ze 2. třídy zapomněly)
 • v úkolníčku mají ty děti, kterým stále hodiny nejdou, zapsané konkrétně, s čím mají problém
 • v pondělí 25.11. hodiny opakujeme, příští pondělí pak na ně prověrka dle lístečku, který mají děti ve svých ŽK na procvičování
 • PROSÍM NOSIT NA KAŽDOU PRV PAPÍROVÉ HODINY!
 • uč. po str. 23, PS po str. 25 (VČETNĚ), mnoho dětí dostalo za DDÚ zlaťák, mám radost, že jsou tak aktivní.

Výchovy

 • HV – zpíváme nové písničky (Podvečerní), povídáme si o dynamice a vybíráme děti na soutěž v sólovém zpěvu Vánoční nota 2019
 • VV – máme ve třídě vystavené krásné obrazy podzimních dráčků na modrém nebi
 • TV – chodíme především do KJ. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

 • Příští týden v pátek 29.11. máme celodenní adventní akci mimo školu. Pojedeme do centra Prahy do Kostela sv. Šimona a Judy na vánoční koncert Dětské opery. Vstupné placeno z našeho TF. Odchod bude během 2.VH, příjezd cca po 13.OO hod. Nejpozději v úterý děti dostanou informační list o této akci, prosím podepsat a obratem ho poslat po dítěti zpět.
 • Připomínám platbu školy v přírodě: Záloha 2000,- Kč je splatná do konce měsíce listopadu, nebo můžete poukázat už rovnou celou platbu 3550,- Kč (jinak počítejte s doplatkem splatným v březnu). Platíme na účet školy, nezapomeňte variabil. symb. – červené číslo žáka z ŽK, do poznámky švp_3.tř.
 • V neděli 1.12. nám začíná Advent, srdečně všechny zvu na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Písnici od 17.00 h.
 • Žáci, kteří se připravují na soutěž v sólovém zpěvu Vánoční nota, nechť trénují vybrané písničky, v příštím týdnu jim s jejich trénování pomohu vždy po vyučování. Soutěž bude ve středu 4.12. (počítejte s akcí na celý den místo vyučování, návrat cca na třídnickou hodinu, kdy budeme losovat dvojice na přípravu vánočních dárků pro své spolužáky).
 • pomalu můžete chystat výrobky na vánoční jarmark, který bude ve škole 10.12. v odpoledních hodinách.

Přeji hezký víkend! O.K.V

Workshop k 30.výročí Sametové revoluce

Jménem Spolku rodičů bych ráda pozvala všechny děti na edukativně – kreativní workshop 30 LET SVOBODY, který bude probíhat v rámci školní družiny v pondělí 25. listopadu 2019 od 14.30 do 16.00 hod.

Myslíme si, že je důležité tyto okamžiky z historie připomínat a vysvětlovat.

Mohou přijít i děti co školní družinu nenavštěvují, napiště prosím na slavka.tymova@seznam.cz. Jinak se mohou zúčastnit všichni, kdo budou ve družině.

Těšíme se.

Kateřina Kubínová

Zápis ze schůzky Spolku

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 7. listopadu 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová