Obsah rubriky: 2.B

Příští týden – projekt Edison od 3.12.

Vážení rodiče,

příští týden bude netradiční, půjde podle vlastního (jiného) rozvrhu hodin.

Každý den začínáme v 8.00 hod. v naší třídě, konce vyučování má naše třída v Po, Čt a Pá do 11.40 a Út, St do 12.35. Všechny dny kromě středy jdeme na oběd po vyučování, ve středu budeme již ve 12.35 naobědvaní. Všechny dny bude s námi trávit student z Indie a budeme probírat jednotlivá témata dané země, viz zpráva níže. Již máme ve třídě připravené projektové knížky, které budeme celý týden nechávat ve škole, aby je děti nezapomněly doma a denně na nich budeme pracovat. Rodiče je uvidí až na závěrečné „show“ v pátek, a nebo doma po projektu.

Denně nosíme: Penál (vybavený hlavně lepidlem, nůžkami, pastelkami a perem), ŽK, úkolníček, svačinu svou a „hosts“ také pro studenta. Kdo je „host“ děti vědí, vždy jedna dvojice na každý den. Klíče do šatny s čipem na oběd, dobrou náladu :))

V ÚT a ST navíc nosíme učebnici a pracovní sešit z AJ.

V Pá Vás srdečně zveme na závěrečné prezentace dětí ve třídách (budou se konat od 8.30 do 9.30 h.) + závěrečná rozlučková „show“ v 10.00 hod. Texty na prezentaci si děti koncem týdne přinesou domů na nastudování své věty pro prezentaci. Bude pro nás velká pomoc, pokud pomůžete dětem se větu naučit.

Zájmové kroužky jsou v odpoledních hodinách normálně podle běžného rozvrhu kroužků.

Ve čtvrtek 6.12. máme v naší třídě třídní schůzku od 17.30 h.

Děkujeme všem rodičům za pomoc a podporu dětí při projektu, zejména však rodičům, kteří ubytovali naše zahraniční studenty – rodina Kubrychtova, Baldriánova a Daňkova.

Přeji všem příjemný víkend a pro děti načerpání sil před náročným projektovým týdnem. O.K.

Učivo do konce listopadu.

ČJ – po str. 51 (dvojhlásky), Pí po str. 28 (včetně), příště dokončíme samohlásky. Čtenářská dílna se velmi zdařila, děti přinesly moc pěkné knížky, doufám, že se nás dost jimi i inspirovalo.

M – II. díl, po str. 7, příště budeme pomalu začínat s násobením.

PRV – povídáme si o slovech, která jsme zatím slyšeli jen v televizi (demokracie, právo, tolerance, majetek, finance). Děkuji rodičům za pomoc v projektu Moje rodina. Děti mají překrásné rodokmeny, uvidíte je vystavené na nástěnkách v naší třídě.

AJ – již máme zvládnuté slovíčka 6 barev + 6 věcí ze školy, přidáváme rozlišování a označení slovy „hlasitě, tiše, rychle a pomalu“, trénujeme dramatizací, poslechy i hrami. PS str. 15, uč. začínáme str.19. Trénujeme písničku Abeceda (v AJ máme na CD její karaoke verzi) na uvítací „show“ na Edison.

Výchovy – HV (máme již vybrané naše dva zástupce do obvodního kola Vánoční nota – Julie, Markéta), VV a PČ – pilně pracujeme na výrobcích pro vánoční jarmark, kdo nestihl v hodině sešít barevné papírové kruhy s vločkami, dostal domů na dodělání – prosím maminky s případnou pomocí učit děti šít zadní steh (kruhy se sešijí tak, aby vznikla plastická „koule“ na niti k zavěšení). Někteří již odevzdali, ostatní prosím dodělat, ať máme co prodávat :)), TV – chodíme do KJ.

Jarmark – 12.12. – již jste obdrželi pozvánku. Prosím připravujte s dětmi výrobky k prodeji na náš jarmark. Výtěžek z akce půjde jako dar do našeho třídního fondu, použijeme ho na akce, vstupné, sešity apod.

Děkujeme Julince Kubrychtové za báječný narozeninový „chees cake“. Všichni si moc pochutnali a mohli díky šikovné mamince zažít mini oslavičku narozenin ve škole.

Tuto neděli 2.12. Vás srdečně zveme na prostranství před cyklo obchodem v Písnici na slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zahájení Adventu, zpívat budou naše děti z pěveckého sboru Sedmikráska.

Ve čtvrtek 6.12. máme třídní schůzky od 17.30, těším se na Vaši účast.

Co bude příští týden viz následující zpráva.

 

 

Na rybníku se zatím bruslit nedá

Písničtí  občané upozorňují na to, že školní děti se kloužou na nedostatečně zamrzlém ledu na rybníce.

Prosím, poučte Vaše děti.

Děkujeme

 

 

 

Pozvánka na akci školy

Pozvánka na Vánoční jarmark

Tombola školní družiny…

Milé maminky a tatínkové, babičky a dědečkové.

Chceme Vás touto cestou požádat o spolupráci při přípravě družinové tomboly, která se koná jako součást „Vánočního jarmarku“ ve středu 12. prosince 2018. Většina z Vás už ví, že každý los vyhrává a stojí 20,- Kč. Proto Vás prosíme o přispění, a to dvěma možnými způsoby. Buď přineste drobné výhry do tomboly (hračky, knížky, sladkosti nebo vhodné reklamní předměty – přineste prosím do úterý 11. prosince), druhá možnost je ta, že přijdete s Vašimi dětmi do počítačové učebny, kde se letos tombola uskuteční, a koupíte si los. Anebo nám můžete pomoci oběma způsoby 🙂…

Předem děkujeme za spolupráci. Vaše vychovatelky

(Veškerý výtěžek bude použit ve prospěch dětí ve školní družině.)

Projekt Edison 2018-19

Před zahájením projektu pilně trénujeme písničky na slavnostní uvítání studentů. Paní učitelky s dětmi mají připravené projektové knihy na zápisky a vlajku studenta. Pondělního slavnostního zahájení se zúčastní všichni žáci, učitelé, studenti a hosté.

Žáci 2. – 5. ročníků budou mít jednoho studenta na celý týden. Prvňáčky každý den navštíví jiný student.

Program bude nabitý. V pondělí se studenti nejdříve s žáky seznámí, bude následovat prezentace státu.

V úterý budou na programu zvyky, tradice, rodinné oslavy a jídlo, ve středu se všichni seznámí se vzděláváním, jak se v jejich rodné zemi učí cizí jazyky a jaké jsou v jejich zemi oblíbené sporty. Po obědě skupinka páťáků doprovodí studenty do centra Prahy, navštíví Muzeum Karlova mostu a shlédnou tajemnou Prahu z paluby vyhlídkové lodi. Ve čtvrtek si studenti budou povídat s žáky o svém dětství a žáky čeká pilné trénování představení na páteční rozloučení s projektem.

Připravit žáky na páteční prezentace bude pro studenty a paní učitelky nejnáročnější úkol.

Studenti připraví žákům obrazovou prezentaci s komentářem, aby ji žáci zvládli představit návštěvám. V pátek se otevře škola veřejnosti a rodiče uvidí osobně své děti, další žáky a studenty v akci. Po skončení prezentací se slavnostně rozloučíme s projektem Edison

 

Jana Daňhelková.

Týden a učivo do 23.11.

ČJ – uč. po str. 48/3, pí po str. 25. V týdnu jsme psali malou prověrku na porozumění textu a prověrku na význam slov. Obě známky budou mít děti v PO ve svých ŽK. Učíme se samohlásky – najít je, rozlišovat krátké a dlouhé (můžete trénovat na jakémkoliv textu nebo na www.skolakov.eu).

PRV – dokončili jsme projekt Moje rodina. Děti odevzdali moc krásné rodokmeny, známky za ně mají v ŽK. Děkuji rodičům za pomoc s tímto úkolem, které se většinou zhostili velmi zodpovědně. Psali jsme malou prověrku na členy rodiny, známky budou po neděli.

M – pomalu dokončujeme 1. díl učebnice, sčítáme a odčítáme do 40, v úterý již začneme s 2. dílem.

AJ – stále trénujeme názvy šesti barev a 6 slovíček z obl. „School“, v pondělí si napíšeme kratičkou prověrku na psaní těchto slov v AJ.

HV – ve středu budeme zkoušet první písně, které si děti vybraly na soutěž v sólovém zpěvu (není povinné). Vybraní žáci – výherci školního kola – pak budou postupovat do obvodního kola, které se koná 12.12. v ZŠ Meteorologická.

PČ – prosím, aby si každý přinesl v úterý 27.11. jehlu s navlečenou bavlnkou či silnější nití (délka cca 60 cm)

Příští týden je poslední před projektem Edison (pozor – v rámci projektového týdne Edison bude jiný rozvrh, sledujte zprávy na webu i v ŽK koncem týdne). V neděli 2.12. Vás srdečně zveme na prostranství před Cyklo obchodem- v 17.00 zde bude slavnostně rozsvícen vánoční stromek v Písnici, zazpívají naše děti ze sboru Sedmikráska i z MŠ.

Odpadá kroužek počítačů

Vážení,

dne 22.11. 2018 se nekonají oba kroužky počítačů. Budou nahrazeny v nejbližším možném termínu.

Lukáš Zvěřina

 

Vaření ve ŠJ v prosinci

Vážení,
z důvodu nepřítomnosti paní  kuchařky(plánovaná operace) se v týdnu od 17.12.-21.12.2018  vaří pouze 1 jídlo.
Děkujeme za pochopení.
Ivana Piewaková  vedoucí ŠJ