Obsah rubriky: 2.B

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 14:00 hodin máte příležitost si prohlédnout prostory školy, zhlédnout dopolední vyučovací hodiny, práci ve školní družině a pohovořit s vedením školy.

Těšíme se na Vás!!

vedení školy, paní učitelky a naši žáci

Začali jsme lednovou výuku – učivo.

ČJ – začali jsme Dělení souhlásek. Učeb. po str. 57/cv.2. Za DÚ na příští týden: Naučit se vyjmenovat tvrdé a měkké souhlásky zpaměti.

M – po str. 18 (včetně), někdo dokončuje poslední cvičení 18/4 doma + DÚ 58/cv. 1, 2. Trénujeme načítání čísel 2,3,4,5,6 (úkoly typu: Kolik je sečtených pět šestek?,…)

PRV – začali jsme téma Člověk, části těla (základní rozdělení)

Výchovy – TV jezdíme/chodíme do KJ. Na úterý úkol na PČ: přinést krabičku ve tvaru krychle (nejlépe papírovou od krému, čaje, sušenek apod.), velikost tak, abychom ji pak ve škole mohli „obléknout“ z papírů max. velikosti A3. Krabičky možno nosit už od počátku týdne, kdo má více krabiček, může přinést, budeme rádi (ne všichni doma našli).

Všem rodičům a jejich rodinám přeji úspěšný a šťastný nový rok 2019. O.K.

Pomůcky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém roce a přeji , aby byl pro Vás všechny rokem radostným a optimistickým.

Předvánoční tvoření značně vyčerpalo v hodinách Vv a Pč zásoby tubičkových lepidel.

Prosím kupte dětem do příštího týdne novou velkou tubičku na druhé pololetí.

Děkuji    Schilhartová

 

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů ze dne 6. prosince 2018.

Spolek_zápis_prosinec_2018_final

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Hezký nový rok 2019!

Kateřina Kubínová

Konec kalendářního roku.

Učivo:

ČJ po str. 55/6, Pí po str. 31. Známky za první slohovou práci Já a moje rodina dostanou děti 3.1., práce se jim velmi povedly, měla jsem z nich radost. Během vánočních prázdnin, předpokládám, budou Vaše děti hodně číst samy nebo s Vámi. Bude výborné, když si  o tom, co přečtete budete vyprávět. Doufám, že nezapomenout abecedu a budou umět vyjmenovat krátké a dlouhé samohlásky.

M po str. 15. Děti dostaly opravené pracovní sešity domů pro případné doplnění nevypracovaných cvičení či opravy chyb. Pokud budete mít chuť procvičovat, je nejlepší dávat dětem sčítání i odčítání v oboru čísel do 60 (jedno i dvojciferní sčítanci).

PRV – máme dokončené téma ZIMA (počasí, zvyky i zimní sporty).

AJ – máme dokončené téma „School i Christmas“, bude nás čekat nová lekce: „I am hungry“.

TV – první lednový den ve škole je čtvrtek – nezapomeňte cvičební úbor na cvičení v KJ.

Doufám, že děti byly spokojené s dnešní třídní vánoční besídkou i dárečky, které obdržely jak od svých spolužáků tak ode mne. Školní Ježíšek nám letos do třídy nadělil sadu 11 knížek na čtení, budeme s nimi pracovat v ČJ, nebo je mohou děti využívat na čtení o přestávkách či odpoledne ve školní družině. Založili jsme si tak třídní knihovničku. Dnešní den jsme si nejen nadělovali dárečky, ale i tradičně zpívali na schodech a přáli si hezké Vánoce v kruhu naší „velké školní rodiny“, povídali si o vánočních zvycích dnes, v minulosti, v Čechách i v cizině.

Vážení rodiče,

děkuji všem za krásné dárečky a pozornosti, které jsem dnes od dětí dostala. Udělaly mně radost. Na Vaše děti se budu opět těšit ve čtvrtek 3.1.2019 v osm ráno, začínáme tělocvikem.

Přeji Vám příjemné vánoční svátky, hodně pohody, zdraví a radosti nejen z Vašich dětí po celý nový rok. Vaše třídní, O.K.

Vánoční prázdniny

V sobotu začínají VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, které se konají od 22.12.2018 do 3.1.2019.

Výuka tyto dny neprobíhá a škola je pro veřejnost uzavřena. Na naše žáky se budeme opět těšit ve čtvrtek 3.1.2019.

Přejeme vám krásné prožití svátků a hodně štěstí v novém roce.

Vedení školy.

Nevyzvednuté výrobky z keramické dílny

Vážení,

pátrání po ztracených výrobcích dopadlo dobře. Umělecká díla našla své majitele.

Stále jsou připravené k vyzvednutí výrobky s čísly 70, 56, 67, 74, 66, 64.

Děkujeme

Výrobky z keramické dílny

Vážení,

žádáme Vás o kontrolu Vašich výrobků.

Hledáme betlém s číslem 69 /zřejmě bez dvou figurek/ a také strom svícínek č.69 -podložený krabičkou od čaje.

Pro porovnání přikládám 2 odkazy na fotografie v naší fotogalerii- https://www.zonerama.com/zspisnice/Photo/4751126/163631331

https://www.zonerama.com/zspisnice/Photo/4751126/163631321

Ve škole jsou k vyzvednutí ještě označené i neoznačené výrobky.

Děkujeme, že nám pomůžete v našem pátrání.

Blanka Chýlová

Učivo do konce týdne – do 14.12.

M – máme dopracováno do konce str. 13 (vynecháváme stříhání a lepení jeviště a oblečky krychle – to bude v út na PČ – nezapomenout nůžky a lepidlo!)

ČJ – po str. 53/3. Učíme se graficky znázorňovat samohlásky (O), souhlásky (X), slabikotvorné souhlásky(O s X uvnitř), dvojhlásky (O s tečkou uvnitř) + rozdělovat slova na slabiky – viz poslední DÚ, příští týden na to bude malá prověrka. V týdnu si též zadáme náš první malý „sloh“ o sobě (viz 53/1 dole). Dále pak budeme opakovat celou kapitolu o slabikách a samohláskách.

AJ – máme ukončenou lekci „School“, ve ST si na ni napíšeme malý test (barvy, rozlišování „my/your“, psaná podoba 6 slovíček ze „school“)

Výchovy – TV jdeme do KJ, PČ – budeme potřebovat pastelky či fixy, nůžky lepidlo.

V PÁ 21.12. – náš poslední společný den před Vánoci. Ráno povídání o Vánocích, vánoční příběhy, pohádky, 10.00 zpívání na schodech školy, 10.30 rozbalování dárků. Vše ve svátečním duchu, jehož podpora bude jistě i s Vaším přispěním – každý něco malého přinese (malá krabička cukroví, nakrájené ovoce, oříšky, možno i džus, prosím každý jen jeden druh věcí – rozdělíme si úkoly během týdne mezi děti ve třídě – rozmyslet, kdo by co rád přinesl). Každý žák má vylosovaného druhého spolužáka, kterému pořizuje, zabalí a označí jménem dáreček. Dárečky můžete nosit kdykoliv během týdne – dát pí uč. Já je schovám a vložím pod stromeček 21.12. V případě nemoci mne prosím dopředu kontaktovat, abych mohla příp. zajistit náhradu dárku pro daného žáka.

Zdravím a přeji pokud možno klidný Advent. O.K.

Vánoční koncert v kostele 17.12. – organizace

Vážení rodiče žáků – zpěváků,

v pondělí 17.12. si děti odvedu ze ŠD v 14.45 do 1. třídy, kde si řekneme instrukce k odchodu a společně pak odjedeme MHD do kostela. Prosím děti, které nenavštěvují ŠD, aby přišli do 1. třídy samostatně (z domova) mezi 14.45 – 15.00 h. V kostele se převlečeme, občerstvíme a rozezpíváme (16-16.45 hod.) tak, abychom byli připraveni na koncert, který pro veřejnost začne v 17.00 hod., všichni rodiče jsou srdečně zváni! Budeme rádi, pokud někdo z žáků přinese malé občerstvení k čaji, který si v kostele uvaříme před vystoupením (krabičky s cukrovím nebo suché sušenky, oplatky apod. jsou vítány. Ne sladkosti či čokoládu, po kterých se špatně zpívá). Je vhodné, aby zpěváčci měli s sebou i svou odpolední svačinu (budeme v kostele až do večera, ať nejsou děti hladové). Teplý čaj v kostele zajistíme, dostatečné zázemí včetně WC máme v kostele zajištěno.

Program: 17-17.25 zpěv sbor Sedmikráska, 17.30-18.00 zpěv sbor Zvonek, 18.00 všichni zúčastnění se přesunou do hlavní lodě kostela, kde se bude zpívat „a capela“ společná vánoční píseň + rozlučková koleda diváků.

Odchod: Po skončení programu koncertu si prosím vyzvedněte děti v zakristii kostela od paní učitelky Kretíkové (cca 18.10).

Děkuji za spolupráci rodičů i zpěv, čas a energii dětí. Mgr. Olga Kretíková