Category Archives: 3. třída

Vánoční prázdniny

Vážení rodiče a přátelé školy, přejeme všem u Vás doma hodně zdraví a v novém roce co nejvíce radostných chvil s Vašimi dětmi.

zaměstnanci školy

V týdnu od 23.12. do 27.12. je škola uzavřena. V týdnu od 30.12. do 3.1. bude ve škole omezený provoz, je možné nás kontaktovat telefonicky.

Na naše žáky se budeme v novém roce těšit až 6.1. 2020.

V případě potřeby nás v době vánočních prázdnin 21.12. 2019 – 5.1. 2020, kontaktuje emailem reditelka@zspisnice.info.

Blanka Chýlová

Online zpětná vazba_připomenutí

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás v souvislosti se zpětnou vazbou na školu ještě jednou poprosit o součinnost. Je mi jasné, že se vánoční svátky blíží a času je málo, ale aby dotazníkové šetření mohlo být považováno za vypovídající, je potřeba co největší návratnost. Jelikož výstupy zpracovává externí společnost, se kterou jsme uzavřeli smlouvu, je celé šetření opravdu anonymní.

Budeme moc rádi pokud si najdete 10 – 15 min, projdete si otázky a můžeme tak společně zkusit napravit některé nedostatky, které vnímáte, či naopak ocenit a povzbudit učitele v jejich práci …. myslím, že to je v dnešní době potřeba. Formuláře budou přístupné do 31. prosince 2019.

Moc děkuji a přeji klidný předvánoční čas.

Za Spolek rodičů,

Kateřina Kubínová

Učivo týdne do 13.12.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 87. PS po str. 27/1. Dokončili jsme VYJMENOVANÁ SLOVA po L a začali jsme po M.
 2. Sloh: Poslední slohová práce je již udělaná ve škole – v sešitě sloh vlepený formulář na přihlášení do knihovny. Kdo si ještě nevlepil, nechť tak učiní, vyplněný formulář má uložený ve své ŽK. Povídáme si o knihovně a řazení knížek v ní, způsoby výběru knihy.
 3. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Opět jsme měli čtení s dramatickou výchovou, v pátek proběhla další čtenářská dílna. 

Ma

 • uč. po str. 37 (včetně), PS po str. 27, stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání a řady násobků všech čísel malé násobilky (řada dopředu i dozadu). Týdenní DÚ na úterý je zadán a rozpracován ve čtverečk. seš. (někdo má již hotový ze školy celý) – uč. 37/3 do čtverečk. sešitu.
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší!

AJ

 • uč. po str. 21, PS po str. 26 (červená sk.) po str. 25 (modrá sk.)
 • Trénujeme vazby „What´s the time?“ a určování času (jen celé hodiny a půl hodiny). Slovíčka dle zapsaného do slovníčku – 3. lekce, používání slov „sometimes/always/never“

PRV

 • Ukončili jsme téma Lidé a výrobky, známky z prověrky o čase mají děti v ŽK. Kdo má známku 5 (4 žáci), bude zkoušen v pondělí na opravu.
 • Příští týden vše procvičíme a po Vánocích si na tuto kapitolu napíšeme prověrku (příprava na ni viz v pondělí – budou mít děti na listu papíru).
 • Uč. po str. 26, PS po str. 30 (VČETNĚ). Je zadaný DDÚ na 9.12.
 • v lednu, po prověrce začneme nové téma: Neživá příroda.

Výchovy

 • HV – zpíváme vánoční koledy, povídáme si o Vánocích a zvycích, posloucháme vánoční mše.
 • VV – úžasné vánoční práce máme vystaveny na nástěnce, mnoho výrobků jsme prodali na jarmarku (foukané ozdoby, betlémy,…)
 • chystejte vánoční dárky pro spolužáky, jsou určené dětem, jejichž jméno mají děti vlepené ve svém úkolníčku, toto jméno je tajné, všichni pro svého spolužáka chystají dárek buď vyrobený nebo koupený do max. hodnoty 100 Kč.
 • TV – chodíme především do KJ. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé: V pondělí 16.12. přinesou děti ze školy informační papír o akci, která nás čeká v lednu, ale POZOR – ihned po nástupu do školy. První den školy po prázdninách 6.1. pojedeme do Divadla v Dlouhé na krásné vánočně-emoční představení, na které jsme dostali lístky až na leden (objednávala jsem je již před rokem, tak oblíbené to představení je, jen jsem z loňska navýšila počet žáků :-)). Ústřižek papíru – informovaný souhlas – prosím podepište a obratem pošlete po dítěti do školy.

Vánoční slavnost: V pátek dne 20.12. budeme mít ve třídě vánoční oslavu, na tento den nechte učení doma (jen ŽK, penál, pití a čip vezměte), nezapomeňte donést poslední dárečky pro spolužáka (pokud jste ho již nedonesli v týdnu) a to, co jsme si každý určil, že přinese na oslavu – viz úkolníček. Pokud přinesou děti cukrovíčko, prosím jen malé množství – na ukázku a pochlubení se spolužákům, co doma pekli.

Vánoční jarmark: Děkuji rodičům a paní asistentce Renatě Slipčenkové za vydatnou pomoc, výrobky byly krásné, téměř vše jsme prodali. Výtěžek z jarmarku jde do našeho třídního fondu na nákup materiálu pro výrobu dětí na VV, na vstupné do divadel a na koncerty, popř. jiné akce s dětmi. Zatím nebudeme muset na druhé pololetí vybírat z Vašich kapes peníze do našeho TF, vystačíme s výtěžkem z jarmarku. Díky mnohým z Vás! Úžasné!

VÝROBKY Z KERAMICKÉ DÍLNY JSOU HOTOVÉ

Od 10.12. 2019 od 15 do 18 hodin  si můžete vyzvednout hotové výrobky z keramické dílny. V tento den se  koná VÁNOČNÍ JARMARK, škola bude pro návštěvníky otevřena. Od 11.12.  si výrobky můžete převzít v době od 7,00 do 17,00. Umělecká díla budou vystavena v 1. patře na okně v chodbě před ředitelnou do 20.12. 2019.  

Omezen provoz školní jídelny

Od 9.12.2019 do 20.12.2019 bude školní jídelna z důvodu operace paní kuchařky vařit pouze 1 menu. Děkuji za pochopení  Piewaková Ivana vedoucí ŠJ