Category Archives: 3. třída

Jablkobrání…

V úterý 22. října si děti ve školní družině upečou jablkový závin. Pokud máte jablka ze zahrady, mohou je děti přinést. Předem děkujeme 🙂!

Tvořivé odpoledne s Informatikou

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o nabídce dvou termínu tvořivých workshopů pro žáky 2. – 5. třídy. Tyto workshopy jsou organizované naší školou za pomoci externích lektorů. Maximální počet dětí, přihlášených na jeden workshop, je 15. Přihlášení prosím proveďte na email lukas.zverina@zspisnice.info. Uveďte prosím jméno i třídu dítěte a na který workshop se hlásí (včetně termínu).

Termíny všech workshopů jsou v pondělí 4.11 a 18.11 od 14:00 do 16:00. Workshopy probíhají zároveň. Cena je 80 kč za workshop a zahrnuje i spotřebovaný materiál.

3D tisk

V rámci tohoto workshopu se žáci naučí ovládat program Thinkercad, pro tvorbu modelů a budou si smět sami zadat svůj model k tisku. Zároveň si také vyzkouší vyhledávat vhodné modely v databázích.

Courious cars – robotika

Tento workshop pracuje s robotickou sadou SAM labs. Žáci zvládnou naprogramovat a dotvořit si dálkově ovládané autíčko. S ním pak absolvují několik kol závodu.

Digitální fotografie

Workshop je zaměřený na jednoduchou kompozici, tvorbu fotografií a jejich následnou úpravu . Výsledkem může být i hezká vánoční fotografie jako dárek pro blízké.

Učivo týdne do 18.10.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 52. Hláskovou shodu máme probranou téměř celou, příští týden ji dokončíme, zopakujeme a napíšeme na ni prověrku. PS po str. 15. DÚ máme zadaný s termínem odevzdání do ÚT 22.10. (nezapomeňte prosím podepsat).
 • Sloh: Připravujeme se na další slohovou práci Popis pracovního postupu, viz uč. str. 37-38. Žáci většinou mají rozpracovaný koncept práce. Někdo ho má již zkontrolovaný a příští týden začneme psát na čisto. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Začali jsme i s dramatickou výchovou, kterou zatím využíváme v hodinách literatury.

Ma

 • uč. po str. 17, PS po str. 13, včetně.
 • týdenní DÚ (zadání v sešitě) vypracovaný do SDú sešitu se bude vybírat v úterý. Způsob zpracování stejný jako úkol předešlý (obrázek, tabulka s vyplněnými výsledky podbarvená barevně podle obrázku).
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma!

AJ

 • uč. po str. 9, PS po str. 11. 
 • test na 1. lekci se povedl velmi dobře, chválím děti červené skupiny, modrá ho napíše příští týden
 • červená skup.: V pondělí prověrka na slovíčka (psanou i mluvenou podobou – 1. lekce, viz slovníček)
 • Příští týden začneme téma čísla od 10 výše.

PRV

 • věnujeme se tématu Naše obec, umíme poznávat základní značky v plánku. Příští týden rozšíříme téma na typy krajiny, popis kopce, orientace na mapě apod.
 • děti mají za úkol (v pondělí bude konkretizováno v hodině) vytvořit plánek obce, s termínem odevzdání do Pá 25.10. Nanečisto již ho máme připravený z hodiny.
 • uč. po str. 15, PS po str. 18 (str. 18 je DDú na pondělí).

Výchovy

 • HV – umíme notu čtvrťovou a osminovou (trénujeme prakticky na písničkách, pohyby, pochody a rytmickými nástroji)
 • VV – máme ve třídě vystavené krásné barevné deštníky s podzimními listy.
 • TV – chodíme někdy ven, někdy do KJ, prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).
 • Vzhledem k nepřízni počasí – vydatný déšť v ranních hodinách – červená skupina absolvovala turistiku lesním terénem Modřanskou roklí místo „pochoďáku na Točnou“.
 • Červená sk.: Ani tuto středu 23.10. se nebude konat turistika na Točnou, prosím připravte dětem TV úbor dovnitř, do tělocvičny KJ.
 • V pátek 18.10. jsme měli celodenní program Selektivní prevence společnosti ProximaSociale na stmelování kolektivu a chování žáků – 2. část. Další, poslední nás čeká v listopadu.

Různé:

 • Velice děkuji rodičům za spolupráci při předání sady fotek a placení (většina dětí měla přesnou částku, to oceňuji, díky). Pár dětí, kteří ještě fotky nezaplatily prosím, aby tak učinily co nejrychleji.

Přeji příjemný víkend, Olga Kr.

Pozvánka na keramickou dílnu

Kvíz BEZPEČNÝ INTERNET

Milí žáci a rodiče.

Naše škola je zapojena do projektu krajů ČR KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET.

Aby se žáci mohli zúčastnit vzdělávacícho kvízu a soutěže o hodnotné ceny, je třeba se za pomoci rodičů registrovat na stránkách https://www.kpbi.cz//. Žáci druhé a třetí třídy vyplní soutěžní on-line kvíz doma s rodiči, kterým tímto děkujeme za podporu.