Category Archives: 4. třída

Opatření od 2.09.2020

Vážení rodiče,

na základě doporučení MŠMT zavádíme povinné nošení roušek pro žáky ve společných prostorách školy (mimo tříd).

Za vedení školy

Lukáš Zvěřina

Opatření pro realizaci výuky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v současné době jsme dokončili zpracování všech doporučení MŠMT ohledně prevence. Naší prioritou je udržení prezenční výuky bez zásadních omezení a zároveň zamezit situaci, kdy umístění žáka do karantény omezí výuku ve všech třídách. Proto zavádíme následující opatření:

 1. Stravování žáků bude probíhat po třídách v rámci rozvrhu. Konec vyučování je tedy mírně posunut a to následovně: po 4. vyučovací hodině v 11.45; po 5. vyučovací hodině v 12:50 a po 6. vyučovací hodině v 13:45.
 2. Žáci budou vedeni k dodržování zvýšených hygienických opatření. Povinností každého žáka je mít roušku a obal na roušku.
 3. ŠD bude navazovat na konce vyučování a bude probíhat v oddělených skupinách, které budou prakticky kopírovat školní třídy. Ranní i koncová ŠD bude fungovat v nezměněných časech, žáci budou v místnosti nosit roušky.
 4. Výuka bude organizována převážně v kmenových učebnách a dělené vyučování bude umístěno tak, aby docházelo k minimálnímu střídání tříd v učebnách. Před příchodem jiné třídy bude učebna desinfikována. Každá třída bude také využívat výhradně určené toalety. Svačina bude probíhat vždy v kmenové učebně.
 5. Od 1. 9. platí opatření o nutnosti nošení roušek pro všechny osoby (mimo zaměstnanců a žáků), které vstupují do budovy školy.
 6. Školní kroužky budou převážně organizovány pro žáky omezeného počtu tříd, pokud to charakter kroužku dovoluje. Zájemci z jiných škol včetně lektorů budou vyzváni nosit roušky.

V rámci maximálního snížení zdravotního rizika však doporučujeme omezit pobyt žáků ve škole mimo vyučování na co nejkratší možnou dobu. Zároveň žádáme o zodpovědné sledování zdravotního stavu vašeho dítěte před jeho každodenní docházkou do školy.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), by neměl do školy vstoupit.

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti (izolace) a budou kontaktováni zákonní zástupci žáka s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka.

První školní týden

K organizaci  prvního školního týdne (2.9 – 4.9):

 • Žádáme rodiče, aby z důvodu hygienických opatření nevstupovali do areálu školy. Děkujeme za pochopení.
 • Škola je pro žáky otevřena již od 7:30 hodin.
 • Ranní družina – od 6:30 do 7:40 – děti musí mít roušku.  
 • Odpolední družina – do 16:00 hod. jsou děti se svou vychovatelkou. Od 16:00 budou děti venku, případně ve třídě (s rouškou).
 • Ve středu 2.9. je nutné přinést přihlášku do školní družiny.
 • Žáky 0. a 1. třídy bude přebírat třídní učitelka ve vestibulu školy od 7:30 do 7:50.
 • Ukončení vyučování:
 0.třída1.třída2.– 3.třída4.třída, 5.A, 5.B
ve středu   2.9.11:409:4011:4012:35
ve čtvrtek 3.9.11:4010:4511:4012:35
v pátek     4.9.11:4010:45dle rozvrhu.dle rozvrhu.
 • Od pátku 4.9. se všechny třídy učí dle rozvrhu.
 • Žákům 3. a 4. ročníku v  pátek 4. 9. začíná kurz plavání.

První školní den

Informace k organizaci 1.9.2020

 • Slavnostní zahájení začíná v 8:00 hodin na školním hřišti, kde proběhne pasování prvňáčků a nulťáčků.
 • Žádáme rodiče, aby z důvodu hygienických opatření nevstupovali do areálu školy, kromě rodičů nultého a prvního ročníku. Děkujeme za pochopení.
 • Žáci druhého až pátého ročníku končí  v 8:45.
 • Děti, které odchází samostatně, musí mít od rodičů písemné potvrzení (lísteček s odchodem v 8:45). Je možné si dítě osobně vyzvednout před školou.
 • Školní družina je v provozu do 16:00, jsou však nutné roušky.
 •  Školní jídelna není první den (1.9.) v provozu.

Rodiče žáků 1. třídy se po zahájení přesunou předním vchodem do jídelny, kde vyplní potřebné dokumenty a proběhne první třídní schůzka s třídní učitelkou.

Rodiče 0. (přípravné) třídy se po zahájení přesunou v doprovodu své učitelky do počítačové učebny, kde proběhne jejich informativní schůzka.  

Příprava na nový školní rok

Vážení rodiče, 

obdrželi jsme dokumenty od MŠMT k opatřením pro nový školní rok. v současné době je analyzujeme a vytváříme závazné dokumenty pro chod školy. Zatím Vás můžeme ubezpečit, že školní rok začne jako obvykle 1.9.2020 bez zásadních omezení velikosti tříd, rozsahu výuky či fungování školní družiny. Roušky bude nutno nosit pouze mimo třídy. O všech opatřeních Vás budeme včas a dopředu informovat. Zároveň také opět posilujeme školní výukové nástroje pro případnou distanční výuku a s dětmi vše důkladně procvičíme. 

Za vedení školy

Lukáš Zvěřina