Category Archives: 2. třída

Učivo pro nemocné

K pátku 20.9.2019 máme zvládnuto:

ČJ – přepisy a opisy vět, procvičování psacích tvarů – písanka do str. 10, PS do str. 8 (na str. 8/2, 8/3, 8/4), přepisujeme cvičení z učebnice str. 10/4. Čteme knížku O skřítkovi Lojzíčkovi.

M – procvičování počítání na PC – viz dostupné také z našich třídních stránek, ps str. 12 – 15 + 50/1,2, 49/3, 48, 51/1, 53/3 + 16/3

AJ – učíme se psát barvy a číslice, PS str. 13, učebnice str. 6, 10

PC procvičování

M – počítání omalovánka

M – odčítání

M – stovková tabulka, medvěd, počítadlo

ČJ – dy ty ny, di ti ni

dě, tě ně, bě, pě vě mě

Angličtina

Učíme se číst (učebnice str. 4, 5 – správná výslovnost ZDE), slovíčka zde

Škola v přírodě

Informace k výjezdu tříd v termínu 20.4. – 26.4.2020 naleznete ZDE

V přiloženém dokumentu je také přihláška, která se odevzdává do 13.9.2019 třídní učitelce.

AKCE VE VÝHLEDU

26. 9. Připomenutí výročí Sametové revoluce – plavba lodí po Vltavě, procházka po Národní třídě s průvodcem

30.9. – 4.10. Projekt Edison

14.10.-18.10. Sběr papíru

2.11. 9,00-15,00 Podzimní keramická dílna

4.11. – 8.11. Týden primární prevence

14.11. Divadlo Karavana