Obsah rubriky: 1. třída

Další info z 1. třídy

Dnes si děti nesou domů informace o sběru papíru – koná se od 27.5 do 31.5., pozvánku na slavnostní pasování na čtenáře a dotazník o předběžném zájmu o kroužky na další šk. rok. Úkol máme v písance do pátku.

Výlet do Berouna

Ve čtvrtek 23.5. jedeme na výlet do Berouna a sklárny Nižbor. Sraz je v 7:45 hodin. S sebou: do batůžku svačinu, pití, čip, klíček od šatny, možno i kapesné (asi 100,- Kč). Vhodné oblečení a obuv. Přijedeme do 14 hodin ke škole. Budeme obědvat ve škole.

Třídní schůzky

Všechny rodiče žáků naší školy zveme na třídní schůzky, které se konají 28.5.2019 od 17.30 ve třídách. Na začátku schůzek proběhnou ve třídách volby do školské rady.

28.5. v 17.15 zveme rodiče žáků, kteří přihlásili své děti na jazykové kurzy AJ k získání certifikátu do počítačové učebny.

Jana Daňhelková

Omezený provoz školní kuchyně

Z důvodu nemoci paní kuchařky se až do odvolání vaří pouze 1 jídlo.             Děkuji za pochopení vedoucí školní jídelny Piewaková 

Pasování na čtenáře

Vážení rodiče.

Přijměte srdečné pozvání na slavnostní akci první třídy Pasování na čtenáře.

Bude se konat ve třídě 1.A (v případě pěkného počasí na hřišti školy) dne 28.května 2019 od 16:30 hodin.

Těšíme se na Vás.

KRÁLOVSTVÍ KNIH a třídní učitelka Milena Rážová

Informace pro rodiče

Dne 21.5. proběhne FOCENÍ tříd a skupinek, cena za společnou fotografii je 40,- Kč. Skupinka kamarádů 30,- Kč. Samotný žák 90,- Kč (3 fotografie). Prosím poraďte se s dětmi, jaké fotografie si přejete, a pošlete do 21.5. po dětech výslednou čásku. Děkuji.

Ve třídě už nám opět dochází utěrky a kapesníčky. Děkujeme za doplnění.

Po dětech tento týden dostáváte:

  1. dokumenty k VÝLETU do Jindřichova. Vrací se dva listy – řád mimoškolní akce a Souhlas s akcí
  2. Souhlas s akcí VÝLET DO BEROUNA
  3. Souhlas s akcí CYKLOJÍZDA

Děkujeme za zaslání návratek po dětech opět do školy.

Výtvarná výchova

Prosím, aby si děti na hodinu Vv 17.5. donesly fotografii (průkazkovou) maminky. Pokusíme se zvládnout tvorbu portrétu .

Děkuji Schilhartová

PC procvičování

počítání na čas                    PĚTIMINUTOVKA

slova a písmenko G  slova a písmenko ch

ČAS

AJ učebnice  AJ stories 1 AJ stories 2

hry

Orientační běh

Vážení rodiče,

ráda bych Vás pozvala na další akci Spolku rodičů – orientační běh rodičů a dětí. Uskuteční se v úterý 21. května od 16.30 hod a startujeme ze školního hřiště.

Budeme se na Vás těšit!

Spolek rodičů


Oznámení o vyhlášení volných dní

Oznamuji, že   9.5. – 10.5. 2019  jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení jsou drobné opravy v budově školy, příprava majetku k vyřazení a čištění odpadů.   Proběhne školení  zaměstnanců a práce na úpravě školního vzdělávacího programu. 

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy