Category Archives: 2. třída

Co se učíme doma i ve škole

učivo na týden 25. 5. – 29.5.

pátek 29.května

Učení dnes také ve videohovoru v 9 hodin na odkazu: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq. Připravte si sešit ČJ, čítanku a Matematiku.

Matematika

pracovní list PAPOUŠEK, počítání do 100 – houby, násobilkové obdélníky, domečky

Český jazyk

čtení – příběh O mořské mateřské škole – čítanka str. 129, básnička na str. 131 Nauč se zpaměti.

AJ – podpora – učení slovíček ČÍ TO JE? KDE TO JE? BODY

čtvrtek 28.května

AJ dnes po přestávce ve videohovoru v 10:15 hodin na odkazu: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq. Připravte si pracovní sešit AJ a pastelky.

Matematika – společně děláme stránku 40 v pracovním sešitě

Český jazyk – opakování slovních druhů ZDE, podstatná jména ZDE, testík ZDE, TEST – pracovní sešit str. 29 – kontrola ZDE

Angličtina – opakování slovíček lekce 8, zopakovat pravidla přivlastňování, opakování předložek, pracovní sešit str. 74, vybarvit a napsat odpověď s použitím vazby There is… There are….

středa 27. května

Čeština – psali jsme diktát ve videohovoru, procvičování párových hlásek ZDE.

Matematika

Hra na kapitány, autobus, pavučiny – prac. sešit str. 39. Zkusíme si společně také ve videohovoru.

Prvouka

Prac sešit str. 50.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

HOLKA MODROOKÁ ZDE, zjednodušený motiv
pirátů z karibiku hra na klavesy POSLECH ZDE, hudba z filmu
Piráti z Karibiku ZDE

úterý 26. května

Matematika

Počítání do 100 – pracovní sešit str. 38cv. 1 – rozlož číslo 6 na tři sčítance tak, aby první číslo menší než druhé a to menší než třetí. Např.: 6=0+1+5, ještě je možné 6=0+2+4 a 6=1+2+3. ….má 3 řešení. – tato úloha má tedy celkem 3 řešení. Stačí mi, když do barevných rámečků vymyslíte součet, který vyhovuje. U b) jsou 4 řešení a u c) 5 řešení. Cv. 2 parkety, myslím, zvládnete dobře. Cv. 3 – Násobky 10 – tedy 10, 20, 30….. a cv. 4 Doplň do rámečků tak, aby platila znaménka. Můžeš-li, vyfoť mi stránku a pošli. Držím palce, doufám, že to není příliš složité, jinak mi klidně volejte, pište…… 🙂

Český jazyk

Opakování slovní druhy – učebnice str. 76, vyjmenovat slovní druhy, pracovní sešit str. 27/8 – spojíš slova do věty a doplníš znaménko. b) zelenou pastelkou hledáš podstatná jména – což jsou názvy a můžeš si na ně ukazovat TEN, TA TO. c) hledáš slovesa, můžeš i předložky – kontrola podtržení ZDE. Cvičení prosím opět vyfoťte. Díky. 🙂 28/1, 28/2 – např. v lese, na stole apod.

Angličtina

lekce 8, oblečení, učebnice str. 60, pusť si poslech ZDE  a zkus odhadovat velikosti tužek – HOW LONG IS THE RED PENCIL? Potom změř pravítkem, jestli to byl správný odhad. :-), pracovní sešit str. 72, poslech 22 ZDE     – too big = příliš velký, too small = příliš malý,  odhad a měření vzdáleností str. 75 – Guess je odhad a Measure – měření. Obě cvičení pošli, můžeš-li. Děkuji a už se na Vaše díla těším.

–  dnes nechám volné pole působnosti, vymysli si úkol z PČ. Např. stavebnice…. Můžeš vyfotit.

Zítra se sejdeme ve videohovoru v 9 hodin. Těším se na vás. 🙂 Třídní učitelka M. Rážová

pondělí 25.května

Český jazyk + VV

V českém jazyce máme sloh a napsat alespoň pět vět o pirátech.

1. Úkol z ČJ: vyber si a) piš věty o pirátech, o tom, co o nich víš nebo b) vymysli příběh o pirátech, který má minimálně pět vět.

2. úkol VV: a) nakresli pirátskou loď. Inspirace Matýskem – video ZDE. nebo b) si nech vytisknout pracovní list, doplň slova a vybarvi loď. Své výtvory a věty vyfoť a pošli mi. 🙂

Matematika

Dnes procvičujeme hodiny a počítání do 100. V pracovním sešitě str. 37/4 do tabulky dopisuj počty minut, potom na PC procvičování hodin ZDE a ZDE, nakonec počítání do sta ve sloupečcích prac. sešit str. 57/3. Jestliže něčemu nerozumíš, ozvi se mi. Můžete-li, cvičení v pracovním sešitě mi vyfoťte a pošlete.

Prvouka

Téma U vody, uč. str. 60, 61, pracovní sešit str. 49

Zvíře na tento týden je papoušek, kormorán, racek nebo albatros. Ve videohovoru se sejdeme ve středu od 9 hodin. Těším se. Vaše učitelka Milena Rážová

Způsob hodnocení

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března
 • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
 • podpůrně podklady z aktivit školních skupin
 • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
 • skutečnost, že nebylo možné zcela naplnit ŠVP

Všechny předměty se budou hodnotit známkou.

Třídní učitelé formou dopisu slovně ohodnotí výsledky distančního vzdělávání žáka.


Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

O vydávání vysvědčení budete informováni na stránkách školy.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – 211/2020 Sb.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Výuka od 25.05.2020

Vážení rodiče a další zákonní zástupci našich žáků

25.05. 2020 začíná dobrovolná prezenční výuka na naší skole. Veškeré informace byly rozeslány e-mailem se závaznou přihláškou. Prosíme sledujte webové stránky pro aktuální informace o průběhu vzdělávání v tomto náročném režimu.

Vedení školy

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ZDE

Jak to bude od 25.5.

Milí druháci a rodiče.

Od pondělí 25.května se dělíme na dvě party.

domácí skupina DRUHÁKŮ:

 • Bude pokračovat v distančním vzdělávání, vypracováváním úkolů zadaných na stránkách třídy jako doposud.
 • Sejdeme se ve videohovoru ve středu 27. 5. od 9 hodin.
 • Mohou si dojít nebo někoho poslat pro své pomůcky do školy od 25.5.
 • Budou vracet klíčky od skříňky od 25. 5. ve vestibulu školy do krabice.
 • Učebnice se budou vracet po 22. červnu.

a školní skupina DRUHÁCI

 • Ráno čekají v určený čas 7:40 hodin v altánu u školy na vyzvednutí.
 • Omlouvání nepřítomnosti panu učiteli Kokšalovi smskou na mob. telefon.
 • V učebně druhé třídy s nimi bude pan učitel Kokšal, a paní asistentky.
 • Mají přesné pokyny k provozu na přihlášce do školní skupiny.
 • Obědvají v době od 11:15 – do 11:45 hodin. Odcházejí v rodiči určený čas uvedený na přihlášce, nejpozději ve 13 hodin.
 • Pozdější příchod nebo jiné aktuální změny prosíme písemně.
 • Přezůvky si nosí denně domů. Nepoužívají šatní skříňky, vrací klíčky od skříňky.
 • Do školy si první den po květnovém otevření přinesou pomůcky, které si nechávají po celou dobu školní docházky tohoto školního roku ve třídě na určeném místě. Jsou to tyto pomůcky: 1) ŽK, 2) sešity ČJ (s myškama, červený i fialový – ty, které nejsou zkontrolované), 3) pracovní sešit ČJ 2. díl, 4)učebnice ČJ, 5)čítanka, 6)VLASTNÍ KNÍŽKA, 7)pracovní sešit MATEMATIKA 3. díl, 8)pracovní sešit AJ, 9)učebnice AJ, 10) červený sešit na AJ, 11)prac. sešit PRVOUKY, 12) učebnice PRVOUKY, 13) psací potřeby a pastelky, 14) možno přinést i vypracované úkoly o zvířatech. Je možné to pobrat v pondělí a v úterý (po – věci na M a ČJ, út – zbytek)
 • Domácí úkoly nebudou. Je ale možné pokračovat na úkolech o zvířatech.

Tak, a tady je namístě vás pochválit, že jste došli až sem a dozvíte se to nejdůležitější 🙂 A sice ZMĚNU ROZVRHU 🙂

PONDĚLÍ – ČJ – M- PRV – VV

ÚTERÝ – M – ČJ – AJ – PČ

STŘEDA – ČJ – M- PRV- HV

ČTVRTEK – M- ČJ – AJ- TV

PÁTEK – ČJ – M- ČTENÍ – VV

Kdyby nebylo něco jasné, neváhejte mi kdykoli zavolat. S nezdolným optimismem vaše učitelka Milena Rážová

Vyzvedávání věcí

Pro žáky, kteří nebudou od 25.5.2020 chodit do školy, platí, že PŘEZŮVKY, DALŠÍ VĚCI ZE ŠATNÍ SKŘÍŇKY, POMŮCKY NA VÝTVARNOU VÝCHOVU apod., je možné si vyzvednout ve škole ve všední dny od 25.5. vždy od 14:30 do 16 hodin. VÝROBKY Z KERAMICKÉHO KROUŽKU budou k vyzvednutí od 1.6. v prvním patře budovy školy.