Category Archives: 2. třída

Učivo a úkoly

Na týden 27.1. – 3.2.2020:

ČJ – tvrdé a měkké souhlásky

M – prostorová geometrie a rýsování úseček. Měření úseček.

AJ – Rozhovory, abeceda, spelling

PRV – hygiena, lidské tělo

DOMÁCÍ ÚKOLY:

AJ M ČJ Zvíře : chobotnice
Učíme se abecedu a spelovat své jméno. PS str. 36/2 Ps str. 29/1 a 29/2    Ps str. 47

Na týden 20.1 – 27.1.2020:

ČJ – recitace básně, soustředíme se na výrazný přednes, hlasitý, pomalý

– tvrdé a měkké souhlásky

M – násobení do šesti, počítání do 100

AJ – téma jídlo, vazby: DO YOU LIKE…._? I LIKE…. I DON´T LIKE….

PRV – hygiena, lidské tělo

DOMÁCÍ ÚKOLY:

AJ M ČJ Zvíře : medúza nebo lama
Ps str. 33 Ps str. 20/1, 20/2 Dokončit cvičení do str. 17    Do sešitu s myškami  přepis cvičení z učebnice str. 58/4a

Jarní prázdniny se blíží…

Vážení rodiče, blíží se jarní prázdniny. Děti přinesou domů dotazník na případné přihlášení do mimořádné školní družiny, který prosím vyplňte a pošlete obratem zpátky do školy. V případě zájmu nejméně 10 dětí bude provoz od 8.00 do 16.00 hodin, kuchyně by v těchto dnech byla též v provozu.

PC procvičování

ČJ – písnička na měkké a tvrdé souhlásky

měkké souhlásky,

tvrdé souhlásky

CIRKUS,

trénování,

zvířata v Zoo, ponožky

MATEMATIKA

odhad počtu

AJ – slovíčka, JÍDLO

Týdenní úkol a učivo

z 13.1 na 20.1.:

ČJ – Hledáme vhodnou básničku na recitační soutěž. Učíme se zpaměti minimálně 12 veršů. Na středu opět svou knížku na čtenářskou dílnu.

AJ – Ve středu nás čeká divadlo v angličtině.

M – ve čtvrtek máme projekt OBCHOD.

DÚ:

AJ M ČJ Zvíře : Krokodýl nebo hyena
Na čtvrtek PS str. 31. Na pondělí čtení textu v uč. str. 26 Dog or cat. Vyber si dvě cvičení z : 22/1, 22/3, 22/4 nebo 23/2 Píšeme 5 označených řádků v písance.

Z 7.1. na 13.1.:

ČJ – měkké a tvrdé souhlásky, DÚ 39/6, 41/6 a tři věty v doplňovačkách

M – počítání do 60 ti, začínáme rýsovat, DÚ: dopočítat str. 53

AJ – DÚ – ofocený list – najít a napsat slovíčka potravin

ZVÍŘE: RYS nebo ŽIRAFA