Category Archives: 2. třída

Oznámení

Dne 10.12. 2019 se nekoná kroužek robotiky. Ve škole bude probíhat Vánoční jarmark.

Lukáš Zvěřina

Pro marody a týdenní úkol

Připomínám básničku na pondělí 9.12.

Úkoly na pondělí 9.12.

AJ M ČJ Zvíře : Mravenci + věta v angličtině.
PS 26/2 Čteme 27/1 PS 2. díl 53/1 Přepiš věty do sešitu s myškami, uč. str. 36/ cv. 2a

Učivo v sešitech do 6.12.:

ČJ – prac. sešit str. 28, 29, písanka do str. 24, čteme knížku O skřítkovi Lojzíčkovi, učíme se básničku Vánoce mám nejradši, píšeme věty v doplňovačkách.

M – dokončili jsme první díl matematiky, v pracovním sešitě – 2. díl máme na str. 53/1 a 2 a str. 6,7. Počítáme do 40ti.

AJ – pracovní sešit str. 25,26.

Procvičování na PC

ČJ – ů – ú , procvičování ú – ů,

samohláska a á, obrázky, věty

MATEMATIKA FRAUS – PYRAMIDY, KROKOVÁNÍ ATD.

6.12. se nekoná ŽZ

V pátek 6.12. a 13.12. se nekoná pravidelné setkání členů Žákovského zastupitelstva. Sejdeme se 9.12. v 7, 30 před ředitelnou, abychom se společně podívali, jak máme školu připravenou na VÁNOČNÍ JARMARK. Do konce kalendářního roku se uvidíme ještě ještě jednou a to 20.12. 2019 v 7,30. Blanka Chýlová

Online zpětná vazba

Vážení rodiče,

ve spolupráci s paní ředitelkou pro Vás Spolek rodičů po ukončení individuálních schůzek s učiteli připravuje komplexní online zpětnou vazbu na školu i jednotlivé vyučující.

Detailní informace dostanete mailem od svých zástupců Spolku rodičů.

Historicky je to první takto detailní zpětná vazba a budeme moc rádi, když se všichni zapojíte!

Na některé otázky možná nebudete umět hned odpovědět (např. jak zajímavě a zábavně probíhá výuka). Berte to tedy i jako dobrou příležitost víc si s dětmi popovídat o tom, jak jednotlivé hodiny vypadají.

Těšíme se na Vaše vstupy a postřehy (vše zcela anonymně!) a věříme, že zpětná vazba pomůže škole lépe porozumět přáním a očekávání nás rodičů.

Spolek rodičů a vedení školy

Poznámka: Spolek rodičů při ZŠ s RVJ L. Coňka (správce osobních údajů – emailů na rodiče) na základě smluvního vztahu se spol. TCC online s.r.o. (zpracovatel zpětné vazby – online dotazníku pro rodiče) přísně dodržuje zásady ochrany osobních údajů GDPR.