Category Archives: 1. třída

Poděkování

Milí rodiče žáků prvních tříd.

Děkuji Vám za uplynulý školní rok a za Vaši podporu.

Přeji krásné chvíle o letních prázdninách s dětmi a těším se, že se ve zdraví zase setkáme v září.

Milena Rážová

PS: Posílám po dětech originály potvrzení od lékaře, která možná budete potřebovat na tábory a kopie zdravotních karet.

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc a spolupráci na včerejší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej Vámi připraveného občerstvení se podařilo vybrat téměř přesně 10.000,- Kč!

Teď už všem přeji klidné a pohodové léto a těším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

Volno ředitelky školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   28.6. 2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je příprava budovy školy na prázdninové opravy a příprava nového školního roku.  

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 24.6. 2019                                                        Mgr. Blanka Chýlová

Školní akademie – prosba na rodiče

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych ještě jednou připomněla pozvání na Školní akademii, která se uskuteční příští úterý 25. června od 17 hod u školy.

Stejně jako minulé roky bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly přispějeme dětem na podzimní celodenní vzdělávací akci k výročí 30 let od sametové revoluce.

Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečení sladkého či slaného, přípravu misek s ovocem a zeleninou nebo domácí limonády.

Lístek do tomboly bude stát 20 Kč a koupit si ho můžete u nás, třídních důvěrníků, u prodeje občerstvení.

Těšíme se na vás!!

Spolek rodičů

Informace o konci šk. roku

Informace o organizaci konce školního roku

  • Od pátku 21.6. do čtvrtka 26.6. jsme ve škole od 8 do 11:40 hodin.
  • Vysvědčení se vydává ve čtvrtek 27.6. V ten den  budeme končit V 8:45 hodin.
  • V pondělí 24.6. si žáci nesou domů učebnice pro druhou třídu.
  • V úterý 25.6. se sejdeme v 16:45 na školním hřišti. Od 17 hodin bude vystoupení na Akademii.

Vybíráme:

  • 21.6. klíček od šatních skříněk.
  • 21.6. žákovskou knížku.
  • 26.6. peníze na pracovní sešity pro druhou třídu. Částku 565,- Kč prosím posílejte do třídního fondu na účet školy 2500621187/2010, Variabilní symbol:  číslo žáka (najdete v žákovské knížce) Zpráva pro příjemce: TF1.

Tyto informace prosím podepište 20.6. v žk. Děkuji.

Vyúčtování třídního fondu za tento šk. rok:

Zůstatek v třídním fondu přepočítaný na jednoho žáka – 125,- Kč, nové pracovní sešity: 690,- Kč (podrobnější info u u hospodářky školy).

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 28. května 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Čtenářské dílny

V pátek 14.6. jsme se ve škole rozloučili se slabikářem. Vyplnili jsme křížovku a učíme se básničku z poslední strany 119. Slabikář už do školy děti nenosí. Nepřečtená cvičení můžete využít o prázdninách na trénování čtení.

V týdnu od 17.6. nosíme do školy svou knížku. V hodinách ČJ budou čtenářské dílny.

Návštěva knihovny

V úterý 18.6.2019 nás čeká návštěva knihovny. Sejdeme se však v 8 hodin jako obvykle v naší první třídě. Ze školy budeme odcházet po první hodině. S sebou: penál, svačinu, pití, klíče od skříňky, čip na oběd.

Děti si odnesly domů formulář s informacemi. V pondělí prosím přinést do školy vratku. Děkujeme. M. R.

Pozvánka na školní akademii

Pozvánka na Den otců

Milí rodiče a tentokrát zejména tatínci, 
rádi bychom Vám pomohli užít si letošní Den otců spolu s Vašimi dětmi opravdu výjimečně. 
Přijďte ve čtvrtek 13. června od 16 hodin na školní hřiště spolu s dětmi a můžete se těšit na hry, zábavu, hudbu i opékání buřtů.


Těší se na Vás Spolek rodičů a hlavně Vaše děti!