Category Archives: 2. třída

Online zpětná vazba_připomenutí

Vážení rodiče,
chtěla bych Vás v souvislosti se zpětnou vazbou na školu ještě jednou poprosit o součinnost. Je mi jasné, že se vánoční svátky blíží a času je málo, ale aby dotazníkové šetření mohlo být považováno za vypovídající, je potřeba co největší návratnost. Jelikož výstupy zpracovává externí společnost, se kterou jsme uzavřeli smlouvu, je celé šetření opravdu anonymní.

Budeme moc rádi pokud si najdete 10 – 15 min, projdete si otázky a můžeme tak společně zkusit napravit některé nedostatky, které vnímáte, či naopak ocenit a povzbudit učitele v jejich práci …. myslím, že to je v dnešní době potřeba. Formuláře budou přístupné do 31. prosince 2019.

Moc děkuji a přeji klidný předvánoční čas.

Za Spolek rodičů,

Kateřina Kubínová

Zpívání sboru Sedmikráska v kostele

Dne 16. prosince od 17 hodin proběhlo tradiční zpívání v kostele, kde vystoupily pěvecké sbory naší školy a ZŠ Meteorologická. V kostele Panny Marie Královny míru na Lhotce si zazpívaly i paní učitelky z písnické školy.

https://www.zonerama.com/zspisnice/778391

Týdenní úkol a učení pro nemocné

Týdenní úkol (do 7.1.2020)

AJ M ČJ Zvíře : srnka nebo jelen
PS 37/2 + DOPORUČENÉ CVIČENÍ A HRY NA WWW STRÁNKÁCH 2. TŘÍDY PS 2. díl  Str. 50 Čtení vlastní knihy + ps str. 35/7

učivo:

AJ – SLOVNÍ ZÁSOBA 4. lekce – umět psát 6 slovíček ze str. 24, slovíčka Christmas, písničky Little Snowflake, We wish you, Jingle Bells, výslovnost trénujeme na básničkách pracovní sešit str. 17, 27, 37.

ČJ – učíme se měkké slabiky. PS str. 34 – 37.

M – násobilka 4, ps str. 10, 11, 50.

Hra na Vánoce ve třídě

Milí rodiče. Rozhodli jsme se, že si přeci jenom letos ještě společně zahrajeme na Vánoce, a sice v  pátek 20.12. Byla bych však moc ráda, kdyby se toto naše třídní dávání neodehrávalo v nákladném duchu. Proto vás chci poprosit o pořízení dárku z oblasti papírnictví a školních potřeb. Nejlépe guma nebo pravítko, sešit na poznámky apod. Drobnosti, které budou mít spolužáci od někoho jiného.  Učí se darovat a dárek přijímat. Udělat si vzájemně radost drobností.  Bude to   pro spolužáka/ spolužačku, které si vaše dítě vylosovalo. M. R.

Týdenní úkol a učivo pro marody

9.12. – 18.12.

AJ: DÚ – projekt tričko – do červeného sešitu přepíšeme anglický nápis na tričku. Můžete-li vezměte si ve čtvrtek a v pondělí tričko s anglickým názvem :-), učivo: píšeme dopis Gregovi podle učebnice str. 21, poslech a čtení příběhu Colin in Computerland – str. 22 a učíme se nová slovíčka – str. 24. Pracovní sešit do str. 29

ČJ – Recitujeme báseň Vánoce mám nejradši, čtenářská dílna ve středu, diktát, psaní u/ú/ů, písanka do str. 26, ps do str. 33, – alespoň tři věty v Doplňovačkách.

M – Začínáme s násobilkou, násobky dvou a tří, oblékáme krychli – PS str 5-9 + str. 49, DÚ 10/4

Zvířátka – opakujeme, co jsme se naučili, opakujeme anglické věty. Zájemci mohou psát o JEDNOROŽCI.