Category Archives: 1. třída

S Večerníčkem do pohádek

S písničkou a pohádkovými postavami jsme strávili příjemné chvilky v českém jazyce a výtvarné výchově. Viz fotogalerie

Naše první pohádka

Jablíčko z našeho stromu nám prozradilo první pohádku. Perníkovou chaloupku jsme si zahráli, namalovali perníčky, postavili chaloupku a nakonec ochutnali opravdové perníčky. Viz fotogalerie

První informace

Vážení rodiče,

začínáme třetí týden školní docházky. Učíme se dodržovat pravidla chování, která jsme si vytvořili, získáváme první nové informace. Formou her i výkladu pronikáme do tajů matematiky, českého jazyka a prvouky. Občas se stane, že děti nemají učebnice nebo nepřinesou domácí úkol. Prosím tedy všechny rodiče, aby při přípravě na další den s dětmi prohlédli učebnice a pracovní listy, aby viděli, kde mají děti označen červeným puntíkem domácí úkol. Nerada bych psala poznámky za nevypracování domácího úkolu. Úkoly dostávají děti krátké a jednoduché pouze v úterý, středu a čtvrtek. Prosím o podepisování domácích úkolů. Důležité je, aby děti měly i všechny učebnice. Prosím, podívejte se do notýsku na poslední stranu, kde mají děti nalepený rozvrh a podle něj připravte učebnice. Pokud děti mají Český jazyk, musí mít dvě učebnice – Živou abecedu a Moje první psaní. Matematika je jen jedna učebnice a prvouku si nechává paní učitelka převážně ve škole, tak ji doma nehledejte. Na třídních schůzkách jsem vás prosila o podepsání učebnic. Kdo je ještě nepodepsal, učiňte tak. Nemohu se zabývat v části hodiny zjišťováním, čí je to učebnice, protože si je děti nepoznají. Některé děti ještě nepřinesly knihu, o které nám budou vyprávět.

Zatím mi odevzdala polovina dětí přihlášku na školu v přírodě. Prosím stáhněte si ji na školním webu, vyplňte a pošlete po dětech. Pokud by se Vám ji nepodařilo stáhnout, pošlu ji.

Ještě asi tři rodiče nepodepsali seznámení se školním řádem, prosím přijďte podepsat.

Zítra 18. 9. přinesou děti informace ohledně školní akce, která se bude konat 26. 9. Prosím, přečtěte si, vyplňte, podepište a pošlete do pátku po dětech do školy.

Informace o třídě nebo třídních akcích budou na našem třídním webu. Pravděpodobně od příštího týdne bude na webu i týdenní plán na týden dopředu, tak jak jsem Vám slíbila na třídních schůzkách.

Závěrem bych chtěla všechny děti pochválit za to, jak zvládli začátek školního roku a doufám, že se do školy těší stejně tak, jako já.

S pozdravem Lenka Veisová

Vážení rodiče,

v hodinách prvouky poznáváme možnosti chování v silničním provozu. Děti toho hodně znají. Dbáme i na správné chování při vyučování a o přestávkách. Pracujeme často ve dvojicích. První hodnocení v notýsku je za práci ve dvojicích. Pracovní sešit z prvouky si budou děti nechávat ve škole. V pátek Vám ho přinesou ukázat a v pondělí ho zase přinesou do školy, kde zůstane až do pátku. Již brzy budeme potřebovat fotografii Vaší rodiny. Vystavíme si ji ve třídě. Děkuji Vám.

Ve fotogalerii můžete děti vidět, jak se jim dařilo při modelování ovoce a zeleniny.

Blanka Chýlová

Angličtina v první třídě

Milí rodiče. Dnes si domů děti nesou učebnici a pracovní sešit z angličtiny Happy House na obalení. Odkaz na interaktivní učení a opakování najdete zde. Písničky, které si zpíváme ZDE. Děti mne mile překvapily, dost věcí znaly, představování jim šlo moc pěkně. Měly by umět říci MY NAME IS….. I´M…….. Aktuální slovíčka ZDE 🙂 M. Rážová

Více info – email: milena.razova@zspisnice.info