Category Archives: 3. třída

Charitativní běh

Dne 1.6. pořádáme charitativní běh RUN and HELP

Co je Run and Help: Běh, do kterého se můžou zapojit všichni, kdo rádi pomáhají druhým. Nejde o závratné sportovní výkony, ale o sportovně-charitativní akci na podporu lidí s handicapem. Dokonce nemusíte ani běhat, můžete i chodit 🙂 VŠE O AKCE NAJDETE V ODKAZU ZDE

Matematika navíc 24.5.2022

  1. Pavučiny: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=628b806d0f294
  2. Výstaviště: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=628b810b816bd
  3. Děda Lesoň: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=628b8159921b1
  4. Násobilkvé obdélníky: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=628b819bcab6e
  5. Indické násobení: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=628b81ce83429

Týdenní plán 16.-20.5.2022

Český jazyk

– psaní i/y po souhlásce V, slova příbuzná, předpony, slovní druhy, mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas) – PS s. 64-67

– společná četba Hoši od Bobří řeky 63.-65. kapitola – plynulé čtení, dodržování tempa čtení

– čtenářská dílna – vlastní kniha – hlavní hrdina příběhu

Matematika

– dělení se zbytkem, písemné sčítání a odčítání, zkouška, písemné násobení, pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000, malá násobilka v oboru 0-10

PS s. 38-40

– prostředí: krokování – pokyn čelem vzad, indické násobení, parkety, síť krychle – rovnoběžné stěny, rodina, stavby

– geometrie: rýsování kružnic, průměr, poloměr kružnice, úsečka, průsečíky, měření stran trojúhelníku a čtyřúhelníku (pracovní list)

Týdenní plán 9.- 13.5.2022

Český jazyk

– rozdíly v psaní i/y po souhlásce V, předpony, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (PS s. 58-63)

– sloh: příběh z vyjmenovaných slov

– společná četba: Hoši od Bobří řeky 59. až 61. kapitola

Matematika

– dělení se zbytkem, počítání se závorkami, tvoření slovních úloh, násobky a násobilka v oboru 0-10 (PS s. 35-37)

– prostředí: indické násobení, stavby, práce s tabulkou

Angličtina

Učebnice str. 42 – 43

Procvičování matematiky

  1. Pyramidy
  2. Součtové trojúhelníky
  3. Autobus