Category Archives: 1. třída

AJ

SONG Wash your hands ZDE, Bathtime ZDE,

pracovní listy https://skolydesna.cz/1projektEU/dokumenty/vyukmat1stupenZSMSUD.pdf

Způsob hodnocení

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

  • podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána, tj. do 10. března
  • podpůrně podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
  • podpůrně podklady z aktivit školních skupin
  • podpůrně hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.
  • skutečnost, že nebylo možné zcela naplnit ŠVP

Všechny předměty se budou hodnotit známkou.

Třídní učitelé formou dopisu slovně ohodnotí výsledky distančního vzdělávání žáka.


Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

O vydávání vysvědčení budete informováni na stránkách školy.

VYHLÁŠKA ze dne 27. dubna 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 – 211/2020 Sb.

POSTUP PŘI HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Výuka od 25.05.2020

Vážení rodiče a další zákonní zástupci našich žáků

25.05. 2020 začíná dobrovolná prezenční výuka na naší skole. Veškeré informace byly rozeslány e-mailem se závaznou přihláškou. Prosíme sledujte webové stránky pro aktuální informace o průběhu vzdělávání v tomto náročném režimu.

Vedení školy

Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ZDE

Vyzvedávání věcí

Pro žáky, kteří nebudou od 25.5.2020 chodit do školy, platí, že PŘEZŮVKY, DALŠÍ VĚCI ZE ŠATNÍ SKŘÍŇKY, POMŮCKY NA VÝTVARNOU VÝCHOVU apod., je možné si vyzvednout ve škole ve všední dny od 25.5. vždy od 14:30 do 16 hodin. VÝROBKY Z KERAMICKÉHO KROUŽKU budou k vyzvednutí od 1.6. v prvním patře budovy školy.

Klíčky od šatních skříněk

Prosíme o vracení klíčků od šatních skříněk v obálce označené jménem a třídou od 25.května DO KRABICE ULOŽENÉ VE VESTIBULU ŠKOLY. Děkujeme.