Category Archives: 1. třída

Vyhlášení zápisu k letnímu provozu ŠD v ZŠ s RVJ v Písnici

Od středy 1. 7. 2020 do pátku 10. 7. 2020 v době od 8:00 – 16:00 hodin bude probíhat na ZŠ s RVJ v Písnici letní provoz školní družiny pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici a  ZŠ Meteorologická.

Letní provoz od pondělí 24.8. 2020 do pondělí 31.8. 2020 bude probíhat v ZŠ Meteorologická i pro žáky 1.– 5. ročníku ZŠ s RVJ v Písnici. Více informací naleznete na stránkách www.zsmeteo.cz.

Cena za školní družinu činí 210,-Kč.

Školní družina bude v provozu pro žáky, kteří se samostatně přihlásí k tomuto letnímu provozu (nezávisle na docházce do školní družiny v průběhu školního roku).

Přihlášky do školní družiny je nutné odevzdat do úterý 16. 6. 2020.

Školní jídelna ZŠ s RVJ v Písnici i v ZŠ Meteorologická bude v provozu.

Účast žáků na letním provozu školy je podmíněna vyplněním a odevzdáním zápisního lístku – přihlášky k letnímu provozu, úhradou školného a stravného na dané období.

Platba za školní družinu bude provedena na účet ZŠ s RVJ v Písnici, variabilní symbol Vám bude zaslán na kontaktní email po obdržení zápisního lístku – přihlášky. V případě neuhrazené platby do 25.6.  2020 bude přihláška neplatná.

Od 15. 5. 2020 budou zápisní lístky – přihlášky pro zájemce k vyzvednutí na recepci ZŠ Meteorologická a ve vestibulu, na nástěnce ZŠ s RVJ nebo budou ke stažení na webu ZŠ Meteorologická ve složce družina a v aktualitách ( www.zsmeteo.cz ) nebo na webu ZŠ s RVJ v Písnici ve formulářích .

Přihlášky škola přijímá od 15.5. 2020

 • osobně ve škole v době od 8,00  hodin do 16,00  hodin v  ZŠ s RVJ v Písnici
 • je možné vhodit i do poštovní schránky u hlavního vchodu do školy s označením “ Letní provoz ŠD“
 • elektronicky na kontaktní email: marie.staflova@zspisnice.info
 • datovou schránkou: d5zcu78

V Praze 5.5. 2020

                    ředitelka školy, Mgr. Blanka Chýlová v.r.

Videohovor AJ

Každou středu v 10 hodin klikněte na odkaz https://meet.google.com/hqg-sixq-odq. Setkáme se ve videohovoru u angličtiny. Připravte si AJ učebnici a pracovní sešit.

Těším se na vás. Vaše učitelka AJ Milena Rážová

TÝDENNÍ PLÁN

39. školní týden 25. 5. – 29. 5. 2020

Pátek 29. 5. 

Český jazyk

Jaké znáš jižní ovoce? Proč se u nás nepěstuje? Přečteme si, o jakém ovoci si povídaly děti cestou ze školy. Slabikář str. 91. Přečti nahlas. Potom si ještě jednou přečti potichu. Jak Honzík převezl děti? Tak, a teď odpověz jedním slovem na otázky v pracovním listě. 

Písanka str. 24 opiš a přepiš vždy jedno slovo.

Matematika

Dnes si procvičíme pavučiny. Vezmi si pracovní list 156. Nejprve doplníš čísla k šipkám. Dívej se pozorně, abys rozpoznal čáry čárkované a tečkované. Pod touto pavučinou je další, kam doplníš čísla do koleček, a pod ní doplníš směr šipek a plnou a čárkovanou čáru. Kde bude tečkovaná, tu nech, ta nám ty tečky hezky ukazuje. Je lepší používat barevnou pastelku, abyste se v tom vyznali. Co si musíš uvědomit? Kam směřuje šipka? (od menšího čísla k většímu). Potom nás čekají pavučiny vpravo, Doplň čísla do koleček a k šipkám. V první pavučině je tiskařská chyba. Šipka vlevo od čísla 3 směřuje naopak, tedy vlevo. Kde bude největší číslo? (vlevo, směřují tam všechny šipky a nejmenší bude vpravo, od něho jdou pryč šipky) Nápověda: Plná čára 2, čárkovaná 3, tečkovaná 1.

Druhá pavučina – když se podíváš, dvě čísla tam budou stejná, protože od čísla 3 jde stejná hodnota šipek ke dvěma číslům. Nápověda: Plná čára 1, tečkovaná 2, čárkovaná 3. Poslední pavučina je snadná. Nápověda: Stačí se podívat, hodnotu plné šipky vypočítáš. Je to 2. A ještě vidíš, že od 1 jde dvakrát stejná čárkovaná šipka ke trojce, takže ta hodnota musí být 1 a tečkovaná čára má hodnotu 3.

 Tak, a pro dnešek je to vše. Hezky se proběhněte venku a užijte si sluníčka.

Čtvrtek 28. 5.

Český jazyk

Vzpomínáte si, když jsme si říkali, jak čárka může změnit význam slova a potom celé věty? Např. rada – ráda, milá – Míla, vila – víla? Zkus na tato slova vymyslet věty. 

My si dneska ukážeme, jak mění význam slova tvrdé a měkké slabiky. Zkuste na následující slova vymyslet věty a řekni, jak se změnil význam slov. Nápověda je v závorkách. Tak například slovo hony – honí (Myslivci mívají na podzim hony. Pes honí kočku.) Vrty – vrtí ( Pes vrtí ocasem. Pro elektrické sloupy se musí udělat hluboké vrty.) Zahrady – zahradí (Lidé mají krásné zahrady. Matěj zahradí potok, aby měl více vody.) Otevři si slabikář na str. 90 a přečti si věty u ? a řekni, jak se změnil význam červeně vyznačených slov. Bylo to zajímavé, viď? Nyní se podívej na sloupky slov nahoře. V rámečcích máme krátká slova, kterým říkáme předložky. Přečtěte je se slovy. U sovičky nám skřítek Lízálek slíznul všechny mezery. Poznáš, jak se děti jmenují? Odděl jednotlivá jména čárkou. 

Je z vás někdo rybář, nebo chodíte s někým na ryby? Dnes si přečteme o štice. Přečti si několikrát potichu, abys mohl odpovědět na tyto otázky: Kde žije štika? Kde ji chovají rybáři? Čím se štika živí. Nyní popros rodiče, aby ti pustili 1 minutu z tohoto videa: https://www.youtube.com/watch?v=F5RhtqaZUUI a odpověz na další otázky: Jak může být velká? Popros rodiče, aby ti ukázali podle metru přibližně 1,4 m. Jaký má tvar těla? Je rychlá nebo pomalá a proč? Čím se živí? Jak vidí ryba, a co myslíte, proč má zuby zahnuté dovnitř? Tak už víš hodně o štice a když půjdeš někdy s rybářem na ryby, můžeš mu o ní povídat. Určitě ho překvapí tvoje znalosti. 

Nyní si otevři písanku na str. 23 a přepiš věty. Snaž se, aby byly bez chyby. Udělej si malou přestávku.

Otevři si pracovní sešit ke slabikáři na str. 50. Procvičíme jazýčky čtením slov ve sloupečcích.

Znáte hru čáp ztratil čepičku? Tak si ji můžete zahrát s rodiči nebo sourozenci. Ale pozor abyste doma nic nerozbili. Barvy jsme si procvičili a teď jako správní detektivové musíme zjistit, kdo je Péťa a kde je. Pozorně čti vypravování. Při čtení si označuj jednotlivé postavy. 

Začněte konkrétním. Nápověda: Dávejte dětem otázky. Kdo má kravatu? ( Víťa a Naďa), tak si označ začátečním písmenem jejich jména. Kdo má tašku na zádech? (holčička v bílých šatech, tak je vybarvíš jak – růžově. Je to Stáňa.) Který kluk stojí s holčičkou? Rosťa. Stojí u Zdeňky, tak mu vybarvíme čepici červeně, Láďa tedy bude mezi Naďou a Vítem, tak mu vybarvíme čepici modře, Kdo má berušku ve vlasech? Holčička dole, tak je to Táňa. Kdo ti zbyl? Péťa. Je to kluk vedle Táni).  Dáme si svačinku?

Matematika Matematika str. 61 cv. 3 vypočítej samostatně. Rodiče ti oznámkují. Potom se podívej na cv. 6.Včera jste procvičovali sčítací trojúhelníky, tak si myslím, že první trojúhelník pro vás nebude problém, u druhého musíte zkoušet, vezměte si raději tužku, abyste mohli gumovat. (první řádek – 7, 2, 2, 1)

Prvouka

Otevři si učebnici na str. 47 a udělej cv. 1. Máš tam zpřeházené věty. Přečti si je a dej do správného pořadí, do rámečků napiš čísla, jak jdou věty za sebou.

Tak, a to je pro dnešek vše.

Středa 27. 5

Angličtina dnes ve videohovoru v 10 hodin na odkazu: https://meet.google.com/hqg-sixq-odq. Připravte si pracovní sešit AJ.

Český jazyk

Vezměte si do ruky jednu měkkou kostičku nebo nějakou měkkou hračku. Pokud nemáš, popros maminku, jestli nemá molitanovou houbičku na nádobí. Do druhé ruky si vezmi tvrdou kostku, třeba ze stavebnice nebo lega. Budu říkat slova, kde je di nebo dy. Slova vyslabikuj a ve které slabice uslyšíš di, zmáčkneš měkkou kostku, pokud uslyšíš dy, zmáčkneš tvrdou kostku. Zkusíme to? Divadlo, schody, dítě, krokodýl, dílo.  Nyní to zkusíme s ti, ty. Týden, ticho, boty, tíha, noty, potí se. A ještě s ni, ny. Nikdo, noviny, koníček, prázdný, lenivý, prázdný.

Otevři si slabikář na str. 88, 89. Na těchto stránkách máme krátké sloupečky slov na procvičování čtení tvrdých a měkkých slabik. Slabiky máte zvýrazněné modře. Čti jednotlivá slova a mačkej si při každé zvýrazněné slabice buď tvrdou nebo měkkou kostku. Přečti všechna slova na této dvojstránce. Na závěr čti slova v barevných sloupcích po kraji už bez mačkání kostek. Mačkáním sis procvičil prstíky, tak se pustíme do psaní. Otevři si písanku na str. 24, hezky se posaď, udělej si místo na stole a pusť se do psaní. Opíšeš nebo přepíšeš jedno slovo na řádek. No a nyní si dáme malou přestávku.

Vzpomínáte si, jak vám Laura ukazovala malá koťátka? Co takové kotě provádí, s čím si hraje, kdy se na něho zlobíte, jak vyjadřuje svoji radost nebo nespokojenost? Odpovídej. Dnes si přečteme o koťátku, které má doma Káťa. Otevři si pracovní sešit ke slabikáři str. 51. Máme tam „Náročný den kočky domácí“. Přečti si nejprve potichu, potom nahlas. Až přečteš, vytvoř podle textu pětilístek na Miňonku. Prosím rodiče, kteří nemají tiskárnu, aby udělali linky ručně. Ostatním posílám pracovní list. Tak a teď si dej svačinku, než se pustíme do matematiky.

Matematika

Vezmi si pracovní list 151 a vypočítej sčítací trojúhelníky. Vysvětli, kde můžeš začít, kolik musíš znát čísel. (2 čísla abych mohl vypočítat třetí) Až vypočítáš, zkontroluj si po sobě. Prosím rodiče o kontrolu. Nyní nás čeká spojování tří čísel. Ale pozor, když čísla sečteš, musí ti dát dohromady 10. Vždy musí být jeden trojúhelník, jeden čtverec a jeden kruh. (4, 4, 2,/ 2, 3, 5,/ 6, 1, 3,/ 7, 3, 0) Zkuste začít od největšího čísla 7. Komu se podařilo, moc chválím. 

Angličtina

Tento týden pokračujeme ještě v opakování tématu zvířátka – ANIMALS.

1. Zopakujeme známé otázky a odpovědi CAN YOU…? Umíš…? YES, I CAN. NO, I CAN´T. V písničce ZDE

2. Otázku WHAT IS IT? Co je to? I DON´T KNOW. Nevím. ARE YOU READY? Jsi připravený? DO YOU LIKE BANANAS? Máš rád banány? apod. – v písničce ZDE

3. Interaktivní doplnění slov do křížovek ZDE. Klikněte na modré tlačítko s PLAY

4. SONG NA ZÁVĚR Telescope Song ZDE

 Tak a to by bylo pro dnešek vše.

Úterý 26.. 5.

Pro ty, kdo se nezúčastnil videokonference.

Matematika

Malá rozcvička: Myslím si číslo, když od něho odečtu 9, dostanu 3. jaké je to číslo? (12). Na stromě sedělo 5 sýkorek. Za chvíli přiletělo 8 sýkorek a 2 odletěly. (11) Kolik jich je nyní na stromě? Vezmi si papír a tužku. Projedeme se autobusem. Na zastávce A nastoupili 2 lidé. Na zastávce B nikdo nevystoupil a přistoupili 3 lidé. Na zastávce C vystoupili 4 lidé a nastoupilo 5 lidí. Kolik lidí vystoupilo na zastávce D? (6). Otevři si učebnici na str. 61 a udělej cv. 2 a cv. 7. Nyní si vezmi pracovní list 151 a vypočítej zbylé dva sloupečky. Udělej si malou pauzičku.

Český jazyk

Co je to sad? Co se v takovém sadu pěstuje? Poznáš ovoce? Otevři si slabikář na str. 87. Podívej se a přečti názvy ovoce. Tak a teď nebude pro tebe problémem uhodnout hádanky na stránce dole. Máte tam i nápovědu. Jak se zakládá takový sad si přečteme, ale nejdříve si procvičíme jazýček čtením slov ve sloupečku. 

Až si přečtete vyprávění, odpovězte na otázky: S kým sázel dědeček stromy? Jaké ovocné stromy sázeli? Proč dali ke každému stromku kůl? Dalším naším úkolem bude doplnit věty pod textem. No a je čas na přestávku.

Písanka str. 23 – napíšeme jednou na každý řádek příslušné ovoce. 

Výtvarná výchova

Namaluj ovoce, které ti chutná.

Dnes se opět uvidíme tak jako minulé úterý v 11:00 hodin na tomto odkaze: https://meet.google.com/wtp-uqsh-beu

Připravte si slabikář, matematiku, prvouku, zalaminovaný autobus, mazací fixy nebo psací potřeby a papír.

Pondělí 25. 5.

Vážení rodiče, ode dneška zadávám úkoly sice pro všechny děti, ale ty, které budou chodit do školy, je budou plnit ve škole, kde budou mít po celý čas učebnice a pracovní listy, které si nebudou nosit domů, kde již nebudou dělat žádné úkoly. Děti si v pondělí vezmou všechny učebnice, pracovní sešity, sešity i krabičky s pomůckami –  kostky a figurky, krokovací pás, zalaminované listy, mazací tabulky a fixy.

Angličtina

 1. SONG – opakování – Denní činnosti ZDE
 2. SONG Zvířátka ZDE
 3. Naučné video – ZVÍŘÁTKA ZDE
 4. SONG Baby Shark ZDE
 5. Úkol navíc pro domácí studenty 🙂 : SLOVÍČKA – Doplňování slovíček ZDE, až si poslechnete, klikněte na Match up 2 a zkuste přiřadit slova nebo Match up 3 podle poslechu.

Matematika

Dnes si procvičíme sousedy a sčítání a odčítání do 20. než začneme, tak malá rozcvička: Myslím si číslo, když k němu přičtu 5 dostanu 12. Jaké číslo jsem si myslel? (7) Mám dva bratry a jednu sestru, kolik je nás dětí? (4) Je 9 hodin a vyrážíme na výlet. Cesta nám trvá půl hodiny. V kolik hodin dojdeme na místo?

Vyndej si pracovní list 151 a udělej sousedy. Než začneš, jakým pravidlem se řídíme? (každé čtvrté číslo se opakuje). Posledním úkolem v matematice – Vypočítej 2 sloupečky. Tak a nyní si dej malou přestávku.

Český jazyk

Jaký máme dnes den? Vyslabikuj. Ještě jednou řekni druhou slabiku. (dě) My se dnes slabiky dě, tě, ně naučíme číst. Otevřete si slabikář na str. 86. Nahoře máme básničku o dědovi. Přečtěte si ji a zakroužkujte všech https://www.youtube.com/watch?v=Kby08qAK7Bkna dě. Básničku vytleskejte po slabikách a pokuste se říkat zpaměti. Porovnej obrázek s básničkou, co není pravda? Než si přečteme, co se děje v hřebčíně, procvičíme si jazýček. Čteme slova ve sloupečcích pod básničkou i vpravo.

Proč lidé chovají koně? Jak jim pomáhají? (pro radost, k práci – tam kam se nedostane technika – les) Co myslíte, co je hřebčín? Tak si přečteme, jak to v takovém hřebčíně chodí. Možná, že si někdy uděláme do takového hřebčína výlet. Teď by to chtělo svačinku.

Písanka

Podívejte se, jak se píše dě, tě ně pod vyprávěním. Otevři si písanku na str. 22 a ke každému slovu opiš jedno slovo. 

Prvouka

Popros rodiče, aby ti říkali hodiny a ty je ukazuj na papírových hodinách. Až si procvičíš, otevři si učebnici str. 46 a udělej cv. 3. Na závěr si zazpívejte některou z písniček, které jste se učili. Výběr nechám na vás. Tak, a to je pro dnešek vše. Zítra se opět uvidíme, všichni se budou hlásit za 3 minuty jedenáct. Byla bych ráda, aby se přihlásily všechny děti. Bude pouze jedna skupina. Kdo z rodičů, jejichž děti zůstávají doma, si nevyzvedl ve škole pracovní listy z matematiky, dojděte si pro ně, budeme z nich pracovat téměř denně. 

Na úterní výuku si připravte slabikář, matematiku, prvouku, zalaminovaný autobus, mazací fixy nebo psací potřeby a papír.

SDĚLENÍ RODIČŮM

Děkuji všem rodičům, za spolupráci. Bez Vás bychom to nezvládli.

Podle vaší zpětné vazby soudím, že úkoly dostávají děti přiměřené a zatím všemu rozumí.

Internetová aplikace Včelka nabízí procvičování.

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
* V případě, že již registraci ve Včelce máte, první čtyři kroky přeskočte a začněte krokem 5.

Až se dostanete na hlavní stránku, klikněte na všechna cvičení, zadejte podle třídy – 1. a tam si zkuste cv. č. 401, 403. Jinak si mohou děti samy vybírat podle náročnosti a podle zájmu. Záleží na Vás. Je to taková doplňková činnost, aby se zabavily a neměly pocit, že se stále učí.

Nastala nová situace. Plán učiva budu posílat na každý den. V pátek budu posílat rodičům v této tabulce odkaz, kde budou otázky ohledně výuky. Prosím, vyplňte. Předem děkuji. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, napište mi email.

Ať to vše ve zdraví zvládneme. Lenka Veisová

Angličtina

pondělí 27.4.:

Otázky Do you like? Učebnice str. 59. video ZDE a ZDE , zopakuj si otázku a svou odpoveď podle prac. sešitu str. 51

Prostředí, ve kterém zvířata žijí – učebnice str. 61, video ZDE, Nová slovní zásoba: In water. (Ve vodě) On land. (na souši), pracovní sešit str. 54

středa 29. 4.:

Opakování zvířata – slovíčka ZDE, hra Maze ZDE, Find the pairs ZDE, pracovní sešit 55 zakroužkuj:

 1. It´s in the car.
 2. It´s in the bag.
 3. It´s in the pencilcase.
 4. It´s on the bed.
 5. It´s on the cupboard.
 6. It´s in the shoe.

Poslech: Yes, I Can! – Animal Song For Children

Vyjádření vedení školy (aktualizace 02.05.2020)

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
dnes byly školám rozeslány informace a manuály MŠMT pro zajištění výuky na 1 .stupni. Chceme Vás ubezpečit, že tyto materiály jsou v souladu s návrhem, který jsme Vám zaslali dne 01.05.2020, většinou pouze konkrétněji specifikují hygienické podmínky provozu školy. Není třeba se obávat výrazných změn v našem návrhu. Pokud jste email s informacemi neobdrželi, kontaktuje nás na adrese zastupce@zspisnice.info

Za vedení školy Lukáš Zvěřina