Category Archives: Budoucí 1. třídy 2019/2020

Informace


Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. daného roku šesti let věku. Případné odklady se řeší přímo při absolvování zápisu nebo nejpozději však k 31. 5.

Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí

Děkujeme za spolupráci.