Category Archives: 3. třída

Škola v přírodě HOTEL SEMERINK

V neděli 12.6. v 8 hodin je sraz všech účastníků školy v přírodě před budovou školy.

Školní dokumenty a podrobné informace a seznamy ZDE, stránky ubytovatele ZDE.

Týdenní plán 6.-10.6.2022

Český jazyk

– opakování učiva 3. třídy, rozdíly v psaní i/y po souhlásce B (PS s. 76-81)

– zápis do čtenářského deníku Hoši od Bobří řeky

Matematika

– opakování učiva 3. třídy, sčítání a odčítání v oboru do 1 000, malá násobilka

– prostředí: výstaviště, indické násobení, krokování, pavučiny

– geometrie: měření

Anglický jazyk

Učebnice – str. 48 – 49

PS – str. 44

Týdenní plán 30.5.-3.6.2022

Český jazyk

– psaní i/y po souhlásce B, slova příbuzná, závěrečný test (PS s. 73-75)

– společná četba Hoši od Bobří řeky 67.-70. kapitola

Matematika

– dělení se zbytkem, písemné násobení, slovní úlohy

– prostředí: krokování, výstaviště, indické násobení, pavučiny (PS s.43-44)

– geometrie: opakování učiva 3. třídy

Angličtina

Učebnice – str. 47

PS – str. 42, 43

Týdenní plán 23.-27.5.2022

Český jazyk

– rozdíly v psaní i/y po souhlásce V (opakování), předpony vy/vý, vyjmenovaná slova po B, sloveso být (minulý čas, podmiňovací způsob, rozdíly v psaní být/bít a slov odvozených (PS s. 68-72)

– čtenářská dílna (práce s představou)

– společná četba Hoši od Bobří řeky – 66. kapitola

Matematika

– závěrečný test

– dělení se zbytkem, pamětné sčítání a odčítání v oboru do 1 000, slovní úlohy, opakování násobilky v oboru 0-10 (PS s. 41-42)

– prostředí: autobus, tabulka, rodina, parkety, krokování s povelem čelem vzad, součtové trojúhelníky

– geometrie: opakování učiva 3. třídy

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů ze dne 20. dubna 2022.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová