Category Archives: 3.B2018

První školní týden

K organizaci  prvního školního týdne (2.9 – 4.9):

 • Žádáme rodiče, aby z důvodu hygienických opatření nevstupovali do areálu školy. Děkujeme za pochopení.
 • Škola je pro žáky otevřena již od 7:30 hodin.
 • Ranní družina – od 6:30 do 7:40 – děti musí mít roušku.  
 • Odpolední družina – do 16:00 hod. jsou děti se svou vychovatelkou. Od 16:00 budou děti venku, případně ve třídě (s rouškou).
 • Ve středu 2.9. je nutné přinést přihlášku do školní družiny.
 • Žáky 0. a 1. třídy bude přebírat třídní učitelka ve vestibulu školy od 7:30 do 7:50.
 • Ukončení vyučování:
 0.třída1.třída2.– 3.třída4.třída, 5.A, 5.B
ve středu   2.9.11:409:4011:4012:35
ve čtvrtek 3.9.11:4010:4511:4012:35
v pátek     4.9.11:4010:45dle rozvrhu.dle rozvrhu.
 • Od pátku 4.9. se všechny třídy učí dle rozvrhu.
 • Žákům 3. a 4. ročníku v  pátek 4. 9. začíná kurz plavání.

První školní den

Informace k organizaci 1.9.2020

 • Slavnostní zahájení začíná v 8:00 hodin na školním hřišti, kde proběhne pasování prvňáčků a nulťáčků.
 • Žádáme rodiče, aby z důvodu hygienických opatření nevstupovali do areálu školy, kromě rodičů nultého a prvního ročníku. Děkujeme za pochopení.
 • Žáci druhého až pátého ročníku končí  v 8:45.
 • Děti, které odchází samostatně, musí mít od rodičů písemné potvrzení (lísteček s odchodem v 8:45). Je možné si dítě osobně vyzvednout před školou.
 • Školní družina je v provozu do 16:00, jsou však nutné roušky.
 •  Školní jídelna není první den (1.9.) v provozu.

Rodiče žáků 1. třídy se po zahájení přesunou předním vchodem do jídelny, kde vyplní potřebné dokumenty a proběhne první třídní schůzka s třídní učitelkou.

Rodiče 0. (přípravné) třídy se po zahájení přesunou v doprovodu své učitelky do počítačové učebny, kde proběhne jejich informativní schůzka.  

EduCoffee

EDISON – Poděkování

Ráda bych ještě jednou vyjádřila své poděkování všem ,co se podíleli na realizaci projektu Edison. Bez pomoci ředitelky školy, spolku rodičů, učitelů, asistentů a ostatních zaměstnanců školy, laskavé podpory zástupců obce a dalších dobrovolníků by se tento interesantní edukativní projekt nemohl uskutečnit.

Velké poděkování patří též supervizorce projektu slečně Křečkové, jakož i rodičům žáků, kteří studenty ubytovali – jmenovitě paní Daňkové, paní Fídlerové, paní Kubrychtové a paní Horákové.

Všem ostatním rodičům děkujeme za skvělé občerstvení, které připravili na zahajovací a závěrečný ceremoniál. Doufám, že v této krásné tradici budeme pokračovat i nadále.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu

Platby za školní družinu 2019/2020

Děkuji rodičům, kteří rychle reagovali na změnu částky za školní družinu (210,- Kč) 🙂. Ostatní prosím, aby tak učinili co možná nejdříve. Přeplatky Vám budou zaslány zpět na Váš účet po obdržení první správné částky na účet školy.

Děkuji za spolupráci, Marie Štaflová