Obsah rubriky: 3.B

Akce ŠD příští čtvrtek…

Ve čtvrtek 26.4.2018 pořádá Sokol Libuš akci ke Dni Země „Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem“. Jde o putování od Alberta Modřanskou roklí až k přehradě. Cestou budeme plnit úkoly a také se zapojíme do úklidu okolí.

Vaše děti se mohou této akce zúčastnit se školní družinou. Pokud se povede počasí, budeme se s dětmi vracet lesem. Proto je velmi nutné, aby děti měly pohodlnou turistickou obuv, svačinu a pití. Odchod od školy plánujeme na 14.00 a návrat kolem 17.00 hodin. V případě deště se akce bude konat v sokolovně, to bychom se vrátili určitě dříve. (Dotazník o účasti přinesou děti v pondělí.)

Volno ředitele školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   20.4. a 30.4. 2018 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvodem vyhlášení je zápis do 1.tříd pro školní rok 2018-2019  a kontrola zabezpečovacího sytému, údržba serveru.

Školní družina bude  30.4. v provozu. Více informací dostanete na třídních schůzkách 19.4.

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

Podpořte studentský projekt Second home

Vážení rodiče, milé děti,

Žákovský parlament souhlasil s podporou studentského projektu SECOND HOME.

Více info o akci najdete na letáčku.

V úterý 17.4. v rámci Dne Země přijdou studentky VŠE představit Útulek.

Studentky děkují za vaši podporu.

Příměstský tábor BE HAPPY – Poznáváme ekosystémy 23.-27.7.2018

PT Be Happy -Ekosystemy_letak_a4_2018

Závazná přihláška PT BE HAPPY 2018

Tento týden odpadá kroužek Sborový zpěv

Tento týden ve čtvrtek 12. 4. 2018 mimořádně odpadá kroužek Sborový zpěv. Hodina bude nahrazena v červnu.

S pozdravem, O.K.

Letní příměstské tábory 2018

Vážení rodiče,

zahájili jsme přípravu letních PT pro vaše děti.

English Summer Camp 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Letní příměstský tábor Poznáváme ekosystémy 2018 v termínu 23.- 27.7.2018

PT pro děti MŠ 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Sledujte info v záložce Příměstské tábory

ESC_letak_2018

Pozvánka na akci – Den Země

Milí rodiče,
ráda bych vás a vaše děti pozvala na další akci Spolku rodičů, tentokrát k oslavě Dne Země, která se bude konat v úterý 17.dubna od 16 hod v areálu školy.
Můžete se těšit na módní přehlídku kostýmů z recyklovaných materiálů, ukázku dravců s odborným výkladem, nejrůznější soutěže s environmentální tématikou a na závěr společné sázení stromů na školním pozemku.
Akci pořádá a zajišťuje Spolek rodičů, občerstvení pro děti proto můžeme z našeho/vašeho rozpočtu nakoupit. Přesto bychom velmi ocenili opět zapojení rodičů třeba donesením něčeho dobrého k snědku nebo k ochutnání pro děti. Nápoje pro děti zajistíme my.
Abychom celou akci mohli dobře kapacitně připravit, prosím o přihlášení na odkazu: https://goo.gl/forms/qxEcbJamk4w7nWl
Těšíme se na vás!
Za Spolek rodičů
Kateřina Kubínová

English Summer Camp 2018 – Přihláška

Vážení rodiče,

v záložce Příměstské tábory najdete aktuální přihlášku na English Summer Camp.

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na můj mail a nebo vytiskněte a pošlete po dítěti.

Na třídních schůzkách  budou k dispozici letáčky i přihlášky i já 🙂

V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat na tel. 777 259 027

Závazná přihláška Summer camp 2018

 

Měsíc březen ve třídě 3. B

I když je měsíc březen dlouhý, velikonoční volno nám ho zkrátilo. Na téma Velikonoce (zvyky a tradice) jsme měli objednaný literární pořad v Městské knihovně v Krči. Vzhledem k technickým problémům se však tato akce neuskutečnila. Oslovím tedy knihovnu na Novodvorské. Zavítali bychom na pořad „Komiks – Asterix a Obelix“. Tento žánr je dětem blízký a bezpochyby tuto akci přivítají. V březnu proběhla ve škole matematická soutěž „Klokan“, s jejímiž výsledky se můžete seznámit na třídní schůzce. Učivo: Čj – dobrali jsme slovní druhy. Někteří žáci dokáží už bezpečně a bezchybně zařadit jakákoliv slova k příslušnému slovnímu druhu. Prv – probíráme stavbu těla různých živočichů. Jelikož končí 3. čtvrtletí školního roku, čekají nás prověrky. Čj – čtvrtek 5. 4., M – úterý 10. 4. Dále bych chtěla svoji třídu pochválit za sběr papíru. Opět se umístila na 1. místě!! V prvních dnech dubna začnou pro některé z vás problémy s dojížděním vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci silnice. Věřím, že během pár dní naleznete nejlepší či nejkratší objížďku s dětmi ke škole.

Co nás čeká:

17. 4. Den Země

19. 4. Třídní schůzky od 17.30 h

20. 4. Ředitelské volno (zápis prvňáčků)

2. 5. Filmové představení kino Modřany (celá škola)

Věra Brigantová

Matematika

Nově máme za březen za sebou krychlové stavby – plán a pohled zepředu, šipkové rovnice – přepis čísly , řešili jsme slovní úlohy o penězích a slovní úlohy o čase. Začínáme dělit se zbytkem – zatím jen jednodušší příklady do 30. Stále procvičujeme písemné sčítání, odčítání a násobení trojciferných čísel  i zaokrouhlování na řád desítek a stovek a indické násobení i dvojciferným číslem.Ve 3.B i jednotky objemu – převody litry – hektolitry (  3.A  začne po svátcích) . Z geometrie jsme se hodně věnovali konstrukci, výpočtu obvodu a obsahu u čtverce a obdélníka.

V dubnu budeme pokračovat v dělení se zbytkem, v konstrukci trojúhelníka, kružnice, kruh, válec, koule, schody – šipkové rovnice a stovková tabulka.

Prověrku za 3. čtvrtletí napíší žáci v úterý 10.4.

Přeji všem radostné jarní svátky.

Schilhartová