Category Archives: 2.B

Důležité upozornění

Oznamujeme Vám, že v pátek 2. června 2017 bude z provozních důvodů omezen provoz školní družiny do 16.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Měsíc duben ve třídě 2.B

První dny měsíce strávily děti na škole v přírodě ve Šlovicích. Počasí jim nebylo zrovna nakloněno, přesto se vrátily spokojené se spoustou zážitků. V dubnu se také v ŽK objevily známky a hodnocení za 3.čtvrtletí školního roku. Těm, kteří si chtějí známky vylepšit, zbývá cca jeden měsíc času.  Čj – psali jsme opakovací prověrku, která dopadla celkem dobře Nyní probíráme slovní druhy. Už umíme bezpečně rozpoznat podstatná jména, slovesa a předložky. V následujících hodinách na nás čekají další slovní druhy.  Prv – také jsme psali prověrku, jejíž výsledky byly přímo skvělé! Nyní probíráme kapitolu „Na louce“- květiny a rostliny v naší přírodě na jaře. V uplynulých 14 dnech zavítal do naší třídy spolužák Adam Volek, který žije s rodiči ve Švýcarsku. Své jarní prázdniny strávil s námi ve výuce. Když se s ním stihly děti skamarádit, tak už se (bohužel) zase vracel zpět do Davosu. Na konci měsíce zavítal do školy divadelní soubor Karavana s poučným interaktivním představením o Evropě.

Co nás čeká?  31.5. – cyklojízda na ZŠ Meteorologická (přihlásilo se 8 žáků),    22.6. – školní akademie

škola v přírodě

Vzhledem ke změně místa ubytování na škole v přírodě se mi podařilo dosáhnout snížení ceny o 100 Kč. Peníze vám budou vráceny na účet, ze kterého byly odeslány.

Perníková chaloupka

S konečnou platností jsme se dnes dozvěděli, že zítřejší akce ke Dni Země proběhne z důvodu špatného počasí v libušské sokolovně. Čas odchodu zůstává stejný (ve 14 hodin od školy), ale pravděpodobně se vrátíme o něco dříve (mezi 16.00 až 16.30). Doufáme, že si i tak děti akci užijí ☺.

Akce ŠD příští čtvrtek…

Ve čtvrtek 27.4.2017 pořádá Sokol Libuš akci ke Dni Země „Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem“. Jde o putování od Alberta Modřanskou roklí až k přehradě. Cestou budeme plnit úkoly a také se zapojíme do úklidu okolí.

Vaše děti se mohou této akce zúčastnit se školní družinou. Pokud se povede počasí, budeme se s dětmi vracet přes Cholupice. Proto je velmi nutné, aby děti měly pohodlnou turistickou obuv, svačinu a pití. Odchod od školy plánujeme na 14.00 a návrat kolem 17.00 hodin. V případě deště se akce bude konat v sokolovně, to bychom se vrátili určitě dříve. (Dotazník o účasti přinesou děti v pondělí.)

Keramika s Radkou Vlčkovou se tento den nebude konat, ale děti, které nepůjdou s námi, mohou mít lekci keramiky s Jitkou Jandovou ve 13.30 hod. (Jen prosíme o oznámení předem, děkujeme.)

Matematika

Ráda bych pochválila všechny děti za pěkně zvládnutou prověrku. V pondělí píšeme násobilku 8, a trénujeme násobilku 9. Dokončujeme 2.díl PS a v pondělí si všichni přinesou do školy kromě 2.dílu i 3.díl PS.  Schil.

 

Ředitelské volno

Oznamuji, že na 21.4.2017 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení:

Zápis do 1. tříd

Zákonní zástupci žáků budou  informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Blanka Chýlová

Ve středu 12. 4. odpadá kroužek výtvarky z důvodu mého termínu u lékaře. Hodina bude nahrazena. Děkuji za pochopení.

Kamila Adamová

Měsíc březen ve třídě 2. B

Měsíc březen je za námi. Blíží se konec třetího čtvrtletí školního roku. Prověrky se budou psát 12. 04. (matematika), 19. 04. (český jazyk), 20. 04. (prvouka).

Po návratu ze ŠvP budeme učivo procvičovat a opakovat. V březnu jsme 2× navštívili Muzeum Policie ČR a zhlédli dvě divadelní představení zaměřená na dopravní výchovu. Dětem se obě divadélka – „Kolo tety Berty“ i „Pohádkový semafor“ – velice líbila. Věřím, že se děti ze ŠvP vrátily zdravé, nabité energií a že se jim pobyt líbil, i když počasí jim moc nepřálo. 13.-17. 04. jsou velikonoční prázdniny.

Přeji všem krásné svátky jara, hodně sluníčka a dobré nálady.

Věra Brigantová

Blizime se ke skole! Po 11. hodine tam budeme!