Obsah rubriky: 3.B

Video Akademie 2017

Poděkování rodičům za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc a moc poděkovat za Vaší pomoc, spolupráci a účast na naší Školní akademii. Akce se myslím velmi podařila, vybralo se něco přes 9.000,- Kč! Vámi připravené občerstvení se téměř všechno prodalo a děti byly úžasné. Páťáci svým vystupováním působili jako profesionální moderátoři a přejeme jim tímto mnoho zdarů v jejich následujícím vzdělávání.

Přeji všem klidné a odpočinkové léto a teším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

 

Školní akademie 2017

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii 2017, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 od 17.00 hod na školním hřišti. Škola ve spolupráci se Spolkem rodičů zajistila pódium a ozvučení, na kterém nám děti předvedou, co se pro nás naučily.

Jménem Spolku rodičů si Vás dovoluji požádat o spolupráci. Stejně jako v minulých letech bychom rádi ve stánku Spolku prodávali domácí výrobky. Prosím tedy šikovné maminky, babičky a další o pomoc s občerstvením. Vzhledem k letnímu období a další nabídce občerstvení Vás prosíme o přípravu slaného občerstvení (slané koláče a pečivo) a ovoce a zeleniny v libovolné formě (např. namíchané misky nebo prodej jednotlivých kusů určených rovnou k jídlu). Za vybrané peníze z prodeje a tomboly pořídí škola nové sportovní dresy pro děti.

Pokud nám chcete a můžete pomoci, dejte mi prosím vědět.

Moc děkuji a těším se na Vaší hojnou účast!

Kateřina Kubínová

 

Oznámení o vyhlášení volna ředitele školy

Oznamuji, že   29.-30.6. 2017 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  Důvod vyhlášení.  Příprava na nátěry oken, opravu podlah  a dveří   v 1.NP  budovy školy.

Provoz školní družiny  bude v tyto dny zajištěn  v době od 7,00 do 15,00 hodin.

ředitelka školy Mgr. Blanka Chýlová

 

Domácí příprava ve škole končí 16. června.

Orientační běh

orientacni-beh

výtvarka

7. 6. se výtvarka nekoná. Kroužek zakončíme happeningem 14. 6.

Měsíc květen ve třídě 2.B

Výuka – v květnu jsme dobrali z  Čj i z  Prv  učivo 2. ročníku. Teď budeme vše znovu opakovat a procvičovat. Čekají nás ještě závěrečné prověrky. Rozpis mají děti v notýsku Sdělení.

V květnu se také žáci zúčastnili cyklojízdy v ZŠ Meteorologická a byli úspěšní.

Co nás čeká v červnu –  8.6. třídní schůzky ( v místnosti 3.tř. v 1.posch.)     14.6. – orientační běh (vhodné oblečení a pití)    22.6. – Botanicus ( 8 – cca 13hod.)     22.6. – Akademie ( 17 – 19 hod.)    27.6. – předávání knižních odměn.

Prosím všechny rodiče, aby denně dětem prohlíželi vlasy (vši).

Věra Brigantová

 

Důležité upozornění

Oznamujeme Vám, že v pátek 2. června 2017 bude z provozních důvodů omezen provoz školní družiny do 16.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Měsíc duben ve třídě 2.B

První dny měsíce strávily děti na škole v přírodě ve Šlovicích. Počasí jim nebylo zrovna nakloněno, přesto se vrátily spokojené se spoustou zážitků. V dubnu se také v ŽK objevily známky a hodnocení za 3.čtvrtletí školního roku. Těm, kteří si chtějí známky vylepšit, zbývá cca jeden měsíc času.  Čj – psali jsme opakovací prověrku, která dopadla celkem dobře Nyní probíráme slovní druhy. Už umíme bezpečně rozpoznat podstatná jména, slovesa a předložky. V následujících hodinách na nás čekají další slovní druhy.  Prv – také jsme psali prověrku, jejíž výsledky byly přímo skvělé! Nyní probíráme kapitolu „Na louce“- květiny a rostliny v naší přírodě na jaře. V uplynulých 14 dnech zavítal do naší třídy spolužák Adam Volek, který žije s rodiči ve Švýcarsku. Své jarní prázdniny strávil s námi ve výuce. Když se s ním stihly děti skamarádit, tak už se (bohužel) zase vracel zpět do Davosu. Na konci měsíce zavítal do školy divadelní soubor Karavana s poučným interaktivním představením o Evropě.

Co nás čeká?  31.5. – cyklojízda na ZŠ Meteorologická (přihlásilo se 8 žáků),    22.6. – školní akademie