Obsah rubriky: 3.B2018

Halloweenské strašení

Vážení rodiče,

ráda bych Vás jménem Spolku rodičů pozvala na další Halloweenské strašení, které se bude konat v úterý 23. října 2018 od 16 hod u školy. Bude pro Vás připraven maškarní průvod Písnicí, dlabání dýní, ochutnávka strašidelných koktejlů a táborák s opékáním buřtů.

Moc prosíme šikovné maminky či babičky o donesení domácích dobrůtek, aby nám děti do opekání buřtů vydržely 🙂

Registrace probíhá zde.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Kateřina Kubínová

Dny pro záchranu života II

Vážení,

ve škole se zítra a pozítří budeme  připravovat na život tak trochu jinak.

Pro každou třídu je připraven dvouhodinový program v rámci vyučování.

Více informací o programu najdete v odkazu.

 

Sběr papíru

Sběr starého papíru se uskuteční v týdnu od 24.9. – 27.9. 2018. Kontejner bude přistaven na parkovišti školy. Děkujeme R.Dubová

Upozornění

Prosíme všechny rodiče, kteří vozí své děti autem, aby využívali parkoviště pod plochou a do školy své děti vedli přes areál základní školy. Nezastavujte před školou, ohrožujete tím žáky naší školy V ulici před školou je zákaz zastavení, který musí být dodržen. Policie vyhodnotila dopravní situaci před školou jako dostatečně bezpečnou v případě, že budou dodržována pravidla silničního provozu stanovená v této mimořádné situaci.

Prosíme o zvýšenou ohleduplnost a snížení rychlosti i v přilehlých ulicích.

Vedení školy

Důležité upozornění

Z důvodu technického selhání programu žádáme rodiče o opětovné navolení obědů na měsíc září.

Děkujeme za pochopení

Vedoucí ŠJ Piewaková

Oznámení

 

Z důvodu rekonstrukce Libušské ulice v Písnici je v ulici Ladislava Coňka vedena objízdná trasa včetně autobusů MHD. Z tohoto důvodu byla pod základní školou upravena plocha pro parkování aut. Prosíme všechny rodiče, kteří vozí své děti autem, aby využívali parkoviště pod plochou a do školy své děti vedli přes areál základní školy. V ulici před školou je zákaz zastavení, který musí být dodržen z výše uvedených důvodů.

Prosíme zvýšenou ohleduplnost a snížení rychlosti i v přilehlých ulicích.

Děkujeme za pochopení.

Jak bude vypadat 3. 9. 2018

Sraz všech žáků bude v 8:00. Děti se shromáždí na hřišti školy u své paní učitelky.
Vyučování v prvním týdnu školního roku 2018/19:
žáci 2. – 5. ročníků:

  1. 9. – 8:00 – 8:45
  2. 9. – 8:00 – 11:40

Od 5. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhů.
Družina bude otevřena 3. 9.  do 15:00. Od 4. 9. bude zahájen běžný provoz.
Školní jídelna bude v provozu od 4. 9.

Třídní schůzky k zahájení nového školního roku se pro 2. – 5.roč. konají  6. 9. 2018 od 17,30h.

 


 

Informace pro žáky 1. třídy
Každý prvňák bude pasován na školáka na školním hřišti.
Po slavnostním přivítání si paní učitelka třídní odvede děti k sobě do třídy. Rodiče prvňáčků budou mít možnost vše sledovat a zaznamenávat. V první třídě proběhne přivítání žáčků třídní učitelkou. Všichni dospělí budou vyzváni, aby opustili třídu a nechali děti s paní učitelkou o samotě – v této době budou mít rodiče možnost své dítě zaregistrovat ke školnímu stravování a zapsat do školní družiny ve školní jídelně v přízemí budovy.
3. 9. v cca 9:00 budou probíhat třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků – organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram prázdnin, rozvrh apod. Děti si převezmou paní vychovatelky ze školní družiny. Schůzka potrvá přibližně jednu hodinu.
První školní den prvňáčků bude končit po třídní schůzce v cca 10:00 hodin, kdy si rodiče své děti vyzvednou ze školní družiny.
Další výuka bude probíhat u žáků 1. třídy takto:
     4. 9. – 8:00 – 9:40

     5. 9. – 8 .00 – 10:40

     6.9. – 7. 9. – 8:00 – 11:40

Těšíme se na Vás!!

Jana Daňhelková

Prázdniny a volné dny ve školním roce 2018 / 2019

Státní svátek 28. 9. 2018
Podzimní prázdniny 29. 10. – 30. 10.  2018
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Vysvědčení za 1.pololetí 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2. 2019
Jarní prázdniny 11. 2. – 15. 2. 2019
Velikonoční prázdniny + pondělí velikonoční 18. 4., 19 . 4. + 22. 4. 2019
Zápis do 1. třídy + volno ředitele školy 26.4. 2019
Státní svátek + volno ředitele školy 8. 5. 2019 + 9. a 10. 5. 2019
Vysvědčení za 2.pololetí + volno ředitele školy 27. 6. 2019 + 28.6. 2019
Hlavní prázdniny 29. 6. – 1. 9. 2019

Hledáme nového pana školníka

Vážení,

hledáme do svého kolektivu pana školníka na 20 hodin týdně nebo i méně.   Nástup od 1.9. 2018 nebo dle dohody.

Můžete napsat na adresu:  reditelka@zspisnice.info nebo volat na telefonní číslo  603 532 049  nebo 261 911 451 nejlépe v době od 8 do 15 hodin.

Také se můžete dostavit do školy ve dnech 13.8.-31.8. k osobnímu pohovoru s vedením školy.

Výhodou je bydliště v blízkosti školy.

 vedení  školy

Prázdniny


Letní prázdniny 2018 probíhají v termínu od 2. 7. do 31. 8. 2018.

Po dobu letních prázdnin bude ve škole pouze částečný provoz. Veškeré schůzky je třeba si domluvit emailem nebo telefonicky.

Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. 9. 2018.

Jana Daňhelková