Category Archives: Týdenní plány

TÝDENNÍ PLÁN

14. školní týden 1. 12. – 5. 12. 2019

ČESKÝ JAZYK

Nové písmeno J, j. Slab. do str. 15, Prac. sešit do str. 5, Pís. do str. 17

MATEMATIKA

Záznam změny. Matem. do str. 57. Procvičuji si sčítání a odčítání do 10.

PRVOUKA

Z čeho vyroste strom? Co může být nebezpečné, když bych šel ze školy sám?

Dalším tématem v Prvouce bude RODINA. Děkuji, že děti přinesou Vaše rodinné foto, které mohou nechat ve škole.

AJ

Nová slovní zásoba – geometrické tvary viz učebnice zde a nová píseň THE COLOUR SONG, pracovní sešit str. 22, 23

SDĚLENÍ RODIČŮM

10. 12. nás čeká nejen vánoční jarmark, ale také po skončení jarmarku vánoční besídka pro rodiče. Těšíme se na co největší účast.

Prosím ty rodiče, kteří nedostávají ode mne společné emaily, aby mi sdělili. Některým rodičům se již podařilo obnovit kontakt.

Prosím o podepisování domácích úkolů a pracovních listů, které děti přinesou. V ŽK s Krtečkem kontrolujte sdělení, které je vzadu a též podepište, pokud tam budete mít nějakou zprávu.

Slabikář si děti zatím budou nechávat ve škole a domů budou nosit pracovní sešit, aby neměly tak těžkou tašku.