Category Archives: Týdenní úkoly a učivo

Učivo a úkoly

Na týden 20.1 – 27.1.2020:

ČJ – recitace básně, soustředíme se na výrazný přednes, hlasitý, pomalý

– tvrdé a měkké souhlásky

M – násobení do šesti, počítání do 100

AJ – téma jídlo, vazby: DO YOU LIKE…._? I LIKE…. I DON´T LIKE….

PRV – hygiena, lidské tělo

DOMÁCÍ ÚKOLY:

AJ M ČJ Zvíře : medúza nebo lama
Ps str. 33 Ps str. 20/1, 20/2 Dokončit cvičení do str. 17    Do sešitu s myškami  přepis cvičení z učebnice str. 58/4a

Týdenní úkol a učivo

z 13.1 na 20.1.:

ČJ – Hledáme vhodnou básničku na recitační soutěž. Učíme se zpaměti minimálně 12 veršů. Na středu opět svou knížku na čtenářskou dílnu.

AJ – Ve středu nás čeká divadlo v angličtině.

M – ve čtvrtek máme projekt OBCHOD.

DÚ:

AJ M ČJ Zvíře : Krokodýl nebo hyena
Na čtvrtek PS str. 31. Na pondělí čtení textu v uč. str. 26 Dog or cat. Vyber si dvě cvičení z : 22/1, 22/3, 22/4 nebo 23/2 Píšeme 5 označených řádků v písance.

Z 7.1. na 13.1.:

ČJ – měkké a tvrdé souhlásky, DÚ 39/6, 41/6 a tři věty v doplňovačkách

M – počítání do 60 ti, začínáme rýsovat, DÚ: dopočítat str. 53

AJ – DÚ – ofocený list – najít a napsat slovíčka potravin

ZVÍŘE: RYS nebo ŽIRAFA

Týdenní úkol a učení pro nemocné

Týdenní úkol (do 7.1.2020)

AJ M ČJ Zvíře : srnka nebo jelen
PS 37/2 + DOPORUČENÉ CVIČENÍ A HRY NA WWW STRÁNKÁCH 2. TŘÍDY PS 2. díl  Str. 50 Čtení vlastní knihy + ps str. 35/7

učivo:

AJ – SLOVNÍ ZÁSOBA 4. lekce – umět psát 6 slovíček ze str. 24, slovíčka Christmas, písničky Little Snowflake, We wish you, Jingle Bells, výslovnost trénujeme na básničkách pracovní sešit str. 17, 27, 37.

ČJ – učíme se měkké slabiky. PS str. 34 – 37.

M – násobilka 4, ps str. 10, 11, 50.

Týdenní úkol a učivo pro marody

9.12. – 18.12.

AJ: DÚ – projekt tričko – do červeného sešitu přepíšeme anglický nápis na tričku. Můžete-li vezměte si ve čtvrtek a v pondělí tričko s anglickým názvem :-), učivo: píšeme dopis Gregovi podle učebnice str. 21, poslech a čtení příběhu Colin in Computerland – str. 22 a učíme se nová slovíčka – str. 24. Pracovní sešit do str. 29

ČJ – Recitujeme báseň Vánoce mám nejradši, čtenářská dílna ve středu, diktát, psaní u/ú/ů, písanka do str. 26, ps do str. 33, – alespoň tři věty v Doplňovačkách.

M – Začínáme s násobilkou, násobky dvou a tří, oblékáme krychli – PS str 5-9 + str. 49, DÚ 10/4

Zvířátka – opakujeme, co jsme se naučili, opakujeme anglické věty. Zájemci mohou psát o JEDNOROŽCI.

Pro marody a týdenní úkol

Připomínám básničku na pondělí 9.12.

Úkoly na pondělí 9.12.

AJ M ČJ Zvíře : Mravenci + věta v angličtině.
PS 26/2 Čteme 27/1 PS 2. díl 53/1 Přepiš věty do sešitu s myškami, uč. str. 36/ cv. 2a

Učivo v sešitech do 6.12.:

ČJ – prac. sešit str. 28, 29, písanka do str. 24, čteme knížku O skřítkovi Lojzíčkovi, učíme se básničku Vánoce mám nejradši, píšeme věty v doplňovačkách.

M – dokončili jsme první díl matematiky, v pracovním sešitě – 2. díl máme na str. 53/1 a 2 a str. 6,7. Počítáme do 40ti.

AJ – pracovní sešit str. 25,26.