Category Archives: Procvičování na PC

AJ – popis osoby

Describing people

pracovní sešit Happy Street 1 60/1: Nakresli a vybarvi podle popisu:

  1. The man has got short brown hair.
  2. The woman has got long brown hair.
  3. The girl has got long blond hair.
  4. The boy has got short black hair and the baby has got short blond hair.

pracovní sešit Happy Street 1 62/1: Napiš čísla podle popisu:

  1. Number one is a dog. He´s fat.
  2. Number two is a girl. She´s tall.
  3. Number three is a man. He´s old.
  4. Number four is a girl. She´s short.
  5. Number five is a man. He´s young.
  6. Number six is a dog. He´s thin.

AJ ps str. 64/1

1 She is tall and thin. She´s got long black hair.

2. He is tall and fat. He´s got short blond hair.

3. She is old. She´s short and thin.

4. He is short and thin. He´s got short black hair.

Procvičování na PC

MATEMATIKA

čj . párové souhlásky, i/y, u/ú/ů

AJ – testík

déčko

Učivo a procvičování

Na týden od 10. do 17. 2.2020

ČJ – procvičujeme psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní vět, píšeme diktát, (z učebnice str. 56/11) čtení vlastních knih a jejich zápis do čtenářského listu, hledáme informace v textu. PS 2. díl str. 4,

Procvičování na PC: ČJ – doplňování u ú ů, safari , i/y, trenažér,

M- Počítání do 100, násobení (malá násobilka 0 – 6), číselné pavučiny, zapisování do tabulky. Pracovní sešit do str. 40

M – PROCVIČOVÁNÍ ZDE

PRV – Povolání, učebnice do str. 41, ps do str. 32

AJ – 5. lekce – At the park, učebnice str. 32 – 36, umíme psát slovíčka ze str. 32 na pátek, ps str. 39 – 43.

UČEBNICE HAPPY STREET 5. lekce, sloveso MÍT – TO HAVE, AJ s bílou paní, AJ s Hurvínkem

Zadání týdenního úkolu :

AJ M ČJ Zvíře : delfín
Psaní číslic 11 – 20 + cvičení v PS 40/2 Ps str. 35/2, 3, 4   Přepsat z učebnice 60/13 a) do červeného sešitu.

PC procvičování

ČJ – písnička na měkké a tvrdé souhlásky

měkké souhlásky,

tvrdé souhlásky

CIRKUS,

trénování,

zvířata v Zoo, ponožky

MATEMATIKA

odhad počtu

AJ – slovíčka, JÍDLO