Category Archives: 1.A

Učivo v 1.A do 17.9.

Rozvrh: Příští týden se ve čtvrtek 23.9. třídnická hodina (v rozvrhu označena jako TH) konat nebude. Po vyučování od 11.40 budou děti ve ŠD.

Hygiena: Mockrát děkuji žákům, kteří rychle zareagovali a požadovanou hygienu přinesli do třídy.

Č E S K Ý J A Z Y K

Do školy nosíme zatím jen ŽA a PÍ (velkého formátu s názvem Moje první psaní), prosím obě učebnice nosit na každou hodinu ČJ.

ŽA po str. 4, PÍ po str. 9 (před psaním vždy procvičovat ruce pohybovou písničkou, kterou jsem děti naučila – text přikládám).

Procvičujeme orientaci (nahoře, dole, vpravo, vlevo, vpředu, vzadu), procvičujeme i v tabulkách (řádek, sloupec – najdi obrázek, který je….). (např. „Jaký obrázek je ve druhém řádku a druhém sloupečku?“…)

M A T E M A T I K A

PS po str. 15. Trénujeme počet to pěti. Známe číslice 1, 2, 3.

P R V O U K A

Jsem školák. Blízké okolí školy. Učeb. po str. 7 (včetně).

A N G L I Č T I N A

Učeb. po str. 2, PS.

V Ý C H O V Y

VV – malovali jsme portrét – svého spolužáka v lavici.

Děkuji za spolupráci a přeji hodně zdraví všem rodinám. Klidný víkend.

logická olympiáda

Naše škola se letos opět účastní soutěže pořádané MENSOU ČR Logické olympiády. Účast je možná už pro žáky prvních tříd, tedy pro všechny žáky naší školy.

Základní kolo pro 1. a 2. třídy proběhne 22. – 28. 10 ve škole, pro žáky 3. – 5. tříd 1. – 7. 10.

Podmínkou je REGISTRACE, která musí proběhnou zákonnými zástupci žáka od 1. – 30.9.2021 na stránkách :
https://www.logickaolympiada.cz/
– klikněte vpravo na VSTUP DO SOUTĚŽE, CHCI SE ZAEGISTROVAT – dále postupujete podle pokynů. Na každý ročník soutěže je nutné se registrovat znovu, po registraci zákonní zástupci musí potvrdit souhlas.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM,
KTEŘÍ UMOŽNÍ SVÉMU DÍTĚTI SE SOUTĚŽE ÚČASTNIT.

Info také : http://www.zspisnice.info/wp-content/uploads/2021/08/Letak-LO-2018-vetsi.pdf

BEZPEČNĚ DO ŠKOLY

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků
ve spolupráci s  oddělením prevence Městské policie hl. m. Prahy  a firmou Bikeclinic z Písnice pro své žáky pořádá akci

BEZPEČNĚ  DO  ŠKOLY.

Uskuteční se v pátek 3.9. v dopoledních hodinách během vyučování.
Žáci si v doprovodu své třídní učitelky nebo učitele zopakují informace o bezpečné dopravě a  své znalosti si otestují.
Děti z  druhých až pátých ročníků si mohou (není to povinné )
do školy vzít kolo (a helmu) nebo koloběžku a vyzkoušet si jízdu zručnosti, která pro ně bude připravena na hřišti a parkovišti u školy.

Parkování kol a koloběžek proběhne v pátek dle vyznačených instrukcí, nezapomeňte si zámeček. 🙂

Zahajuji spolupráci

Vážení rodiče,

zdraví Vás Vaše třídní učitelka. Všem jsem Vám odeslala e-mail se vstupními informacemi o prvním týdnu školního roku v 1.A. Můj „rodičovský“ e-mail list respektuje Vámi uvedené kontakty zejména hlavního rodiče uvedeného pro kontakt se školou. Prosím ozvěte se na mou e-mailovou adresu (olga.kretikovazavináčzspisnice.info), pokud Vám e-mail nedošel.

Hezký začátek školního roku se svým novým školákem přeje 🙂

Vaše třídní Mgr. Olga Kretíková

Změna plateb za školné a stravné

Vážení rodiče,  

od 1.9.2021 zvyšujeme platby za školné  a stravné.

ŠKOLNÉ  VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Od 1. 9. 2021 zvyšujeme měsíční  platbu za ŠD z 210 Kč na 250 Kč.  

Platba za 1. období  od   09-12/2021 je  1 000,- Kč.

Platba za 2. období   od  01-06/2021 je  1 500,- Kč.

STRAVNÉ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Cena oběda se stanovuje s ohledem na úpravy cen potravin.  Od 1. 9. 2021 se řídí finančními limity na nákup potravin podle vyhlášky MŠMT  272/2021 ze dne  14. 7. 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Žáci jsou zařazování do kategorie strávníků podle data narození. Do věkových skupin jsou strávníci zařazování na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle bodu 1 až 3.

1. věková skupina:  7-10 let

2. věková skupina: 11-14 let

3. věková skupina 15 a více let

Žáci, kteří dosáhnou ve  školním roce  /1.9.-31.8./ 11 let, budou patřit do 2. věkové skupiny.

Strávníci: 7-10 let              34,- Kč trvalá platba    22x   záloha    750,-

Strávníci:  11-14 let           36,- Kč  trvalá platba   22x   záloha     750,-

Strávníci:  15 a více let      38,-Kč  trvalá platba    22x   záloha     830,-

Cizí strávníci:                      72,- Kč trvalá platba    22x   záloha  1 500,-

Děkujeme za pochopení