Obsah rubriky: 5. třída

Informace o výletě 1. a 5. třídy do Jizerských hor


Termín: 3. – 7.6.2019

Ubytování a stravování: chata Javor, Jindřichovice

Program: turistika, sportovní a pohybové hry, soutěže, bojovka, diskotéka, rozhledna Bramberk, exkurze Mini ZOO Hrabětice, HUSKIES…

Cena: 3 200 Kč

Platba: Zálohu 1 600 Kč (nebo celou částku 3 200 Kč) zaplatit do 15.3.2019

            Doplatek 1 600 Kč do 15.5.2019

            Na účet školy: 2500621187/2010, 

specifický symbol akce: 71001          

variabilní symbol: číslo žáka v žákovské knížce

Sáňkování, bobování

Vzhledem k zimnímu počasí využijeme pražský sníh k radovánkám. Zítra půjdeme na 5. – 6. h. ven na sníh. Prosím, aby děti měly teplé oblečení, čepice, rukavice a pořádné boty . Samozřejmě boby a sáňky s sebou. Pro jistotu si do školy přinesou i sešit na Př a M.

Ve středu se naopak místo TV budeme učit Př. a M.

Leden v páté třídě

Leden a pololetní klasifikace je za námi. Zvládli jsme to výborně a dvanáct vyznamenání je nám odměnou za odvedenou práci . Radost nám udělali i spolužáci, kteří zvládli úskalí logických úloh matematické olympiády a návštěva Planetária. Uzavřela tím úspěšný projekt Vesmír. V Planetáriu jsme si to opravdu užili. Zajímavý byl celý naučný program, ale i interaktivní výstava v předsálí. Někteří si zkusili i jízdu ve vesmírném vozidle po Měsíci a Marsu.

V únoru nás čekají v ČJ zájmena, v M konečně desetinná čísla a krychle i kvádr, Vl – Ze pokračujeme projektem Evropa nás baví , v Př začneme novou kapitolu Člověk.

Akce na únor :

6.2. fotografování do ročenky

9. – 17.2. jarní prázdniny

8.2. pokračování soutěže v informatice

19.2. školní kolo recitační soutěže Lipový květ

25.2. anglické divadlo ve škole

28.2. Den otevřených dveří

Výsledky oblastního kola matematické olympiády

30. 1. 2019 proběhlo oblastní kolo matematické olympiády na gymnáziu Nový Porg. Naší školu reprezentoval pětilístek páťáků – V. Dykastová, D. Škrob, O.Viklický , L. Trávníková a J. Perkner. Všem děkujeme za hezké výsledky a blahopřejeme Lauře i Jonášovi, kteří ze 124 účastníků získali titul úspěšný řešitel matematické olympiády.

Jonáš s 12 body z celkového počtu 18 bodů obsadil 26. – 38. místo

Laura s 9 body obsadila 55. – 62. místo.

Poslední lednový týden

V posledním lednovém týdnu proběhne výuka podle rozvrhu v pondělí a v úterý.

Ve středu se vybraní žáci zúčastní obvodního kola matematické olympiády a výuka jim končí návratem do školy a obědem ve školní jídelně v 11.40 h.Pokyny s místem srazu a potřebnými pomůckami i vedoucím akce už děti obdržely. Ostatní žáci navštíví Planetárium. Učíme se první hodinu – geometrii, všechny pomůcky mají děti ve škole. Předpokládaný návrat je mezi 13 – 13.30 h. a výuka končí obědem ve školní jídelně. Podrobné pokyny k akci už děti dostaly. Nezapomenou na čip do ŠJ !

Ve čtvrtek bude místo Př –  Ze ! Vysvědčení si rozdáme poslední vyučovací hodinu a děti si donesou pevné desky.

V pátek 1.2. jsou pololetní prázdniny.

Poslední termín odevzdání přihlášek na gymnázia je v pondělí 4.2.

Květnový výlet do Německa

Vážení rodiče,

rozdala jsem dětem všechny informace k jednodennímu výletu s CK Výuka jinak! , který se uskuteční 2.5. 2019 ( čtvrtek ). Vedoucí zájezdu je paní učitelka Jitka Tichá. Prosím pečlivě si je prostudujte. Pokud se rozhodnete pro účast Vašeho dítěte, prosím obratem pošlete vyplněnou závaznou přihlášku. Zároveň je třeba, aby děti měli platný pas popř. dětský občanský průkaz (cizinci i povolení k trvalému pobytu), který budeme s předstihem kontrolovat. Dále Vás prosíme o zaplacení částky 1 200 Kč do 5.2. 2019 na účet školy.

č.ú.  2500621187  / 2010

v.s.  číslo žáka v ŽK

zpráva pro příjemce :    TF 5 – N

Aktuální změny a výsledky školního kola 68. ročníku matematické olympiády

V pátek 11.1. test Vl – Ze    Německo, Rakousko

Změna rozvrhu bude platit od 21.1. 2019

Dnes jsem dala dětem domů jeden výtisk pro osobní potřebu i jako  informaci rodičům.Do ŽK si vylepíme nový rozvrh až v pátek 18.1., aby se to dětem nepletlo. Jsou tam jen dvě větší změny – v úterý má pokročilý NJ od 8.45 h. a začátečníci od 8.00h. Výuka v úterky bude končit vždy až ve 13.30 h. Další změna se týká prohození rozvrhu – Př bude 2x týdně – út, čt a Vl – 1x týdně ve st.

Prosím opět kontrolujte dětem hlavy, ve škole se vyskytly vši.

 

Výsledky školního kola matematické olympiády :

1. – 3. místo – 7 b.  D.Škrob, O.Viklický, V.Dykastová

4.místo  – 8.b.  L.Trávníková

5.místo – 10 b. J.Perkner

Všichni účastníci se stali úspěšnými řešiteli a věříme, že postoupí do obvodního kola soutěže. Gratulujeme !

Děti, které si budou podávat přihlášku na gymnázium donesou vyplněné přihlášky ke kontrole, zapsání známek  a potvrzení v pondělí 28.1.2019 . Děkuji

Leden v 5.třídě

V lednu nás čekají v ČJ – přídavná jména, v M – velká čísla nad 1 000 000 a začneme desetinná čísla, geometrie se zaměří na konstrukci čtverce, obdélníka, výpočet obsahů i složitějších útvarů a převody jednotek obsahu, Př – Vesmír, Vl – dě – Národní obrození – krátkodobý projekt zařazený i do hodin Čj a Vv, Vl – ze – rozdělení Evropy , státy a jejich hlavní města, povrch Evropy + pokračujeme prezentacemi jednotlivých států v celoročním projektu Evropa nás baví ( slavnostní zakončení projektu je plánováno na konec března )

Důležité termíny a akce :

8. 1. út – změna v rozvrhu – místo Vl – dě bude Aj

9.1. st – test Př- půda

10.1. čt – pololetní prověrka Čj

15.1. út – test Vl -dě – začátky NO + rok 1848, referáty na významné osobnosti z období NO

16.1. st – pololetní prověrka M

17.1. čt – změna v rozvrhu – místo Aj bude Vl – dě – Národní obrození

22.1. út – pololetní klasifikační porada

23.1. st – preventivní program Vztahy ve třídě – Proxima Sociale

30.1. st – návštěva Planetária – Vesmír kolem nás ( po 1. vyuč.h. )

31.1. čt – předání pololetního vysvědčení

1.2. pá – pololetní prázdniny

6.2. st – focení na ročenku – prosím neplánujte na tento den výjezdy ani lékařské prohlídky

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.

Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 14:00 hodin máte příležitost si prohlédnout prostory školy, zhlédnout dopolední vyučovací hodiny, práci ve školní družině a pohovořit s vedením školy.

Těšíme se na Vás!!

vedení školy, paní učitelky a naši žáci

Pomůcky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zdravím v novém roce a přeji , aby byl pro Vás všechny rokem radostným a optimistickým.

Předvánoční tvoření značně vyčerpalo v hodinách Vv a Pč zásoby tubičkových lepidel.

Prosím kupte dětem do příštího týdne novou velkou tubičku na druhé pololetí.

Děkuji    Schilhartová