Category Archives: Absolventi 2018-2019

Krásné léto

Vážení rodiče, milé děti !

Tak už to začalo. Báječné léto plné slunce a letních dobrodružství. Přeji všem šťastně prožité prázdninové chvilky a načerpejte hodné nových sil. Děkuji za překrásný konec školního roku, který jste mi připravili !

Se srdečným pozdravem a milou vzpomínkou se s Vámi loučí Vaše třídní Zuzana Schilhartová

Poslední akce

Dětem jsem dnes vrátila zbytek peněz z třídního fondu – 191 Kč/ žák.

Zbytek vybraných peněz na dárek jsem se rozhodla použít s dětmi na poslední třídní akci, která se uskuteční odpoledne 27.6. po předání vysvědčení. Půjdeme na bowling do Kamenného Dvora. Sraz je před školou ve 13.55 h. Předpokládaný konec akce v 15.00 h. Děti je možné si vyzvednout v 15.00h. v restauraci nebo půjdou domů bez doprovodu. Děkujeme moc za sponzorský dar všem rodičům 🙂 !

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc a spolupráci na včerejší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej Vámi připraveného občerstvení se podařilo vybrat téměř přesně 10.000,- Kč!

Teď už všem přeji klidné a pohodové léto a těším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

Volno ředitelky školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   28.6. 2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je příprava budovy školy na prázdninové opravy a příprava nového školního roku.  

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 24.6. 2019                                                        Mgr. Blanka Chýlová

Pondělí

Dnes jsem všem dětem,které chodily na obědy a odevzdaly čip, vrátila zálohu 125,- Kč.

Zítra prosím hadřík na vyčištění šatních skříněk.