Category Archives: 5. třída

Krásné léto

Vážení rodiče, milé děti !

Tak už to začalo. Báječné léto plné slunce a letních dobrodružství. Přeji všem šťastně prožité prázdninové chvilky a načerpejte hodné nových sil. Děkuji za překrásný konec školního roku, který jste mi připravili !

Se srdečným pozdravem a milou vzpomínkou se s Vámi loučí Vaše třídní Zuzana Schilhartová

Poslední akce

Dětem jsem dnes vrátila zbytek peněz z třídního fondu – 191 Kč/ žák.

Zbytek vybraných peněz na dárek jsem se rozhodla použít s dětmi na poslední třídní akci, která se uskuteční odpoledne 27.6. po předání vysvědčení. Půjdeme na bowling do Kamenného Dvora. Sraz je před školou ve 13.55 h. Předpokládaný konec akce v 15.00 h. Děti je možné si vyzvednout v 15.00h. v restauraci nebo půjdou domů bez doprovodu. Děkujeme moc za sponzorský dar všem rodičům 🙂 !

Poděkování za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc poděkovat za Vaší pomoc a spolupráci na včerejší Školní akademii. Za lístky do tomboly a prodej Vámi připraveného občerstvení se podařilo vybrat téměř přesně 10.000,- Kč!

Teď už všem přeji klidné a pohodové léto a těším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

Volno ředitelky školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   28.6. 2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je příprava budovy školy na prázdninové opravy a příprava nového školního roku.  

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 24.6. 2019                                                        Mgr. Blanka Chýlová

Pondělí

Dnes jsem všem dětem,které chodily na obědy a odevzdaly čip, vrátila zálohu 125,- Kč.

Zítra prosím hadřík na vyčištění šatních skříněk.

Školní akademie – prosba na rodiče

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych ještě jednou připomněla pozvání na Školní akademii, která se uskuteční příští úterý 25. června od 17 hod u školy.

Stejně jako minulé roky bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly přispějeme dětem na podzimní celodenní vzdělávací akci k výročí 30 let od sametové revoluce.

Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečení sladkého či slaného, přípravu misek s ovocem a zeleninou nebo domácí limonády.

Lístek do tomboly bude stát 20 Kč a koupit si ho můžete u nás, třídních důvěrníků, u prodeje občerstvení.

Těšíme se na vás!!

Spolek rodičů

Aktuality ke konci června

Ve čtvrtek 20.6. odpadá všem Nj – ráno od 7.00 h. Sraz před školou je 7.25 h. a odcházíme na program ekocentra Koniklec – Vodní svět Modřanských tůní. Návrat ke škole a konec výuky je asi kolem 12.30 – 13h . Ostatní důležité informace jste obdrželi na souhlasu s akcí.

V pátek 21.6. odevzdávají děti všechny učebnice, klíčky od šatny a čipy do školní jídelny. Je nutné, aby děti na nic nezapomněly. Konec výuky je ve 12.35 h!

V dalším týdnu bude výuka probíhat v pondělí 24.6. – středu 26.6. vždy od 8.00 h. – 12.35 h. !

Školní akademie se koná v úterý 25.6. odpoledne od 17 h. Prosím potvrdit v ŽK způsob odchodu dětí domů. Sraz před zahájením budeme mít v 16.40 h. u školního altánu.

Ve čtvrtek 28.6. se učíme je 1. hodinu a předáme si slavnostně poslední vysvědčení. Děti se se školou rozloučí posledním zvoněním v 8.45 h.

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 28. května 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Pozvánka na školní akademii

Pozvánka na Den otců

Milí rodiče a tentokrát zejména tatínci, 
rádi bychom Vám pomohli užít si letošní Den otců spolu s Vašimi dětmi opravdu výjimečně. 
Přijďte ve čtvrtek 13. června od 16 hodin na školní hřiště spolu s dětmi a můžete se těšit na hry, zábavu, hudbu i opékání buřtů.


Těší se na Vás Spolek rodičů a hlavně Vaše děti!