Obsah rubriky: 5. třída

Halloweenské strašení

Vážení rodiče,

ráda bych Vás jménem Spolku rodičů pozvala na další Halloweenské strašení, které se bude konat v úterý 23. října 2018 od 16 hod u školy. Bude pro Vás připraven maškarní průvod Písnicí, dlabání dýní, ochutnávka strašidelných koktejlů a táborák s opékáním buřtů.

Moc prosíme šikovné maminky či babičky o donesení domácích dobrůtek, aby nám děti do opekání buřtů vydržely 🙂

Registrace probíhá zde.

Děkujeme a těšíme se na Vás!

Kateřina Kubínová

Oslavy 100 let republiky

Školní projekt, kterým si chceme připomenout 100. výroční vzniku Československa vnímáme  jako obrovskou příležitost posílit výchovu k občanství, osobní statečnosti a společenské aktivitě.

19.10.2018   Do školy přijedou herci a uvidíme představení o okolnostech, které předcházely vzniku republiky. Představení se jmenuje 100 let ČSR.

Na památku tohoto výročí bude 19.10 vysazen náš národní strom – lípa  na zahradě školy.

24.10. 2018 zakončíme oslavy výletem na horu Říp.

Týden od 8.10.

Ve středu 10. 10. cvičíme díky příznivému počasí ještě venku.

V pátek 12.10. bude krátký testík na rovnice a zároveň platí zkrácené vyučování do 11.40 h.

V příštím týdnu v úterý 16.10. bude krátký test na baroko.

Změna v rozvrhu

V pátek  5. a 12. 10. končí výuka v 11.40 h. z důvodu konáni voleb v naší třídě.

Září

Září  páťákům uteklo rychle. Bylo ve znamení rozjezdu a slunečních dní.V průběhu celélho měsíce jsme postupně zopakovali většinu učiva ze 4. třídy a teď už se těšíme na nové poznatky. Dny pro záchranu života nám opět připomněly zásady první pomoci, oživování, ošetření omrzlin, popálenin i  jak se správně chovat, pokud vypukne požár. Praktické cvičení zvýraznil i zvukový signál požárního čidla, který se nesl celou školou. Hezkého počasí jsme využili nejen v hodinách Tv, které probíhaly na školním hřišti, ale i k trávení přestávek venku.

V říjnu začneme v matematice dělit dvojciferným dělitelem, v geometrii nás nově čeká úhel, měření velikosti úhlu úhloměrem. Opakování konstrukce čtverce a obdélníka, úhlopříčky, obvod, obsah . V přírodovědě dobereme pohyby Země a další probírané kapitoly budou vzduch, voda a začneme nerosty a horniny. Zeměpis věnujeme Praze, středočeskému kraji  a ČR jako dem. státu a součásti EU. Baroko a J.A.Komenský je učivo, které bude obsahem hodin dějepisu.

Akce na říjen :

4.10. Focení na vánoční sety

19.10. Divadlo – studio Karavana – 100. výročí vzniku ČR

24.10. Celoškolní výlet – hora Říp –  ke 100. výročí vzniku ČR

 

Hodiny Tv

Od této středy 26.9. budou děti na Tv jezdit do Junior klubu. Je třeba, abyste ve cvičebním úboru vyměnili venkovní sportovní obuv za vnitřní. Prosím světlou podrážku. Dále je zapotřebí, aby děti s sebou měly vždy  platnou lítačku ( nebo 2 lístky MHD). Děkuji

Dny pro záchranu života II

Vážení,

ve škole se zítra a pozítří budeme  připravovat na život tak trochu jinak.

Pro každou třídu je připraven dvouhodinový program v rámci vyučování.

Více informací o programu najdete v odkazu.

 

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z prvního jednání Spolku rodičů ve školním roce 2018/2019 konaného dne 6. září 2018.

Spolek_zápis_září 2018_final

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Sběr papíru

Sběr starého papíru se uskuteční v týdnu od 24.9. – 27.9. 2018. Kontejner bude přistaven na parkovišti školy. Děkujeme R.Dubová

Upozornění

Prosíme všechny rodiče, kteří vozí své děti autem, aby využívali parkoviště pod plochou a do školy své děti vedli přes areál základní školy. Nezastavujte před školou, ohrožujete tím žáky naší školy V ulici před školou je zákaz zastavení, který musí být dodržen. Policie vyhodnotila dopravní situaci před školou jako dostatečně bezpečnou v případě, že budou dodržována pravidla silničního provozu stanovená v této mimořádné situaci.

Prosíme o zvýšenou ohleduplnost a snížení rychlosti i v přilehlých ulicích.

Vedení školy