Category Archives: 3. třída

Aktuální informace pro příští týden

26.5. – TH – konec  výuky 12.35 h.

30.5. – úterý – závěrečná prověrka z matematiky

31.5. – středa – Cyklojízda – zúčastní se 10 žáků třídy. Přihlášky na cyklojízdu přinesou děti do pátku 26.5. Povinná helma, zkontrolujte prosím brzdy, lahev s pitím budou mít děti na na kole nebo v batůžku, popř. rukavice. Celý den bude věnován i ve škole dopravní výchově, sportování, výchovným činnostem. Děti si přinesou do školy penály, žk, svačinu, pití a sportovní úbor i ti, co nepojedou na cyklojízdu. Klíče od skříňky a čip do ŠJ.

1.6. – čtvrtek – třídní schůzky od 17.30 h. Na programu jsou informace k ŠVP, klasifikace, konec školního roku – akce. Poprosím, zároveň bude třeba poslat  do 22.6. na účet  2500621187 / 2010 variabilní symbol – číslo žáka v ŽK, specifický symbol – žádný, poznámka pro příjemce TF 3 –  700 Kč na pracovní sešity a učebnice pro příští školní rok ( AJ, NJ, M ).

2.6. pátek – focení žáků ( třída a skupinky )  –  TH, konec  výuky 12.35 h.

Během ŠVP 5.6. – 9.6. prosím nepřihlašujte – odhlašte obědy ve ŠJ

Vzhledem k cyklojízdě dojde i ke změně v rozvrhu – moje hodiny :   Po – Ma, Prv , Út – Ma, Ma,   St – Vv, Čsp, Tv, Tv, TH ,  Čt – Ma, Ma, Prv,  Pá – TH

Vši

Vážení rodiče!

S lítostí Vám oznamuji, že se ve třídě  stále opakovaně vyskytují vši. Tato situace je od začátku roku opravdu velmi nepříjemná z mnoha pohledů. Svědčí o velké bezeholednosti a nedodržování základních hygienických pravidel . Někteří z rodičů pravidelně a opakovaně myjí a kontrolují dětem hlavy,perou plyšové hračky, oblečení, povlečení, vynákládají nemalé finanční částky na zakoupení desinfekčních šamponů. Ale pokud  to ve třídě neudělají všichni rodiče současně u všech dětí, zase se mine snaha a odpovědnost většiny rodičů účinkem. Prosím proto důrazně i vzhledem k blížící se škole v přírodě, vynaložte tento víkend všichni patřičné úsilí . Já Vás podpořím ještě zprávou v ŽK  i u dětí, které nechodí do naší třídy, ale mají společnou ŠD. Dále prosím až do odjezdu o pravidelné provádění kontroly každý víkend. V případě výskytu vší dodržujte na odvšivení alespoň dvoudenní domácí režim. Děkuji a věřím v konečně lepší výsledky!

Důležité upozornění

Oznamujeme Vám, že v pátek 2. června 2017 bude z provozních důvodů omezen provoz školní družiny do 16.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Změna rozvrhu v týdnu 15.5. – 19.5.

Změna platí pouze v tomto týdnu :

Po – 8.00 – 12.35 h  ( místo Prv – M )

Út – 8.55 – 12.35 h ( místo Prv – M )

St – 8.55 – 11.40 (pouze  Aj, Hv, Čj )  !!!   Ranní ŠD je k dispozici

Čt – Zpívající les  8.00  předpokládaný konec 12. – 13.00 h

Pá – 8.00 – 12.35 h ( místo TH – M)

Na akci Zpívající les děti potřebují _ svačinu, pití, legitimaci MHD, propisku, nepromokavé boty a bundu, pláštěnku, klíčky od skříňky a čip do ŠJ.

Duben

Jarní duben nás všechny zaskočil zimním počasím, které ovlivnilo i naše školní aktivity. Odložit jsme museli ekoprogram Zpěvní ptáci, který se uskuteční v náhradním termínu ve čtvrtek 18.5. Hodně nás zaměstnaly přípravy na Velikonoce – v dílnách jsme si vyrobili pěkné beránky a vyzdobili třídu jarními motivy. Duben jsme věnovali v prvouce i rostlinám, jejich třídění a seznamováním s jednotlivými částmi rostlin. Pěstovali a pozorovali jsme růst fazole červené. Sluníčko nám snad dovolí porovnat naše získané znalosti s živou přírodou. V matematice jsme se naučili dělit se zbytkem, procvičovali jsme šipkové rovnice a jejich číselný zápis i se zápornými čísly, počítali a hledali zákonitosti ve stovkové tabulce, rozlišovali krychli a kvádr, určovali jejich objem, půdorys i nárys ve čtvercové síti a konsrukci čtverce i obdélníka s výpočtem obvodu a obsahu. V českém jazyce probíráme postupně slovní druhy  – aktuálně číslovky a ve   slohu nás bavila práce jak vytvořit charakteristiku rodičů. Angličtina nás vždy baví svými zajímavými projekty. Pro květen je to projekt měření, míry a  jejich odhady.

Klasifikace ve třetím čtvrtletí byla odměnou za vykonanou práci v předchozích měsících. Konec měsíce zakončilo pěkné představení divadla Karavana věnované Evropě. Pomalu nás naladilo na období letních prázdnin. Než se ale rozjedeme do různých koutů ČR i Evropy, čeká nás ještě v květnu :

vybrané chlapce fotbalový turnaj MC Donald´s cup

M- kruh,kružnice, koule, válec. jehlan, kužel, číselný výraz a schody, čelem vzad při krokování, čtverec v mříži

Prv – kapitola Živočichové

V pátek 5.5. proběhne třídnická hodina a výuka končí ve 12.35 h.

Perníková chaloupka

S konečnou platností jsme se dnes dozvěděli, že zítřejší akce ke Dni Země proběhne z důvodu špatného počasí v libušské sokolovně. Čas odchodu zůstává stejný (ve 14 hodin od školy), ale pravděpodobně se vrátíme o něco dříve (mezi 16.00 až 16.30). Doufáme, že si i tak děti akci užijí ☺.

Třídnická hodina

Tento týden v pátek se koná třídnická hodina , výuka končí ve 12.35 h.

Akce ŠD příští čtvrtek…

Ve čtvrtek 27.4.2017 pořádá Sokol Libuš akci ke Dni Země „Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem“. Jde o putování od Alberta Modřanskou roklí až k přehradě. Cestou budeme plnit úkoly a také se zapojíme do úklidu okolí.

Vaše děti se mohou této akce zúčastnit se školní družinou. Pokud se povede počasí, budeme se s dětmi vracet přes Cholupice. Proto je velmi nutné, aby děti měly pohodlnou turistickou obuv, svačinu a pití. Odchod od školy plánujeme na 14.00 a návrat kolem 17.00 hodin. V případě deště se akce bude konat v sokolovně, to bychom se vrátili určitě dříve. (Dotazník o účasti přinesou děti v pondělí.)

Keramika s Radkou Vlčkovou se tento den nebude konat, ale děti, které nepůjdou s námi, mohou mít lekci keramiky s Jitkou Jandovou ve 13.30 hod. (Jen prosíme o oznámení předem, děkujeme.)

Zpěvní ptáci

Vážení rodiče!

Z důvodu velmi chladného počasí a silného větru jsem zítřejší program Zpěvní ptáci zrušila. Myslím, že při tomto počasí by ptáčci stejně ani hlásku nevydali a ještě bychom to všichni odstonali. Akci přesuneme  na květen a o termínu Vás budu včas informovat. Zítra se děti učí podle rozvrhu a výuka končí ve 12.35 h. Připomínám, že v pátek je ředitelské volno.Všem nám přeji brzké oteplení :-) !

 

Ředitelské volno

Oznamuji, že na 21.4.2017 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení:

Zápis do 1. tříd

Zákonní zástupci žáků budou  informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Blanka Chýlová