Obsah rubriky: 4. třída

Školní akademie 2018

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych vás jménem Spolku rodičů pozvala na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii, která se bude konat ve čtvrtek 21. června od 17 hod na školním hřišti. Kromě vystoupení dětí z jednotlivých tříd proběhne slavnostní rozloučení s našimi páťáky a bude pro vás připravena tombola se zajímavými cenami.

Stejně jako minulý rok bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly se peníze použijí na nákup sportovního vybavení do školní družiny. Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečené sladké či slané nebo ovoce a zeleninu třeba v miskách nebo kelímkách.

Děkujeme a moc se na vás těšíme!

Kateřina Kubínová

 

Školní akademie 2018

V případě nepříznivého počasí proběhnou vystoupení ve třídách.

Ladislava Ondrouchová

Platba na pracovní sešity a sešity

Platba za pracovní sešity pro příští školní rok prosím  uhradit do 20.6.2018 !! 

700 Kč na třídní fond 4.tř.                   

č.ú. 2500621187/2010

v.s. číslo žáka v ŽK

s.s. žádný

zpráva pro příjemce  TF 4

Fotbalový turnaj ve školní družině…

Přesně za týden, ve čtvrtek 14. června, se uskuteční na školním hřišti přátelský fotbalový turnaj dětí 1. až 3. tříd mezi ŠD naší a ze ZŠ Meteorologická. Zájemce o hru z řad dětí nechte prosím v době vycházky (od 14 do 15 hodin) ve školní družině. Děkujeme 🙂 !

Kroužek Konverzace v Aj středa 6.6. se nekoná

Vážení rodiče,

zítra se  nekoná kroužek Konverzace v Aj z důvodu konání projektového týdne.

Ladislava Ondrouchová

Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Vážení zákonní zástupci,

na třídních schůzkách  7.6. 2018 budete  vyzváni třídními vyučujícími, abyste podepsali, že jste se seznámili s informacemi  školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Od 25.5. 2018 jsou tyto informace k dispozici  na webových stránkách školy v záložce O škole-GDPR nebo v tiskové podobě ve velké vývěsce u hlavního vchodu do školy.

Doporučujeme si přečíst informace  před třídními schůzkami, abyste pak mohli podepsat, že jste seznámeni s obsahem sdělení ve zmíněném dokumentu.

Děkujeme Vám za spolupráci

vedení školy

Květen a šikovní čtvrťáci

Květnové dny připomínaly svými teplotami blížící se prázdniny. Pěkné počasí doprovázelo i všechny akce tohoto měsíce. Na začátku jsme shlédli přírodopisný film Planeta Česko a po představení jsme ještě navázali pěknou procházkou podél Vltavy, kde jsme pozorovali vodní i zpěvné ptáky. Dopravní výchovu jsme procvičovali na dopravním hřišti Muzea Policie ČR, prohlédli jsme si tam i zajímavou expozici uvnitř muzea. Cyklistické dovednosti jsme zúročili na tradiční cyklojízdě koncem května, kde žáci naší třídy získali jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. Radost nám udělali i další žáci naší třídy, kteří obsadili ve výtvarné soutěži Vytvoř si svůj komiks 2. a 3. místo.Konec května svými barvami rozsvítil i barevný den. Čtvrťáci se oblékli do sluníčkově žluté a den si zpestřili i barevnou hrou a žlutou zdravou svačinkou. Tečku za květnem udělalo společné fotografování.

Z učiva máme téměř dokončenou vlastivědu – zeměpis i dějepis, přírodovědu i matematiku. Vprvní půlce června děti čekají ještě závěrečné prověrky   – 14.6.  z ČJ  a   15.6.  geometrie – trojúhelník . V ŽK na str. 30 mají děti uveden návrh klasifikace na vysvědčení.

Těšíme se na poslední školní měsíc a jeho akce :

4. – 8.6.   Projektový týden – program zveřejněn v předchozím článku

Upozorňuji, že na informovaném souhlasu byl chybně uveden konec středeční akce – platí čas 12.35 h., který je uveden i na webu třídy. Za chybu se všem rodičům omlouvám, děkuji za pochopení )

7.6.  Třídní schůzky od 18.00 h.

12.6. – 15. 6. Sběr papíru

12.6. Vybraní žáci třídy  – prezentace projektu Stavitelé města I.

12.6. Orientační běh – akce Spolku rodičů od 16.00 h.

13.6. Pestrý svět mokřadů – ekoprogram

19.6. Moje Lipany  – divadelní představení divadla Minor

21.6. Akademie školy  – od 17 – 18.30 h.

26.6. Poslední zvonění a předávání knižních odměn

27.6. Návštěva  ZooPraha

29.6. Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení

 

Prosím pro jistotu opět raději zkontrolujte dětem hlavy. Děkuji   Schil.

 

Pozvánka na orientační běh pro děti a rodiče

Jménem Spolku rodičů bych vás chtěla pozvat na orientační běh pro děti a rodiče, který bude startovat v úterý 12. června od 16 hod od školy.

Zájemce prosím o registraci zde

Tešíme se na vás!

Kateřina Kubínová

 

 

MDD v družině…

V pátek 1. června proběhne na školní zahradě mezi 14 a 15 hodinou zábavný program pro děti k MDD, který bude opět ukončen (samozřejmě při hezkém počasí 🙂 ) „studenou sprchou“!!

Horké dny…

Od zítřka 29. května budeme ve školní družině děti, které si přinesou plavky a ručník, na zahradě kropit 🙂 !! Hurá!!!