Obsah rubriky: 4. třída

Ředitelské volno a první květnové dny

Na pondělí 30.4.  je vyhlášené ředitelské volno . 

Následující školní vyučovací den je středa 2.5., kdy se uskuteční filmové představení Planeta Česko v Modřanském biografu. Výuka končí návratem ke škole mezi 12.35 – 13.00 h.

3.5. se děti učí 1. vyučovací hodinu – ČJ , a pak následuje akce s ekocentrem Koniklec – Pestrý svět mokřadů. Výuka končí návratem ke škole asi kolem 13.30 h. S sebou budou mít děti pevnou nepromokavou obuv, pláštěnku popř. jiné nepromokavé oblečení .

4.5. se učí podle rozvrhu a v průběhu dopoledne se ve škole uskuteční divadelní představení spolku Karavana.

V pondělí 7.5. proběhne výuka podle rozvrhu.

Ve středu 9.5. se uskuteční návštěva v dopravního hřiště ( v rámci dopravní výchovy ) spojená s prohlídkou Muzea Policie ČR. Výuka končí návrate ke škole mezi 12.35 – 13.00 h.

Na všechny mimoškolní akce budou děti s sebou mít svačinu, pití, opencard nebo lítačku popř. 2 přestupní lístky MHD. Akce jsou hrazeny z TF . Prosím vyplněné souhlasy s účastí na akci poslat zpět po dětech do 26.4.

 

Akce ŠD příští čtvrtek…

Ve čtvrtek 26.4.2018 pořádá Sokol Libuš akci ke Dni Země „Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem“. Jde o putování od Alberta Modřanskou roklí až k přehradě. Cestou budeme plnit úkoly a také se zapojíme do úklidu okolí.

Vaše děti se mohou této akce zúčastnit se školní družinou. Pokud se povede počasí, budeme se s dětmi vracet lesem. Proto je velmi nutné, aby děti měly pohodlnou turistickou obuv, svačinu a pití. Odchod od školy plánujeme na 14.00 a návrat kolem 17.00 hodin. V případě deště se akce bude konat v sokolovně, to bychom se vrátili určitě dříve. (Dotazník o účasti přinesou děti v pondělí.)

Volno ředitele školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   20.4. a 30.4. 2018 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvodem vyhlášení je zápis do 1.tříd pro školní rok 2018-2019  a kontrola zabezpečovacího sytému, údržba serveru.

Školní družina bude  30.4. v provozu. Více informací dostanete na třídních schůzkách 19.4.

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

Podpořte studentský projekt Second home

Vážení rodiče, milé děti,

Žákovský parlament souhlasil s podporou studentského projektu SECOND HOME.

Více info o akci najdete na letáčku.

V úterý 17.4. v rámci Dne Země přijdou studentky VŠE představit Útulek.

Studentky děkují za vaši podporu.

Žákovská knížka

V pátek 13.4. si vyjímečně ponechám ŽK  z důvodu zapsání hodnocení za 3. čtvrtletí. Prosím všechny rodiče, aby byli tak laskavi a  v pondělí 16.4. podepsali dětem čtvrtletní hodnocení v ŽK  – slovní, klasifikaci známkami  i termín třídních schůzek  ( nejpozději do 18.4. ). Děkuji    Schil.

 

Změna termínu třídních schůzek

Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 19.4. , ale již od 17.45 h ve 4.třídě – 1.patro.

Zároveň upozorňuji na termín testíku z Př – úterý 17.4. , Vl – Dě – Jiří z Poděbrad a Jagellonci 25.4.

Od 25.4. budou děti nosit ve středu Vl – Ze do odvolání . Budeme probírat kapitolu –  Půda a zemědělství v ČR.

 

Příměstský tábor BE HAPPY – Poznáváme ekosystémy 23.-27.7.2018

PT Be Happy -Ekosystemy_letak_a4_2018

Závazná přihláška PT BE HAPPY 2018

Tento týden odpadá kroužek Sborový zpěv

Tento týden ve čtvrtek 12. 4. 2018 mimořádně odpadá kroužek Sborový zpěv. Hodina bude nahrazena v červnu.

S pozdravem, O.K.

Letní příměstské tábory 2018

Vážení rodiče,

zahájili jsme přípravu letních PT pro vaše děti.

English Summer Camp 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Letní příměstský tábor Poznáváme ekosystémy 2018 v termínu 23.- 27.7.2018

PT pro děti MŠ 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Sledujte info v záložce Příměstské tábory

ESC_letak_2018

TV a další informace

Vzhledem ke stavebním úpravám v klubu Junior proběhnou hodiny TV 6. a 13.4. na školním hřišti. Prosím aby měly děti vhodné oblečení  na ven! – tepláky, trika, bundy a venkovní sportovní obuv. Jen v případě velmi nepříznivého počasí by se hodina TV přesunula do třídy.

Dále bych ráda rodiče upozornila, že 20. 4. v pátek je ředitelské volno. Tento den proběhne ve škole zápis do 1. třídy.