Obsah rubriky: 4. třída

Video Akademie 2017

Konec školního roku

Červen pro naší třídu začal výjezdem na školu v přírodě. Křivoklátské lesy, údolí Berounky a pěkné počasí vytvořily kulisu k hezkým zážitkům. V našich vzpomínkách zůstane návštěva elektroskanzenu, cáchání v Berounce i různé aktivity spojené s celopobytovou hrou. Sportování, objevování, soutěžení i výlety do okolí každému připomíná deníček ze ŠVP. Po návratu jsme zdárně zdolali úskalí orientačního běhu. Pochválit musíme všechny účastníky, prtože každý od loňska vylepšil svůj čas. V kategorii třeťáků zvítězila nenápadná dvojice dvojice Matyáš Legr a Daniel Škrob. Druhé místo patřilo nadšeným běžcům Jonáši Perknerovi a Ondrovi Viklickému. Na třetím místě se umístila smíšená dvojice Veronika Dykastová a Michal Vrňák. Závěrečným prověrkám a uzavírání klasifikace patřil další týden. Zvládli jsme to dobře, taže zbývající dny do konce prázdnin nám obavy z toho, jak dopadne vysvědčení, nedělaly. Závěr června patřil školní akademii. Ta se letos opravdu moc vydařila a velké poděkování patří za vzorně zvládnutou organizaci letošním páťákům i všem paním učitelkám, které s dětmi nacvičily pěkná vystoupení.  Naše třída se při dramatizaci a nácviku básně Král a vosa výborně bavila. Za úplně letního počasí jsme absolvovali prohlídku zoologické zahrady. Prohlídku ohrožených druhů zvířat doplněnou o odborné komentáře šikovné průvodkyně jsme začali u tučňáků. Štěstí na jsme měli i ve výběhu u akčních lemurů. Do okruhu prohlídky jsme postupně zařadili i návštěvu ledních medvědů, vyder, hrochů, slonů, antilop Bongo, žiraf a lam. Tajemství indonéské džungle, africký pavilon a pozorování ospalých orangutanů ukončilo příjemné dopoledne. Určitě se za rok do druhé poloviny zoologické zahrady vrátíme. Tečku za uplynulým rokem pak udělalo slavnostní předávání knih nejlepším žákům školy  a vystoupení páťáků na posledním zvonění.

Včerejší zakončení školního roku a předání vysvědčení odstartovalo pro děti radostné období prázdnin. Dobu odpočinku,dobu nových zážitků i dobu vzniku nových přátelství. Přeji dětem i rodičům, aby se jejich očekávání naplnila a aby prázdniny všem dodaly spoustu energie a inspirace. Ráda bych také poděkovala za milé dárečky a krásné květiny, které mě moc potěšily.

Hezké a veselé prázdniny a v září se budu těšit na odpočinuté čtvrťáky  :-)     Zuzana Schilhartová

Poděkování rodičům za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc a moc poděkovat za Vaší pomoc, spolupráci a účast na naší Školní akademii. Akce se myslím velmi podařila, vybralo se něco přes 9.000,- Kč! Vámi připravené občerstvení se téměř všechno prodalo a děti byly úžasné. Páťáci svým vystupováním působili jako profesionální moderátoři a přejeme jim tímto mnoho zdarů v jejich následujícím vzdělávání.

Přeji všem klidné a odpočinkové léto a teším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

 

Aktuality na pondělí 26.6.

V pondělí přijdou děti ve sportovním oblečení, plánuji část dne venku mimo budovu školy . S sebou si přinesou všichni penál, ŽK – kterou budou vracet, svačinu, pití, pokrývku hlavy a někteří mají zaplatit poškozené učebnice . Platbu  prosím v hotovosti , částku mají zapsanou v ŽK.

Zároveň připomínám platbu, která byla   do 22.6. !

 700 Kč  na účet  2500621187 / 2010 variabilní symbol – číslo žáka v ŽK,

specifický symbol – žádný, poznámka pro příjemce TF 3

Aktuality úterý

Dnes jsem vrátila dětem 100 Kč za čip

Sraz na akademii je ve čtvrtek 22.6.  v 16.45 h. u altánu na šk. pozemku

Prosím vyplňte v ŽK jak půjdou děti domů

Zatím zaplatilo částku 700,- Kč na pracovní sešity pouze 6 rodičů žáků, prosím o zaslání platby v co nejkratším termínu.

Pondělí

Prosím v pondělí si děti do školy přinesou :

  •  všechny učebnice – vygumované a slepené – Čj, AJ, M, Prv
  • klíčky od šatní skříňky – kdo nemá, musí si ho nechat přidělat, finanční náhrada není možná
  • kdo neodevzdal čip ŠJ – 3 žáci
  • kdo nezaplatil fotografie – asi 5 žáků
  • igelitovou tašku na výkresy

Děkuji

Školní akademie 2017

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii 2017, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 od 17.00 hod na školním hřišti. Škola ve spolupráci se Spolkem rodičů zajistila pódium a ozvučení, na kterém nám děti předvedou, co se pro nás naučily.

Jménem Spolku rodičů si Vás dovoluji požádat o spolupráci. Stejně jako v minulých letech bychom rádi ve stánku Spolku prodávali domácí výrobky. Prosím tedy šikovné maminky, babičky a další o pomoc s občerstvením. Vzhledem k letnímu období a další nabídce občerstvení Vás prosíme o přípravu slaného občerstvení (slané koláče a pečivo) a ovoce a zeleniny v libovolné formě (např. namíchané misky nebo prodej jednotlivých kusů určených rovnou k jídlu). Za vybrané peníze z prodeje a tomboly pořídí škola nové sportovní dresy pro děti.

Pokud nám chcete a můžete pomoci, dejte mi prosím vědět.

Moc děkuji a těším se na Vaší hojnou účast!

Kateřina Kubínová

 

Organizace konce školního roku

Vážení rodiče, konec školního roku s sebou přináší řadu aktivit a administrativních činností , proto pro lepší orientaci posílám jejich přehled v předstihu :

14.6. St – Orientační běh, 8.00 – 12.35 h., s sebou vhodné oblečení, pevná sportovní obuv, pití, svačina, čip do ŠJ, klíček od skříňky, penál

16.6. Pá – Výuka proběhne podle rozvrhu.Všichni odevzdají čipy a klíčky od šatní skříňky, je třídnická hodina – nácvik akademie a výuka končí ve 12.35 h.

19.6. Po – Výuka proběhne podle rozvrhu.Dále všichni donesou do školy všechny učebnice, které o víkendu doma slepí a vygumují vepsané údaje. Jedná se o učebnice : ČJ – uč. , M- uč. , Prv – uč.,  AJ – uč.   , PS ze všech předmětů dětem zůstávají. Zároveň připomínám platbu   –  do 22.6. na účet  2500621187 / 2010 variabilní symbol – číslo žáka v ŽK, specifický symbol – žádný, poznámka pro příjemce TF 3 –  700 Kč na pracovní sešity a učebnice pro příští školní rok ( AJ, NJ, M ).

20.6. Út – Výuka proběhne podle rozvrhu

21.6. St – Výuka proběhne podle rozvrhu

22.6. – 27.6. začíná výuka vždy v 8.00 h.  a končí ve 12.35 h.!

22.6. Čt – Kontrola učebnic a jejich předání , úklid šatní skříňky – nutný hadřík na vytření,odnést kufříky na VV,  poslední nácvik na Akademii, Akademie 17.00 h. – 19.00 h. Vzhledem k večerním hodinám prosím všechny rodiče, aby si děti na akademii vyzvedli osobně !

23.6. Pá – Návštěva ZOO Praha – Ohrožené druhy zvířat – prohlídka s průvodcem, sraz u školy 7.35 h.- návrat asi 12.30 – 13.00 h. S sebou v batůžku – pití, svačina, legitimace nebo přestupní jízdenka MHD, kapesné max. 100 Kč, oblečení přiměřené dle počasí , popř. pokrývka hlavy a sluneční brýle

26.6. Po – převzetí nových učebnic pro 4. tř. – vhodná taška, batůžek, sportovní aktivity v okolí školy – vhodná pevná sportovní obuv, svačina, pití, penál,

27.6. Út – úklid třídy, hry, předávání knižních odměn, poslední zvonění 5.tř.

28.6. St – slavnostní zakončení školního roku 8.00 – 8.45 h. , obědy se tento den vydávají mezi 11.00 – 12.00 h. Pokud se Vaše dítě nebude do školy vracet na oběd a nechodí do ŠD, nezapomeňte oběd odhlásit

29. – 30 . 6.  Čt, Pá – Volno ředitele školy, omezený provoz ŠD.  ŠJ vaří jen pro žáky, kteří tyto dny budou ve ŠD. Obědy mají v tento den všichni žáci školy centrálně odhlášený a pokud budou v družině, je třeba ho přihlásit.

Pokyny ŠJ – v červnu prosím neposílejte zálohu na stravné, naopak nezapomeňte uhradit zálohu na stravné v září nejpozději do 4.9. 2017.Obědy budou v příštím šklním roce zdraženy o 2 Kč a cena zálohy za čip bude 125 Kč. Čip obdrží děti v 1. týdnu v září a obědy s čipy budou od 11.9.

 

 

 

 

 

Chráněno: Diskotéka

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Chráněno: Tancování 3. třída

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: