Obsah rubriky: 5. třída

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 4. dubna 2019.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Beseda o povolání ve školní družině

Akce Spolku rodičů – Beseda o povolání

2. běh – Jaké je to učit dospělé?

Beseda o práci lektora ve vzdělávací a poradenské firmě proběhne ve středu 24. dubna od 15 hod ve školní družině. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Barbora Daňková

Cyklojízda

29.5. se koná cyklojízda, kterou již tradičně pořádá ZŠ Meteorologická. Pokud se Vaše dítě zúčastní, sdělte to třídní učitelce do 26.4. Veškeré informace naleznete níže.

Gabriela Kadidlová, tř. uč. 4. tř.

Kdy: ve středu 29. května 2019

S sebou: kolo (v případě špatného stavu bude žák vyřazen ze soutěže),  helma + případně chrániče, vhodné oblečení, dobrá nálada

Věkové kategorie:     

        A      –      1. a 2. třída

        B      –      3. třída

        C      –      4. třída

        D      –      5. třída

Program:   8:00   – 8:45 A  Beseda pořádaná Policií ČR 1.třída/ 2skupiny/20min.

         9:00 – 9:30   A  Beseda pořádaná Policií ČR 2.třída/ 2skupiny/20min.

         9:00 –          A  Začátek soutěže na hřišti v ul. Skalská pro 1. a 2.tř.

         10:30 –         B  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         10:40  –        B  Start závodu o délce 2 km

         11:30 –         C  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         11:40 –         C  Start závodu o délce 2 km

         12:30 –         D  Registrace závodníků na hřišti v ul. Skalská

         12:40 –         D  Start závodu o délce 2 km


Důležité informace

Vážení rodiče,

přeji všem hezké prožití Velikonoc a dětem bohatou pomlázku.

Zítra proběhne Žákovské fórum – desatero priorit Libuše a Písnice očima žáků na MČ Libuš – Písnice. Naši školu bude zastupovat Deniska, Julča, Linh, Naty a Viki. Děkujeme .

Ve škole se sejdeme v úterý 23.4. celá třída na 8.45 h. Rozvrh – M, Čj, Čj, Př. Konec výuky je tento den vzhledem k pedagogické radě ve 12.35 h.

Na pátek 26.4. je vyhlášeno ředitelské volno, proběhne zápis do 1.třídy. Děkuji všem dětem, které přijdou se zápisem pomoci. Jmenovitě : Lauře, Viki, Julče, Denisce a Tadymu i Jonášovi.

Po svátcích rozdám dětem domů pokyny a souhlasy k výletu do Drážďan. Z přírodovědy a vlastivědy nás budou čekat do začátku května dva testíky. Z přírodovědy – kůže a CNS, z vlastivědy – Češi a Němci, 1.sv. válka a vznik Československa.

Výsledky školního kola Pythagoriády :

z celkového počtu 15 bodů získal a umístil se :

1- 2. místo Jonáš Perkner a Laura Trávníková – 13 b.

3. místo Veronika Dykastová – 12 b.

Do obvodního kola , které proběhne 28.5. postupují ještě pravděpodobně i Artur Kljujev s 11 b. a Ondřej Viklický s 10 b. Blahopřejeme!

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   26 . 4.  2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je zápis do 1. tříd pro školní rok 2019-2020 a úklid skladovacích prostor ve školní kuchyni. Školní družina bude v provozu při dostatečném počtu přihlášených dětí. Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 9.4. 2019                                                            Mgr. Blanka Chýlová    

Vyhlášení volného dne

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   26 . 4.  2019  jsem vyhlásila volný den  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Důvodem vyhlášení je zápis do 1. tříd pro školní rok 2019-2020 a kontrola zabezpečovacího sytému, úklid skladovacích prostor ve školní kuchyni. Školní družina bude v provozu při dostatečném počtu přihlášených dětí. Vyhlášení bude zveřejněno i na nástěnce u hlavního vchodu do školy. Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Datum: 9.4. 2019                                                           Mgr. Blanka Chýlová v.r.

Vyhodnocení sběru papíru

Vážení rodiče, milí žáci,

nejlepší třída, která nasbírala nejvíc kilogramů v přepočtu na žáka, dostane „něco dobrého na zub“, aby se děti mohly rozdělit.

Velká změna v hodnocení nastává i u jednotlivců. Nebudou již odměňovány nejlepší děti v každé třídě drobností či reklamním předmětem, ale po dohodě s vedením školy budou nově odměněni tři nejlepší sběrači v celé škole. Dostanou hodnotnější ceny, tentokrát v podobě poukázky do Luxoru na nákup knížky dle vlastního výběru. Chceme tím podpořit čtenářskou gramotnost, které celý program naší školy dává zelenou.

Ceny budou předány v pátek 5. dubna.

Romana Dubová

Březen – první jarní měsíc

Březen – první jarní měsíc

Březen jsme věnovali hlavně čtvrtletnímu hodnocení a přípravám k přijímacím zkouškám. Radost nám udělaly fotografické ročenky, které budou hezkou vzpomínkou na prožité roky v písnické škole. Uzavřeli jsme s velkou slávou celoroční projekt Evropa nás baví. Akce spaní ve škole – prezentace, soutěžní kvíz, plnění úkolů i lov mezinárodních strašidel byl veselou a netypickou tečkou. V přírodovědě nadále objevujeme tajemství lidského těla, v českém jazyce jsme dokončili číslovky a pokračujeme slovesy. Desetinná čísla a jejich násobení a dělení budou náplní na duben. V geometrii dokončíme kvádr a krychli a věnovat se budeme osové souměrnosti. Od dubna pokračujeme každou středu dějepisem. Na pořadu bude období od 1. sv. války do současnosti. Třídnické hodiny v březnu jsme věnovali závažnému tématu kyberšikany a poruchám příjmu potravy. V dubnu se budeme věnovat závislostem.

Na konci března proběhly i dvě celoškolní akce, které se setkaly s velkým ohlasem. Učení naruby zorganizovalo Žákovské zastupitelstvo ke Dni učitelů. Žáci si mohli sami vyzkoušet být v roli vyučujících. K přípravám na výuku všichni přistupovali velmi zodpovědně a ve třídách byly děti spokojené s netypickým průběhem vyučování. Každoroční matematická soutěž Klokan dopadla pro naši třídu úspěšně.

Výsledky Klokánka v 5.třídě:

1.místo Veronika Dykastová 120/115 b.

2.místo Artur Kljujev 120/103 b.

3. místo Laura Trávníková 120/102 b.

Pochvalu si ale zaslouží všechny děti ze třídy, protože se oproti loňskému roku výrazně zlepšily!

Akce na duben :

4.4. Třídní schůzky od 17.30 h.

5.4. Školní kolo Pythagoriády

10.4. Velikonoční dílna – CVP, hrazena z TF

12.4. Oslavy jara v Písnici , od 14.30 h. – 16.30 h.

16.4. Den Země , odpolední program Spolku rodičů od 16 h.

17.4. Studentské fórum, vybraní žáci

18. – 22 .4. Velikonoční svátky

26.4. Ředitelské volno – zápis do 1.třídy


UČENÍ NARUBY

Dnes si členové žákovského zastupitelstva vyzkoušeli roli učitele. Jak se jim dařilo můžete vidět v naší fotogalerii.

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 4.4. 2019 proběhnou ve třídách od 17,30 třídní schůzky. Jste srdečně zváni.

Jana Daňhelková