Obsah rubriky: 5. třída

Video Akademie 2017

Ukončení 4. třídy.

Vážení rodiče,

ve středu jsme ukončili 4. ročník slavnostním rozdáním vysvědčení, pochval a dárečků. Děti dostaly Posudek zdravotní způsobilosti z uplynulého škol. roku pro případ, že ho budete potřebovat na léto na dětské tábory, zároveň dostaly i formulář nový, nevyplněný, abyste mohly využít čas o prázdninách k návštěvě pediatra a mohly vyplněný formulář připravit na září.

Vážení rodiče, velice Vám děkuji za spolupráci v uplynulém školním roce, za krásné květiny a milé dárečky. Udělaly mi velkou radost. Přeji Vám, Vašim dětem a blízkým hezké prožití letních prázdnin, načerpání tolik potřebných sil do nového školního roku a v září se budu těšit na usměvavé dětské tváře opět v naší třídě, tentokrát již jako nejstarší „mazáci“ školy…

Vaše třídní učitelka, Olga Kretíková

Pondělní výstava v Národním muzeu

V pondělí jsme byli spolu s páťáky na náhradním programu místo divadla, protože představení nám na poslední chvíli zrušili. Náhradní program byl možná ještě lepší než divadlo. Navštívili jsme Národní muzeum – novou budovu, dvě expozice, Retro a Archa Noemova. První byla z doby našich babiček a prababiček. Ukázky oblečení, hraček, výrobků i užitkových předmětů nás zaujaly, nejlepší však byla herna z „retro“ dob, kde jsme si sami mohli vyzkoušet oblečení, sestavit model z Merkuru, zazpívat a nahrát svou píseň tak, jako bychom ji slyšeli z gramofonové desky, nebo se třeba vyfotit s Adinou Mandlovou či Oldřichem Novým.

Druhá expozice byla až ve 4. patře, kam jsme statečně vyšlapali po schodech, ovšem stálo to za to. Expozice Archa Noemova nám představila živé organismy všech kontinentů, vycpaná zvířata, či vypreparované kosti a kůže zvířat. Nechyběl ani motivační film o mořském světě, mohli jsme si i pohrát v malé herně s kvízem Jakého zvířete se dotýkám?

Pár záběrů z výstavy naleznete ve fotogalerii.

Poděkování rodičům za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc a moc poděkovat za Vaší pomoc, spolupráci a účast na naší Školní akademii. Akce se myslím velmi podařila, vybralo se něco přes 9.000,- Kč! Vámi připravené občerstvení se téměř všechno prodalo a děti byly úžasné. Páťáci svým vystupováním působili jako profesionální moderátoři a přejeme jim tímto mnoho zdarů v jejich následujícím vzdělávání.

Přeji všem klidné a odpočinkové léto a teším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

 

Aktuality na příští týden ve zkratce

 • Včera dostaly děti 100,- Kč za vrácený čip. Kdo vracel dva čipy, dostal 200,- Kč.
 • Šatní klíčky máme kompletně vrácené, děkuji.
 • Všechny platby za zničené učebnice jsou uhrazeny, děkuji.
 • Děti dostaly učebnice nové pro 5. roč., kromě jazykových (AJ + NJ bude v září)
 • Zdravotní způsobilost (starou) každé dítě dostane s vysvědčením pro potřeby výjezdu na letní tábory, zároveň dostane i formulář zdravot. způsobilosti na příští školní rok pro vyplnění od vašeho pediatra během prázdnin tak, aby platnost byla opět na rok, do konce škol. roku 2018
 • V pondělí 26.6. sraz v 8.45 ve třídě, popř. ráno funguje ranní družina (7.40-8.45), s sebou MHD, svačina, pití, drobné kapesné (půjdeme na zmrzlinu), bude změna programu – do divadla nejedeme, hlavní protagonistku dnes odpoledne odvezli do nemocnice, představení na poslední chvíli zrušili. Bude náhradní program v centru Prahy – Muzeum hl. města Prahy s programem Karel IV., …
 • Úterý 27.6. nás čeká zhodnocení škol. roku, předání knižních cen oceněným dětem školy, poslední zvonění páťáků, vyjde-li čas, společné hry ve třídě (s sebou jen pití a sváča), odpoledne si děti odnesou přezuvky ze skřínky.
 • Středa 28.6. vysvědčení 8-8.45 hod., pak odchází děti domů nebo do družiny. Od 11.00 se vydávají teplé obědy, kdo nechce na oběd čekat, prosím, odhlaste si tento oběd v systému e-jídelna. Kdo navštěvuje ŠD a bude chtít odejít sám ihned po vydání vysvědčení, prosím „lísteček“ s žádostí o propuštění žáka samostatně domů ihned po vyučování, tj. v 9.00 h.
 • Zároveň připomínám platbu za běžné sešity na nový školní rok 2017/2018 600 Kč  na účet  2500621187 / 2010 variabilní symbol – číslo žáka v ŽK (červeně na první str.),

  specifický symbol – žádný, poznámka pro příjemce TF5_2017/18

 • Veškeré desky, kufříky s VV, portfólia i  pevné desky na práci v terénu si děti do září vyprázdní a v prvním týdnu v září přinesou opět do třídy podepsané a připravené k použití na nový škol. rok.

O.K.

Organizace posledních dní školního roku.

21.6. St – Výuka proběhne podle rozvrhu. Pokud dodají poslední opozdilci čip, celá třída dostane zpět zálohu (každý 100,- Kč)

22.6. – 27.6. začíná výuka vždy v 8.00 h.  a končí ve 12.35 h.! Kromě pondělí 26.6. (jedeme do divadla, 9-13.30 hod.)

22.6. Čt – Kontrola učebnic a jejich předání. Kdo má zničené učebnice, počítejte s poplatkem, který je třeba ihned, popř. do druhého dne zaplatit, jinak žák nemůže obdržet učebnice nové. Odevzdání šatních klíčků, úklid šatní skříňky – nutný hadřík na vytření,odnést kufříky na VV,  poslední nácvik na Akademii, Akademie 17.00 h. – 19.00 h. Vzhledem k večerním hodinám prosím všechny rodiče, aby si děti na akademii vyzvedli osobně!

23.6. Pá – Přinést si prázdnou aktovku! Děti dostanou nové učebnice do 5. třídy, popř. doplatí poplatky za zničené učebnice z loňského roku. Odnesou si VV kufřík (prosím přinést velkou igelitovou tašku na něj) + výtvarná díla a desky + pevné desky. Portfólia již většinou žáci odnesli.

26.6. Po – divadelní představení. Sraz 8.45 ve škole, odjezd MHD. S sebou: Přestupní jízdenku nebo Opencard, svačinu, pití. Návrat na oběd cca 13.30 hod.

27.6. Út – úklid třídy, hry, předávání knižních odměn, poslední zvonění 5.tř.

28.6. St – slavnostní zakončení školního roku 8.00 – 8.45 h. , obědy se tento den vydávají mezi 11.00 – 12.00 h. Pokud se Vaše dítě nebude do školy vracet na oběd a nechodí do ŠD, nezapomeňte oběd odhlásit

29. – 30 . 6.  Čt, Pá – Volno ředitele školy, omezený provoz ŠD.  ŠJ vaří jen pro žáky, kteří tyto dny budou ve ŠD. Obědy mají v tento den všichni žáci školy centrálně odhlášený a pokud budou v družině, je třeba ho přihlásit.

Pokyny ŠJ – v červnu prosím neposílejte zálohu na stravné, naopak nezapomeňte uhradit zálohu na stravné v září nejpozději do 4.9. 2017.Obědy budou v příštím šklním roce zdraženy o 2 Kč a cena zálohy za čip bude 125 Kč. Čip obdrží děti v 1. týdnu v září a obědy s čipy budou od 11.9.

 

němčina

V příštím školním roce budou děti k výuce potřebovat pracovní sešit, sešit a slovníček z tohoto školního roku.

Školní akademie 2017

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii 2017, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 od 17.00 hod na školním hřišti. Škola ve spolupráci se Spolkem rodičů zajistila pódium a ozvučení, na kterém nám děti předvedou, co se pro nás naučily.

Jménem Spolku rodičů si Vás dovoluji požádat o spolupráci. Stejně jako v minulých letech bychom rádi ve stánku Spolku prodávali domácí výrobky. Prosím tedy šikovné maminky, babičky a další o pomoc s občerstvením. Vzhledem k letnímu období a další nabídce občerstvení Vás prosíme o přípravu slaného občerstvení (slané koláče a pečivo) a ovoce a zeleniny v libovolné formě (např. namíchané misky nebo prodej jednotlivých kusů určených rovnou k jídlu). Za vybrané peníze z prodeje a tomboly pořídí škola nové sportovní dresy pro děti.

Pokud nám chcete a můžete pomoci, dejte mi prosím vědět.

Moc děkuji a těším se na Vaší hojnou účast!

Kateřina Kubínová

 

Chráněno: Diskotéka

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo:

Chráněno: Tancování 3. třída

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud ho chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: