Obsah rubriky: 5. třída

Volno ředitele školy

Oznámení o vyhlášení volného dne

Oznamuji, že   20.4. a 30.4. 2018 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvodem vyhlášení je zápis do 1.tříd pro školní rok 2018-2019  a kontrola zabezpečovacího sytému, údržba serveru.

Školní družina bude  30.4. v provozu. Více informací dostanete na třídních schůzkách 19.4.

Vyhlášení bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup  na stránkách  www.zspisnice.info a na nástěnce u hlavního vchodu do školy.

Zákonní zástupci žáků jsou informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

Podpořte studentský projekt Second home

Vážení rodiče, milé děti,

Žákovský parlament souhlasil s podporou studentského projektu SECOND HOME.

Více info o akci najdete na letáčku.

V úterý 17.4. v rámci Dne Země přijdou studentky VŠE představit Útulek.

Studentky děkují za vaši podporu.

Organizace příštího týdne

Vážení rodiče,

připomínám, že příští týden máme několik akcí:

 • v úterý 17.4. je druhé kolo přijímacích zkoušek na gymnázia + odpoledne v areálu školy Den země, od 16.00 h.
 • ve čtvrtek 19.4. se konají třídní schůzky od 17.30 (ti, kdo ještě neodevzdali, přineste si letáček o projekt. týdnu – výletech, budeme o tom mluvit a vyplňovat odpovědní lístek)
 • v pátek 20.4. mají děti ředitelské volno (ve škole se koná zápis nových prvňáčků), obědy pro žáky jsou automaticky odhlášené
 • připomínám i akci následující týden: 25. 4. Hrzánský palác na Pražském hradě – o vzniku ČSR, státní symboly a TGM.

O.K.

Držíme palce všem uchazečům o gymnázia při přijímačkách

Všem páťákům uchazečům o gymnázia přejeme hodně štěstí a zdaru při zítřejších a úterních přijímacích zkouškách. Budeme na vás myslet!

Olga Kretíková

Příměstský tábor BE HAPPY – Poznáváme ekosystémy 23.-27.7.2018

PT Be Happy -Ekosystemy_letak_a4_2018

Závazná přihláška PT BE HAPPY 2018

Tento týden odpadá kroužek Sborový zpěv

Tento týden ve čtvrtek 12. 4. 2018 mimořádně odpadá kroužek Sborový zpěv. Hodina bude nahrazena v červnu.

S pozdravem, O.K.

Letní příměstské tábory 2018

Vážení rodiče,

zahájili jsme přípravu letních PT pro vaše děti.

English Summer Camp 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Letní příměstský tábor Poznáváme ekosystémy 2018 v termínu 23.- 27.7.2018

PT pro děti MŠ 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Sledujte info v záložce Příměstské tábory

ESC_letak_2018

Pozvánka na akci – Den Země

Milí rodiče,
ráda bych vás a vaše děti pozvala na další akci Spolku rodičů, tentokrát k oslavě Dne Země, která se bude konat v úterý 17.dubna od 16 hod v areálu školy.
Můžete se těšit na módní přehlídku kostýmů z recyklovaných materiálů, ukázku dravců s odborným výkladem, nejrůznější soutěže s environmentální tématikou a na závěr společné sázení stromů na školním pozemku.
Akci pořádá a zajišťuje Spolek rodičů, občerstvení pro děti proto můžeme z našeho/vašeho rozpočtu nakoupit. Přesto bychom velmi ocenili opět zapojení rodičů třeba donesením něčeho dobrého k snědku nebo k ochutnání pro děti. Nápoje pro děti zajistíme my.
Abychom celou akci mohli dobře kapacitně připravit, prosím o přihlášení na odkazu: https://goo.gl/forms/qxEcbJamk4w7nWl
Těšíme se na vás!
Za Spolek rodičů
Kateřina Kubínová

English Summer Camp 2018 – Přihláška

Vážení rodiče,

v záložce Příměstské tábory najdete aktuální přihlášku na English Summer Camp.

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na můj mail a nebo vytiskněte a pošlete po dítěti.

Na třídních schůzkách  budou k dispozici letáčky i přihlášky i já 🙂

V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat na tel. 777 259 027

Závazná přihláška Summer camp 2018

 

Březen u páťáků

Vážení rodiče,

měsíc březen byl ve škole ve znamení pilné práce i zábavných vědomostních soutěží. K nejzajímavějším patřily matematická olympiáda, dvě školní soutěže matematický Klokan a výtvarná soutěž vytvoř si svůj komiks. Obě soutěže děti zaujaly a snažily se o co nejlepší výsledky. Umístění v matematické olympiádě bylo za naši třídu obdivuhodné, na 1. místě s celkově nejvyšším počtem bodů všech soutěžících se umístil Vítek Perkner, ani další soutěžící, Adam Haisel a Jan Krejča nás nezahanbili pěknými výsledky. Závěr března jsme tradičně věnovali přípravě na Velikonoce. Děti moc hezky vyzdobily třídu pestrobarevnými kytičkami a vyrobily si velikonoční zajíčky z ponožky.

V matematice pracujeme se zlomky a desetinnými čísly. Zejména tématika desetinných čísel děti moc baví a jde jim skvěle. V ČJ jsme stihli probrat zájmena, číslovky i slovesa. Nyní končíme kapitolu o slovesech tvary podmiňovacího způsobu, s tím ještě trochu bojujeme, díky větší nemocnosti dětí tento měsíc mají někteří žáci v tomto směru kusé informace, proto ještě na začátku dubna budeme podmiňovací způsob sloves stále trénovat. Zbylá témata českého jazyka bude jen opakování toho, co již známe ze 4. ročníku, rozvineme pouze shodu přísudku s podmětem do složitějších případů. Vše plánuji tak, aby na přijímací zkoušky dětí ucházejících se o gymnázium bylo vše zásadní probráno. Někdy zařazujeme s paní asistentkou v hodinách ČJ pro tyto děti cvičné testy z přijímaček loňských let.

V naukových předmětech bereme zajímavou látku: V přírodovědě odkrýváme taje fungování lidského těla, v dějepise se dozvídáme o národním obrození a čekají nás události okolo vzniku Národního divadla, v zeměpise máme zahájený projekt Evropa, každou hodinu zeměpisu jednotlivé skupiny žáků prezentují jednotlivé státy Evropy, které si vybraly. Musím složit dětem velkou poklonu, neboť prezentace mají moc pěkně připravené, je vidět, že jsou připravené již hezky prezentovat, pohybovat se a tvořit v Power pointu, stejně tak jako vyhledávat informace na internetu. Počítám s tím, že v následujících týdnech budou vrcholit přípravy na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, budu všem dětem moc držet palce, aby jejich výkon na zkouškách byl co možná nejlepší.

Co nás (kromě přijímaček 13. a 17.4.) čeká v dubnu?

 • 4. 4. návštěva knihovny – téma literární žánry se zaměřením na fantasy a scify
 • 17. 4. den Země
 • 19. 4. třídní schůzky od 17.30 h.
 • 25. 4. Hrzánský palác – téma státní symbolika, TGM
 • 20. 4. zápis nových prvňáčků a ředitelské volno
 • 30. 4. ředitelské volno
 • budeme vybírat peníze na projektový týden ve dnech 4. – 8. 6. (podrobnosti na tříd. schůzkách)
 • prosím žáky, kteří budou mít po přijímačkách vyrozumění o přijetí na víceleté gymnázium, aby mi dali ihned vědět, abych jim mohla připravit zápisový lístek, který je třeba obratem odnést na příslušnou školu (nejpozději však do 10 pracovních dnů od vyrozumění na některém veřejném místě školy – nástěnka, web školy apod.)