Category Archives: 4. třída

Prosím uhradit obědy na výlety 5.6.-9.6.

Vážení rodiče,

děkuji Vám za úhradu 1000 Kč na výletový týden plánovaný na 5.6.-9.6. Kromě několika málo žáků (ti jsou osloveni konkrétně – zprávičky v Úkolníčku) máme vybráno od všech. Náš třídní fond unese i zbylou částku za výlety (600 Kč), ale za obědy, které jsme původně neplánovali a později jsme si je jednomyslně odsouhlasili, potřebujeme ještě doplatit. Proto prosím co nejdříve uhradit 300 Kč na všechny obědy výletového týdne, nejpozději však do 31.5.2017. Oslovení rodiče, kteří budou ještě platit původní částku 1000 Kč mohou platby sloučit a platit rovnou 1300,- Kč. Dispozice k platbě jsou následující:

č. ú.: 2500621187, kód banky:2010

variabilní symbol: číslo žáka – naleznete v ŽK (na 1. str. červené číslo)

specifický symbol: žádný

zpráva pro příjemce: TF_VYLET

částka: 300,- Kč

splatnost: co nejdříve, nejpozději do 31.5.

Za včasnou platbu předem děkuji. Olga Kretíková

Důležité upozornění

Oznamujeme Vám, že v pátek 2. června 2017 bude z provozních důvodů omezen provoz školní družiny do 16.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Duben

V měsíci dubnu a začátkem května jsme ve škole udělali velký kus práce. Třetí čtvrtletí a práci dětí jsme si zhodnotili v sebehodnocení i hodnocení učitele v ŽK. Připomínám, že je ještě stále dost času, aby si žáci případně známky vylepšili do závěrečného vysvědčení.

V M jsme dokončili kapitolu o počítání s velkými čísly, prošli jsme problematiku přímé úměrnosti a velmi důkladně jsme se věnovali představám o částech celku a o zlomcích, nyní nás čeká práce s nimi a jejich počítání. V geometrii jsme se naučili poznávat a rýsovat rovnoběžníky a počítat obsahy pravidelných útvarů. Už si umíme představit jednotky obsahu a používat je při výpočtu obsahů.

V ČJ jsme dokončili problematiku shody přísudku s podmětem, určování různých druhů podmětů a nyní dokončujeme kapitolu o stavbě souvětí, větné vzorce nám ve třídě jdou velmi pěkně, umíme už správně používat spojovací výrazy a klást správně čárky v souvětí v jednoduchých případech souvětí. Příští týden nás čeká Přímá a nepřímá řeč. Ve slohu jsme psali naše názory o cirkusu a popisovali jsme sportoviště či jiná místa, která dobře známe. V literatuře se věnujeme knížce Mio, kterou společně čteme buď ve třídě nebo doma. Tvořili jsme také vlastní básně, které máme vystavené ve třídě na nástěnce, mnohé jsou opravdu kouzelné.

V naukových předmětech jsme si povídali, skupinově pracovali i pracovali s dokumenty na videu na téma šikany, týrání, návykových látek a nebezpečného chování při používání elektronických médií. Toto téma děti velmi zajímalo. Pravidla slušného chování trénujeme ve výuce formou dramatické výchovy, kterou děti radostně vítají, kdykoliv ji do výuky zapojím. Ve vlastivědě jsme se začali věnovat finančnictví a hospodaření s penězi, v tomto tématu budeme ještě i několik dalších hodin pokračovat. Dějiny byly naplněny husity a obdobím pohusitským. Těšíme se, že toto téma plně rozvineme i v našem chystaném projektovém týdnu na dějiny Od středověku po husity počátkem června. Prosím rodiče, kteří dosud nezaplatili zmíněný výletový týden, který se bude konat 5.-9.6., aby tak učinili nejpozději do konce tohoto měsíce. Koncem měsíce pak sečtu příjmy a výdaje našeho třídního fondu a dám vědět, zda obědy na výletech fond „unese“, nebo budeme muset za ně ještě dovybrat. Jejich zakoupení jste jednomyslně schválili, takže s nimi na výletech můžete počítat. Zmíněné tři dny v naší školní jídelně odhlásím sama za všechny žáky třídy. Ve škole budou mít žáci ve zmíněném týdnu obědy pouze v pondělí a v pátek, zbývající tři dny budou obědy odhlášeny a děti budou obědvat na cestě na výletech.

Koncem dubna jsme se účastnili velmi pěkného interaktivního představení o Evropě divadelní skupiny Karavana.

Pomalu již vybíráme písničku k nácviku představení na školní akademii, která se bude konat 22.6.

Cyklojízdy dne 31.5. v ZŠ Meteorologická se bude účastnit 14 dětí z naší třídy.

Všem přeji příjemné květnové dny! Olga Kretíková

 

Perníková chaloupka

S konečnou platností jsme se dnes dozvěděli, že zítřejší akce ke Dni Země proběhne z důvodu špatného počasí v libušské sokolovně. Čas odchodu zůstává stejný (ve 14 hodin od školy), ale pravděpodobně se vrátíme o něco dříve (mezi 16.00 až 16.30). Doufáme, že si i tak děti akci užijí ☺.

Akce ŠD příští čtvrtek…

Ve čtvrtek 27.4.2017 pořádá Sokol Libuš akci ke Dni Země „Perníková chaloupka aneb cesta pohádkovým lesem“. Jde o putování od Alberta Modřanskou roklí až k přehradě. Cestou budeme plnit úkoly a také se zapojíme do úklidu okolí.

Vaše děti se mohou této akce zúčastnit se školní družinou. Pokud se povede počasí, budeme se s dětmi vracet přes Cholupice. Proto je velmi nutné, aby děti měly pohodlnou turistickou obuv, svačinu a pití. Odchod od školy plánujeme na 14.00 a návrat kolem 17.00 hodin. V případě deště se akce bude konat v sokolovně, to bychom se vrátili určitě dříve. (Dotazník o účasti přinesou děti v pondělí.)

Keramika s Radkou Vlčkovou se tento den nebude konat, ale děti, které nepůjdou s námi, mohou mít lekci keramiky s Jitkou Jandovou ve 13.30 hod. (Jen prosíme o oznámení předem, děkujeme.)

Ředitelské volno

Oznamuji, že na 21.4.2017 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení:

Zápis do 1. tříd

Zákonní zástupci žáků budou  informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Blanka Chýlová

Ve středu 12. 4. odpadá kroužek výtvarky z důvodu mého termínu u lékaře. Hodina bude nahrazena. Děkuji za pochopení.

Kamila Adamová

Březen

Březen nám utekl jako voda, po jarních prázdninách jsme si vyzdobili třídu jarními kytičkami, přivítali první jarní den, soutěžili jsme v matematické soutěži Klokan, rodiče se dozvěděli novinky na třídních schůzkách. Téma jaro se nám dostalo jak do přírodovědy, tak do HV i VV. Vyrobili jsme si krásnou jemnou výzdobu na okna třídy. V ČJ jsme zakončili kapitolu slovesa a nyní se věnujeme shodě přísudku s podmětem. V M jsme se hodně věnovali geometrii (rovnoběžníky, obdélníky, čtverce už umíme i rýsovat) a začínáme pracovat v posledním dílu učebnice. Do třídy nám přibyl nový žák Kevin, který se postupně s námi seznamuje.

Počátkem dubna jsme přivítali jaro na Oslavách jara 2017. Sice nám počasí moc nepřálo, ale akci jsme si i tak pěkně užili. Nechybělo malování vajíček, dřevěných zápichů s jarními motivy, zdobení perníčků i líčení obličejů dětí podle přání. Rodiče si mohli prohlédnout nově otevřenou počítačovou učebnu v přízemí školy. Pěvecký sbor předvedl pěkné vystoupení s devíti jarními písničkami. Některé mlsné jazýčky si přišly na své v kavárničce Mlsounek ve školní jídelně.

A co nás ještě v dubnu čeká?

  • uzavírání třičtvrtěletí, prověrky a opakování (PO/ÚT ČJ-shoda přísudku, ÚT Pří-mimořádné situace v přírodě, ST Děj-husité)
  • odpočineme si během velikonočních prázdnin
  • 18.4. preventivní program Policie ČR
  • 21.4. ředitelské volno (ve škole budou zápisy budoucích prvňáčků)

Projektový výletový týden 5.6. – možnost obědů v terénu.

Na základě ankety, kterou jste vyplnili (děkuji za rychlou reakci) celá třída jednomyslně odhlasovala, že uskutečníme během všech tří výletů teplé obědy v restauracích (v celkové ceně 305 Kč za všechny obědy včetně pití). Peníze zatím vybírat nebudu, počkáme do konce května, jak nám vyjde třídní fond a v případě, že bude nutné finance doplnit, dám zprávu.

Děkuji, O.K.

Kroužek irské tance 7.4. odpadá.

Z důvodu konání Oslav jara 2017 v prostorách školy a okolí a absenci dětí ze školy v přírodě odpadá kroužek irské tance. Hodina bude nahrazena podle dohody v závěru kurzu.

Děkujeme za pochopení.