Obsah rubriky: 5. třída

V úterý 19.6. končí vyučování již ve 12.35 hod.

Zítra, v úterý 19.6. odpadá poslední vyučovací hodina – třídnická hodina. Vyučování končí již ve 12.35 hod.

O.K.

Školní akademie 2018

Vážení rodiče a přátelé školy,

ráda bych vás jménem Spolku rodičů pozvala na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii, která se bude konat ve čtvrtek 21. června od 17 hod na školním hřišti. Kromě vystoupení dětí z jednotlivých tříd proběhne slavnostní rozloučení s našimi páťáky a bude pro vás připravena tombola se zajímavými cenami.

Stejně jako minulý rok bych vás chtěla požádat o spolupráci ve formě přípravy domácího občerstvení, které se bude na akci výjimečně prodávat a spolu s výtěžkem z tomboly se peníze použijí na nákup sportovního vybavení do školní družiny. Prosím tedy, kdo bude mít chuť a čas, o napečené sladké či slané nebo ovoce a zeleninu třeba v miskách nebo kelímkách.

Děkujeme a moc se na vás těšíme!

Kateřina Kubínová

 

Školní akademie 2018

V případě nepříznivého počasí proběhnou vystoupení ve třídách.

Ladislava Ondrouchová

Poslední platby v tomto roce, prosím zaplatit obratem.

Vážení rodiče,

jak jsem informovala na třídních schůzkách, prosím o poslední úhradu do třídního fondu. Konečná částka je přesně taková, jako ohlášená předpokládaná.

Částku 130,- Kč prosím uhradit na účet školy, variabilní symbol je číslo žáka v ŽK (červené číslo na 1. str.), do poznámky uveďte TF5, převést prosím co nejrychleji.

V doplatku jsou zahrnuty poslední nakoupené sešity pro děti, barvy na trika na akademii, poslední divadelní akce i třídní fotka z posledního focení v hodnotě 35,- Kč. Tuto fotku třídy budu dětem rozdávat již zítra + děti, které si nechaly vyhotovit skupinové foto, prosím o úhradu 25,- Kč v hotovosti (výměnou dostanou skupinovou fotku).

Kdo ještě neodevzdal lísteček s uvedením, na kterou školu přechází, prosím o vyplnění a odevzdání do pátku tohoto týdne. V případě, že ještě rozhodnutí do 15.6. mít nebudete, prosím o vyjádření (může být i ústní formou přes žáka), kdy přibližně budete vědět, popř. na jakou školu čekáte.

Děkuji za spolupráci, O.Kr.

Projektový týden u páťáků 4.-8. 6.

Odkaz na fotogalerii

Letošní projektový týden jsme zaměřili na soužití člověka s přírodou. V pondělí jsme ve třídě prodiskutovali toto téma, popovídali si o místech, kam se příští dny vydáme a vyprávěli si pověsti vážící se k navštěvovaným místům. V úterý jsme již vyjeli na první výlet na farmu Blaník. Měli jsme možnost zažít křest mláděte králíčka, kterého jsme pojmenovali Blaníček. Vyzkoušeli jsme si místní Blanický desetiboj, ten spočíval v plnění znalostních úkolů na jednotlivých stanovištích, která jsme museli nalézt v terénu lesa, potoka a luk podle mapky. Na stanovištích jsme rozeznávali paroží, typy kůže zvířat, házeli jsme šiškami do terčů, hledali jsme v skřítkovém lese skřítky, jejich domečky v korunách stromů i jejich poklad, který jsme si dokonce mohli odnést. Nejlepší stanoviště však bylo rýžování zlata v blízkém potoce. Vzhledem k tomu, že bylo velmi teplé počasí, někteří z nás se nezdráhali vlézt do potoka s rýžovací pánví až po pás, úlovek zlata byl pak velmi úspěšný. V malé hoře Blaník jsme nacházeli pozůstatky rytířů – jejich brnění a zbraně. Na farmě nechyběly ani herní prvky, které byly důmyslně zapasované do okolní krásné lesní krajiny. Takže místo prolézačky jsme lezli po válcích slámy až na vrchol pyramidy, klouzali jsme se na velké klouzačce z vrcholu malé hory Blaník apod. Milé bylo krmení všech zvířat, která nám farma nabízela – koně, kozy, ovce a berany, kachny a jinou drůbež. Po dobrém obědě na farmě se nám ani nechtělo tak krásnou přírodu v okolí Vlašimi opustit.

Druhý výletový den ve středu jsme se vypravili do Centra řemesel a bylinné zahrady Botanicus blízko Lysé nad Labem. Ve skanzenové vesničce jsme si vyzkoušeli jednotlivá řemesla jako např. výrobu svíček, motání provazů, ruční výrobu papíru, výrobu loutek, výrobu ručně zpracovaného mýdla, ražení mincí, apod. I zde jsme měli možnost si pohladit zvířátka na farmě a nebo se projít v krásných zahradách v parkové úpravě se vzácnými rostlinami, pěstovanými bylinami či květinami. V celé vesničce se aktivity, dárky i jídlo platilo místními groši, které jsme si vyměnili u vchodu areálu, učili jsme se tak promyšleně hospodařit s našimi svěřenými groši.

Třetí výletový den ve čtvrtek byl nejdelší. Navštívili jsme dvě místa. Jedno bylo v Hulicích ve Včelím světě, kde jsme získali mnoho zajímavých informací o našich včelách, pohráli si v interaktivní expozici ze života včel, vyzkoušeli si poznávací kvíz a podívali se na fungování včel přímo v úlu, který byl k těmto účelům prosklený. Po obědě jsme přejeli do Vodního domu u Švihovské nádrže. Nejprve jsme se podívali na hráz nádrže a dozvěděli se, jak získáváme pitnou vodu ze Želivky a jak složitou cestou ještě musí projít, než se dostane ke kohoutkům v našich domovech. Rádi jsme si odpočinuli ve stínu Vodního domu, prohlédli si výstavu vodních živočichů a pohráli si v interaktivní expozici o vodě. Zajímavé bylo i komentované krmení raků v místním akváriu. Nejvíce akční byl závěr exkurze ve venkovním atriu Vodního domu, který je vybaven mnoha vodními atrakcemi (mlýnky, pumpami, přehradními stavidly apod.). Úžasně jsme si zde užili radovánek s vodou, ještě že jsme nezapomněli plavky, cákání a stříkání v takovém horku bylo opravdu osvěžující. Domů jsme jeli v klimatizovaném autobuse celí rozjaření a šťastní.

Poslední den projektového týdne jsme již strávili ve třídě. Zhodnotili jsme celý projekt, řekli si o jednotlivých aktivitách a poznatcích, které jsme díky tomuto projektovému učení nabyli. Pečlivě jsme si vyplnili projektovou knížku jako deník vzpomínek na tento týden. Knížky později vystavíme pro rodiče na školní akademii. Myslím, že jsme velmi důstojně a pěkně zakončili náš poslední výukový školní rok na této škole. Budeme na ni vzpomínat s radostí v srdci.

Olga Kretíková, třídní učitelka

Informace školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Vážení zákonní zástupci,

na třídních schůzkách  7.6. 2018 budete  vyzváni třídními vyučujícími, abyste podepsali, že jste se seznámili s informacemi  školy o ochraně osobních údajů a jejich zpracování.

Od 25.5. 2018 jsou tyto informace k dispozici  na webových stránkách školy v záložce O škole-GDPR nebo v tiskové podobě ve velké vývěsce u hlavního vchodu do školy.

Doporučujeme si přečíst informace  před třídními schůzkami, abyste pak mohli podepsat, že jste seznámeni s obsahem sdělení ve zmíněném dokumentu.

Děkujeme Vám za spolupráci

vedení školy

Květen

Vážení rodiče,

květen byl horký a plný práce. Psali jsme v posledních dnech mnoho prověrek – z matematiky, ČJ, dějin, zeměpisu i přírodovědy. Známky můžete sledovat v žákovských knížkách, prověrky si budete moci prohlédnout na třídních schůzkách 7. 6. Květen byl však především naplněn akcemi, kterých jsme si opravdu užili. Většina dětí již má po přijímacích zkouškách na další školu, a proto jsme jich v tomto měsíci měli hodně. Na začátku měsíce jsme navštívili Biograf Modřany s naučným programem o naší vlasti a přírodě v ní. Náš projekt Evropa se chýlí ke konci, a tak jsme v prvním květnovém týdnu uvítali od divadla Karavana představení připravené pro nás na téma Evropy a obyvatel v ní. Někteří rodiče se byli podívat v předvečer zahájení Pražského jara i na odpolední program Má vlast, který pořádala Městská část Libuš-Písnice. V polovině května se šikovní sportovci z naší třídy účastnili fotbalového turnaje. 21.5. jsme měli ve třídě na návštěvě paní spisovatelku Z. Pospíšilovou, která nám svým autorským čtením představila své knížky a zábavnou formou s námi řešila různé kvízy a vědomostní hádanky. Dala nám mnoho užitečných tipů na knihy vhodné pro nás na prázdniny. Ve středu 23.5. jsme si udělali turistiku Modřanským údolím a v modřanském lese jsme absolvovali Eko-program Lesem, nelesem. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o lesní zvěři i drobných živočiších a jejich vzájemných vztazích, ale nejvíce se nám líbil lov drobné havěti v modřanském potoce. Následující den jsme měli v tónech barvy ZELENÉ – barevný den koncem týdne rozzářil celou školu. 8 žáků z naší třídy postoupilo do obvodního kola Pythagoriády a na ZŠ Na zeleném pruhu zdolávali další stupeň matematické obtížnosti této soutěže. Výsledky byly velmi pěkné, soutěžilo 95 řešitelů, tzn. všichni naši žáci byli v první polovině řešitelů, blahopřejeme:

Úspěšní řešitelé obvodního kola Pythagoriády:

 1. Štěpán Indra      12 b.     – 27. místo
 2. Ivan Rada             11 b.     – 36. místo
 3. – 6. Adam Haisel,  Jan Krejča,  Vít Perkner ,  Anna Petráková     10 b.      37. – 56. místo

Předběžná oslava MDD byla již ve středu 30.5., kdy jsme absolvovali CYKLOJÍZDU v okolí ZŠ Meteorologická. Všichni účastníci se statečně prali s nástrahami prudkých kopců i horkého počasí, které ten den vládlo. Naše páťačka Eva Baldriánová výborně reprezentovala naši školu – umístila se na 3. místě v závodu starších dívek, v konkurenci třech škol to byl obdivuhodný výkon. Blahopřejeme! Ve čtvrtek jsme se naposledy v této škole hromadně fotili (fotka á 35,- Kč + kdo má skupinovku 25,- Kč…platby ohlásím, cca po projektovém dnu). Dnes 1.6. jsme oslavili MDD hezkým celodenním projektem dramatické výchovy: Strukturované drama na téma Holocaust. Děti velmi pěkně pracovaly, prožívaly a někteří si na konci i zaplakaly dojetím… Z několika postřehů při hodnocení projektu dětmi, cituji: „Zapůsobil na mne ten příběh. Měla jste to nádherně připravené. Zapůsobilo na mne to, jak je to podle skutečné události. Jak si Gestapo odvedlo rodiče. Líbilo se mi, jak celá třída prožívala, jako kdyby každý byl ona – ta Duňa. Zaujalo mne, jakým způsobem žili Židé, ve strachu a nebezpečí a to, že to bylo až tak těžké a kruté. Ten smutný příběh byl tak působivý. Čeho jsem se bála? Jak bylo ticho. Gestapa. Že můj život už nebude mít kvůli válce smysl. Koncentračního tábora. Měla bych strach o svou rodinu a svůj život…“ konec citátu. Bohužel jsem již nestihla při projektu fotit, při vedení lekce jedním lektorem to nejde, tak alespoň pro Vás těch pár dětských postřehů – myslím, že mluví za vše, projekt se vydařil a splnil má očekávání, děti byly úžasné.

A co nás ještě čeká?

 • Projektový týden Soužití člověka s přírodou 4.-8.6., podrobný rozpis jste všichni obdrželi písemně. Denně začínáme v 8.00, končíme v PO a PÁ v 11.40, v ostatní dny cca 16-17 hod., viz rozpis.
 • Ve čtvrtek 7.6. 17.30 h. poslední třídní schůzky
 • 11.6. někteří žáci přijímací zkoušky na ZŠ Horáčkova
 • 12.6. odpolední orientační běh rodičů s dětmi
 • kolem 20.6. uzavírání klasifikace
 • 15.6. poslední termín dodání adres škol, kam žáci odcházejí (formulář obdržíte na třídních schůzkách)
 • 21.6. školní akademie
 • 26.6. knižní odměny a poslední zvonění páťáků
 • 29.6. poslední vysvědčení na této škole

Zdravím Vás všechny a přeji trochu méně horký červen a veselé vykročení do posledního měsíce na této škole. Olga Kr.

 

Pozvánka na orientační běh pro děti a rodiče

Jménem Spolku rodičů bych vás chtěla pozvat na orientační běh pro děti a rodiče, který bude startovat v úterý 12. června od 16 hod od školy.

Zájemce prosím o registraci zde

Tešíme se na vás!

Kateřina Kubínová

 

 

Akce tohoto týdne

 • 29.5. Obvodní kolo Pythagoriády – vybraní žáci třídy, sraz aut k odvozu na ZŠ Na zeleném pruhu před školou v 7.25 hod. (Martin dovoz samostatně)
 • 30.5. Cyklojízda – oběd bude společný v 11.15, odjezd na start z naší školy ve 12.00, příjezd k naší škole cca 14.30 hod. Děti, které se neúčastní cyklojízdy, výuka dle platného rozvrhu.
 • 31.5. ČT – prověrka z M – GEO (rýsování + výpočty obsahu, obvodu atd. – obsah prověrky mají děti v úkolníčku)
 • 1.6. Pá – malá prověrka z Děj. I. část (1. světová válka + první republika. 2. světová válka bude až po projektovém týdnu)
 • 31.5. 8-10 hod. Focení třídy na zahradě školy. Prosím ty, kteří by chtěli skupinové fotky – napsat na lísteček rodiči podepsaný.
 • Mimořádné přijímací zkoušky pro naše žáky na ZŠ K Milíčovu 30.5., ZŠ Horáčkova 11.6. (Nutno jmenovitě se přihlásit e-mailem)
 • koncem týdne dostanou děti formulář „Souhlas s mimoškolní akcí – kaskádové výlety v rámci projektu Člověk a příroda“, prosím podepsat a obratem po dětech vrátit třídní uč. (uchovat si ústřižek o organizaci programu) – děkuji všem za včasnou platbu, všechny platby již dorazily
 • 4. 6. V rámci projektu mají za DÚ (14 dní žáci již chystají) POVĚST, kterou najdou, jež se váže k místům, které navštívíme – ústně zkoušení na známky – vypravování dle osnovy (může být v seš. slohu)

Příměstský tábor BE HAPPY – II ročník – Ekosystémy – již naplněn

Vážení rodiče,

rádi bychom vás informovali, že PT Be happy II. ročník – letos nazvaný EKOSYSTÉMY je již plně obsazen.

Děkujeme vám za důvěru a těšíme se na vaše děti.

S pozdravem

za Spolek rodičů

Vedoucí tábora

Ladislava Ondrouchová