Obsah rubriky: 5. třída

Matematická olympiáda

Blahopřejeme těmto čtyřem žákům naší třídy, kteří postupují ze školního do obvodního kola matematické olympiády (žáci se ve školním kole umístili na uvedených místech):

  1. Jan Krejča
  2. Štěpán Indra
  3. Vít Perkner
  4. Adam Haisel

Obvodní kolo MO se bude konat 24. ledna 2018.

Prověrky příští týden

V PO 8.1. malá prověrka z M na dělení dvojciferným dělitelem (pětici dětí, kterým to stále dělá potíže jsem dnes měla stranou a problematiku jsme znovu vysvětlovali a procvičovali, tyto děti mají zadaný úkol na víkend, aby pak prověrku  zvládly dobře)

ÚT 9.1. prověrka z Pří: Země, Měsíc a jejich pohyby  

Ve ČT 10.1. prověrka ze ZEM: To nejdůležitější z ČR (držte se vypracovaných otázek ze skupin. práce „Co už víme o naší vlasti“ popř. v učebnici str.35-44, včetně pojmů ze str. 44 – vypracovaný úkol, co je EU, UNESCO, UNICEF, NATO, OSN, apod.)

Ve ČT 18. 1. prověrka z M: základní operace, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení, slovní úlohy na ně.

Průběžně v týdnu malé pravopisy na koncovky podstatných jmen (všechny rody).

Předčasné volby do školské rady 22.1-25.1.2018

info o předčasných volbách do školské rady Volby do školské rady

Pozvánka na akci – Sebeobrana dětí

Vážení rodiče,

Zdravím vás v novém roce a ráda bych vás pozvala na akci Spolku rodičů – Umím přežít v městské džungli, která se bude konat v sobotu 13.1.2018 od 10.00 hod v Sokolovně Libuš.

Zájemce prosím o přihlášení na https://goo.gl/forms/HcfsvXNTjFj6N7e33

Děkuji a těšíme se!

Kateřina Kubínová

Sebeobrana pro děti_leták

A je tady konec roku…

Vážení rodiče,

poslední měsíc kalendářního roku byl plný školní práce, aktivit a vystoupení s vánoční tématikou většiny dětí. V ČJ jsme dokončili podstatná jména rodu mužského, v lednu nás čekají ostatní rody a nová látka o přídavných jménech. Psali jsme moc hezké slohové práce o našem zvířátku a dokončili jsme zápisy do čtenářských deníků za první pololetí. Ve třídě jsme měli na návštěvě Jana Svitáka na autorské čtení z jeho knih, obě jeho darované knihy budou od ledna součástí naší školní knihovny a děti si je zde mohou vypůjčit ke čtení.

V M jsme se prokousali písemným dělení dvojciferným dělitelem. Většina dětí ho zvládla výborně, pár žáků však s ním měla potíže, proto prosím tyto děti, aby přes prázdniny dělení trénovaly, aby systém do ledna nezapomněly. V geometrii jsme se věnovali obsahům obrazců, jejich výpočtu i výpočtu stran ze známého obsahu. V lednu nás čekají převody jednotek obsahu a v aritmetice počítání s velkými čísly.

V DĚJ jsme dokončili kapitolu o osvícenství a Marii Terezii s Josefem II. V lednu nás čekají manufaktury, parní stroj a začátek obrození. V přírodovědě jsme dokončili oblíbenou kapitolu o vesmíru návštěvou Planetária Praha. V zeměpise jsme se dozvěděli, jak funguje demokratický stát, jak se vládne v ČR a základní principy naší politiky. Nyní se již budeme soustřeďovat na Evropu.

Ve výchovách jsme se věnovali hlavně tématu Vánoc. Vánoční dílna, jarmark i zimní výzdoba třídy byla příjemným osvěžením mezi běžnou výukou teoretických předmětů. Na jarmarku jsme pro třídu utržili více než 6000 Kč do našeho třídního fondu. V HV jsme se naučili zpívat mnoho koled, zaposlouchali se do vánočních skladeb. Několik dětí se výborně připravilo na pěveckou soutěž Vánoční nota 2017, kde jsme v obvodním kole obdrželi mnohá přední místa. S vybranými žáky školy jsme připravili krásný vánoční koncert, který se konal v kostele Panny Marie, Královny míru. Děkujeme za bohatou účast a podporu v našem snažení.

Vánoční atmosféru jsme koncem měsíce dovršili návštěvou pěkného vánočního muzikálu Půjdem spolu do Betléma v provedení Mezinárodní konzervatoře Praha v Divadle v Korunní. Muzikál se dětem líbil, stejně jako prohlídka vánočních trhů na náměstí Míru. Poslední den ve škole jsme si užili třídní besídkou, společným zpěvem koled na schodech školy, rozdáváním dárků a společnými hrami.

Vážení rodiče, upřimně Vám děkuji za pomoc při přípravách na vánoční jarmark, za pohoštění, které jste připravili pro děti na třídní besídku, za dárečky pro spolužáky i pro mne. Přeji Vám příjemné prožití svátků v rodinném kruhu, mnoho radosti s Vašimi dětmi a do následujícího roku vše dobré… Na naše páťáky se opět těším 3. ledna 2018.

Olga Kretíková

Vánoční prázdniny

V sobotu začínají VÁNOČNÍ PRÁZDNINY, které se konají od 23.12.2017 do 2.1.2018.

Výuka tyto dny neprobíhá a škola je pro veřejnost uzavřena. Na naše žáky se budeme opět těšit ve středu 3.1.2018.

Přejeme vám krásné prožití svátků a hodně štěstí v novém roce.

Vedení školy.

Matematika: V pondělí přezkoušení dětí, kterým nešlo dělení.

První pětiminutovka, kterou jsme psali ve čtvrtek, na písemné dělení dopadla docela dobře. Jen některé děti dělení vůbec nezvládly, znovu jsem to s nimi dnes prošla a dala jim možnost, že pětku, kterou dnes obdržely za pětiminutovku si mohou opravit v pondělí přezkoušením. Systém dělení většinou znají, je třeba jen trénovat. Známku, kterou dostanou při zkoušení v pondělí, budu považovat za náhradu za utrženou pětku.

Upozornění

Ve škole se vyskytly vši a neštovice. Kontrolujte pravidelně dětem vlasy.

V pátek jedeme na výchovné vánoční představení v divadle.

V pátek 15.12.2017 jede naše třída na představení Půjdem spolu do Betléma do Divadla v Korunní. Odjezd bude ze školy po 1. VH (děti potřebují jen penál, či základní psací potřeby), návrat dle běžného rozvrhu, cca do 12.35 hod.

V budově divadla se budou prodávat vánoční balíčky s perníčky, cukrovím a drobnostmi – jeden balíček á 25,- Kč, po divadle si prohlédneme vánoční trhy před Kostelem sv. Ludmily, proto v případě zájmu počítejte s malým kapesným pro děti. Vstupné bude hrazeno z TF. Prosím podepište informativní list o akci, kterou děti dostaly ve škole.

Další akce mimo budovu školy bude následovat v úterý 19.12. – návštěva Planetária.

Podzimní příměstský tábor – foto a video

Vážení rodiče a milé děti,

ve fotogalerii naleznete foto z tábora a v záložce Příměstské tábory se můžete podívat na příběhy, které jste natočily.  Děkuji všem rodičům a dětem za jejich zpětnou vazbu.

Ladislava Ondrouchová