Obsah rubriky: 5. třída

V úterý 19.9. odpadá třídnická hodina.

V úterý 19. 9. odpadá poslední vyučovací hodina – třídnická hodina. Žáci končí vyučování ve 12.35 hod., poté odchází na oběd.

Sběr papíru

V úterý  19.9.2017 bude přistaven u školy kontejner na starý papír. V pátek 22.9. bude odvezen. Prosíme žáky nebo jejich rodiče, aby přinesli starý papír – zvážený, svázaný do balíku a zapsali počet kg na listinu v chodbě školy.  Peníze, které získáme ze sběru papíru použijeme na potravu pro naší želvu a na odměny pro žáky při různých příležitostech.

Děkujeme Vám.

Jana Daňhelková

Třídní schůzky jsou tento čtvrtek.

Vážení rodiče páťáků, prosím nezapomeňte:

Třídní schůzky naší třídy jsou ve čtvrtek 14.9. od 17.30 v 5. třídě.

Budu se na Vás těšit, Olga Kretíková

Schůzka třídních důvěrníků

Hezký den,

Ráda bych pozvala třídní důvěrníky na další jednání Spolku rodičů, které se bude konat ve čtvrtek 14. září 2017 od 16.00 ve školní jídelně. Dále bych rodiče chtěla informovat o možnosti nahlédnout na stránky Spolku rodičů (záložka O škole/Spolek rodičů), kde kromě jeho činnosti, platebních údajů a záznamů ze všech jednání najdete také Stanovy Spolku a hospodaření za minulý školní rok.

Kateřina Kubínová

SRPŠ_pozvánka na schůzku_září 2017

Podzimní příměstský tábor – 23.-27.10.2017

Připravili jsme pro vaše děti další ročník příměstského tábora, který navazuje na loňský ročník, takže vaše děti mohou očekávat oblíbené aktivity, jako jsou ovocné a zeleninové drinky, sportovní a výtvarné aktivity a navíc se blíže seznámí s přírodou v okolí školy a čeká nás i celodenní výlet Modřanskou roklí. Děti se mohou těšit opět na fáborkovanou s úkoly a hledáním pokladu. Závaznou přihlášku najdete v sekci Příměstské tábory. Více info na třídních schůzkách 14.9.

Vedoucí tábora: Ladislava Ondrouchová

Podzimni-tabor_letak_A4_TISK

ovoce a mléko do škol

Vážení rodiče,

počínaje dnem 12. 9. 2017 bude každý žák dostávat vždy v úterý ovoce nebo zeleninu. Počínaje dnem 15. 9. 2017 bude každý žák dostávat každý lichý týden v pátek neochucené mléko. Dodávky ovoce a zeleniny v projektu Ovoce do škol“ a mléka v projektu „Mléko do škol“ budou dětem dávány nad rámec pravidelného školního stravován  tzn. ,  že dodávka ovoce, zeleniny a mléka nebude nahrazovat naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Úkolem projektu je především vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu mléka, ovoce a zeleniny. Úspěšné řešení uvedeného úkolu je postaveno na širokém partnerství mezi rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství. Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny zdarma. Předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 % celkového počtu dodávek produktů do každé školy. Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol“.

Nezkonzumované ovoce, zeleninu nebo mléko děti přinesou domů.

 

Jana Daňhelková

Oznámení

Dobrý den,

bohužel Vás musím informovat, že byly objeveny u některých žáků ve vlasech hnidy. Prosím Vás o důkladné prohlížení vlasů dětí.

Děkuji Daňhelková

První týden ve škole

Jak bude vypadat 4. 9. 2017
Sraz všech žáků bude v 8:00. Děti se shromáždí na hřišti školy u své paní učitelky.
Vyučování v prvním týdnu školního roku 2017/18:
žáci 2. – 5. ročníků:

4.9. – 8:00 – 8:45

5.9. – 8:00 – 11:40

6.9. – 8.9. – 8:00 – 11:40 – 2. třídy

6. 9. – 8.9. – 8:00 – 12:35 – 3. – 5. třídy

Od 7. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhů.
Družina bude otevřena 4.9.  do 15:00. Od 5. 9. bude zahájen běžný provoz.
Školní jídelna bude v provozu od 5. 9.

 

Informace pro žáky 1. třídy
Každý prvňák bude pasován na školáka na školním hřišti.
Po slavnostním přivítání si paní učitelky třídní odvedou děti k sobě do tříd. Rodiče prvňáčků budou mít možnost vše sledovat a zaznamenávat. V prvních třídách proběhne přivítání žáčků třídními učitelkami. Všichni dospělí budou vyzváni, aby opustili třídu a nechali děti s paní učitelkami o samotě – v této době budou mít rodiče možnost se zaregistrovat ke školnímu stravování a zapsat do školní družiny ve školní jídelně v přízemí budovy.
4. 9. v cca 9:00 budou probíhat třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků – organizační záležitosti k průběhu školního roku, harmonogram prázdnin, rozvrh apod. Děti si převezmou paní vychovatelky ze školní družiny. Schůzka potrvá přibližně jednu hodinu.
První školní den prvňáčků bude končit po třídní schůzce v cca 10:00 hodin, kdy si rodiče své děti vyzvednou ze školní družiny.
Další výuka bude probíhat u žáků 1. třídy takto :
5. 9. – 8:00 – 9:40

6.9. – 8 .00 – 10:45

7. – 8. 9. – 8:00 – 11:40

Těšíme se na Vás!!

Jana Daňhelková

Video Akademie 2017

Ukončení 4. třídy.

Vážení rodiče,

ve středu jsme ukončili 4. ročník slavnostním rozdáním vysvědčení, pochval a dárečků. Děti dostaly Posudek zdravotní způsobilosti z uplynulého škol. roku pro případ, že ho budete potřebovat na léto na dětské tábory, zároveň dostaly i formulář nový, nevyplněný, abyste mohli využít čas o prázdninách k návštěvě pediatra a mohli vyplněný formulář připravit na září.

Vážení rodiče, velice Vám děkuji za spolupráci v uplynulém školním roce, za krásné květiny a milé dárečky. Udělaly mi velkou radost. Přeji Vám, Vašim dětem a blízkým hezké prožití letních prázdnin, načerpání tolik potřebných sil do nového školního roku a v září se budu těšit na usměvavé dětské tváře opět v naší třídě, tentokrát již jako nejstarší „mazáci“ školy…

Vaše třídní učitelka, Olga Kretíková