Category Archives: 5. třída

Třetí čtvrtletí

přineslo jaro a kromě obyčejných i přijímací testy na víceletá gymnázia. Zkusit to šla polovina žáků naší třídy. Ukázalo se, že štěstí přeje připraveným, tři dívky byly přijaty. I ostatní musí s rodiči vybrat školu, kde dokončí základní vzdělání.

Ročenky s fotkami na památku již máme, trika se vyhotovují. Cena za kus je 233,00Kč. Než se páťáci  se školou v Písnici rozloučí, připraví tři vystoupení na akademii.

V  českém jazyce jsme procvičovali skladební dvojice.  Zlomky jsme převedli na desetinná čísla a umíme s nimi počítat všechny základní operace. Zapamatovali  jsme si správně vzorečky pro povrch a obvod pravidelných útvarů.

Přírodověda nám rozšířila znalosti o lidském těle a jeho soustavách. Ve vlastivědě jsme  dokončili projekt o státech Evropy. Pro ostatní žáky školy připravíme prezentaci projektu. O Evropě jsme shlédli velmi pěkně připravené vystoupení Putujeme po Evropě.

V dějinách zápasíme s národním obrozením.

Co je nového: od začátku května cvičíme venku. Je potřeba přizpůsobovat úbor počasí.

  1. května jede 5 žáků na obvodní kolo soutěže Pythagoriáda. Ve stejný den jede zbytek třídy na baletní představení do Městské knihovny v centru Prahy.
  2. května Veronika a Magdalena postupují do dalšího kola Matematického putování ( PFUK)
  3. května se celá třída testuje (ČŠI)tentokrát z matematiky. Na cyklojízdu (31. 5.)se zatím přihlásili čtyři žáci.

škola v přírodě

Vzhledem ke změně místa ubytování na škole v přírodě se mi podařilo dosáhnout snížení ceny o 100 Kč. Peníze vám budou vráceny na účet, ze kterého byly odeslány.

Ředitelské volno

Oznamuji, že na 21.4.2017 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

Důvod vyhlášení:

Zápis do 1. tříd

Zákonní zástupci žáků budou  informováni také písemným sdělením v žákovských knížkách.

Blanka Chýlová

Ve středu 12. 4. odpadá kroužek výtvarky z důvodu mého termínu u lékaře. Hodina bude nahrazena. Děkuji za pochopení.

Kamila Adamová

Blizime se ke skole! Po 11. hodine tam budeme!

poslední pozdrav ze švp

Čekáme na autobus. Za chvíli odjíždíme. Je nám smutno, že už je konec. Ale těšíme se na vás!

(diktovaly děti)

Kroužek irské tance 7.4. odpadá.

Z důvodu konání Oslav jara 2017 v prostorách školy a okolí a absenci dětí ze školy v přírodě odpadá kroužek irské tance. Hodina bude nahrazena podle dohody v závěru kurzu.

Děkujeme za pochopení.

švp

Důvod toho, že jste se včera nedozvěděli žádnou zprávu o dětech, byl jenom ten, že večer nefungoval internet.

Konečně nám přestalo pršet, dnes konečně vysvitlo i sluníčko.

Dopoledne jsme s dětmi navštívili elektroskanzen Čechův mlýn. Pan majitel, velký technický nadšenec, dětem zajímavě vysvětlil principy a funkci jednotlivých zařízení malé vodní elektrárny. Děti si také prohlédly historické předměty denní potřeby.

Po prohlídce jsme pokračovali malebným údolím podél Berounky a pozorovali přírodu.

Odpoledne pokračují děti v táborové hře. Jednotlivá družstva si vyrobila svůj koráb a vlajku a pod vedením kapitána se vydala na mořskou výpravu. Večer byla diskotéka. Holčičky si užívaly velké přípravy a zkrášlování. Všichni (až na pár chlapců z první třídy, kteří si kreslili) nadšeně tančili.

Dnes děti plnily pohybové i vědomostní úkoly, hrály A-Z kvíz a sportovaly na hřištích. Chystají se na zítřejší soutěž.

Umělecká díla z keramické dílny

Vážení,

od 7.4. 2017 od 15 do 17 hodin  si můžete vyzvednout hotové výrobky z keramické dílny. V tento den se  konají Oslavy jara, škola bude pro návštěvníky otevřena.

Od 10.4.-12.4.  si výrobky můžete převzít v době od 7,00 do 17,00. Pozor od 13.4. do 17.4. je škola uzavřena. 

Umělecká díla budou vystavena v 1. patře na okně v chodbě před ředitelnou do konce dubna. K nahlédnutí bude i seznam s čísly výrobků.

Blanka Chýlová

 

 

 

 

škola v přírodě

Zpráva ze školy v přírodě

Dorazili jsme v pořádku, i když cesta byla o něco delší, než jsme předpokládali.

Děti se ubytovaly, povlékly si postele (prvňákům jsem společně s páťáky pomohla) a vybalily kufry. Na pokojích je krásné teplo a čisto.

Oběd i večeře dětičkám opravdu chutnaly. Měli jsme maso s bramborovou kaší a k večeři rýži s kuřecím masem a omáčkou. Děti si přidávaly, některé i vícekrát. Paní kuchařky si za večeři vysloužily velký potlesk.

Odpoledne se děti zúčastnily prvního kola táborové hry. Všechny jsou spokojené a radostné. Teď ještě pokračují ve hře. Poté je čeká sprchování a v devět hodin večerka.