Category Archives: Absolventi 2016/2017

Video Akademie 2017

Červnové rozloučení

Vážení rodiče,

 

dneškem i mně končí školní rok 2016/2017.

Velmi Vám děkuji za krásné rozloučení a dar na školní akademii.

Mé bývalé žáky chválím za vytrvalost při nacvičování a přípravě všech vystoupení a také

za moderování. Bylo krásné sledovat, jak samostatně všechno zvládli.

Velký dík patří paní Marešové, důvěrnici naší třídy, která zorganizovala i poděkování mým kolegyním,

které páťáky učily. Také za to, že dětem založila na Spolužácích skupinu.

Děkuji i Spolku rodičů, který se při akci tolik angažoval.

 

Těší mě, že se kluci a děvčata v pohodě rozloučili před odchodem do šesté třídy nebo do primy.

Úžasné páteční odpoledne na zahradě u Velenských nemělo chybu.

Sfouknout pět svíček na krásném dotru společně s dětmi bylo ….!

Obětaví rodiče Darinky a  Veroniky poslali dětem slané i sladké pohoštění. Paní Jiroušková napekla na prodej na akademii zase slané mufiny.

Děkujeme!

V posledních dnech letošní školní docházky jsme sice nebyli v naší třídě, ale vůbec to nevadilo.

Přeji Vám všem povedenou dovolenou, dětem krásné prázdniny a dobrý start v září. Ještě jednou děkuji za dárky, květiny, úsměvy, moc si toho vážím.

Jitka Jandová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování rodičům za Školní akademii

Vážení rodiče,

chtěla bych Vám jménem Spolku rodičů moc a moc poděkovat za Vaší pomoc, spolupráci a účast na naší Školní akademii. Akce se myslím velmi podařila, vybralo se něco přes 9.000,- Kč! Vámi připravené občerstvení se téměř všechno prodalo a děti byly úžasné. Páťáci svým vystupováním působili jako profesionální moderátoři a přejeme jim tímto mnoho zdarů v jejich následujícím vzdělávání.

Přeji všem klidné a odpočinkové léto a teším se na další společné akce!

Kateřina Kubínová

 

Školní akademie 2017

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozvali na slavnostní ukončení školního roku – Školní akademii 2017, která se uskuteční ve čtvrtek 22. června 2017 od 17.00 hod na školním hřišti. Škola ve spolupráci se Spolkem rodičů zajistila pódium a ozvučení, na kterém nám děti předvedou, co se pro nás naučily.

Jménem Spolku rodičů si Vás dovoluji požádat o spolupráci. Stejně jako v minulých letech bychom rádi ve stánku Spolku prodávali domácí výrobky. Prosím tedy šikovné maminky, babičky a další o pomoc s občerstvením. Vzhledem k letnímu období a další nabídce občerstvení Vás prosíme o přípravu slaného občerstvení (slané koláče a pečivo) a ovoce a zeleniny v libovolné formě (např. namíchané misky nebo prodej jednotlivých kusů určených rovnou k jídlu). Za vybrané peníze z prodeje a tomboly pořídí škola nové sportovní dresy pro děti.

Pokud nám chcete a můžete pomoci, dejte mi prosím vědět.

Moc děkuji a těším se na Vaší hojnou účast!

Kateřina Kubínová

 

Oznámení o vyhlášení volna ředitele školy

Oznamuji, že   29.-30.6. 2017 jsem vyhlásila volné dny  dle § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.  Důvod vyhlášení.  Příprava na nátěry oken, opravu podlah  a dveří   v 1.NP  budovy školy.

Provoz školní družiny  bude v tyto dny zajištěn  v době od 7,00 do 15,00 hodin.

ředitelka školy Mgr. Blanka Chýlová