Category Archives: Absolventi 2016/2017

Domácí příprava ve škole končí 16. června.

Orientační běh

orientacni-beh

výtvarka

7. 6. se výtvarka nekoná. Kroužek zakončíme happeningem 14. 6.

Třetí čtvrtletí

přineslo jaro a kromě obyčejných i přijímací testy na víceletá gymnázia. Zkusit to šla polovina žáků naší třídy. Ukázalo se, že štěstí přeje připraveným, tři dívky byly přijaty. I ostatní musí s rodiči vybrat školu, kde dokončí základní vzdělání.

Ročenky s fotkami na památku již máme, trika se vyhotovují. Cena za kus je 233,00Kč. Než se páťáci  se školou v Písnici rozloučí, připraví tři vystoupení na akademii.

V  českém jazyce jsme procvičovali skladební dvojice.  Zlomky jsme převedli na desetinná čísla a umíme s nimi počítat všechny základní operace. Zapamatovali  jsme si správně vzorečky pro povrch a obvod pravidelných útvarů.

Přírodověda nám rozšířila znalosti o lidském těle a jeho soustavách. Ve vlastivědě jsme  dokončili projekt o státech Evropy. Pro ostatní žáky školy připravíme prezentaci projektu. O Evropě jsme shlédli velmi pěkně připravené vystoupení Putujeme po Evropě.

V dějinách zápasíme s národním obrozením.

Co je nového: od začátku května cvičíme venku. Je potřeba přizpůsobovat úbor počasí.

  1. května jede 5 žáků na obvodní kolo soutěže Pythagoriáda. Ve stejný den jede zbytek třídy na baletní představení do Městské knihovny v centru Prahy.
  2. května Veronika a Magdalena postupují do dalšího kola Matematického putování ( PFUK)
  3. května se celá třída testuje (ČŠI)tentokrát z matematiky. Na cyklojízdu (31. 5.)se zatím přihlásili čtyři žáci.

škola v přírodě

Vzhledem ke změně místa ubytování na škole v přírodě se mi podařilo dosáhnout snížení ceny o 100 Kč. Peníze vám budou vráceny na účet, ze kterého byly odeslány.