Category Archives: Absolventi 2015/16

Květnové vzpomínky

Na měsíc květen budeme všichni rádi vzpomínat!

Zažili jsme nezapomenutelné chvíle uprostřed lesů na škole v přírodě v Horním Bradle. Chladnější počasí později vystřídalo příjemné sluníčko a vlilo nám do žil spoustu nové energie, tolik potřebné k plnění úkolů celotáborové hry, stavění lesních domečků, k fotbalovým zápasům, orientačnímu běhu a dalším radovánkám.

Po návratu jsme dokončili v hodinách Vv a Čsp třídní tablo. Postavičky některých žáků jsou víc než věrohodné a jejich výroba nás opravdu všechny moc bavila.Ukázky naší práce i všech zážitků na škole v přírodě i třídní tablo  si mohou rodiče prohlédnout při pondělních třídních schůzkách.

Těsně po návratu ze ŠVP jsme měli možnost navštívit Poslaneckou sněmovnu. Překvapily nás krásné porstory starých historických budov. V úvodním dokumentárním snímku jsme viděli, jakým způsobem pracují poslanci, dozvěděli jsme se postup schvalování nových zákonů. Následná prohlídka hlavního sálu, hlavního schodiště i tiskového střediska byla umocněna poutavými  informacemi paní průvodkyně, historickými listinami s podpisy nejvýznamějších představitelů evropského politického života , portréty čelních představitelů státu v letech minulých i současných. Významnou tečku za celým dopoledním programem udělala procházka k pomníku Milady Horákové a průchod budovou Senátu do Valdštejnské zahrady. Místní pávi a výři nám zpříjemnili naši chvilku oddychu. Děkujeme ještě jednou  starostovi a zároveň poslanci panu Jiřímu Koubkovi, že nám toto vše umožnil a stal se laskavým průvodcem.

Další program, který nám zábavnou formou přiblížil nedávnou minulost a pomohl tak dotvořit reálný obraz o historii naší republiky  se jmenoval Bláznivé dějiny každé české rodiny. Seznámil nás s důležitými událostmi 50. – 90. let.Stavěli a bránili jsme barikády, zapojili se do politických procesů, skládali pionýrský slib, cvičili na spartakiádě a stali se přímými účastníky Sametové revoluce.

Sportovní výkony podávali někteří z nás na Cyklojízdě. Chválíme oba medailisty Denisu Kvasničkovou a Jonáše Střelce. Ostatní pilně trénovali na blížící se orientační běh a oslavovali Mezinárodní den dětí – 1. června.

Blížíme se do finále, kterým měsíc červen bezesporu pro všechny školáky je! Pro naše páťáky zejména. Přejeme jim hodně štěstí při závěrečné klasifikaci a testování, svítící sluníčko na všechny třídní i školní akce a veselou náladu na poslední zvonění!

 

 

 

Poslední třídní schůzka v tomto školním roce

Vážení,

6.6. 2016 od 16 hodin se koná schůzka SPOLKU RODIČŮ ve školní jídelně.

Program:

  • volba nové předsedkyně a pokladníka
  • hodnocení činnosti
  • nový školní rok
  • různé

6.6. 2016 od 17,30 se konají třídní schůzky.

Program:

  • hodnocení prospěchu a chování
  • hodnocení uplynulého školního roku
  • informace k novému školnímu roku
  • poslední měsíc ve škole
  • různé

Budeme se těšit na Vaši účast

Blanka Chýlová

 

Časový harmonogram konce školního roku

31.5. akce třídy – Besedárium – Bláznivé dějiny každé české rodiny

1.6.  Cyklojízda – mimo zmíněné věci musí mít účastníci zámky s klíčkem – odjezd až ve 12.00h, pro pobyt ve škole budou mít všechny děti ŽK, psací potřeby, svačinu  a ti co nejedou na cyklojízdu cvičební úbor na ven

2.6. místo přírodovědy dějepis – dokončení učiva 5. ročníku a shrnutí poznatků z interaktivního programu

6.6.  testování z AJ, krátký testík dějepis – 2.sv.válka ,odevzdání učebnic dějepisu, třídní schůzky od 17.30h

7.6.  místo VV a Čsp – zeměpisný projekt Evropa nás baví

9.6.  testování z M,  odevzdání učebnic matematiky 1. a 2. díl

10.6. krátký testík Př – trávicí a vylučovací soustava

13.6. třídní akce – ekocentrum Koniklec – Kunratický les pod lupou

14.6. místo VV a Čsp – zeměpisný projekt Evropa nás baví

15.6. závěrečná prověrka z matematiky, odevzdání učebnic matematiky 3.díl

16.6. závěrečná prověrka z češtiny

17.6. odevzdání učebnic přírodopisu a zeměpisu, nedoplatky ve ŠJ, vyklizení skříněk kromě přezůvek, odnést   kufříky na VV a TV, kontrola klíčků od skříněk

20.6. testování ČJ

21.6. třídní akce – návštěva letiště Kbely

22.6. akce školy – Orientační běh a odpoledne Běhá celá rodina

23.6. odevzdání učebnic z předmětů – Čj, Aj, Nj, uzavření klasifikace –  porada

24.6. třídnické práce – učebnice,  odevzdání klíčků, program školy Cestujeme po Africe

27.6. poslední zvonění 5. tř. a odměnění nejlepších žáků, odpolední rozloučení na bowlingu v Kamenném dvoře ( 13.30 – 15.00 h)

Ve dnech 22. – 27.6. začíná každý den vyučování a porgramy v 8. 00 h a končí ve 12.35 h. Je možné mírné zpoždění vzhledem k omezené kapacitě ŠJ. Prosím rodiče o pochopení.Děkuji

28.6.  předání vysvědčení

SETKÁNÍ SPOLKU RODIČŮ

Vážení rodiče, zveme Vás na setkání 6.6. 2016 od 16 hodin.

Více informací naleznete http://www.zspisnice.info/wp-content/uploads/2016/05/spolek.pdf

Blanka Chýlová

Cyklojízda

Vážení rodiče,

žáci, kteří se zúčastní cyklojízdy 1.6.2016, zaparkují svá kola na školním hřišti.  Žáci budou vyjíždět od školy  dle časového harmonogramu. Souhlas s účastí dítěte na této akci předejde třídním učitelkám nejpozději do 30.5.

Děkuji.

Gabriela Kadidlová