Category Archives: Aktuality školní družiny

Sběr papíru…

Vážení rodiče,

ve dnech 28.2. až 2.3. se opět uskuteční sběr starého papíru. Píšeme Vám tuto skutečnost v dostatečně velkém předstihu, abyste měli čas si s dětmi povídat o ekologii, ochraně lesů a společně s nimi nastřádat starý papír (noviny, časopisy a karton bez lepenky), byť by to bylo jen pár kilogramů. Když se zapojíme opravdu všichni, dáme určitě dohromady plný kontejner!! Děkujeme předem za spolupráci, za celý kolektiv Veronika Kavecká

Zítřejší vycházka k hasičům…

Zítra 10.12. v rámci vycházky (od 14 do 15 hodin) půjdeme s dětmi do místní hasičárny na přednášku o práci hasičů a ukázku hasičské techniky.

Canisterapie…

V pátek 5. listopadu, mezi 14 a 15 hodinou, proběhne ve školní družině akce s názvem „Poznej svého psa“. Cílem tohoto programu bude naučit děti správně zacházet se psem (ať už svým či cizím) a eliminovat tak možnost jejich zranění. Přítomen bude i speciálně vycvičený canisterapeutický pes!!

(Děti, které se programu zúčastní, přinesou 35,- Kč.)

Provoz 25. a 26.10.

  
Oznámení pro žáky a rodiče:

Vzhledem k nízké nemocnosti žáků na naší škole nebude na ZŠ s RVJ  na pondělí 25.10. a  úterý  26.10. vyhlášeno ředitelské volno. Rodiče vyzýváme ke zvážení aktuální situace, zda své dítě do školy v tyto dny poslat. Fungování školy bude v omezeném režimu – omezení kontaktů a stěhování žáků po škole, odvolávají se všechny zájmové kroužky konané v pondělí a v úterý.

Je-li to možné, nechávejte své dítě ve školní družině po tyto dva dny pouze na nutnou dobu.

Děkujeme za vstřícnost. Za vedení školy M. Rážová

Podzimní prázdniny

V době podzimních prázdnin, 27. a 29. října, nebude školní družina pro malý zájem v provozu. Děkujeme za pochopení.