Category Archives: Budoucí 1. třídy

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů ze dne 20. dubna 2022.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Online registrace k Zápisu do 1. třídy ve šk. r. 2022-2023

K  Zápisu do 1. třídy do ZŠ  s RVJ v Písnici registrujte své prvňáčky již v lednu 2022. Současně si můžete zamluvit termín k podání Žádosti o přijetí s návštěvou školy s dítětem a to na dny 25. 4. 2022 a 26. 4. 2022 od 14,00 do 18,00.

Registrace zájemců k přijetí dětí do 1. třídy bude probíhat od pondělí 10. ledna 2022 do pátku 4. 3. 2022 on-line prostřednictvím registračního formuláře.

Registrace k Zápisu do 1. třídy

Registrací k Zápisu do 1. třídy pro školní rok 2022-2023 se chceme připravit na hladký průběh dubnového Zápisu vašeho dítěte do 1. třídy v naší škole.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022-2023 se bude konat od 1. 4. 2022 – 30. 4. 2022.

  1. Žádost o přijetí bude možné podat 1. 4. – 30. 4. 2022 BEZ NÁVŠTĚVY ŠKOLY S DÍTĚTEM -elektronicky, poštou, vhozením do schránky školy.  Zápis do 1. třídy bez návštěvy školy, případně využijeme pro všechny zájemce o přijetí do 1. třídy s ohledem na hygienická opatření v souladu s vládními nařízeními.
  2. Žádost o přijetí můžete podat 25. 4. a 26. 4. od 14,00 – do 18,00 S NÁVŠTĚVOU ŠKOLY  S DÍTĚTEM.   K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem dle zvoleného a domluveného času. K zápisu je nutné přinést Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy, rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce např. občanský průkaz.  V případě žádosti o odklad školní docházky je třeba dodat také vyplněnou Žádost o odklad školní docházky, potvrzení od příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře. 26. 4. 2022 bude ve škole přítomna školní psycholožka.

Děkujeme vám za spolupráci

Den otevřených dveří plánujeme na 17. 2. 2022 od 8,00-14,00.

Milí rodiče našich budoucích prvňáčků, 

na základě zkušeností z předchozích zápisů do 1. tříd, které probíhaly bez přítomnosti dětí, bychom Vám rádi nabídli možnost bezplatné individuální osobní konzultace se školní psycholožkou v budově naší školy. Služba je určena pro děti, které jsou zaregistrovány k podání Žádosti o přijetí do 1. třídy v naší škole.

Konzultace je vhodná v případě, kdy máte pochybnosti, zda je Vaše dítě dostatečně připravené do první třídy. Možná dokonce zvažujete, zda se objednat na vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně, ale nejste si jisti, zda je to skutečně nutné. 

Konzultaci si můžete objednat na  8.3., 15.3., 22.3., 29.3., 5.4., 12.4. na e-mailové  adrese:  monika.schenkova@zspisnice.info. Domluvíte si termín setkání, které bude trvat max. 60 minut. Na individuální konzultaci přijdete i s vaším dítětem. Při setkání budou dodržena  hygienická opatření v souladu s aktuálními vládními nařízeními.  

Mgr. Monika Schenková, psycholog a speciální pedagog

Vánoční dílny 15.12. odpoledne zrušeny.

Vážení,

dne 15.12. 2021 se plánované Vánoční dílny budou konat pouze dopoledne v době vyučování. Více informací o dopoledním programu projektového dne očekávejte od třídních vyučujících svých dětí. Odpolední program je zrušen z důvodu epidemiologické situace.

vedení školy

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 7. října 2021.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová

Zápis ze schůzky Spolku rodičů

Hezký den,

pro informaci přikládám zápis z jednání Spolku rodičů konaného dne 31. května 2021.

V případě dotazů, podnětů či řešení jakýchkoliv třídních či školních záležitostí nás neváhejte kontaktovat!

Kateřina Kubínová