Obsah rubriky: Budoucí 1. třídy

Oznámení k zápisu do 1. tříd

Vážení zákonní zástupci,

ke dni 20.4. 2018 je 1. třída pro školní rok 2018-2019  naplněna podle základního kritéria. Plánované losování 23.4. 2018 v 8,15 neproběhne. 

O výsledcích zápisu budete informováni. Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí  bude zasláno poštou. Usnesení o přerušení řízení bude zasláno poštou.

S úctou Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

Letní příměstské tábory 2018

Vážení rodiče,

zahájili jsme přípravu letních PT pro vaše děti.

English Summer Camp 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Letní příměstský tábor Poznáváme ekosystémy 2018 v termínu 23.- 27.7.2018

PT pro děti MŠ 2018 v termínech 16.-20.7. a 6.-10.8.2018

Sledujte info v záložce Příměstské tábory

ESC_letak_2018

Zápis

Zápis v naší škole

vyhláška o školských obvodech

vyhláška o školských obvodech

spádová oblast Praha – Libuš

Zápis do prvních tříd 2018/19

Zápis do prvních tříd 2018/19  bude dle novely školského zákona probíhat  20. dubna 2018. Vzhledem k povinné školní docházce je nutné zapsat do školy všechny děti, které dovršily nebo dovrší k 31. 8. 2018 šesti let věku. Případné odklady při absolvování zápisu nebo nejpozději k 31. 5. 2018. Školu pro zápis si můžete vybrat zcela podle svého uvážení. Děti ze spádové oblasti školy mají ovšem přednostní právo přijetí.

DOKUMENTY

K zápisu s sebou přineste vyplněnou žádost o přijetí, zápisový lístek (pokud ne, bude k dispozici u zápisu) originál rodného listu dítěte, svůj průkaz totožnosti (OP/pas), pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky přiložte žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení a dětského lékaře (poslední termín doložení doporučení z poradenského zařízení a lékaře je 31. 5. 2018).

ke stažení:

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

ZÁPISOVÝ LÍSTEK 1. TŘÍDA

ŽÁDOST O ODKLAD PŠD

KRITÉRIA PŘIJETÍ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE PŘED DOVRŠENÍM ŠESTÉHO ROKU VĚKU DÍTĚTE ke dni 31. srpna 2018

Děkujeme a těšíme se na Vás

Jana Daňhelková

 

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2018/2019 proběhne naší škole 20. 4. 2018.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v naší škole bude 11.1. 2018 od 8.00h do 12 hod., kdy budete moci nahlédnout přímo do výuky, pohovořit s pedagogy, žáky nebo s vedením školy.

Přijďte, těšíme se na Vás

Jasna Daňhelková.

http://www.zspisnice.info/wp-content/uploads/2016/11/boy-311392__340.png

Bazar s dětským oblečením a sportovním vybavením

Vážení rodiče,

V době konání keramické dílny (sobota 4. listopadu, 10 – 14 hod) bude možnost v prostorách školy prodávat či nakupovat dětské oblečení, boty a sportovní potřeby. Začátek je v 10 hod (příchod prodávajících a organizátorů v 9.30), konec ve 14 hod.

Takže pokud jste akorát zjistili, že doma máte navíc už malé lyže a boty, brusle, kolo či sportovní i jiné oblečení po dětech, určitě přijďte! A ostatní, pokud právě sháníte novou lyžařskou výbavu, zimní oblečení či jiné věci pro děti, taky přijďte!

Od prodávajících budeme na místě vybírat „příspěvek na organizaci a stůl“ 100,– Kč. Případné zájemce prosím o nahlášení na mojí adresu – kubinova525@gmail.com .

Budeme se na vás moc těšit!

Za Spolek rodičů,

Kateřina Kubínová

Hejného metoda vyučování matematiky

Vážení  rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vám umožnili se lépe seznámit s Hejného metodou vyučování matematiky.

S laskavým dovolením paní  Evy Bomerové – www.bomerova.cz  jsme na naše webové stránky umístili prezentaci   k vyučování matematiky profesora Hejného.

Po Vaší dohodě s  vyučujícími matematiky můžete být přítomni ve vyučování. 14.9. se na třídní schůzku 3.A a 3.B   dostaví v době od 17, 30 do 18,00 vyučující matematiky Zuzana Schilhartová.

Organizujeme seminář pro zákonné zástupce a přátele školy.  Termín Vám oznámíme v nejbližším možném termínu. Váš předběžný zájem zjistíme na třídních schůzkách  14.9. 2017 nebo se již nyní můžete přihlásit na zuzana.schilhartova@zspisnice.info.

Blanka Chýlová

Třídní schůzka 15.6. 2017

Vážení, dnes se koná třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

Sejdeme se v 17 hodin ve školní jídelně.

Těšíme se na Vás

Blanka Chýlová