Obsah rubriky: Budoucí 1. třídy

Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2018/2019 proběhne naší škole 20. 4. 2018.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří v naší škole bude 11.1. 2018 od 8.00h do 12 hod., kdy budete moci nahlédnout přímo do výuky, pohovořit s pedagogy, žáky nebo s vedením školy.

Přijďte, těšíme se na Vás

Jasna Daňhelková.

http://www.zspisnice.info/wp-content/uploads/2016/11/boy-311392__340.png

Bazar s dětským oblečením a sportovním vybavením

Vážení rodiče,

V době konání keramické dílny (sobota 4. listopadu, 10 – 14 hod) bude možnost v prostorách školy prodávat či nakupovat dětské oblečení, boty a sportovní potřeby. Začátek je v 10 hod (příchod prodávajících a organizátorů v 9.30), konec ve 14 hod.

Takže pokud jste akorát zjistili, že doma máte navíc už malé lyže a boty, brusle, kolo či sportovní i jiné oblečení po dětech, určitě přijďte! A ostatní, pokud právě sháníte novou lyžařskou výbavu, zimní oblečení či jiné věci pro děti, taky přijďte!

Od prodávajících budeme na místě vybírat „příspěvek na organizaci a stůl“ 100,– Kč. Případné zájemce prosím o nahlášení na mojí adresu – kubinova525@gmail.com .

Budeme se na vás moc těšit!

Za Spolek rodičů,

Kateřina Kubínová

Hejného metoda vyučování matematiky

Vážení  rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vám umožnili se lépe seznámit s Hejného metodou vyučování matematiky.

S laskavým dovolením paní  Evy Bomerové – www.bomerova.cz  jsme na naše webové stránky umístili prezentaci   k vyučování matematiky profesora Hejného.

Po Vaší dohodě s  vyučujícími matematiky můžete být přítomni ve vyučování. 14.9. se na třídní schůzku 3.A a 3.B   dostaví v době od 17, 30 do 18,00 vyučující matematiky Zuzana Schilhartová.

Organizujeme seminář pro zákonné zástupce a přátele školy.  Termín Vám oznámíme v nejbližším možném termínu. Váš předběžný zájem zjistíme na třídních schůzkách  14.9. 2017 nebo se již nyní můžete přihlásit na zuzana.schilhartova@zspisnice.info.

Blanka Chýlová

Třídní schůzka 15.6. 2017

Vážení, dnes se koná třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků.

Sejdeme se v 17 hodin ve školní jídelně.

Těšíme se na Vás

Blanka Chýlová

Hra na školu

Včera nás navštívili naši budoucí prvňáci.

S paní učitelkami si  zkusili nanečisto zábavné, školní aktivity.

Jak se jim práce  dařila si můžete prohlédnout na fotografiích Honzíka Kretíka.

Těšíme se na všechny 4. září.

vedení školy

 

 

Hra na školu

Vážení rodiče,

zveme Vaše děti na seznámení se školou při Hře na školu, která se bude konat 25.5.2017 ve 14:00 – 15:00 hodin v 5. třídě v přízemí budovy školy.

Jana Daňhelková

Výsledky zápisu na školní rok 2017/18

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2017/2018 byl uzavřen dne 21.dubna 2017. K zápisu se dostavilo, včetně žáků s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018, celkem 43 žáků. Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě první třídy.

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhovuji žádosti o přijetí ke vzdělávání a oznamuji, že byly přijaty děti s tímto registračním číslem:

153 154 155 157 158 175 160
162 163 164 165 167 169 172
173 174 176 177 178 179 194
181 182 184 185 186 187 188
189 190 192 193

Zájemci s tímto registračním číslem, mají odklad školní docházky pro školní rok 2017/2018.

          166

Zájemci s tímto registračním číslem, žádají o odklad povinné školní docházky. Bylo přerušeno správní řízení z důvodu doložení potřebných náležitostí  k vydání rozhodnutí.

         159  180

Zájemci s tímto registračním číslem, žádají o přijetí k povinné školní docházce. Bylo přerušeno správní řízení z důvodu doložení potřebných náležitostí  k vydání rozhodnutí.

         171    183

Seznam přijatých dětí bude také zveřejněn ve vývěsce u hlavního vchodu školy po dobu 15 dnů.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte uloženého ve škole.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.

Usnesení  o přerušení správního řízení bude posláno i v písemné podobě.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 15.5. v době od 8,00 do 16,00 v ředitelně školy.

Zákonní zástupci si rozhodnutí o přijetí mohou vyzvednout např. při setkání Hry na školu dne 25.5. od 14 do 15 hodin, při třídní schůzce 15.6. od 17 hodin nebo každý pracovní den v době od 13 do 16 hodin.

Žádáme zákonné zástupce o potvrzení nástupu do 1. třídy telefonicky

na číslo 261 911 451 nebo emailem na zs.pisnice@seznam.cz do 15.5.2017.

Mgr. Blanka Chýlová

ředitelka školy

Fotky ze zápisu…

Najdete svoje děti na fotkách :) ?

Zápis se blíží-předškoláci na návštěvě u prvňáků

Dnes nás navštívilo 18 předškoláků z MŠ KE KAŠNĚ.

Jak se jim dařilo si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Blanka Chýlová