Category Archives: Budoucí 1. třídy

První školní týden

K organizaci  prvního školního týdne (2.9 – 4.9):

 • Žádáme rodiče, aby z důvodu hygienických opatření nevstupovali do areálu školy. Děkujeme za pochopení.
 • Škola je pro žáky otevřena již od 7:30 hodin.
 • Ranní družina – od 6:30 do 7:40 – děti musí mít roušku.  
 • Odpolední družina – do 16:00 hod. jsou děti se svou vychovatelkou. Od 16:00 budou děti venku, případně ve třídě (s rouškou).
 • Ve středu 2.9. je nutné přinést přihlášku do školní družiny.
 • Žáky 0. a 1. třídy bude přebírat třídní učitelka ve vestibulu školy od 7:30 do 7:50.
 • Ukončení vyučování:
 0.třída1.třída2.– 3.třída4.třída, 5.A, 5.B
ve středu   2.9.11:409:4011:4012:35
ve čtvrtek 3.9.11:4010:4511:4012:35
v pátek     4.9.11:4010:45dle rozvrhu.dle rozvrhu.
 • Od pátku 4.9. se všechny třídy učí dle rozvrhu.
 • Žákům 3. a 4. ročníku v  pátek 4. 9. začíná kurz plavání.

První školní den

Informace k organizaci 1.9.2020

 • Slavnostní zahájení začíná v 8:00 hodin na školním hřišti, kde proběhne pasování prvňáčků a nulťáčků.
 • Žádáme rodiče, aby z důvodu hygienických opatření nevstupovali do areálu školy, kromě rodičů nultého a prvního ročníku. Děkujeme za pochopení.
 • Žáci druhého až pátého ročníku končí  v 8:45.
 • Děti, které odchází samostatně, musí mít od rodičů písemné potvrzení (lísteček s odchodem v 8:45). Je možné si dítě osobně vyzvednout před školou.
 • Školní družina je v provozu do 16:00, jsou však nutné roušky.
 •  Školní jídelna není první den (1.9.) v provozu.

Rodiče žáků 1. třídy se po zahájení přesunou předním vchodem do jídelny, kde vyplní potřebné dokumenty a proběhne první třídní schůzka s třídní učitelkou.

Rodiče 0. (přípravné) třídy se po zahájení přesunou v doprovodu své učitelky do počítačové učebny, kde proběhne jejich informativní schůzka.  

DODATEČNÝ ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Vážená paní, vážený pane                                                         23. 6. 2020

s ohledem na výsledek řádného zápisu do přípravné třídy jsou nabízena volná  místa v dodatečném zápisu do  přípravné třídy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků na školní rok 2020-2021 s nástupem od 1. září 2020,  konaného od 25. 6. 2020 do 24. 7. 2020.

Žádost o přijetí do přípravné třídy a kritéria o přijetí naleznete na webových stránkách školy http://www.zspisnice.info/?page_id=11207.

Oznámení výsledků zápisu lze očekávat do 28. 7. 2020.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat :  reditelka@zspisnice.info

S úctou

                            Mgr. Blanka Chýlová, ředitelka školy

                                                                      

Zápis do 1. třídy – aktualizace k doručení „ŽÁDOSTÍ“

Žádosti je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (lze poslat i prostý email, ale bude také třeba doručit „Žádost“ způsoby uvedenými v bodě 3 a 4) . Pozn. Můžete vyplněnou „Žádost“ poslat emailem bez podpisu. Po kontrole budete naším emailem vyzváni k předání „Žádosti“ viz níže,
 3. prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb,
 4. vhozením žádosti do schránky umístěné u hlavního vchodu školy v pracovních dnech od 20.4. do 27.4. od 9,00 hod. do 15,00 hod. Schránka bude označena  nápisem ZÁPIS.  

Osobní podání žádostí není možné, je nahrazeno možným vyplněním „Žádosti“ ve venkovní učebně školy označené nápisem ZÁPIS VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ a po té vhozením do schránky viz bod 4.  V případě nejasností můžete využít telefonickou konzultaci s pedagogickým pracovníkem na telefonním čísle 603 182 296. Tato telefonní linka je vyčleněna pouze pro konzultaci týkající se Zápisu do 1. třídy v době konání zápisu.  Pedagogický pracovník Vám poradí v pracovních dnech od 20. 4. do 27. 4. 2020 v době od 9,00 hod. do 15,00 hod.  Bude přítomen v učebně v přízemí školy. Učebna bude označena nápisem ZÁPIS.  Jedná se o učebnu, kde bývá v době běžného provozu školy ranní družina.  

Podrobnější informaci k odesílání žádostí najdete v aktuálním dokumentu DŮLEŽITÉ INFORMACE ze dne 14.4. 2020.

Děkujeme za pochopení

Zápis do 1. třídy

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte k zápisům

Prosím, nechoďte na úřad pro potvrzení o trvalém pobytu dítěte nebo zapsaném pobytu dítěte na území městské části Praha-Libuš. Jednalo by se o nadbytečnou cestu i nadbytečnou návštěvu úřadu v době nouzového stavu.

Víme, že je toto hlavním kritériem pro přijetí do základních i mateřských škol zřizovaných městkou částí Praha-Libuš a v minulých letech školy tato potvrzení vyžadovaly.

V letošním roce ověřování těchto kritérií zajistí v rámci řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo k základnímu vzdělávání každá mateřská i základní škola samostatně skrze úřad městské části Praha‑Libuš.   

O skutečnosti, že si tento údaj budou prověřovat samy, informují školy v rámci vyhlášení zápisů.

Odbor správní a školství ÚMČ Praha-Libuš