Realizace výuky pomocí tabletu

Minulý týden se vybavení naší školy rozšířilo o 25 ks tabletů iPad. Tyto tablety budou sloužit jako mobilní podpora výuky ve všech třídách naši školy. Většinou budou tablety využívány ve vybraných hodinách po dobu maximálně 10 – 15 minut. V otázce vhodného a smysluplného nasazení tabletů samozřejmě spolupracujeme s odborníky na tuto problematiku, například autory publikace Učíme s tabletem. V pátek již žáci otestovali první funkce při fotodokumentaci prostor školy.