PROJEKT EDISON 2019

Od 30.9. do 4.10.2019 probíhá na naší škole projekt Edison. V pondělí 30.9. od 8.00 do 9.00 proběhl slavnostní zahajovací ceremoniál. Svojí přítomností nás poctili i zástupci obce včetně pana starosty a představitelé AIESECu.

V tomto roce nás navštívili studenti z následujících zemí : Španělska, Malajsie, Kazachstánu, Gruzie, Indie a Ukrajiny.

Žáci druhého až pátého ročníku mají jednoho studenta na celý týden a prvňáčky navštíví každý den jiný student. V pondělí po seznámení se studenty následovalo představení jejich země, vlajky a základní informace o jednotlivých státech. V úterý byly na programu zvyky, tradice, rodinné oslavy a jídlo. Středa bude věnována školnímu a vzdělávacímu systému jednotlivých zemí. Po obědě pátá třída s paní třídní učitelkou doprovodí studenty do centra Prahy, kde navštíví muzeum Karlova mostu a poté se vydají na plavbu vyhlídkovou lodí po Vltavě. Ve čtvrtek budou se žáky besedovat o svém soukromém životě, mimoškolních aktivitách, koníčcích a budou se se žáky intenzivně připravovat na závěrečnou páteční prezentaci.

V pátek 4.října od 8.30 do 9.30 se škola otevře veřejnosti a rodiče uvidí své děti a studenty během prezentací žáků. Žáci nás seznámí se všemi poznatky, které se o zemi studenta za celý týden dozvěděli.
Od 10.15 do 11.50 se slavnostně rozloučíme s projektem Edison. Poté následuje předání certifikátů.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu