Týdenní plán 7. – 11. 10. 2019

Český jazyk

ČJ – procvičování: přípony a předpony, uč. str. 19 – 20 předložky a předpony str. 21 – 26

psaní čárek ve větě – opakování učiva 3. ročníku

Lit – báseň Co dělali žáci v pravěku – zkoušení

Sloh – Cestovatelský deník, Projekt Edison – můj týden v Indii

Diktát – uč. str. 23 / cv. 3

DÚ : str. 20 / cv. 8 a), b)

Matematika

Převody jednotek – slovní úlohy, dělení se zbytkem, písemné dělení
PS: str. 7 – 8

GEO – rovnoběžky, různoběžky, kolmice

5M – dělení se zbytkem

Anglický jazyk

WB: listen 9 / 11 and singing

WB 81 – things on the picture + how many of these are there

WB Page 10 – 13, Finish Revision

NB: Progress check 10 -11

! 17. 10. Test: vocabulary In the classroom (NB Slovníček B), introduce myself, counting and plurals, there is / there are !

Vlastivěda

Děj: České země v pravěku – keltové, uč. str. 8, PL, video Dějiny udatného českého národa Pravěk – Keltové

Zem: Praha a Středočeský kraj – shrnutí uč. str. 6
Jihočeský a Plzeňský kraj – video České pexeso, PL, uč. str. 7, práce s mapou

! 14. 10. Test: České země v pravěku !

! 16. 10. Test: kraj hl. m. Praha, Středočeský kraj !

Přírodověda

Rostliny – práce s učebnicí – DÚ dokončit výpisky ze str. 11, PL 6

! 15. 10. Test Příroda živá a neživá – rozdělení + houby !