EDISON – Poděkování

Ráda bych ještě jednou vyjádřila své poděkování všem ,co se podíleli na realizaci projektu Edison. Bez pomoci ředitelky školy, spolku rodičů, učitelů, asistentů a ostatních zaměstnanců školy, laskavé podpory zástupců obce a dalších dobrovolníků by se tento interesantní edukativní projekt nemohl uskutečnit.

Velké poděkování patří též supervizorce projektu slečně Křečkové, jakož i rodičům žáků, kteří studenty ubytovali – jmenovitě paní Daňkové, paní Fídlerové, paní Kubrychtové a paní Horákové.

Všem ostatním rodičům děkujeme za skvělé občerstvení, které připravili na zahajovací a závěrečný ceremoniál. Doufám, že v této krásné tradici budeme pokračovat i nadále.

Nast. Gabriela Kadidlová, koordinátorka projektu