Besedy na téma – Sametová revoluce a život v ČSSR

U příležitosti výročí Sametové revoluce jsem oslovila rodiče a prarodiče žáků 5.tř. a požádala je o krátkou besedu na toto téma, které by žákům přiblížilo nedávnou minulost.

Reakce rodičů byly velice vstřícné. Jako první nás poctila svou návštěvou paní Paseková (babička N. Havlové). Svým poutavým vyprávěním nás vrátila do dob, kdy cestování nebylo takovou samozřejmostí jako dnes a obchody rozhodně nenabízely takové množství zboží. Vzpomínala na různé vážné, ale i úsměvné příhody ze svého dětství a také na události 17.listopadu 1989.

Dále nás navštívil pan Velenský (tatínek E. Velenské). Jeho prezentace byla také velice zajímavá. Žáci se dozvěděli, že cestování „na západ“ mělo své úskalí v podobě víz a výjezdních doložek a rozhodně nebylo pro každého. Také poučil žáky, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí a že si těchto hodnot mají vážit.

Pan Profous (dědeček N.Profousové) dokonce přijel v dobovém vozidle z roku 1967, aby nám co nejvěrněji přiblížil atmosféru socialistického Československa. Pan Profous je hrdým majitelem 20 -ti veteránů, o které se příkladně stará a přislíbil, že nám ještě nějakého ukáže. Jeho nadmíru zajímavé vyprávění a vtipné příhody z dob školní docházky, jakož i stručná přednáška o motorech se nám moc líbila.

Již teď se těšíme na další besedy. Protože jen ten, kdo zná minulosti a poučí se z ní, může si vážit přítomnosti a vyvarovat se chyb v budoucnosti.

Gabriela Kadidlová