TÝDENNÍ PLÁN

8. školní týden 21. 10 – 25. 10. 2019

ČESKÝ JAZYK

Vyvození hlásky P, p, slabik pa, pe po. Čtení prvních slov. Psaní šikmé čáry mírně prohnuté zdola nahoru. ŽA do str 39, psaní do str. 27

MATEMATIKA

Počítáme do osmi. Přidej, uber – nácvik na sčítání a odčítání. Psaní číslic 3, 4, 5. M do str. 38

PRVOUKA

Z čeho vyroste strom? Co může být nebezpečné, když bych šel ze školy sám?

Dalším tématem v Prvouce bude RODINA. Děkuji, že děti přinesou Vaše rodinné foto, které mohou nechat ve škole.

SDĚLENÍ RODIČŮM

Děti přinesou domů fotografie. Prosím, prohlédněte si je a po zvážení buď vraťte nebo pošlete po dětech 270 Kč.

Prosím o podepisování domácích úkolů. V ŽK s Krtečkem kontrolujte sdělení, které je vzadu a též podepište, pokud tam budete mít nějakou zprávu.

Písmenka nám přibývají, je třeba doma neustále procvičovat. Některé děti si je pletou. Procvičujte doma s dětmi ústně skládání a rozkládání slabik. Začínáme číst první slova a pokud nezvládnou slabikovat, nepůjde nám to.

Pozor, ve škole se objevily vši. Prosím, kontrolujte dětem hlavy.