Emailová komunikace

Vážení rodiče,

v tomto a následujícím týdnu budeme vytvářet třídní distribuční skupiny pro zjednodušení komunikace mezi rodiči a vyučujícím. Do své schránky obdržíte mail s obsahem například:

„testovací mail–
You received this message because you are subscribed to the Google Groups „Rodiče žáků 1. třídy“ group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to „

Vaše adresa nebude viditelná pro ostatní rodiče a zařazení do dané distribuční skupiny můžete kdykoliv zrušit odkazem v mailu. Kontaktovat Vás tak mohou pouze učitelé, které Vaše dítě vyučují.

Za vedení školy Lukáš Zvěřina