Týdenní plán 14. – 18. 10. 2019

Český jazyk

uč: co jsme se naučili, opakování

Test 18.10. kořen slova, slova příbuzná, přípony, předpony, bě/bje, vě/vje

Diktát: uč. 27 / 2

Matematika

písemné násobení a dělení

GEO – rovnoběžky, různoběžky, kolmice

5M – dělení se zbytkem

Anglický jazyk

Opakování Unit 1

17. 10. Test: vocabulary In the classroom (NB Slovníček B), introduce myself, counting and plurals, there is / there are

Vlastivěda

Děj: 14. 10. Test: České země v pravěku

Zem: 16. 10. Test: Praha, Středočeský kraj

Přírodověda

15. 10. Test Příroda živá a neživá – rozdělení + houby