Učivo týdne do 11.10.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 45. Hlásková shoda b/p a
 • Sloh: Připravujeme se na další slohovou práci Popis pracovního postupu, viz uč. str. 37-38. Žáci si mají do příštího slohu rozmyslet, přípravu čeho (jakého výrobku) budou popisovat. S popisem začneme společně v hodině slohu. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání a porozumění a práci s textem.
 • DÚ mají zadaný s odevzdáním v ÚT (prosím nezapomeňte úkol podepsat) – PS 14/cv.3

Ma

 • uč. po str. 13, PS po str. 12/1.
 • týdenní DÚ (zadání v sešitě) vypracovaný do SDú sešitu se bude vybírat v úterý
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma!

AJ

 • uč. po str. 9, PS po str. 8/2. 
 • umíme používat „What´s this/What are these?“ (ověření bude v prověrce v pondělí)
 • umíme vyhláskovat každé slovo, které vidíme napsané před sebou – též bude ověření v pondělní prověrce (formou slyším hláskované, píši písmena, která utvoří anglické slovo
 • Dále se budeme věnovat tématu o členech rodiny

PRV

 • věnujeme se tématu Naše obec
 • děti mají za úkol zjišťovat zajímavosti z historie obce, popř. zajímavá památná a historická místa v obci
 • uč. po str. 13, PS po str. 16 (učíme se značky na plánku)

Výchovy

 • HV – umíme notu čtvrťovou a osminovou (trénujeme prakticky na písničkách, pohyby, pochody a rytmickými nástroji)
 • VV – máme ve třídě vystavené úžasné podzimní stromy
 • TV – chodíme někdy ven, někdy do KJ, prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).
 • červená skupina ve středu „pochoďák“ turistika na Točnou, připravte dětem vhodné oblečení na turistiku + baťůžek s pitím a svačinou na cestu

Různé:

 • děkuji všem rodičům za pomoc při projektu Edison, občerstvení pro studenty bylo velmi příjemné, děkuji za pomoc při trénování anglických vět se svými dětmi
 • děkuji rodičům Daňkovým a Kubrychtovým za ubytování studentů
 • projekt Edison se vydařil, děti pracovaly úžasně, zaslouží velikou pochvalu (naučily se prezentovat, mluvily anglicky, dozvěděly se mnoho zajímavého o „své“ zemi a hlavně viděly, že pokud znají světový jazyk, rozšíří se jim okruh přátel a kontaktů třeba na celém světě!)

Jak bude vypadat příští týden?

V pondělí bude červená skupina místo M mít Informatiku (výměnou za pátek), ve středu bude mít 4 VH tělocvik (výměnou za tuto středu, kdy jsme se učili ve třídě).

Přeji příjemný víkend, Olga Kr.