Učivo týdne do 25.10.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 62. Hláskovou shodu máme probranou celou. PS po str. 17/1. Nyní probíráme řazení podle abecedy.
 • Sloh: Po prázdninách dostaneme známku za slohovou práci Popis pracovního postupu, práce se nám velmi povedly. Začali jsme téma o reklamě, výstřižky reklamy z novin či časopisů budeme rozebírat až po prázdninách. Potom si zadáme další slohovou práci – napsání vlastní reklamy.
 • V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Používáme prvky DV. Začali jsme pravidelné hodiny Čtenářských dílen, ve kterých budeme cca 1x za týden pokračovat. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést. Ta první dnes se velmi povedla, měla jsem z ní dobrý pocit, děti pak četly i o přestávkách, a to i ti na čtení slabší žáci.

Ma

 • uč. po str. 22/2, PS po str. 17, včetně.
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma! Jsou to všechna nedopsaná cvičení v PS po str. 17. Domácí úkol jsem na prázdniny nezadávala, ale máme ústní úkol – trénovat násobky 6 a 7. Po prázdninách si ověřím jejich znalost na známky.

AJ

 • uč. po str. 10, PS po str. 13, včetně. 
 • Trénujeme čísla od 10 – 100. Ústně je již umíme docela dobře, nyní trénujeme jejich psaní (viz slovníček), v následujícím týdnu (po procvičení) na psanou podobu číslic budeme psát prověrku.

PRV

 • ukončili jsme téma Naše obec prověrkou. Po prázdninách z ní dostanou děti známku do ŽK.
 • Plánky obce odevzdaly téměř všichni moc krásné, dokonce se někteří i nechali ostatními inspirovat a své plánky si odnesli domů z vlastní iniciativy, že si je předělají na hezčí, větší apod…. to mi velmi potěšilo. Práce děti bavila.
 • uč. po str. 17, PS po str. 18 (str. 18 je DDú).

Výchovy

 • HV – měli jsme „Halloweenskou“ hodinu plnou „strachu“, který se nám ale moc líbil. Trénovali jsme zpěv a rytmus – děti mají známku v ŽK. (Ti, kteří mají horší známku než 1 z rytmu, s ním mají opravdu potíže, budeme na tom ve škole pracovat)
 • VV – máme ve třídě vystavené krásné barevné deštníky s podzimními listy.
 • TV – chodíme někdy ven, někdy do KJ, prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

 • Velice děkuji všem rodičům za spolupráci při předání sady fotek a placení. Máme již všechny peníze odevzdané.

Všem dětem a jejich rodinám přeji příjemné podzimní prázdniny, na které jsem nezadávala písemné úkoly, aby si děti odpočinuly a nabraly dostatek sil do dalšího školního klání. Olga Kr.ČÍST DÁL