Týdenní plán 4. – 8.11. 2019

Český jazyk

ČJ – psaní slov cizího původu, řazení slov podle abecedy, jméno a příjmení, uč str. 40 – 47
Sloh – jak se jmenujeme, čtenářský deník, Cestovatelský deník psa Pluta
Lit: čtenářské dílny – čtení vlastní knihy, Čítanka
Diktát – 46 / 2

!!! Pondělí 4. 11.- poslední termín na dodání prvního zápisu do Čtenářského deníku !!!

Matematika

Mat – PS porovnávání čísel, práce s diagramy; procvičování slovních úloh, malé násobilky, písemného dělení
Jednotky délky, váhy, objemu – procvičování
5M – písemné dělen

Anglický jazyk

WB Friend and family – Where are you from, My family, listening 16/1, 4
NB Friends and family – 12 – 13
5M – slovíčka z první lekce (12 slov)
NB Slovníček (strana 80) – do slovníčku zapsat POUZE neznámá slovíčka lekce 1A, B a C

NB Slovníček (strana 80) – do slovníčku zapsat POUZE neznámá slovíčka lekce 1A, B a C

Německý jazyk

!!! 5 . 11. Opakovací test – 1., 2. L ., 3. L. Planetino kommt. Hoeren !!!

Vlastivěda

Děj – opakování České země v pravěku (str. 11 – 12), PL Příchod slovanů
Zem – kraje a krajská města – uč. str. 9, 10 + práce s mapou, orientace na mapě

Přírodověda

Dělení rostlin podle místa růstu a užitku
5M funkce rostlin + rozdělení plodů