Učivo týdne do 1.11.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 65. PS po str. 21. Nyní probíráme řazení podle abecedy.
 • Sloh: Děti dostaly známku za slohovou práci Popis pracovního postupu, práce se nám velmi povedly. Uzavřeli jsme téma o reklamě, je zadaná další slohová práce – napsání vlastní reklamy podle dispozic v sešitě. Prosím nezapomínat psát slohy do sešitu SLOHU, ne jinam. V pátek 8.11. budu práci vybírat a známkovat.
 • V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Používáme prvky DV. Začali jsme pravidelné hodiny Čtenářských dílen, ve kterých budeme cca 1x za týden pokračovat. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést.

Ma

 • uč. po str. 22/3, PS po str. 17, včetně.
 • děti, které něco nestihly vypracovat v hodině a bylo to součástí minima práce na hodinu, mají cvičení červeně zakroužkovaná – prosím nezapomenout dodělat doma! Jsou to všechna nedopsaná cvičení v PS po str. 17. Domácí úkol jsem na prázdniny nezadávala, ale máme ústní úkol – trénovat násobky 6 a 7. V úterý si ověřím jejich znalost na známky.

AJ

 • uč. po str. 10, PS po str. 13, včetně. 
 • Trénujeme čísla od 10 – 100. Ústně je již umíme docela dobře, nyní trénujeme jejich psaní (viz slovníček), v následujícím týdnu (po procvičení) na psanou podobu číslic budeme psát prověrku.

PRV

 • ukončili jsme téma Naše obec prověrkou. Známka viz ŽK. Probrali jsme nové téma Naše vlast, z něho budeme psát prověrku v pátek 8.11. V úkolníčku mají děti napsané, z kterých otázek se mají na prověrku učit.
 • Plánky obce odevzdaly téměř všichni moc krásné, dokonce se někteří i nechali ostatními inspirovat a své plánky si odnesli domů z vlastní iniciativy, že si je předělají na hezčí, větší apod…. to mi velmi potěšilo. Práce děti bavila.
 • uč. po str. 17, PS po str. 18 (str. 18 je DDú).

Výchovy

 • HV – měli jsme „Halloweenskou“ hodinu plnou „strachu“, který se nám ale moc líbil. Trénovali jsme zpěv a rytmus – děti mají známku v ŽK. (Ti, kteří mají horší známku než 1 z rytmu, s ním mají opravdu potíže, budeme na tom ve škole pracovat)
 • VV – máme ve třídě vystavené nejen podrobné plánky Naší obce, ale i pěkné čarodějnice vyrobené z novin.
 • TV – chodíme především do KJ, počasí se nám ochladilo. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

 • Přeji hezký víkend. O.K.