Slohové práce v ČJ

Postup naší práce ve slohu je u každého tématu následující:

  1. Na téma máme většinou 2 VH slohu (bývá v pondělí + pátek, nebo 2 X v pondělí). Začínáme cvičeními, která děti vedou ke správné práci a nutným podmínkám pro napsání práce.
  2. Sepíšeme v bodech do seš. Sloh kritéria, kterými se řídíme při psaní práce. Stejná kritéria jsou i ta hlavní při známkování výsledné práce.
  3. Ve škole píšeme práci nanečisto = koncept. Píšeme ho do seš. Sloh – ne na volné papíry. Koncept dávají žáci na opravu učitelce (bez známkování). Značky: vlnovka = nesprávně zvolené slovo, rovné podtržení = slovo se mockrát opakuje, přeškrtnuté véčko = něco chybí. Gramatické chyby rovnou opravuji.
  4. Žáci přepisují (do stejného seš. Sloh) práci načisto. Tzn. práce má vždy dvě varianty napsaného textu (žáci se potřebují vypsat, slouží i jako pokračování správného nácviku psaní). Pokud žáci nestihnou práci přepsat na čisto ve škole, dopisují ji doma s tím, že je dostatečně předem daný termín odevzdání práce (1 týden až čtrnáct dní). K práci nakonec namalují obrázek.
  5. Kdo neodevzdá práci v termínu, je hodnocena známkou 5 (výjimku tvoří jen dlouhodobá nemoc, popř. cizojazyční žáci dostávají na úkol více času).
  6. Způsob hodnocení: Nesmí chybět náležitosti (datum, nadpis, celá práce, obrázek), hodnocena jsou hlavně kritéria uvedená vždy písemně v sešitě jako nejdůležitější pro dané téma. Hezký obrázek, krasopis, délka (pokud je vše nutné dle kritérií splněno) nejsou nejdůležitější při hodnocení, ale jsou přínosem. Dělíme text na odstavce, první řádek má odskok – zatím to neznámkuji, ale učíme se to. Ve druhém pol. to bude i součástí hodnocení známkou.

Doufám, že jsem všem váhajícím rodičům zodpověděla vše nejasné ohledně našich slohových prací. Pokud ne, v případě potřeby to bude předmětem našich individuálních konzultacích v listopadu.