Skládankové učení

Tento měsíc nás provází kočičky. Čteme si o nich nejen pohádky, ale také se dozvídáme o životě koček různé zajímavosti. Poprvé jsme pracovali s odborným textem. Ve skupinách jsme zjišťovali, jak kočky žijí, s kým jsou příbuzné, jak se chovají. Na závěr každá skupina prezentovala svůj „výzkum“. Zde se už nikdo nezdráhal hovořit. Musím ocenit všechny skupiny nejen za prezentaci, ale také za dodržování pravidel práce ve skupině. Viz. foto