Učivo týdne do 8.11.

ČJ

 • Gramatika uč. po str. 69. PS po str. 22. Uzavřeli jsme téma řazení podle abecedy (prověrka viz ŽK) i párové souhlásky a přesouváme se na souhlásky obojetné, začíná nám tím dlouhá kapitola tématu VYJMENOVANÝCH SLOV. Děti mají za úkol se naučit zpaměti vyjmenovat slova po B do úterý 12.11.
 • Sloh: Děti odevzdaly slohovou práci Vlastní reklama – v pondělí z ní dostanou známku do ŽK. Žádná další slohová práce není pro doma zadaná. V pondělí budeme tvořit do sešitu Slohu vypravování s obrázkovou osnovou (Sobotní ráno) a do konce týdne bude za úkol práci mít přepsanou načisto. Prosím nezapomínat psát slohy do sešitu SLOHU, ne jinam. V pátek 15.11. budu práci vybírat a známkovat.
 • V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. Opět jsme měli pravidelnou hodinu Čtenářských dílen, děti pracovaly s vlastní knížkou. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést (většinou v pátek).

Ma

 • uč. po str. 25/1, PS po str. 20, která končí i naším týdenním DÚ (20/17 a 19/14,15).
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší! 
 • do úterka 12.11. mají děti umět řadu násobků 8 a 9. V úterý si ověřím jejich znalost na známky.
 • v úterý budeme psát malou prověrku na příklady stejného typu jako je DÚ + jedna slovní úloha.

AJ

 • uč. po str. 12, PS po str. 14, včetně. 
 • Trénujeme vazby „he´s younger than… she´s older than…“

PRV

 • ukončili jsme téma Naše vlast prověrkou. Známka bude v ŽK příští týden.
 • nyní se budeme zabývat ČASEM (nejprve v širokém slova smyslu – století, kalendáře atd., později přijdou hodiny – v tom bude potřebovat hodně dětí pomoci, často ze 2. třídy zapomněly)
 • PROSÍM NOSIT OD PONDĚLÍ 11.11. PAPÍROVÉ HODINY!
 • uč. po str. 22, PS po str. 22, mnoho dětí dostalo za DDÚ zlaťák, mám radost, že jsou tak aktivní

Výchovy

 • HV – zpíváme kánony (Kočka leze, Vyletěla holubička a povídáme si o stupnici C dur)
 • VV – máme ve třídě vystavené krásné obrazy stromů na hladině
 • TV – chodíme především do KJ, počasí se nám ochladilo. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

 • Blíží se nám INDIVIDUÁLNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY – v týdnu od 18.11. Organizace je následující: dostanete odkaz do Vašeho e-mailu, po jeho otevření se Vám rozbalí tabulka časových možností paní učitelky (jde o sdílený dokument, do kterého můžete zapisovat). Zapíšete se do zeleného pole (šedá pole si již někdo rezervoval)
 • Prosím počítejte s časem rozhovoru pro všechny tři zúčastněné (žák-učitel-rodič) v maximální délce 10 min., v naší početné třídě je tento požadavek myslím pochopitelný.
 • Zapisujte se prosím nejlépe hned za či hned před objednaného rodiče před Vámi/za Vámi, abychom zamezili případným dlouhým prostojům a schůzky mohly následovat za sebou. Děkuji za pochopení.
 • V příloze e-mailu dostanete dotazový formulář pro vyplnění rodičem i žákem. Prosím společně vyplňte tento formulář s Vaším dítětem a přineste tištěný na schůzku s třídní učitelkou.

Přeji hezký víkend! O.K.