Týdenní domácí úkoly

Z 25.11. na 2.12.

ČJ – alespoň tři věty z DOPLŇOVAČEK + čtení vlastní knížky

M – 46/3, 47/3

AJ – Na čtvrtek umět slovní spojení ze cvičení 22/2 + vypracovat cvičení 24/1

zvíře – kůň + věta v angličtině.