Učivo týdne do 22.11.

Český jazyk:

 1. Gramatika uč. po str. 78. PS po str. 24. VYJMENOVANÁ SLOVA po B jsme dokončili a začali jsme po L.
 2. Sloh: Začali jsme práci na tématu Příběh s osnovou podle klíčových slov (viz sešítek pravopis), máme na ni tři kritéria zapsaná v seš. Sloh. Důležité bude tentokrát již členění na odstavce dle osnovy – je podstatou práce. Zatím žádná slohová práce není pro doma zadaná, zatím práci upravujeme ve škole.
 3. V literatuře pracujeme s textem Šimsa, trénujeme naslouchání, porozumění a práci s textem. V pátek 29.11. nebudeme mít pravidelnou hodinu Čtenářských dílen (až následující týden) – viz níže akce. Všímejte si prosím úkolníčku, kde si píšeme dopředu, kdy máme svou knížku na čtenářskou dílnu přinést (většinou v pátek).

Ma

 • uč. po str. 28, PS po str. 25, stále procvičujeme písemné sčítání a odčítání a řady násobků všech čísel malé násobilky (řada dopředu i dozadu). Týdenní DÚ na úterý PS 24/2 mají děti vysvětlen dopodrobna.
 • Prosím nezapomenout dodělávat doma červeně zakroužkovaná cvičení žáků, kteří jsou v hodinách pomalejší! 
 • v pondělí a středu bude opět malá pětiminutovka na písemné odčítání a sčítání.

AJ

 • uč. po str. 16, PS po str. 19. 
 • Trénujeme vazby „He likes/ she doesn´t like“ a přidáme „he´s got some…“. Slovíčka dle zapsaného do slovníčku – 3. lekce

PRV

 • ukončili jsme téma ČAS
 • nyní se zabýváme ČASEM ve smyslu hodin, v příštím týdnu budeme dávat důraz na jednotky času a na hodiny, jejich určování – v tom bude potřebovat hodně dětí pomoct, často ze 2. třídy zapomněly)
 • v úkolníčku mají ty děti, kterým stále hodiny nejdou, zapsané konkrétně, s čím mají problém
 • v pondělí 25.11. hodiny opakujeme, příští pondělí pak na ně prověrka dle lístečku, který mají děti ve svých ŽK na procvičování
 • PROSÍM NOSIT NA KAŽDOU PRV PAPÍROVÉ HODINY!
 • uč. po str. 23, PS po str. 25 (VČETNĚ), mnoho dětí dostalo za DDÚ zlaťák, mám radost, že jsou tak aktivní.

Výchovy

 • HV – zpíváme nové písničky (Podvečerní), povídáme si o dynamice a vybíráme děti na soutěž v sólovém zpěvu Vánoční nota 2019
 • VV – máme ve třídě vystavené krásné obrazy podzimních dráčků na modrém nebi
 • TV – chodíme především do KJ. Prosím připravte dětem vždy obě varianty oblečení na sport (ven i dovnitř).

Různé:

 • Příští týden v pátek 29.11. máme celodenní adventní akci mimo školu. Pojedeme do centra Prahy do Kostela sv. Šimona a Judy na vánoční koncert Dětské opery. Vstupné placeno z našeho TF. Odchod bude během 2.VH, příjezd cca po 13.OO hod. Nejpozději v úterý děti dostanou informační list o této akci, prosím podepsat a obratem ho poslat po dítěti zpět.
 • Připomínám platbu školy v přírodě: Záloha 2000,- Kč je splatná do konce měsíce listopadu, nebo můžete poukázat už rovnou celou platbu 3550,- Kč (jinak počítejte s doplatkem splatným v březnu). Platíme na účet školy, nezapomeňte variabil. symb. – červené číslo žáka z ŽK, do poznámky švp_3.tř.
 • V neděli 1.12. nám začíná Advent, srdečně všechny zvu na slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Písnici od 17.00 h.
 • Žáci, kteří se připravují na soutěž v sólovém zpěvu Vánoční nota, nechť trénují vybrané písničky, v příštím týdnu jim s jejich trénování pomohu vždy po vyučování. Soutěž bude ve středu 4.12. (počítejte s akcí na celý den místo vyučování, návrat cca na třídnickou hodinu, kdy budeme losovat dvojice na přípravu vánočních dárků pro své spolužáky).
 • pomalu můžete chystat výrobky na vánoční jarmark, který bude ve škole 10.12. v odpoledních hodinách.

Přeji hezký víkend! O.K.V