Týdenní plán 2. – 6. 12.

Český jazyk

ČJ – vyjmenovaná slova po M, P – opakování, procvičování
Sloh – Cestovatelský deník psa Pluta
Lit: čtení vlastní knihy
Sloh: popis osoby
Čítanka – společné čtení Hoši od bobří řeky
Diktát – pravopisné jevy
Báseň – Zvířata natvrdo

Matematika

PS – do str. 21, přirozená čísla
Geo – konstrukční úlohy – poloměr a průměr kružnice, dělení kruhu na stejné části
5M – procvičované matematické jevy

Anglický jazyk

WB Friend and family – Mickey, Millie and Mut, listening
NB dokončení Friends and family, Mickey, Millie and Mut – to page 17
5M – slovíčka (12 slov – do 2B)
NB Slovníček (strana 80-81) – do slovníčku zapsat POUZE neznámá slovíčka lekce 2A, 2B, 2C

Vlastivěda

Děj: shrnutí Velkomoravská říše, Přemyslovci
Zem: Státní symboly, armáda ČR+

Přírodověda

Rostliny našich lesů

Německý jazyk

4.L. – Dialoge, Wortschatz, Grusse